Actions

Difference between revisions of "Multilingual survey/nl"

From LimeSurvey Manual

 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 46: Line 46:
  
 
<center>[[File:Multilingual survey - four links.png]]</center>
 
<center>[[File:Multilingual survey - four links.png]]</center>
 
  
 
==Teksten vertalen==
 
==Teksten vertalen==
Line 68: Line 67:
  
  
The quick-translation tool has been specifically designed for those that work with multilingual surveys. Once accessed, the following panel will be loaded:
+
De tool voor snelle vertaling is specifiek ontworpen voor diegenen die werken met meertalige enquêtes. Het paneel:
  
  
Line 74: Line 73:
  
  
The first option, '''translate to''', gives you the possibility to select the language you wish to translate into from your base language.
+
De eerste optie, '''Vertaal in''', geeft je de mogelijkheid om de taal te selecteren waarna toe je vanuit de standaardtaal wilt vertalen.
  
The next options refer to the translation of your survey content. They refer to:
+
De volgende opties verwijzen naar de vertaling van onderdelen van de enquête. De onderdelen zijn:
  
*[[Text_elements#Survey_title|Survey title]] and [[Text_elements#Description|description]]
+
*[[Text_elements/nl#Titel van de enquête|Titel van de enquête]] en [[Text_elements/nl#Beschrijving|Beschrijving]]
*[[Text_elements#Welcome_message|Welcome and end texts]]
+
*[[Text_elements/nl#Welkomsttekst|Welkoms- en afsluitteksen]]
*[[Question groups - introduction|Question groups]]
+
*[[Question groups - introduction/nl|Vraaggroepen]]
*[[Questions - introduction|Questions]]
+
*[[Questions - introduction/nl|Vragen]]
*[[Adding_answers_or_subquestions#Specific_for_subquestions|Subquestions]]
+
*[[Adding_answers_or_subquestions/nl#Specifiek voor subvragen|Subvragen]]
*[[Adding_answers_or_subquestions#Specific_for_Answers|Answer options]]
+
*[[Adding_answers_or_subquestions/nl#Specifiek voor antwoorden|Antwoorden]]
*[[Email_templates#Invitation|Invitation email subject]]
+
*[[Email_templates/nl#Uitnodiging|E-mail uitnodiging]]
*[[Email_templates#Reminder|Reminder email subject]]
+
*[[Email_templates/nl#Herinnering|E-mail herinnering]]
*[[Email_templates#Confirmation|Confirmation email subject]]
+
*[[Email_templates/nl#Bevestiging|E-mail bevestiging]]
*[[Email_templates#Registration|Registration email subject]]
+
*[[Email_templates/nl#Registratie|E-mail registratie]]
  
{{Note|Please note that at the moment of writing this section (LimeSurvey 3.16.0), the following sections are translatable but not displayed in this panel:
+
{{Note|Op het moment dat dit gedeelte is beschreven (LimeSurvey 3.16.0) zijn de volgende onderdelen vertaalbaar, maar die worden hier nog niet weergegeven:
  
*[[Data policy settings|Data policy text]]
+
*[[Data policy settings/nl|Gegevensbescherming]]
*[[Assessments|Assessment text]]
+
*[[Assessments/nl|Beoordelingen]]
*[[Survey quotas|Quota text]]
+
*[[Survey quotas/nl|Quota's]]
  
To translate them, please access each option and follow the steps described in the previous wiki subsection.}}
+
Om elk van deze onderdelen te vertalen, open je de optie en volg je de stappen zoals die hier eerder zijn beschreven.}}
  
  
Once you are done translating these fields, do not forget to click on the '''"Save"''' button located in the upper right part of the panel.
+
Vergeet na het wijzigen niet om de wijzigingen op te slaan!
  
  
Line 104: Line 103:
  
  
To check your work, use the preview button. The welcome page will look like this:
+
Gebruik de voorvertoonknop om je werk te controleren. De welkomstpagina ziet er als volgt uit:
  
  
Line 110: Line 109:
  
  
Two language switcher can be observed once the welcome page is loaded. LimeSurvey offers the possibility to your respondents to change the language of instructions even though you shared with them the corresponding link for a specific language. A language switcher will also be located on the top right-side of your survey.  
+
Er zijn twee mogelijkheden om de taal na het laden van de welkomstpagina te wijzigen. De respondent hoeft niet de taal te gebruiken die je hebt gebruikt in de door je verzonden link naar de enquête. De wisseloptie staat rechtsboven.  
  
In the case in which you wish to hide the two "language switcher" buttons, edit the theme of your survey. For more details, see the [[Multilingual survey#Hints & tips|hints & tips wiki subsection]].
+
In het geval dat je de twee taalwissel-knoppen wilt verbergen, bewerk je het thema van de enquête. Bekijk de [[Multilingual survey/nl#Tips|tips]] voor meer informatie.
  
  
{{Note|In the case in which a string is not translated, the respective string will be displayed in the base language of your survey.}}
+
{{Note|In het geval dat een tekst niet is vertaald, wordt de tekst getoond in de standaardtaal van de enquête.}}
  
  
Line 121: Line 120:
  
  
* If you wish to grant users translation permissions to access the quick-translation tool, check the following [[Quick-translation#Requirements|wiki subsection]].
+
* Als je gebruikers vertaalrechten wilt verlenen om toegang te krijgen tot de functie voor snelle vertaling, lees dan [[Quick-translation/nl#Vereisten|dit]].
  
* The "Auto-translate" feature makes use of the Google translate web service for automatic translation of a survey. You must enter your Google Translate API Key under global settings to access this feature. Google currently charges $20 US per 1 million characters submitted for translation.
+
* De functie "Automatisch vertalen" maakt gebruik van de webservice van Google voor automatische vertaling. Je moet in de Algemene instellingen de Google Translate API Key invoeren om toegang te krijgen tot deze functie. Google rekent momenteel $20 US per 1 miljoen tekens die ter vertaling worden aangeboden.
  
  
Line 129: Line 128:
  
  
In the case in which you decide to launch a multilingual survey, you will observe on the welcome page a drop-down menu that permits your respondents to select the language in which they wish to fill in your survey:
+
Als je een meertalige enquête maakt, dan kan de respondent op de welkomstpagina de taal selecteren waarin hij/zij de enquête wil invullen:
  
  
Line 135: Line 134:
 
   
 
   
  
However, in certain scenarios you wish to hide the respective option. There are many ways in which you can hide the language switcher. The '''"twig"''' way is displayed below.
+
Soms wil je deze optie echter verbergen. Dat kan op meerdere manieren. De '''"twig"'''-manier wordt hieronder beschreven.
  
Access [[Themes]] from the global [[Administering LimeSurvey|Configuration menu]]:
+
Kies de keuze [[Themes|Thema's]] in het algemene [[Administering LimeSurvey/nl|Configuratie-menu]]:
  
  
Line 143: Line 142:
  
  
Click on the '''Theme editor''' button to edit the desired theme:
+
Klik op de knop '''Thema-editor''' om het gewenste thema te bewerken:
  
  
Line 149: Line 148:
  
  
{{Note|LimeSurvey does not allow you to edit the standard themes! If you wish to add changes to a standard theme, click on the '''Extend''' button located on the top bar to create an editable copy of it.}}
+
{{Note|Je kunt de standaardthema's niet bewerken! Als je dit wilt doen maak dan eerst een bewerkbaar kopie door op de knop '''Uitbreiden''' te drukken.}}
  
  
Look on the left side of the screen for the '''language_changer.twig''' file.
+
Zoek aan de linkerkant van het scherm naar het bestand '''language_changer.twig'''.
  
  
Line 158: Line 157:
  
  
Go to the line that contains the following function:  
+
Ga naar de onderstaande regel:  
  
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
Line 164: Line 163:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Comment it out (replace "%" with "#") and copy the following line below it:
+
Zet die regel op commentaar (vervang "%" door "#") en kopieer de volgende regel eronder:
  
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
Line 171: Line 170:
  
  
The line should look like this in the end:
+
Het bestand is dan dus als volgt:
  
  
Line 177: Line 176:
  
  
Click on "Copy to local theme and save changes".
+
Klik op de knop "Kopieer naar lokaal thema en wijzigingen opslaan".
  
  
Access your survey and select the edited theme from the [[General settings|general settings]] panel. Now, the welcome page should look like this:
+
Open je enquête en selecteer het bewerkte thema in het paneel [[General settings/nl|Algemene instellingen]]. Nu zou de welkomstpagina er als volgt uit moeten zien:
  
  
Line 189: Line 188:
  
  
To hide the top language switcher, we will follow pretty much the same steps as described above. We just have to access the right twig file to edit it. Access again the theme you wish to change, and then go to '''Screen''' which is located in the upper-right part of the window and select '''Navigation''' from the dropdown list. Now, look on the left side of the window for "language_changer_top_menu.twig". Click on it and comment out:
+
Om de taalkeuze in de taakbalk/menu te verbergen, volgen we vrijwel dezelfde stappen als hierboven beschreven. We moeten het juiste twig-bestand openen om het te bewerken. Ga naar het thema dat je wilt wijzigen en ga naar '''Scherm''' in het rechterbovengedeelte  en selecteer '''Navigatie''' in de lijst. Zoek nu aan de linkerkant naar het bestand "language_changer_top_menu.twig". Klik erop en zet het volgende op commentaar:
  
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
Line 195: Line 194:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Add the following line below it:
+
Voeg daaronder toe:
  
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
 
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">
Line 201: Line 200:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
No language switcher will be displayed on the right side of the screen:
+
Daarna wordt er aan de rechterkant geen taalkeuze meer getoond:
  
  
 
<center>[[File:Language switcher hide top menu.png]]</center>
 
<center>[[File:Language switcher hide top menu.png]]</center>

Latest revision as of 16:21, 30 March 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語


Inleiding

LimeSurvey bevat een ingebouwde functie die het snel en eenvoudig vertalen van een enquête mogelijk maakt. Deze functie is ontworpen om het voor iemand gemakkelijk te maken om een ​​enquête uit de standaardtaal te vertalen naar een specifieke doeltaal.

Hier geven wij aan hoe je snel een meertalige enquête kunt maken. De onderwerpen zijn:


Het voorbeeld van een meertalige enquête (niet in het Nederlands) dat we hier gebruiken kun je downloaden. Pak het uit en importeer het lss-bestand in je LimeSurvey.


Een taal toevoegen

De standaardtaal van de enquête is de taal die je hebt geselecteerd als standaardtaal. Standaard is dit de taal die is geconfigureerd in de algemene instellingen van je applicatie.

Om te controleren welke taal de standaardtaal is, ga je naar het paneel algemene enquête-instellingen en zoekt u naar het veld voor de standaardtaal. In ons voorbeeld is dit "Engels". Raadpleeg het veld voor aanvullende talen om nieuwe talen toe te voegen waarin je de enquête wilt vertalen. In ons voorbeeld zijn er drie andere talen geselecteerd: Frans, Duits en Italiaans.


Multilinguar survey - add additional language.png


Vergeet als je klaar bent niet op de knop 'Bewaar' in de rechterbovenhoek te klikken.

Als je nu de bovenste taakbalk aanvinkt, zie je naast "Voorvertoon enquête" een kleine pijl staan. Dit betekent dat de enquête kan worden bekeken in verschillende talen:


Multilingual survey - preview.png


Als u het paneel overzicht opent, worden vier extra enquêtekoppelingen weergegeven. Ze komen overeen met de beschikbare talen:


Multilingual survey - four links.png

Teksten vertalen

Begin met het vertalen van de teksten in het bewerkingsvenster voor elk van de vragen. Je kunt in het onderstaande screenshot zien dat er drie extra talen boven het veld met vraagcodes worden weergegeven:


Multilingual survey - languages bar .png


Klik op een van hen en begin met het vertalen.

Hetzelfde type "taalbalk" bevindt zich op veel andere plaatsen, zoals in de tekstelementen en instellingenpaneel voor gegevensbeleid, tekstvelden voor antwoorden en subvragen, enzovoort. Het vertalen van velden met deze methode kan lastig worden als de enquête lang is en je niets wilt missen. Dat is de reden waarom we onze gebruikers aanbevelen om de snelle vertaaltool te gebruiken. Om daar toegang tot te krijgen, klik je op een enquêtegerelateerde instelling (zoals "Overzicht") -> Hulpmiddelen -> Snelle vertaling.


Quick-translation tool - location.png


Snelle vertaling

De tool voor snelle vertaling is specifiek ontworpen voor diegenen die werken met meertalige enquêtes. Het paneel:


Multilingual survey - translate survey.png


De eerste optie, Vertaal in, geeft je de mogelijkheid om de taal te selecteren waarna toe je vanuit de standaardtaal wilt vertalen.

De volgende opties verwijzen naar de vertaling van onderdelen van de enquête. De onderdelen zijn:

Help.pngOp het moment dat dit gedeelte is beschreven (LimeSurvey 3.16.0) zijn de volgende onderdelen vertaalbaar, maar die worden hier nog niet weergegeven: Om elk van deze onderdelen te vertalen, open je de optie en volg je de stappen zoals die hier eerder zijn beschreven.


Vergeet na het wijzigen niet om de wijzigingen op te slaan!


Overzicht meertaligheid

Gebruik de voorvertoonknop om je werk te controleren. De welkomstpagina ziet er als volgt uit:


Multilingual survey - Italian.png


Er zijn twee mogelijkheden om de taal na het laden van de welkomstpagina te wijzigen. De respondent hoeft niet de taal te gebruiken die je hebt gebruikt in de door je verzonden link naar de enquête. De wisseloptie staat rechtsboven.

In het geval dat je de twee taalwissel-knoppen wilt verbergen, bewerk je het thema van de enquête. Bekijk de tips voor meer informatie.


Help.pngIn het geval dat een tekst niet is vertaald, wordt de tekst getoond in de standaardtaal van de enquête.


Tips

  • Als je gebruikers vertaalrechten wilt verlenen om toegang te krijgen tot de functie voor snelle vertaling, lees dan dit.
  • De functie "Automatisch vertalen" maakt gebruik van de webservice van Google voor automatische vertaling. Je moet in de Algemene instellingen de Google Translate API Key invoeren om toegang te krijgen tot deze functie. Google rekent momenteel $20 US per 1 miljoen tekens die ter vertaling worden aangeboden.


Taalkeuze verbergen op welkomstpagina

Als je een meertalige enquête maakt, dan kan de respondent op de welkomstpagina de taal selecteren waarin hij/zij de enquête wil invullen:


Language switcher show languages.png


Soms wil je deze optie echter verbergen. Dat kan op meerdere manieren. De "twig"-manier wordt hieronder beschreven.

Kies de keuze Thema's in het algemene Configuratie-menu:


Language switcher themes.png


Klik op de knop Thema-editor om het gewenste thema te bewerken:


Language switcher theme editor.png


Help.pngJe kunt de standaardthema's niet bewerken! Als je dit wilt doen maak dan eerst een bewerkbaar kopie door op de knop Uitbreiden te drukken.


Zoek aan de linkerkant van het scherm naar het bestand language_changer.twig.


Location language switcher twig.png


Ga naar de onderstaande regel:

{% if aSurveyInfo.alanguageChanger.show == true %}

Zet die regel op commentaar (vervang "%" door "#") en kopieer de volgende regel eronder:

{% if false == true %}


Het bestand is dan dus als volgt:


Language switcher code replacement.png


Klik op de knop "Kopieer naar lokaal thema en wijzigingen opslaan".


Open je enquête en selecteer het bewerkte thema in het paneel Algemene instellingen. Nu zou de welkomstpagina er als volgt uit moeten zien:


Hide language switcher twig.png


Taalkeuze verbergen in menu

Om de taalkeuze in de taakbalk/menu te verbergen, volgen we vrijwel dezelfde stappen als hierboven beschreven. We moeten het juiste twig-bestand openen om het te bewerken. Ga naar het thema dat je wilt wijzigen en ga naar Scherm in het rechterbovengedeelte en selecteer Navigatie in de lijst. Zoek nu aan de linkerkant naar het bestand "language_changer_top_menu.twig". Klik erop en zet het volgende op commentaar:

{% if aSurveyInfo.alanguageChanger.show == true %}

Voeg daaronder toe:

{% if false == true %}

Daarna wordt er aan de rechterkant geen taalkeuze meer getoond:


Language switcher hide top menu.png