Actions

Ocene

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Assessments and the translation is 7% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎slovenščina • ‎日本語
Opomba: Od verzije 1.92 dalje vam Upravljalnik izrazov omogoča izdelavo veliko bolj zahtevne ocene in poročila. Tako vam omogoča dostop do vseh tipov spremenljivk in preprosto ustvarjanje prilagojenih poročil, ki so dosegljiva v vsakem trenutku ankete (ne samo na koncu). Z uporabo novega vprašalnega tipa Enačba vam lahko LimeSurvey samodejno shrani izračunano vrednost in/ali poročilo v podatkovno bazo.


Introduction

LimeSurvey ima možnost, da ustvari oceno vaše ankete (omogočeno tudi v primeru večjezikovne ankete). Ocene so pravila, ki ovrednotijo odgovore ankete takoj, ko je le ta oddana. Na podlagi te ocene se prikaže anketirancu besedilno polje.

In order to use LimeSurvey's assessment feature, from the Survey menu click the Assessments tab.


Assessments - location.png


You can then activate the assessment mode.


LS3 - enable assessments.png


Da bi lahko videli in urejali ocene odgovorov, morate v zavihku Upravljanje z obvestili in podatki nastavitev Omogoči način z ocenami spremeniti na 'Da'. Z aktiviranjem te nastavitve boste pri urejanju vprašanja pridobili novo polje.

How Do Assessments Work?

The following is an example that will hopefully help you better understand how assessment mode is designed to work.

Kot primer si zamislite naslednjo situacijo: anketa vsebuje dve vprašanji, kjer s prvim povprašamo anketiranca: "Ali kadite?". Vprašanje ima tri možne odgovore:

 • "Da, več kot 10 na dan", kjer je koda odgovora "10"
 • "Da, vendar manj kot 10 na dan", kjer je koda odgovora "5"
 • "Ne, sploh ne kadim", kjer je koda odgovora "1"

Naslednje vprašanje se glasi: "Ali se rekreirate?", ki ima tudi tri možne odgovore:

 • "Da, rekreiram se vsaj pol ure tri krat tedensko", kjer je koda odgovora "1"
 • "Da, rekreiram se občasno", kjer je koda odgovora "5"
 • "Ne, sploh se ne rekreiram", kjer je koda odgovora "10"

Če bi dodali seštevek vrednosti za vsak možen odgovor na koncu ankete, bi dobili zanimivo povratno informacijo o splošnem zdravju anketiranca. Nekdo, ki redno kadi in se ne rekreira, bi dosegel 10 točk v posameznem odgovoru, torej skupno 20 točk. Nekdo, ki ne kadi in se redno rekreira, bi dosegel po eno točko v posameznem odgovoru, skupno 2 točki.


Dosegljiv je primer ankete v angleščini, ki demonstrira način uporabe ocenjevanja, in sicer si jo morate prenesti iz LimeSurvey-a in jo nato uvoziti v svoj sistem (opcija import): LimeSurvey_sample_survey_Assessments.lss

Kako uporabljati


Assessments page:


Assessments panel 1.png


To create new assessments rules complete the fields located below the Assessment rules table. The following options are available:

V polju "Dodaj/Uredi" lahko izberete eno izmed naslednjih možnosti:

 • Področje: Obseg ocene. Izberete lahko ali "Skupaj", ki vam bo kreiralo oceno, ki temelji na vsoti vseh odgovorov v celotni anketi, ali "Skupina", ki vam bo kreiralo oceno, ki temelji na vsoti vseh odgovorov v skupini (naslednja vrstica)
 • Skupina vprašanj: Če želimo oceniti obseg trenutne "Skupine", potem tukaj izberemo katero skupino želimo oceniti.
 • Najmanj: Najmanjša "vsota" odgovorov, ki še velja za to oceno
 • Največ: Največja "vsota" odgovorov, ki še velja za to oceno
 • Glava: Naslov ocene se bo prikazal v primeru, če bo vidna ocena
 • Besedilo: Dejansko sporočilo za to oceno. Znotraj ocene lahko uporabite oznake {PERC} ali {TOTAL} za prikaz ustreznega rezultata v tem določenem sporočilu


If you selected Total before, then the Group field will not influence the assessment of the survey answers - important when the {PERC} placeholder is used.
 • Minimum: The minimum score to which this assessment will apply.
 • Maximum: The maximum score of answers to which this assessment will apply;


Let's take again the example presented above. If a participant scored between 1 (minimum) and 10 (maximum), then the assessment feature would display a message telling the respondent that he or she has a good health condition. If he or she scored between 11 (minimum) and 20 (maximum), then the assessment feature would display on the last page a message related to the not-so-good health condition of the participant.
 • Heading: The heading of the assessment that will appear if the assessment is going to be displayed;
 • Message: The text message of the assessment - displayed at the end of the survey to the participants. You can use placeholders such as {PERC} and/or {TOTAL} to emphasize the scores of each survey question group or the total survey score. Click the green pencil button to access the HTML-editor and enhance the final message of the assessment by adding colours, tables, images, etc.

Ustvarite lahko toliko ocen kot želite. Hkrati si lahko ustvarite več kot eno oceno za prikaz določenega rezultata.

After adding some assessments, the possible assessments actions will be displayed under the Actions column in the Assessments rules table. From there, you can either edit or delete an assessment rule:


Assessments panel 2.png


Pomembno: če uporabljate ocene, na koncu ankete ne smete omogočiti samodejnega zagona URL-ja (nastavitev te opcije je omogočena v splošnih nastavitvah ankete), saj se ocene prikažejo le na "zaključni strani", ko oddate anketo.


Kako so tipi vprašanj ovrednoteni

Obstajajo določeni tipi vprašanj, ki jih ni moč oceniti oziroma jih lahko le na poseben način. Večina vprašanj, ki jih ni moč oceniti, so posebni tipi vprašanj, ki jih lahko nadomestimo s takšnimi, ki jih pa lahko ocenimo. Na primer: 5-stopenjsko lestvico lahko vedno nadomestimo z enostavnim enojnim seznamom.

Tipi vprašanj, ki jih lahko ocenimo

 • Dvojna (fleksibilni odgovori) velikost polja
 • Polje (fleksibilni odgovori)
 • Polje (fleksibilni odgovori) po stolpcih
 • Seznam (fleksibilni odgovori) (izbirni seznam)
 • Seznam (fleksibilni odgovori) (izbirni gumb)
 • Seznam (izbirni seznam)
 • Seznam (izbirni gumb)
 • Seznam s komentarjem
 • Več možnosti
 • Več možnosti s komentarjem


Tipi vprašanj, ki jih ne moremo oceniti

 • 5-stopenjska lestvica
 • Lestvica (5-stopenjska)
 • Lestvica (10-stopenjska)
 • Lestvica (povečalo/ostalo enako/zmanjšalo)
 • Polja (več-fleksibilno) (besedilo)
 • Lestvica (da/ne/neodločen)
 • Boilerplate vprašanja
 • Datum
 • Spol
 • Ogromno besedilo
 • Zamenjava jezika
 • Dolgo besedilo
 • Več številskih odgovorov
 • Številski vnos
 • Razvrščanje
 • Kratko besedilo
 • Da/Ne

Določanje vrednosti ocene za posamezno vprašanje/odgovor

If enabled, the assessment mode will add an additional field between the answer code and answer option name for all the questions to be assessed.


Assesment value set.png


You can also use label sets as answers options for your set of questions. Just click the Predefined label sets... button located under the answers matrix and select your predefined label set.

If you decide to use label sets, assessment values can be added to all your labels from the moment they are first created. This allows the survey administrator to quickly use predefined label sets with assessment values as answers for multiple sets of questions.


Labels table.png


This process is less time-consuming and more practical. You can create a plan in the early stages of your survey to use only one set of label sets with predefined assessment values for multiple questions. This way, you will not have to manually add assessment values to all the answers of the questions used in your survey to be assessed.

Help.pngTo find out more about the label sets and their usage, read the following wiki section.

Ukazi

Pri uporabi ocen so na voljo naslednji ukazi:

 • {PERC}: Prikaže rezultat trenutne skupine. Na voljo le v sporočilu ocene
 • {TOTAL}: Prikaže skupno število točk. Na voljo le v sporočilu ocene
 • {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} (Novo v verziji 1.86 ): Ta ukaz se v anketi uporabi za prikaz trenutnega skupnega rezultata, kjer morate predhodno določiti skupno oceno. Upoštevajte, da se rezultat posodablja le, ko kliknemo "Naprej", torej je opcija v primeru večnamenske ankete neuporabna

If your survey is not anonymous, the following placeholders are available.

 • {TOKEN:EMAIL}: Displays the email of the respondent from the survey participants table
 • {TOKEN:FIRSTNAME}: Displays the first name of the respondent from the survey participants table
 • {TOKEN:LASTNAME}: Displays the last name of the respondent from the survey participants table
 • {TOKEN}: Displays the token code of the respondent from the survey participants table

Namigi in triki

 • Če želite znotraj ankete uprabljati le {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} (Novo v verziji 1.86 ) brez njenega obvestila na koncu ankete, potem upoštevajte naslednji dve nastavitvi:

Save Assessment Value in Data

To save assessment value in data and have it in an export : you can create a Question_type_-_Equation and put {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} in the equation setting.

Use {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} Without Assessment Message

If you choose not to add an assessment message, then no assessment message is shown.

How to Disable the Assessment Mode

To deactivate assessment mode, go to the Survey menu and click the Data management tab. The Notification and data management panel will be displayed. Click the Enable assessment mode option and disabled it for the respective survey.


Disable assessment mode - picture.png

Examples

How To Use the Assessment Mode

Let's recreate the example presented above to better understand the steps you have to pursue in order to correctly use the assessment feature.

Help.pngIf you are unsure of how to create a survey, refer to the quick start guide.

1) Create the survey

2) Activate the assessments. Go to the settings menu of the survey and click the Assessments tab. Once there, activate the feature:


LS3 - enable assessments.png


3) Create a question group and start adding the questions. Your survey structure should look like this:


Example assessment - question group.png


Important.png  Attention : Do not forget to check whether the questions are the types that can be assessed! Otherwise, no assessment value field will be displayed in the edit answer options panel.4) Add answers for each question created above. While adding/editing the answers, complete also the assessment value field for each answer:


Example assessment - edit answers.png


5) Now that you know the assessment values, access the Assessments panel and start adding assessment rules. Two rules were created for this example:


Assessments example - assessment rules.png


The text message of the first assessment rule (You should start exercising!) will be displayed if the respondent scores between 1 and 10 points. The text message of the second assessment rule (Well, that's what I call being healthy!) will be shown if the respondent scores between 11 and 21 points.

6) Now, preview the survey and see if the assessment mode is active. At the end of the survey, a text message will be displayed based on the score obtained by the respondent.


Help.png Note: The score is not displayed in this example! If you would like to have it displayed in your assessment, create more assessment rules (for each possible scenario) or use assessment placeholders.


Assessment results.png

How To Use the Assessment Placeholders

As mentioned in the previous subsection, three assessment-related placeholders can be used: {PERC}, {TOTAL}, and {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL}.

In the previous example, the following result was obtained: "Well, that's what I call being healthy!". However, no score was displayed.

There are different ways to have the score displayed. You can either create 6 assessment rules to emphasize each possible score/result or use assessment placeholders. The below example explains the latter option.

As mentioned above, {PERC} and {TOTAL} can be used in the message text box of the assessment rule to emphasize the score of the current group and the total score, respectively. Let's take a look at the following two screenshots to understand their usage.


Example perc - assessments - part 1.png


In the first screenshot, {PERC} and {TOTAL} were added into the message text box of the assessment rule.


Example perc - assessments - part 2.png


In the second screenshot, you can see how the assessment rule looks to correctly use both placeholders. Because {PERC} is used, the scope of the assessment rule must be switched from Total to Group to correctly display the score of the question group selected from the Question group dropdown list:


Example assessment - right question group.png


After completing the survey and depending on their answers, the participants should receive the following assessment message at the end:


Assessment results - perc and total.png
{ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} can be used only inside a survey. You can use it after each question or question group from a quiz. This way you could show each participant his or her current quiz/survey score. To use it, you could add, for example, at the beginning of every question or question group a message like: "You have accumulated till now {ASSESSMENT_CURRENT_TOTAL} points".


Help.png Hint: Check the following YouTube video to see other situations where you can use placeholders.

Video tutorial

To understand the basics of the LimeSurvey assessments feature, watch the following video.