Actions

Tip vprašanja - Dvojna velikost polja

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Array dual scale and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎slovenščina

Kratek opis

Ta tip vprašanja vam zagotavlja dve lestvici odgovorov za vsako podano vprašanje. V glavi tabele lahko nastavite vsako lestvico posebej s pomočjo naprednih nastavitev.

1 DSC.jpg

Nastavite lahko posebni atribut vpršanja, kjer uporabite to vrsto vprašanja preko spustnega seznama:

1 DSC DD.jpg Download english sample question: 1_-_Dual_Scale.csv

Download english sample question: 1_-_Dual_Scale_Drop_Down.csv

Glavne nastavitve

Obvezno (obvezno)

Opis

S pomočjo te nastavitve lahko določite ali mora anketiranec odgovoriti na vsa vprašanja ankete. Če ustvarite vprašanje z več podvprašanji, lahko z nastavitvijo min_answers določite, da bo anketiranec odgovoril le na določene dele ankete in ne vse.

Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (privzeto)Enačba relevantnosti

Notice.png
Hint: Ta funkcija je na voljo od različice 1.92 dalje


Opis

Vsako vprašanje vam omogoča določiti enačbo relevantnosti, ki je naslednik pogoja. Z enačbo relevantnosti lahko ustvarite veliko bolj zapleteno pogojno logiko.

Označevanje sintakse

Kadarkoli boste shranili enačbo relevantnosti, bo ovrednotena, pregledana bo tudi sintaksa enačbe. Morebitne napake bodo barvno označene, tako da jih boste lahko hitro odkrili in popravili.

Veljavne vrednosti

Vsaka enačba, ki uporablja sintakso Urejevalnika izrazov, brez zavitih oklepajev.

Primeri

Uporabni primeri: Označevanje sintakse.


Napredne nastavitve

Širina odgovora (answer_width)

Opis

Ta vrednost določa širino polja odgovora v procentih. Kot primer, če vnesete v polje 60, bo 60% prostora pri vprašanju rezervirano za vnos odgovora (pri večini vprašanj odgovor predstavlja skrajno desni stolpec). Preostala širina bo enakomerno razdeljena med možnostmi odgovora.

Veljavne vrednosti

 • Katerakoli celoštevilska vrednost od 1 do 100.Random answer order (random_order)

Important.png
Attention : The order of randomization is currently not stored. So if the user is given the option to save/resume later the order will randomly change on resume.

Opis

This attribute causes LimeSurvey to ignore the existing order of answer options/subquestions, and instead it orders them randomly. It is important to note that this random order will be reordered each time the question is displayed, so if someone returns to a question, the order will probably be different from the first time they saw it. Having the answers display randomly is useful to remove the possibility of bias from answers to questions. Please note that if a question has subquestions the order of subquestions will be randomized, not the order of the answer options.

Available options

 • Randomize on each page load
 • Off (default)Ime naključne skupine (random_group)

Notice.png
Hint: This features is available starting in version 1.92
Important.png
Attention : The order of randmization is currently not stored. So you should not give the user an option to save/resume later. This is a limitation that will be fixed in a future version.

Opis

Vprašanje doda v skupino, kjer se vsa vprašanja prikažejo po naključnem vrstnem redu.

Veljavne vrednosti

Vnesite poljuben želen niz (na primer: 'skupina1'). Vprašanja, ki vsebujejo ta niz, bodo vključena v anketo z naključnim prikazom (=vprašanja se naključno izmenjujejo med seboj).Vedno skrij to vprašanje (hidden)

Opis

To nastavitev lahko uporabite, če ste nadomestili vprašanje z URL povezavo in ga anketirancu ne želite prikazati (vključno z njenimi vrednostmi). S tem se izničijo postavljeni pogoji, ki se navezujejo na to vprašanje, saj le to dejansko niti ni bilo postavljeno. Če pa želite vprašanje le skriti (na primer, če želite shraniti vrednost izračunana ***on the fly ***), potem uporabite JavaScript, ki je vgrajen v izvorno kodo vprašanja.

Notice.png
Hint: The question are not diplay in HTML, it can be set with an equation question or survey URL, but not in javascript

Available options

 • On
 • Off (default)Glava prve skale (dualscale_headerA)

Opis

To besedilo je prikazano na vrhu lestvice odgovora.

Veljavne vrednosti

 • Poljuben tekstGlava za drugo lestvico (dualscale_headerB)

Opis

To je tekst, ki bo prikazan nad drugo lestvico pri odgovoru.

Veljavne vrednosti

 • Poljuben tekstUporaba spustnih polj (use_dropdown)

Opis

Če je ta lastnost nastavljena, boste za postavitev uporabili spustna polja namesto linije izbirnih gumbov.

Možnosti

 • Da
 • Ne (privzeto)Ločila spustnih polj (dropdown_separators)

Opis

Če je nastavljena ta lastnost, bo v postavitvi za odgovorom zapisan tekst, ki bo ločeval spustna polja. Primer zapisa je Separator1¦Separator2

Primer

 • Ni primeraSpuščajoča predpona/pripona (dropdown_prepostfix)

Opis

Če je ta nastavitev nastavljena pri vprašanjih tipa z dvojno lestvico, bo postavitev prevzela tekst kor predpono oziroma pripono elementov v spustnem seznamu. Zapis prefix¦suffix

Examples

 • Suffix with the letters EUR: ¦EUR
 • Prefix with the letters USD: USD¦
 • Both prefix and suffix: USD¦EURFilter polja (array_filter)

Opis

Filter polja vam omogoča izbiro odgovorov, ki se prikažejo v naslednjem vprašanju z lestvico.

Od verzije 1.92 dalje je možno filtrirati odgovore za nadaljno vključevanje v vprašanja polj, vključno z:
 • Izbira več možnosti
 • Izbira več možnosti s kometarji
 • Več kratkih tekstovnih odgovorv
 • Več številčnih odgovorov
 • Lestvice in polja (5 stopenjska, 10 stopenjska, Da/Ne/Ne vem, Povečalo/Ostalo enako/Zmanjšalo, Stolpec)
 • Lestvica (Dvostopenjska lestvica, besedilo, števila)
 • Razvrstitev

Furthermore, each of these types of questions can be filtered.

Edina izjema je tip vprašanja Polje (stolpci), ki se lahko uporabi za filtriranje drugih vprašanj, medtem ko ta vrsta vprašanja ne more biti filtrirana.

Nastavitev filtra

Za nastavitev filtra vnesite kodo vprašanja z več možnostmi. Na primer, če je koda vprašanja "Q1" vnesite "Q1" v vnosno polje "Filter polja" ali v vnosno polje "Izločitev filtra polja", ki se nahajajo znotraj naprednih nastavitev vprašanja, ki ga želite filtrirati. Vidni bodo samo odgovori, ki so bili izbrani znotraj vprašanja Q1.

Od verzije 1.92 naprej lahko vnesete več možnosti v filter za posamezno vpršanje s pomočjo ločevanja s podpičji.

Array filter question settings require the questions being used to have exactly matching lists of answers. If the questions do not have exactly the same set of answers and codes, then the filters will break.

Starting in 1.92, if Q2 has sub-questions that are not present in Q1, they will always be displayed rather than breaking the filters.

Cascading

The Array filter will cascade – that is you can select a question which filters another question, which filters another question, and so on.

Array filter example

Ticking items ‘One’, ‘Three’ and ‘Four’ in the first question results in the entries 'One', 'Three' and 'Four' displaying in the subsequent question which uses array filter

Multi option question

Code:Q1

Question: Which animals do you like?

1 Cat

2 Dog

3 Zebra

Array 5 Point Choice Question

Code:Q2

Question: Rate these animals on a scale of 1 to 5, where 1 is I like them a little and 5 is I like them a lot

Array filter example 2 - Using Multiple Short Text

Note: This features is available starting in version 1.92

Array filter with multipe short text.jpg

Here is the Limesurvey Group file for the above demo

limesurvey_group_32.lsg

Array filter example 3 - Cascading Array Filters

This sample survey shows use of array_filter, array_filter_exclude, and exclude_all_others, plus cascading array filters.

ls2_cascading_array_filter.lss


QS:Array filter exclude/sl


Vstavi prelom strani v pogledu za tiskanje(page_break)

Opis

Ta atribut je aktiven le v primeru tiskanja ankete, kjer se prelom strani vstavi pred vprašanjem (le brskalnik Opera ga ne potrebuje, saj ustrezno obdela prelome strani)

Veljavne vrednosti

 • Da
 • Ne (privzeto)
 • Yes
 • No (default)Prikaži v javni statistiki (public_statistics)

Opis

Ta lastnost omogoča administratorju izbiro ali se rezultati vprašanja anketitancu pri reševanju ankete na koncu prikažejo ali ne. OPOMBA: Če želite prikazati statistiko ankete, morate to omogočiti že pri ustvarjanju ankete. Poglejte nastavitev ankete 'Javna statistika'.

Privzeta nastavitev za vsako vprašanje je 'Ne', kar pomeni, da se statistika vprašanja privzeto anketirancu ne prikaže. Če želite na koncu ankete prikazati rezultate vprašanj, morate to nastaviti za vsako vprašanje posebej.

Available options

 • Yes
 • No (default)Vrsta SPSS izvozne skale (scale_export)

Opis

Used for SPSS export only. This attribute overrides the default scale guessed by SPSS. To learn what the different measurement scales do, please read the related SPSS documentation.

Možnosti

 • Privzeto (privzeto)
 • Številsko
 • Opcijsko
 • Lestvica
 • Default (default)
 • Nominal
 • Ordinal
 • Scale


QS:Min answers/sl

With Array dual scale an completed answer is an answer at each scale.

QS:Max answers/sl

With Array dual scale an completed answer is an answer at each scale.