Actions

Tip vprašanja - Več izbir s komentarjem

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Multiple choice with comments and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎slovenščina • ‎日本語

Kratek opis

Tip vprašanja omogoča poleg izbire več odgovorov, kjer jih anketiranec obkljuka, še dopolnitev izbire s komentarjem.
P multiple options with comment.png

P multiple options with comment.png


Prenesite vzorčno vprašanje v angleščini: P_-_Multiple_Options_with_Comments.csv


Glavne nastavitve


Možnost 'Drugo' (drugo)

Opis

Ta možnost se uporablja pri tipu vprašanja, kjer anketiranec kot odgovor izbere več možnosti. Poleg seznama odgovorov ponuja polje poljubnega odgovora pod "Drugo".

Available options

 • On
 • Off (default)


Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎slovenščina • ‎日本語
<onlyinclude>

Obvezno (obvezno)

Opis

S pomočjo te nastavitve lahko določite ali mora anketiranec odgovoriti na vsa vprašanja ankete. Če ustvarite vprašanje z več podvprašanji, lahko z nastavitvijo min_answers določite, da bo anketiranec odgovoril le na določene dele ankete in ne vse.

Help.pngIf you use any of the preinstalled themes and the mandatory question attribute is enabled, a red asterisk will be shown next to the question. If you wish to hide it, please check these instructions.


Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (privzeto)


Enačba relevantnosti

Opis

Vsako vprašanje vam omogoča določiti enačbo relevantnosti, ki je naslednik pogoja. Z enačbo relevantnosti lahko ustvarite veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli boste shranili enačbo relevantnosti, bo ovrednotena, pregledana bo tudi sintaksa enačbe. Morebitne napake bodo barvno označene, tako da jih boste lahko hitro odkrili in popravili.

Notice.png
 Hint: To check if all conditions are used correctly within your survey, read about our show logic file feature.


Veljavne vrednosti

Vsaka enačba, ki uporablja sintakso Urejevalnika izrazov, brez zavitih oklepajev.

Primeri

Uporabni primeri: Označevanje sintakse.


Validation (using regular expressions) (preg_validation)

Description

This option lets you specify a regular expression with which you can validate all the parts of a question.

If any question or subquestion value does not meet the validation requirements, the background colour of the text entry field will be changed to red so that users can easily see which parts of the question need to be corrected. Thus, you can do on-page validation. In this way you will not need to wait for the user to click on the submit button to validate the respective question.

Valid values

 • Any valid regular expression

Example


Napredne nastavitve


Choice column width (choice_column_width)

Description

This attribute sets the width of the text choice box (of its "wrapper"). If the value of the width is sufficiently high, then it might force the rest of the options to be displayed separately on the next line. Please note that this option does not set the size of the checkbox or of the check icon!

Available options

 • Default: LimeSurvey will try to fit all the column options on one single line;
 • 8%; 17%...92%, 100%: the bigger the selected value, the larger the width of the text input box.Input box width (text_input_width)

Description

This attribute sets the width of the text input boxes (of the "wrapper" of the text input boxes). The input box is used to introduce an answer to the (sub)question. If the value of the width is sufficiently high, then the text input box will be displayed on the next line. Please note that this option does not set the size of the input or the width of the entire column!

Available options

 • Default: If selected, a default value will be allocated to this attribute in such a way to have both the label and its corresponding text input box on the same line. For example, if the text input box width is 41%, the value of the width of the text input box will be a value that allows both the label and the input box on the same line (58% in this case). If the width of text input box was higher than 58%, then the text input box would be displayed on the next line.
 • 8%; 17%...92%, 100%: the bigger the selected value, the larger the width of the text input box.

Example

 • If you wish to have the input part displayed below the subquestion/label, select the 100% option from the dropdown list.


Question theme (question_theme)

Description

It allows you to use customized themes for the respective question.

Available options

 • Your created question themes which are located under the Question themes in the Themes panel.

See: https://manual.limesurvey.org/Question_themes

Help.png Note: This feature is under development at the moment.


Hide tip (hide_tip)

Description

Most questions will usually include a tip that says "Please choose one of the following options" or a hint text on how to fill out the question. This attribute allows you to turn off or on this tips/hints.

These tips/hints include validation criteria messages (such as min/max number of answers, min/max/equals sum value). If hide_tip is enabled, these messages will be hidden. However, if the user enters invalid data, the tips will appear. They will be coloured in red, getting changed to green once the validation criteria are met.

Available options

 • On - the tips/hints are hidden;
 • Off (default).


Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎slovenščina • ‎日本語

<onlyinclude>

Naključni vrstni red odgovorov (random_order)

Opis

V tem primeru sistem LimeSurvey ne upošteva vrstnega reda odgovorov oziroma podvprašanj. Razvrsti jih povsem naključno. Pri tem načinu se vrstni red odgovorov spremeni vsakič, ko se vprašanje znova prikaže, kar pomeni, če se v anketi anketiranec vrne na prejšnje vprašanje se bo vrstni red zopet spremenil. Naključni vrstni red vprašanj omogoča nepristransko odgovarjanje na vprašanja. Naključnost odgovorov na vprašanje omogočite pri nastavitvah posameznih vprašanj.

This attribute causes LimeSurvey to ignore the existing order of answer options/subquestions, and instead it orders them randomly. This option permits the survey creator to diminish the survey bias. Please note that if a question has subquestions, the order of subquestions will be randomized, not the order of the answer options.

Možnosti

 • Vklopljeno
 • Izklopljeno (privzeto)

Example

See this example (outside link) to better understand how to use different LimeSurvey randomization features.


Vedno skrij to vprašanje (hidden)

Opis

If enabled, the question will always be hidden - it will not be displayed to the survey participants. This function can be used in the following scenarios:

To nastavitev lahko uporabite, če ste nadomestili vprašanje z URL povezavo in ga anketirancu ne želite prikazati (vključno z njenimi vrednostmi). S tem se izničijo postavljeni pogoji, ki se navezujejo na to vprašanje, saj le to dejansko niti ni bilo postavljeno. Če pa želite vprašanje le skriti (na primer, če želite shraniti vrednost izračunana ***on the fly ***), potem uporabite JavaScript, ki je vgrajen v izvorno kodo vprašanja.

Notice.png
 Hint: Vprašanje se ne prikaže v HTML-ju, določi se lahko z vprašanjem tipa Enačba ali URL-jem ankete, vendar ne v javascript-u

Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (default)

Available options

 • On
 • Off (default)


CSS class (css_class)

Description

If you want to add special CSS classes to certain questions, you can enter the CSS class name(s) in this box. Make sure you leave an empty space between different class names.

Valid values

 • Any text string with a space between different CSS class names.
Notice.png
 Hint: You can also insert an expression in this box (New in 3.0.0 ). Remember that the output of the expression will not be updated dynamically.


Important.png  According to the W3C, CSS class names can contain only the characters [a-zA-Z, and 0-9] and ISO 10646 characters U+00A1 and higher, plus the hyphen (-) and the underscore (_). They cannot start with a digit, or a hyphen followed by a digit. LimeSurvey encodes CSS classes, but it does not fix it totally.Relevance help for printable survey (printable_survey_relevance_help)

Description

If you wish to print a survey, you can also print the relevance equations for each question. But, if you wish to offer instead an explanation rather than the expression on the printed form, fill in this box with the text explanation for the relevance equation.

Valid values

 • Any text and/or numbers you wish to be displayed on the printable form.


Logic

QS:Min answers/sl

QS:Max answers/sl

QS:Assessment value/sl

QS:Other numbers only/sl

QS:Other comment mandatory/sl

QS:Array filter exclude/sl

QS:Array filter style/sl


Filter polja (array_filter)

Opis

Filter polja vam omogoča izbiro odgovorov, ki se prikažejo v naslednjem vprašanju z lestvico.

Od verzije 1.92 dalje je možno filtrirati odgovore za nadaljno vključevanje v vprašanja polj, vključno z:
 • Izbira več možnosti
 • Izbira več možnosti s kometarji
 • Več kratkih tekstovnih odgovorv
 • Več številčnih odgovorov
 • Lestvice in polja (5 stopenjska, 10 stopenjska, Da/Ne/Ne vem, Povečalo/Ostalo enako/Zmanjšalo, Stolpec)
 • Lestvica (Dvostopenjska lestvica, besedilo, števila)
 • Razvrstitev

Prav tako so lahko filtrirana tudi vsa ta vprašanja.

Edina izjema je tip vprašanja Polje (stolpci), ki se lahko uporabi za filtriranje drugih vprašanj, medtem ko ta vrsta vprašanja ne more biti filtrirana.

Nastavitev filtra

Za nastavitev filtra vnesite kodo vprašanja z več možnostmi. Na primer, če je koda vprašanja "Q1" vnesite "Q1" v vnosno polje "Filter polja" ali v vnosno polje "Izločitev filtra polja", ki se nahajajo znotraj naprednih nastavitev vprašanja, ki ga želite filtrirati. Vidni bodo samo odgovori, ki so bili izbrani znotraj vprašanja Q1.

If you wish more questions to be filtered via this option, type the question codes in the box separated by semicolons (;).
Important.png  The subquestion codes used in the first question must coincide with the subquestion codes from the second one. Otherwise, the array filter function will not filter the answers to the first question. Note: When you want to filter the "other" answer option from the first question, you need to provide a subquestion for this answer in the second question and the subquestion code for this answer needs to be "other". Check the below example to better understand how the whole system works.


If multiple choice allow other setting: you can choose other for subquestion code and filter with other checked or not.

Cascading

The selected options can be displayed in cascade. This means that you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Array filter example

Let's take a look at the following example to better understand the power of this setting:


Array filter with multipe short text.jpg


In the screenshot from above, we got two questions. The first one is a multiple short text question type, while the second one is an array dual scale question type. The answers you provide in the first question will be listed in the second one. Technically, the answers you provide to the subquestions from the first question are filtered and displayed in the second question.

This example can be downloaded from the following link: limesurvey_group_32.lsg. Import this question group into your LimeSurvey installation.


QS:Commented checkbox/sl


Remove text or uncheck checkbox automatically (remove_text_or_uncheck_checkbox_auto)

Description

This attribute allows you to manipulate the behaviour of the comment textbox once you uncheck its corresponding textbox - whether the text input remains saved or not.

Available options

 • On (default): it enabled and the user unchecks the option, then the text put remains untouched
 • Off: if disabled and the user unchecks the option, then the corresponding text input gets deleted.


Exclusive option (exclusive_option)

Description

The exclusive option attribute takes the code of an answer in a multiple option question so that when clicked on its corresponding checkbox, all the other previously checked options will get unchecked and get marked as read-only (=disabled). This function was created to ensure the data integrity when one of the multiple options in a multiple option question implies that no other option can be selected too. Basically, this feature marks the other attributes as being irrelevant.

It is also possible to have multiple exclusive options. These must be separated by semicolons.

Example

For a short explanation on answer codes, check first the following wiki section. Once understood, introduce the "AnswerCode" that will trigger the function once selected.

Below, you may see an example where the exclusive option attribute is used.

You can see in the first screenshot that some non-LimeSurvey options are selected:


Part 1 example exclusive option.png


If you click on the marked option (which is entered in the exclusive option box), the other options will get unmarked and disabled, being left only with the current option checked:


Part 2 example exclusive option.png


To take a closer look at our example, import the .lsq file into your LimeSurvey installation:

File:Example exclusive option question.zip.Auto-check exclusive option if all others are checked (autocheck_exclusive_option)

Description

If a participant checks all the answer options, you can use this attribute to un-check the respective options and auto-check one single option. The ID of the auto-check answer option has to be typed in the exclusive option attribute.

Note that the answer options are seen as subquestions in the response table. If a user checks a subquestion, then the answer registered in the response table is "Yes [Y]" (otherwise, "No [N]").

Available options

 • On
 • Off (default)

Example

Let's suppose you offer the following five answer options: "A", "B", "C", "D", and "all the above". As a researcher, you will not like a respondent to check all the possible answer options from the list. Therefore, in order to prevent this, you may activate this attribute so that only one answer is registered in the response table ("all the above" answer in this case). To activate it, type in the exclusive option box the id of the "all the above" subquestion.Ime naključne skupine (random_group)

Opis

Vprašanje doda v skupino, kjer se vsa vprašanja prikažejo po naključnem vrstnem redu.

You can find a sample survey using randomization group name in ExpressionScript sample survey.

Veljavne vrednosti

Vnesite poljuben želen niz (na primer: 'skupina1'). Vprašanja, ki vsebujejo ta niz, bodo vključena v anketo z naključnim prikazom (=vprašanja se naključno izmenjujejo med seboj).Question validation equation (em_validation_q)

Opis

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Veljavne vrednosti

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

Validation-invalid-both.jpg

And here is what it looks like with one invalid answer:

Validation-invalid-phone.jpg

Here is how you edit a question to enter that information:

Validation-gui.jpg

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

Validation-logic.jpg

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

Notice.png
 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

Notice.png
 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!


QS:Em validation q tip/sl

Other

Insert page break in printable view (page_break)

Opis

This attribute is only active when you actually print a survey from the Printable View. It forces a page break before the question.

Available options

 • On
 • Off (default)Vrsta SPSS izvozne skale (scale_export)

Opis

Ta možost se lahko uporablja le za #SPSS_export/sl|SPSS izvoz. Za lastnost prepiše privzeto skalo SPSS. Več preberite preko povezave read the related SPSS documentation (v angleščini).

Možnosti

 • Privzeto (privzeto)
 • Številsko
 • Opcijsko
 • Lestvica
 • Default (default)
 • Nominal
 • Ordinal
 • Scale


Statistics

Prikaži v javni statistiki (public_statistics)

Opis

This attribute allows the survey administrator to chose if a particular question results should be displayed to the survey participants after they submitted the survey.

Help.png Note: To have the statistics displayed on the last page, do not forget to enable this functionality from the presentation & navigation settings. Otherwise, no statistics link will be displayed at the end of your survey.

The default setting for each question is 'Off' (=Do not show the question statistics to the respondents). You have to enable this for every single question if you want to show the survey statistics of that (those) particular question(s) to the survey participants after the survey submission.

Available options

 • On
 • Off (default)Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Help.png Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)