Actions

Tip vprašanja - Lestvica (Povečalo-Enako-Pomajšalo)

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Array (Increase-Same-Decrease) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語

Kratek opis

To je vrsta polja, ki je vnaprej napolnjena z naslednjimi možnostmi odgovora: "Povečaj", "Enako" in "Zmanjšaj". Možnost odgovora »Brez odgovora« je samodejno dodana, če je vprašanje nastavljeno kot neobvezno.

E ISD.jpg

Primer: Array increase decrease example.zip

Splošne možnosti

Obvezno

Opis

Ta možnost skrbnikom ankete omogoča, da od svojih anketirancev zahtevajo, da odgovorijo na določena anketna vprašanja. Če na obvezna vprašanja ne odgovorijo, anketiranci ne bodo mogli nadaljevati. Če imate vprašanje z več podvprašanji in zahtevate odgovor le na določena podvprašanja, uporabite atribut minimalni odgovor, ki se nahaja pod zavihkom Logika.

Template:Opomba


Razpoložljive možnosti

 • Vklopljeno - na vprašanje je treba odgovoriti, preden lahko udeleženec nadaljuje na naslednjo stran - možnost odgovora 'Brez odgovora' ni nikoli prikazana.
 • Soft - Če na vprašanje ni odgovorjeno, se ob poskusu nadaljevanja prikaže opozorilo naslednja stran - vendar se lahko udeleženec odloči, da opozorilo prezre in nadaljuje. Upoštevajte, da je možnost 'Brez odgovora' še vedno prikazana (če je aktivirana v nastavitvah predstavitve ankete)
 • Izklopljeno (privzeto) - Vprašanje lahko ostane brez odgovoraPogoj (prej "Enačba ustreznosti")

Opis

Če je rezultat pogoja »1« ali »true«, je vprašanje v kontekstu ankete »relevantno«, torej se prikaže anketirancu. Če ne, je vprašanje skrito. Vsako anketno vprašanje vam omogoča, da določite enačbo pomembnosti. Ta funkcija je naslednica pogojev in podpira veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli shranite pogoj, je ovrednoten in sintaktično poudarjen. Morebitne napake bodo označene z barvami, da jih boste lahko hitro odkrili in odpravili.

Notice.png
 Hint: Če želite preveriti, ali so vsi pogoji v vaši anketi pravilno uporabljeni, preberite o naši funkciji prikaži logično datoteko.


Veljavne vrednosti

 • Kateri koli pogoj, ki uporablja sintakso ExpressionScript brez okoliških zavitih oklepajev.

Primeri

Tu so dobri primeri označevanja sintakse.


Zaslon

QS:Širina odgovora


Hide tip (hide_tip)

Description

Most questions will usually include a tip that says "Please choose one of the following options" or a hint text on how to fill out the question. This attribute allows you to turn off or on this tips/hints.

These tips/hints include validation criteria messages (such as min/max number of answers, min/max/equals sum value). If hide_tip is enabled, these messages will be hidden. However, if the user enters invalid data, the tips will appear. They will be coloured in red, getting changed to green once the validation criteria are met.

Available options

 • On - the tips/hints are hidden;
 • Off (default).


QS:Naključni vrstni red

QS:Tema vprašanja

QS:Skrito

QS:CSS razred


Relevance help for printable survey (printable_survey_relevance_help)

Description

If you wish to print a survey, you can also print the relevance equations for each question. But, if you wish to offer instead an explanation rather than the expression on the printed form, fill in this box with the text explanation for the relevance equation.

Valid values

 • Any text and/or numbers you wish to be displayed on the printable form.


Logika

QS:Min odgovori


Maximum answers (max_answers)

Description

It can be used to limit the total number of answers a user can select in a multiple choice question.

Valid values

 • Any number value
 • Any SGQA code
 • Any question code (variable name)
 • Any equation, using ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

If set to 2, the user will only be able to check at most two checkboxes or one checkbox + fill the "Other" field (if any). For the Ranking question type, the participant would be able to select maximum two items.Array exclusion filter (array_filter_exclude)

Description

The Array filter exclusion setting allows you to use any multiple choice question to select or set which responses are NOT displayed in a subsequent list, array or multiple choice question.

The subsequent questions can be filtered on any array question type, including:
 • Multiple choice
 • Multiple choice with comments
 • Multiple short text
 • Multiple numeric
 • Array (5 point, 10 point, Yes/No/Unknown, Increase/Same/Decrease, By column)
 • Array (Dual Scale, Text, Numbers)
 • Ranking

Furthermore, each of these types of questions can filtered.

The only exception is Array by column which can filter other questions, but it cannot be filtered.

How to set it up

Enter the question code of a multiple options question in the array exclusion filter box of the question you are currently editing. The respective question will be used as the source of information for the current question, the non-selected answers from the previous question being retrieved and used as answer options for the current question. For example, if your source multiple option question code is "Q1", enter "Q1" into the 'Array exclusion filter' box to start the filtering process of the answers. Only the answer options that are NOT selected in question Q1 will be visible in your question.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array exclusion filter function will not filter the answers to the first question. Check the below example to better understand how the whole system works.


Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Example

Let's see together the below example:


Example array filter exclude.png


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple choice question type, while the second one is a multiple choice with comments question type. The answers you provide in the first question will be excluded from the second one. For example, if you select the ComfortUpdate option (that has the subquestion code 'SQ1') and the Plugin option ('SQ4'), the 'SQ1' and the 'SQ4' subquestion correspondents from the second question will be excluded. In our screenshot, we can observe that only the unselected options in the first question and displayed in the second one.

This example can be downloaded from the following link: Limesurvey_group_array_filter_exclude.zip. Import this question group into your LimeSurvey installation.Array filter (array_filter)

Description

The Array filter setting allows you to use any multiple choice question to select or set which responses are displayed in a subsequent list, array or multiple choice question.

The subsequent questions can be filtered on any array question type, including:
 • Multiple choice
 • Multiple choice with comments
 • Multiple short text
 • Multiple numeric
 • Array (5 point, 10 point, Yes/No/Unknown, Increase/Same/Decrease, Column)
 • Array (Dual Scale, Text, Numbers)
 • Ranking

Furthermore, each of these question types can be filtered.

The only exception is Array (Column), which can filter other questions, but not itself.

How to set a filter

To set a filter, enter the question code of a multiple options question in the array filter box of the question you are currently editing. The respective question will be used as the source of information for the current question, the selected answers from the previous question being retrieved and used as answer options for the current question. For example, if your source multiple option question code is "Q1", enter "Q1" into the 'Array Filter' box to start the filtering process of the answers. Only the answer options that are selected in question Q1 will be visible in the array_filter-ed question.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array filter function will not filter the answers to the first question. Note: When you want to filter the "other" answer option from the first question, you need to provide a subquestion for this answer in the second question and the subquestion code for this answer needs to be "other". Check the below example to better understand how the whole system works.


If multiple choice allow other setting: you can choose other for subquestion code and filter with other checked or not.

Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Array filter example

Let's take a look at the following example to better understand the power of this setting:


Array filter with multipe short text.jpg


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple short text question type, while the second one is an array dual scale question type. The answers you provide in the first question will be listed in the second one. Technically, the answers you provide to the subquestions from the first question are filtered and displayed in the second question.

This example can be downloaded from the following link: limesurvey_group_32.lsg. Import this question group into your LimeSurvey installation.Array filter style (array_filter_style)

Description

This function allows you to choose how the array filtered subquestions are displayed. They can either be "hidden" or "disabled".

Help.png To learn how to filter subquestions, please read the following wiki section.

Available options

 • Hidden (default) - if this option is selected, then the previously selected subquestions will not be displayed in the second question.
 • Disabled - if this option is selected, then the previously selected subquestions will be greyed out and become unselectable.

Example

If you wish to use the "disabled" option, then the previously selected subquestions will be displayed like this:

Array filter style disabled.png


QS:Ekskluzivna možnost

QS:Naključna skupina


Question validation equation (em_validation_q)

Description

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Valid values

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

Validation-invalid-both.jpg

And here is what it looks like with one invalid answer:

Validation-invalid-phone.jpg

Here is how you edit a question to enter that information:

Validation-gui.jpg

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

Validation-logic.jpg

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

Notice.png
 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

Notice.png
 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!Tip for whole question validation equation (em_validation_q_tip)

Description

If you are using the question validation equation, you can use this box in order to display an optional message as question tip on how the question has to be filled out.

Valid values

Example

See the example from the question validation equation wiki section- it shows how the tip can be tailored to show which parts of a multiple short text question fail the validation criteria.


Drugo

Insert page break in printable view (page_break)

Description

This attribute is only active when you actually print a survey from the Printable View. It forces a page break before the question.

Available options

 • On
 • Off (default)SPSS export scale type (scale_export)

Description

This is used for SPSS export only. This attribute overrides the default scale guessed by SPSS. To learn what the different measurement scales do, please read the related SPSS documentation.

Available options

 • Default (default)
 • Nominal
 • Ordinal
 • Scale


Statistika

QS:Javna statistika


Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Help.png Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)Chart type (chart_type)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose which type of chart will be displayed to the respondent once he/she finished filling out the survey.

Help.png Note: Do not forget to change the question and survey settings in order to have the charts displayed at the end on the survey. For more details, check the wiki section on the display chart question attribute.

Available options

 • Bar chart
 • Pie chart
 • Radar
 • Line
 • PolarArea
 • Doughnut


Kategorija:Vrste vprašanjKategorija:Matrike