Actions

Preklad LimeSurvey

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Translating LimeSurvey and the translation is 24% complete.

Preklad LimeSurvey

Nebolo by skvelé mať LimeSurvey kompletne preložený do vášho rodného jazyka? Tím LimeSurvey vždy hľadá nové preklady a ľudí, ktorí pomáhajú aktualizovať tie existujúce. Prečítajte si tieto pokyny a ak máte pochybnosti alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte a pošlite e-mail na adresu translations@limesurvey.org.

Ako preložiť - podrobné pokyny

Aktualizácia existujúceho prekladu

 1. Zaregistrujte sa na webovej stránke LimeSurvey a potom sa prihláste na svoj účet.
 2. Prejdite na https://translate.limesurvey.org a prihláste sa tam pomocou rovnakého používateľského mena a hesla.
 3. Vyberte verziu LimeSurvey, ktorú chcete preložiť, a jednoducho začnite. Po schválení vášho prekladu bude automaticky zahrnutý do týždenného stabilného vydania a vaše používateľské meno bude uvedené v denníku zmien.
 4. Ak máte záujem stať sa hlavným prekladateľom pre váš jazyk so schopnosťou schvaľovať novo preložené reťazcov, kontaktujte nás na translations@limsurvey.org. Takáto pozícia si vyžaduje maximálne asi hodinu práce týždenne – je pre nás dôležité, aby ste v tom boli spoľahliví.

Prispôsobiť existujúci preklad

Niekedy možno budete chcieť upraviť existujúci preklad, aby lepšie vyhovoval vašej konkrétnej situácii v prieskume. V takom prípade postupujte takto:

 1. Prejdite na https://translate.limesurvey.org, vyberte verziu LimeSurvey, ktorú chcete preložiť, a konkrétny jazyk, ktorý chcete preložiť modifikovať.
 2. V spodnej časti stránky prekladu nájdete možnosť exportovať všetky reťazce ako súbor *.po. Kliknite na export a uložte ho ako súbor *.po na lokálny pevný disk:
 3. Stiahnite a nainštalujte Poedit.
 4. Spustite aplikáciu Poedit a upravte stiahnutý súbor *.po – upravte konkrétne preklady.
 5. Keď uložíte súbor *.po, automaticky sa vytvorí súbor *.mo. Ten bude čítať LimeSurvey.
 6. Posledným krokom je umiestniť konkrétny *.mo súbor do správneho jazykového priečinka v /locale nahradením existujúceho.

Template:Poznámka

Poznámka: Ak používate LimeSurvey Pro (len pre používateľov Cooperate a Enterprise), tím bude radi umiestnime súbor za vás. Stačí vytvoriť podporný lístok a pripojiť súbor *.po ( nie .*mo ).

Vytvorenie nového prekladu

 1. V prvom rade získajte prístup k vývojovej verzii LimeSurvey. Podrobné pokyny nájdete v source code.
 2. Stiahnuť a nainštalovať Poedit .
 3. Teraz musíte zistite kód jazyka pre váš jazyk – kód jazyka môžete vyhľadať v registri podznačiek jazyka IANA.
 4. Prejdite do /locale adresára (umiestneného v koreňovom adresári LimeSurvey) a vytvorte adresár pomenovaný podľa kódu vášho jazyka.
 5. Stiahnite si šablónu jazyka na nasledujúcom odkaze [1]. Vyberte projekt, potom ľubovoľný jazyk (napr. prejdite na položku v angličtine) a prejdite nadol. Tam máte možnosť exportovať jazykový súbor ako<your_language_code> .po súbor.
 6. Skopírujte súbor<your_language_code> .po do novovytvoreného priečinka v adresári /locale.
 7. Otvorte súbor pomocou Poedit a preložte všetko, čo potrebujete na preklad.
 8. Aby LimeSurvey vedel o vašom jazyku, musíte ho pridať do aplikácie /helpers/surveytranslator_helper.php (nachádza sa v koreňovom adresári LimeSurvey). Otvorte tento súbor pomocou textového editora a pridajte svoj jazyk rovnakým spôsobom, ako sú ostatné jazyky definované v tomto súbore.
 9. Save - aby LimeSurvey mohol vidieť novo pridaný jazyk, uložte upravený súbor *.po. Tým sa automaticky vygeneruje súbor *.mo v rovnakom priečinku, ktorý bude čítať LimeSurvey.
 10. Pošlite nový súbor *.po a aktualizovaný súbor surveytranslator_helper.php na adresu translations@limesurvey.org.

Template:Poznámka

Template:Poznámka

Vzorový kód na pridanie nového jazyka

 $supportedLanguages['code']['description'] = gT('Jazyk'); // Názov vášho jazyka v angličtine
 $supportedLanguages['code']['nativedescription'] = 'Natívny jazyk'; // Rodný názov vášho jazyka
 $supportedLanguages['code']['rtl'] = (true|false); // RTL 
 $supportedLanguages['code']['dateformat'] = celé číslo; // Pozri funkciu getDateFormatData
 $supportedLanguages['code']['radixpoint'] = (0|1); // 0 : ., 1 : , pre radixový bod
 $supportedLanguages['code']['cldr'] = 'kód'; // Ak sa príslušný kód jazyka Yii líši, tu môžete mapovať svoj jazyk na nový kód
 $supportedLanguages['code']['momentjs'] = 'kód'; // Používa moment.js

Ďalšia časť na preklad