Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/sl"

From LimeSurvey Manual

Line 33: Line 33:
 
= Priročnik - Kazalo vsebine=
 
= Priročnik - Kazalo vsebine=
  
*[[Installation]]
+
*[[Installation/sl|Namestitev]]
**[[Optional settings]]
+
**[[Optional settings/sl|Dodatne nastavitve]]
**[[Upgrading from a previous version]]
+
**[[Upgrading from a previous version/sl|Nadgradnja iz prejšnjih različic]]
***[[ComfortUpdate]]
+
***[[ComfortUpdate/sl|ComfortUpdate]]
***[[Upgrade hints for version 1.92]]
+
***[[Upgrade hints for version 1.92/sl|Namigi za nadgradnjo iz različice 1.92]]
**[[Installation using a command line interface (CLI)]]
+
**[[Transferring an installation/sl|Prenos namestitve]]
**[[Transferring an installation]]
+
**[[Installation FAQ/sl|Namestitveni FAQ]]
**[[Installation FAQ]]
+
**[[Installation security hints/sl|Namigi za varno namestitev]]
**[[Installation security hints]]
+
*[[Administering LimeSurvey/sl|Upravljanje LimeSurvey-a]]
*[[Administering LimeSurvey]]
+
**[[Global settings/sl|Globalne nastavitve]]
**[[Global settings]]
+
**[[Manage users/sl|Upravljanje uporabnikov]]
**[[Manage users]]
+
**[[Manage user groups/sl|Upravljanje skupin uporabnikov]]
**[[Manage user groups]]
+
**[[Label sets/sl|Nabori oznak]]
**[[Label sets]]
+
**[[The template editor/sl|Urejevalnik predlog]]
**[[The template editor]]
+
**[[Localisation/sl|Lokalizacija]]
**[[Localisation]]
+
**[[Survey Status Screen/sl|Podatki o stanju ankete]]
**[[Survey Status Screen]]
+
**[[Central participants database/sl|Osrednja podatkovna zbirka anketirancev]]
**[[Central participants database]]
+
*[[Getting Started/sl|Prva uporaba]]
*[[Getting Started]]
+
**[[First login - Your user preferences/sl|Prva prijava - Vaše uporabniške lastnosti]]
**[[First login - Your user preferences]]
+
*[[Creating surveys - Introduction/sl|Ustvarjanje anket - Seznanitev]]
*[[Creating surveys - Introduction]]
+
**[[Creating a new survey/sl|Ustvarjanje nove ankete]]
**[[Survey settings]]
+
***[[Importing a survey structure/sl|Uvažanje anketne strukture]]
***[[Importing a survey structure]]
+
***[[Survey security settings/sl|Varnostne nastavitve ankete]]
***[[Survey security settings]]
+
**[[Creating a question group/sl|Ustvarjanje skupine vprašanj]]
**[[Creating a question group]]
+
***[[Change group order/sl|Zamenjava vrstnega reda skupine vprašanj]]
***[[Change group order]]
+
**[[Adding a question/sl|Dodajanje vprašanj]]
**[[Adding a question]]
+
***[[Question types/sl|Vrste vprašanj]]
***[[Question types]]
+
****[[Question type - Array/sl|Tip vprašanja - Polje]]
****[[Question type - Array]]
+
****[[Question type - Array by column/sl|Tip vprašanja - Polje po stolpcih]]
****[[Question type - Array by column]]
+
****[[Question type - Array dual scale/sl|Tip vprašanja - Dvojna velikost polja]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
****[[Question type - Array (5 point choice)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (5 stopenjska)]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
****[[Question type - Array (10 point choice)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (10 stopenjska)]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (Povečalo-Ostalo enako-Zmanjšalo)]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
****[[Question type - Array (Numbers)/sl|Tip vprašanja - Polja (Številke)]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
****[[Question type - Array (Texts)/sl|Tip vprašanja - Polja (Besedilo)]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)/sl|Tip vprašanja - Lestvica (Da-Ne-Ne vem)]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
****[[Question type - Date/sl|Tip vprašanja - Datum]]
****[[Question type - Date]]
+
****[[Question type - Equation/sl|Tip vprašanja - Enačba]]
****[[Question type - Equation]]
+
****[[Question type - File upload/sl|Tip vprašanja - Nalaganje datoteke]]
****[[Question type - File upload]]
+
****[[Question type - Gender/sl|Tip vprašanja - Spol]]
****[[Question type - Gender]]
+
****[[Question type - Language switch/sl|Tip vprašanja - Menjava jezika]]
****[[Question type - Language switch]]
+
****[[Question type - Numerical input/sl|Tip vprašanja - Številski vnos]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
****[[Question type - Multiple numerical input/sl|Tip vprašanja - Več številskih odgovorov]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
****[[Question type - Ranking/sl|Tip vprašanja - Razvrščanje]]
****[[Question type - Ranking]]
+
****[[Question type - Text display/sl|Tip vprašanja - Prikaz besedila]]
****[[Question type - Text display]]
+
****[[Question type - Yes-No/sl|Tip vprašanja - Da-Ne]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
****[[Question type - Multiple choice/sl|Tip vprašanja - Več izbir]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
****[[Question type - Multiple choice with comments/sl|Tip vprašanja - Več izbir s komentarjem]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
****[[Question type - 5 point choice/sl|Tip vprašanja - 5 točkovna izbira]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
****[[Question type - List (Dropdown)/sl|Tip vprašanja - Seznam (izbirni seznam)]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
****[[Question type - List (Radio)/sl|Tip vprašanja - Seznam (izbirni gumbi)]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
****[[Question type - List with comment/sl|Tip vprašanja - Seznam s komentarjem]]
****[[Question type - List with comment]]
+
****[[Question type - Short free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - kratko]]
****[[Question type - Short free text]]
+
****[[Question type - Long free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - dolgo]]
****[[Question type - Long free text]]
+
****[[Question type - Huge free text/sl|Tip vprašanja - Besedilo - ogromno]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
****[[Question type - Multiple short text/sl|Tip vprašanja - Večkratno kratko besedilo]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
***[[Change question order/sl|Zamenjava vrstnega reda vprašanj]]
***[[Change question order]]
+
***[[Question preview/sl|Predogled vprašanja]]
***[[Question preview]]
+
***[[Adding answers or subquestions/sl|Dodajanje odgovorov ali podvprašanj]]
***[[Adding answers or subquestions]]
+
**[[Setting conditions/sl|Nastavljanje pogojev]]
**[[Setting conditions]]
+
***[[Expression Manager/sl|Upravljalnik izrazov]]
***[[Expression Manager]]
+
****[[Expression Manager for developers/sl|Upravljalnik izrazov za razvijalce]]
****[[Expression Manager for developers]]
+
****[[Expression Manager HowTos/sl|Upravljalnik izrazov - FQA]]
****[[Expression Manager HowTos]]
+
****[[Expression Manager Roadmap/sl|Upravljalnik izrazov - Kažipot]]
****[[Expression Manager Roadmap]]
+
****[[Expression Manager Examples/sl|Upravljalnik izrazov - Primeri]]
****[[Expression Manager Examples]]
+
****[[Expression Manager Sample Surveys/sl|Upravljalnik izrazov - Vzorčne ankete]]
****[[Expression Manager Sample Surveys]]
+
***[[Show Logic File/sl|Prikaži logično datoteko]]
***[[Show Logic File]]
+
**[[Assessments/sl|Ocene]]
**[[Assessments]]
+
**[[Quotas/sl|Kvote]]
**[[Quotas]]
+
**[[Email templates/sl|Predloge e-pošte]]
**[[Email templates]]
+
*[[Managing Surveys/sl|Upravljanje anket]]
*[[Managing Surveys]]
+
**[[Testing a survey/sl|Testiranje ankete]]
**[[Testing a survey]]
+
**[[Validate Survey Logic/sl|Potrjevanje anketne logike]]
**[[Validate Survey Logic]]
+
**[[Activating a survey/sl|Aktiviranje ankete]]
**[[Activating a survey]]
+
**[[Running a survey safely/sl|Varni zagon ankete]]
**[[Running a survey safely]]
+
**[[Browsing survey results/sl|Pregled rezultatov ankete]]
**[[Browsing survey results]]
+
**[[Closing a survey/sl|Zaključevanje ankete]]
**[[Closing a survey]]
+
**[[Changing an active survey/sl|Zamenjava aktivne ankete]]
**[[Changing an active survey]]
+
**[[Tokens/sl|Žetoni]]
**[[Tokens]]
+
***[[Email bounce tracking system/sl|Sistem za sledenje zavrnjenih e-sporočil]]
***[[Email bounce tracking system]]
+
**[[Iterate Survey/sl|Ponavljanje ankete]]
**[[Iterate Survey]]
+
**[[Data entry/sl|Vnos podatkov]]
**[[Data entry]]
+
**[[Statistics/sl|Statistika]]
**[[Statistics]]
+
**[[Exporting results/sl|Izvoz rezultatov]]
**[[Exporting results]]
+
**[[Exporting a survey structure/sl|Izvoz zgradbe ankete]]
**[[Exporting a survey structure]]
+
***[[Excel Survey Structure/sl|Excelova zgradba ankete]]
***[[Excel Survey Structure]]
+
**[[Quick-translation/sl|Hitri prevod]]
**[[QueXML PDF Export]]
+
*[[Not Categorized and Advanced Features/sl|Nerazvrščene in napredne možnosti]]
**[[Quick-translation]]
+
**[[SGQA identifier/sl|SGQA prepoznavanje]]
*[[Not Categorized and Advanced Features]]
+
**[[Using regular expressions/sl|Uporaba ustaljenih izrazov]]
**[[SGQA identifier]]
+
**[[RemoteControl 2 API/sl|Daljinsko upravljanje 2 API]]
**[[Using regular expressions]]
+
*[[General FAQ/sl|Splošni FAQ]]
**[[URL fields]]
+
*[[Troubleshooting/sl|Odpravljanje težav]]
**[[RemoteControl 2 API]]
+
*[[LimeSurvey Glossary/sl|LimeSurvey-jev besednjak]]
*[[General FAQ]]
+
*[[How to design a good survey (guide)/sl|Kako oblikovati dobro anketo (vodič)]]
*[[Troubleshooting]]
+
*[[Workarounds/sl|Tipični problemi]]
*[[LimeSurvey Glossary]]
+
**[[Workarounds: Question design, layout and templating/sl|Tipični problemi: Oblikovanje vprašanja, izgled in priprave predlog]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript/sl|Tipični problemi: Rokovanje z anketo ob zagonu z uporabo javastcripta]]
*[[Workarounds]]
+
**[[Workarounds: Survey behaviour/sl|Tipični problemi: Obnašanje ankete]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
+
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users/sl|Tipični problemi: Nadaljnje rešitve priskrbljene s strani LimeSurvey uporabnikov]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
+
*[[License/sl|Dovoljenja]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
+
*[[Version change log/sl|Seznam sprememb različic]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
+
*[[Plugins/sl|Vtičniki]]
*[[License]]
+
**[[Authentication plugins/sl|Vtičniki za avtentikacijo]]
*[[Version change log]]
+
**[[Available third party plugins/sl|Vtičniki tretjih oseb]]
*[[Plugins]]
 
**[[Authentication plugins]]
 
**[[Available third party plugins]]
 
  
 
=LimeSurvey-ev razvoj=
 
=LimeSurvey-ev razvoj=

Revision as of 10:24, 23 January 2016

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語

Splošno

LimeSurvey omogoča uporabnikom hitro izdelavo intuitivnih, zmogljivih, spletnih anket tipa vprašanje in odgovor, ki lahko anketirajo deset ali tisoče anketirancev brez posebnega napora. Programska oprema za anketiranje samodejno vodi anketirance pri anketiranjih. Ta priročnik je zato osredotočen na namestitev sistema za spletno anketiranje, upravljanje nameščenega anketnega sistema in na podporo ustvarjalcem anket ter administratorjem anketnih portalov.

V zadnjih nekaj letih je bilo opravljenih nekaj korenitih razvojev sistema, ki so pripeljala do številnih novih anketnih možnosti in sprememb. Nadgradite vaš anketni sistem na zadnjo različico, da boste lahko uporabljali zmožnosti, ki so tukaj izpostavljene.

Poglejte skrajno desno za glavna poglavja priročnika. Sicer se premaknite še nižje, da boste videli celoten seznam vsebine in se prestavite na želeno vsebino, ki jo iščete.

Še vedno ne najdete vsebine, ki jo iščete? Ne pozabite na osnovno polje za iskanje, naš Splošni FAQ in Opravilni seznam ter pogledati na naše forume.

Zapomnite si, da je LimeSurvey odprto-kodna, brezplačna programska oprema. Opazite, da kaj manjka ali je pomanjkljivo? Potem nam pomagajte to popraviti. Ta dokumentacija je Wiki, ki ga lahko ureja kdorkoli. Prispevajte, da pripomorete podpreti glavno skupino za razvoj sistema, ki se trudi narediti program resnično uporaben in izjemen.

Priročnik - Kazalo vsebine

LimeSurvey-ev razvoj

Prevajanje sistema LimeSurvey

Če želite dodati nov prevod ali pravilen prevod prosimo upoštevajte ta navodila:

Semester of Code participation

Google Summer of Code / Code-In participation