Actions

Nabori oznak

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Label sets and the translation is 5% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

General

Nabori oznak so v osnovi predloge seznamov določenega besedila, ki se lahko uporabijo pri večini različnih tipov vprašanj kot odgovori ali kot podvprašanja. V nasprotju s prejšnjimi različicami LimeSurvey sedaj kopira izbrane nabore odgovorov ali podvprašanj k izbranemu vprašanju. Tako sprememba nabora oznak ne vpliva na vprašanja, kjer je bil nabor pred spremembo uporabljen.

Namig: če želite nabor oznak uporabiti pri vprašanjih v anketi, mora vsebovati vsaj enak osnovni jezik kot anketa.

Poglejmo si primer nabora oznak. Če želite opredeliti sedem stopenjsko lestvico po meri, je to možno storiti z uporabo nabora oznak. Prikazan je zelo enostaven primer takšne lestvice. Zapomnite si, da je oznaka tisto, kar se dejansko prikaže v aktualnih vprašanjih.

If you want to define a custom 7-point scale, a label set provides this function. In the example below, a very simple custom label set with the code/label pairs (the label is what appears in the actual questions).

Koda Oznaka
1 Sploh ni uporabno
2 2
3 3
4 Dokaj uporabno
5 5
6 6
7 Zelo uporabno

Še grafični primer:


3xSmiley-Question sl.png

Kako...

Kliknite na ikono Labels.png "Uredi/Dodaj nabor oznak" v osnovnem meniju za urejanje, ustvarjanje, brisanje, uvažanje ali izvažanje nabora oznak za uporabo pri vprašanjih s 'prilagodljivimi oznakami'.


Labels.png


...dodati nov nabor oznak

 • Ime seznama: vsak nov nabor oznak mora imeti dodeljeno ime.
 • Jeziki: vsak nabor oznak mora biti opredeljen za uporabo v izbranem jeziku. Iz menija lahko izberete kolikor želite jezikov.

Click the Create or import new label set(s) button located in the upper-left corner of the page. You can either create a new label set or import it from another source:

 • New label set: Label sets must be manually created.
  • Set Name: Each new label set has to be given a name.
  • Languages: Every label set must be specified for the language it's used for. You can choose as many languages from the menu as you want.
 • Import label set(s): In order to import a label set, click browse and add the .lsl label set file. If you have previously created a label set, then LimeSurvey will not allow you import a similar external label set unless you turn off the Don't import if label set already exists option. Some useful label sets are available on the LimeSurvey website.

Once the label has been imported or created, click the Save button located in the right-upper part of the screen.


Save Close.jpg


Help.pngIf you import a whole survey, the label sets are imported too (with the questions). Duplicated label sets are ignored.

...uredite, izbrišete ali izvozite nabor oznak

V oknu za delo z nabori oznak v spustnem seznamu izberite obstoječi nabor, da ga boste uredili, zbrisali ali izvozili. Pokaže se nova orodna vrstica z ikonami za:

 • urejanje nabora oznak: nabor oznak lahko preimenujete in mu dodate ali odstranite jezike,
 • brisanje nabora oznak: po kliku na to ikono se odpre opozorilno okno, v katerem je potrebno potrditi brisanje izbranega nabora oznak,
 • izvoz nabora oznak: za izvoz izbranega nabora oznak v datoteko .csv oblike.


Edit menu labels.png


 • View labels: Allows the user to view the existing labels located in the respective label set.
 • Edit label set: The user can rename the label set and/or add/remove languages.
 • Export label set: Export label set to a .lsl file.
 • Delete label set: A window will pop up in order to confirm whether you want to delete the respective label set or not.
(:idea:) Namig: nekaj uporabnih naborov oznak je na voljo na Limeurvey-evi strani

...add a label

+Za dodajanje novega nabora, kliknite na ikono za ustvarjanje ali uvoz novega nabora. Prikažejo se vam polja, v katera je potrebno vnesti ime novega nabora oznak in izbrati ustrezne jezike, ki jih bo nabor podpiral ter klikniti na gumb "Shrani". Nato se pokažejo nova polja, ki omogočajo vnos posamezne oznake za ta nov nabor, vnesti je potrebno kodo, vrednost in samo oznako. Za oznako lahko poleg besedila uporabite tudi sliko. V ta namen je potrebno uporabiti HTML kodo - primer:


Labels table.png


Then, click the plus sign Add label.png to add the new label. It's possible to use a graphic instead of (or in addition to) a label text. To do that, you must use HTML-code to include the graphic you want, e.g.:

<img border="0" src="http://www.yourdomain.at/pics/pic.gif">
Help.pngRead also our wiki on assessments. The column is ignored if you set all the values to 0.

To help with the editing process of the HTML-code, use the embedded HTML editor of LimeSurvey, which is located at the end of the label-text box (click on the green pen button ->0.85px).


Labels HTML editor.png


Help.pngFor a short introduction on the HTML editor utilized by LimeSurvey, check the following page.

Quick add

Another way to add labels is to use the Quick add... button. When you click it, a window be displayed. It works under the following form: Code ; Title.


0.8px


You can either replace or add labels. If you click Replace, all the preexisting labels will be deleted and replaced by the ones entered by you. If you click Add, the new labels will be added into the label set (the preexisting ones not being affected).


0.8px


The Code is automatically added if new entrances are created. Therefore, you can type in only the title of the labels which will automatically be assigned a code:


0.8px


0.8px


The assessment values cannot be edited/entered via this option - it has to be changed manually from the list of labels.

Important.png  Attention : If you wish to translate labels by using the Quick add... function, you need to add the translation on the same line(s) and be separated by a semicolon.


...delete a label

To delete a label, click the red trash button (0.85px) located under the 'Action' column.

...rearrange a label

To rearrange the order of the labels, click the green sign (0.85px) located under the column called 'Position' and re-position the label.

Če ima vaš nabor oznak več jezikov, lahko izberete jezik, ki ga želite urediti. Vsaka oznaka potrebuje kodo, vrednost ocene in oznako. Kodo je možno spremeniti le v osnovnem jeziku nabora oznak. Vrednosti ocene se lahko izognete (nastavite jo na 0), če ne želite uporabljati ocenjevanja. Oznaka je besedilo, ki se prikaže v vprašanju.

 • Gumb izbriši: oznake lahko izbrišete z uporabo gumba "Izbriši to oznako".
 • Polje za premik: z uporabo polja za premik (na začetku vsake vrstice) lahko spremenite vrstni red oznak.
 • Gumb za vstavljanje oznak: v seznam lahko vedno dodate novo vrsto oznak s klikom na gumb "Vstavi novo oznako" (nova oznaka se pojavi za oznako, pri kateri ste kliknili na omenjen gumb).

To add a new language: Create or import new label set(s) -> Languages -> select the languages you wish to add.

To start translating the labels into another language, select the language in which you would like to translate the labels to from the upper part of the matrix.


Labels switch language.png


Labels 4lang ro.png


Upravljanje z naloženimi viri

In our case, the language from where the label codes and assessment values can be changed is English. Only the label description can be edited when the Romanian tab is selected - which represents the corresponding Romanian label translation of the English label.

Once you are done with the changes, do not forget to click on the 'Save changes' button located in the upper-right part of the screen.

Save changes close.png

Ta zavihek vam omogoča upravljanje z datotekami (slikami, medijskimi datotekami), ki so bile naložene s HTML urejevalnikom.

Before reading further, take a look at our wiki on how to create surveys since it is already assumed in the examples from below that you have already created your survey.


For a better understanding of the label sets option, let's take a look at the following examples:

The screenshots used below are from LimeSurvey 3.0, the interface being slightly different from the last LimeSurvey 2.xx release.


I want to use a label set as an answer list for one question

Help.png All the label sets that are displayed under Configuration -> Label sets are called predefined label sets. They can be used either as subquestions or as answers.

Assuming that the label set and survey are created:

 • Go to the structure of the survey and create a question group - About LimeSurvey.


CreateQuestionGroup.png


 • Click the Structure tab and then on the newly created question group (About LimeSurvey in our case). Look for group quick actions and choose Add new question to group:


AddNewQuestiontoGroup.png


 • Type in the code and text of the question.
 • To use a label set as a set of answers, pick the right type of question that can make use of label sets. The array question type is selected in our example:


ArrayQuestionTypeLabelSets.png


 • Save the question to add it into your question group.
 • Once created, you will have to add subquestions and answers:


EditSubquestionsandAnswerOptions.png


Help.png Please note that not all question types ask for subquestions and/or answers!
 • Add at least one subquestion:


ArraySubquestions.png


 • Add answer options. Predefined label sets... option will be used:


EditAnswerOptions.png


 • Select the label set you want to use:


0.7px


The result should look like this:


EditAnswerOptionsResults.png


 • Save & preview the question:


LabelSetsFinal.png

I want to use labels in another language as answers

Before reading this example:
 1. Create a label set and select the other languages you would like to use in your survey. For further details, read our wiki on how to translate a label set in other languages.
 2. Edit your survey (Settings -> General Settings) by adding the additional languages you want to translate to. For more details on how to create a survey, read the following wiki.

Assuming that the label set and survey are created:

 • Create a question that can make use of label sets (e.g. array question type):
Important.png  Attention : Do not forget to select the language you want to translate to from the languages toolbar!


 • Because the array question type is selected, both the subquestions and answers need to be translated.


EditSubquestionsandAnswerOptions.png


 • Translate the subquestions. Do not forget to select the right language tab for translation:


ExampleAddLanguageSubquestions.png


 • Translate the answers. However, because we use predefined label sets, select the right language tab to add the translated label set as answer options:


AvailableLabelSetsRomanian.png


ExampleEditAnswerOptionsRomanian.png


 • Save & Preview the survey:


PreviewAddRomanianLabels.png

I want to use emoticons instead of label text

To use emoticons (or any other graphics) , you have to use the embedded HTML editor when creating labels.

Assuming that the survey is created:


GreenPenButtonHTMLLabels.png


InlineMode1.PNG


The HTML editor offers you a more comprehensive view on how different options can be used to enhance your survey. It is not necessary to have HTML knowledge because the toolbar is self-explaining (for further details you can either hover the mouse over the options or click on that option for more details). By using such an editor, you can also add (for example) smileys, images and/or videos that are either hosted online or on your server. In this example. three smileys have been added:


SmileysLabelsExample.png


 • Create a question that can make use of label sets as predefined answers (e.g. array question type):


New Question Label Sets Emoticons.png


 • Edit the subquestions and the answer options


EditSubquestionsandAnswerOptions.png


 • Set predefined labels as answer options.


SmileysLabelsExample.png


 • Save and preview the question:


Preview Label Set Emoticons.png

I want to import a label set and use it as a subquestion list

Assuming that the survey is created:

Optional: Access LimeSurvey templates database and download the one you wish to use - .lsl file format (Australian states in our example).
 • Go to Configuration and click Manage label sets button.
 • Click Create or import new label set(s) (in the upper-left side of the screen) -> Import label set(s). Browse your computer and select the .lsl file (the label set format).
ImportaNewLabel.png
 • Now that the label set was uploaded, create a question that requires the usage of subquestions (array question types).
 • Edit subquestions.
EditSubquestionsandAnswerOptions.png
 • Load the imported label set:
Australia Code Label.png
Australia Label Set.png
 • Save and preview.
Australia Save and Preview.png