Actions

Enquête quota's

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Survey quotas and the translation is 100% complete.


Inleiding

Met een quota kun je het aantal keren beperken dat een actieve enquête wordt ingevuld. Je kunt hier kijken naar verschillende kenmerken van de respondent zoals geslacht of leeftijd.  Je kunt de quota beheren via de tab Quota's bij de instellingen.  Attentie : Een quota wordt alleen gecontroleerd als de enquête actief is!


Hoe werkt een quota

Om te begrijpen hoe het quotasysteem van LimeSurvey werkt, moet je je een enquête voorstellen die een "Ja of Nee"-vraag en een Array-vraag bevat, die elk tot twee verschillende vraaggroepen behoren. Je stelt een quotum in voor deze enquête die een beperking bevat van 20 gebruikers die deze vraag met "Ja" hebben beantwoord. Telkens wanneer iemand die vraag met "Ja" beantwoordt, wordt het quotum gecontroleerd.

Afhankelijk van het formaat van de enquête (hoe worden de vragen getoond bij het invullen van de enquête), gebeurt de controle bij het invoeren van :

 • alle antwoorden in een keer: In dit formaat worden alle vragen (ook als er meerdere vraaggroepen zijn) op een pagina getoond. Daardoor wordt de controle op quota pas gedaan na het invullen en versturen van de antwoorden.
 • de antwoorden van een vraaggroep: In dit formaat wordt de quota bij elke vraaggroep gecontroleerd na het invullen en versturen van de vragen van een vraaggroep. De quota kan dus na elke pagina, vraaggroep, bereikt zijn.
 • het antwoord op een vraag: In dit formaat wordt elke vraag op een pagina getoond en wordt de quota dus na elke beantwoorde vraag gecontroleerd.
Je kunt het formaat aanpassen bij de algemene instellingen van de enquête.

Als er 'Nee' wordt ingevuld, dan is er geen quota, de enquête kan dan gewoon verder worden ingevuld.

Je kunt natuurlijk ook een quota zetten op het aantal responsen die 'Nee' kiezen.

NB: Als je wilt dat je deelnemers bepaalde vragen beantwoorden op basis van eerder gegeven antwoorden, dan kun je dat doen met ExpressionScript.


Meer antwoorden en quota's gebruiken

Stel, je wilt een enquête maken met maximaal 25 mannelijke en maximaal 30 vrouwelijke respondenten. Dat zijn er dus twee quota's, een per geslacht.

Stel dat je 50 mannelijke en 50 vrouwelijke respondenten wilt hebben. Je hebt per antwoord dat de quota aanstuurt een eigen quota-regel. Als je de 2 antwoorden in 1 telt dan tel je maar 50 respondenten ongeacht het antwoord. Het gebruik van quota wordt hier met voorbeelden toegelicht.


Activeren quota als er al respondenten zijn

Je kunt ook na het activeren van een enquête nog quota toevoegen. Als je het toevoegt als de enquête al geactiveerd is dan worden de al aanwezige reacties bekeken. Als die al afgerond en volledig zijn dan tellen die mee. Als de quota dan al bereikt wordt, dan worden de overige al volledige reacties die nog niet geteld zijn als onvolledig gezien. Je raakt dus afgeronde reacties kwijt als je de quota te laag instelt.

Als je al 1000 afgeronde reacties van vrouwen hebt en je voegt dan een quota van 800 reacties van vrouwen op dan worden eventuele nieuwe reacties van als onvolledig (incomplete) opgeslagen. Alle 1000 afgeronde reacties blijven geldig.Het quota-systeem slaat geen antwoorden of het aantal gegeven antwoorden op! Het is een filter op de enquête-tabel met reacties. Het kijkt naar afgeronde reacties en de vraagkolommen met antwoorden waar een quota op gezet is.

Mogelijke vraagtypes

Op dit moment ondersteunen de volgende vraagtypes het gebruik van quota:

 • Geslacht
 • Meerkeuzevraag
 • Array (5 punten)
 • Array (10 punten)
 • Taalkeuze
 • Ja/Nee
 • Lijst (Radioknoppen)
 • Lijst (Dropdown)
 • Lijst met opmerkingen
 • Vergelijking

Paneel enquête quota's

Klik op de tab Quota in het enquête-menu, dan krijg je de volgende pagina te zien:Voeg een quota toe zodat alle opties van dit paneel getoond worden. De pagina ziet er dan ongeveer als volgt uit:De opties zijn:

 • Quota toevoegen: Rechtsonder de tabel met quota's. Zodra een quota wordt getoond kun je die implementeren op bepaalde antwoorden bij (sub)vragen.
 • Antwoord toevoegen: Voeg eerst de quota toe! De limiet geldt alleen voor de antwoorden die in de quota-box getoond worden.
 • Quota wijzigen: Klik op de groene pijl onder de kolom Actie om de velden van die quota te wijzigen.
 • Quota verwijderen: Klik op de rode afvalbak onder de kolom Actie om de quota te verwijderen.
 • Validatie: Klik op het laatste symbool onder de kolom Actie om zowel de boodschap die aan de respondenten wordt getoond, te bekijken als ook de URL (en/of een korte beschrijving) waar de respondent vervolgens heen wordt gestuurd.
 • Snel CSV-rapport: Met deze functie kun je de quota's in een CSV-bestand exporteren.
 • Geselecteerde quota(s)...: Hiermee kun je meerdere quota's selecteren en een actie dan op al deze quota's uitvoeren:
  • Activeren De functie om een quota te activeren. Bij een actieve quota worden de naam, de actie en de URL getoond in het wit op een groene achtergrond.
  • Deactiveren: De functie om een quota te deactiveren. Bij een niet actieve quota worden de naam, de actie en de URL getoond in het zwart op een grijze achtergrond.
  • Teksten wijzigen: Je kunt hiermee het bericht, de URL en de beschrijving van de quota (of quota's) wijzigen. Je kunt hiermee ook respondenten naar een link doorsturen op grond van een bepaalde behaalde quota.
  • Verwijderen: Als je snel meerdere quota's wilt verwijderen. Selecteer degene die je wilt verwijderen, klik op de knop Geselecteerde quota(s)... en selecteer de optie Verwijderen.


Quota toevoegen

Het toevoegen van een quota gaat in twee stappen. Je voegt eerst een quota toe aan de enquête Toevoegen nieuwe quota. Daarna kies je met Antwoord toevoegen de quota.

Als je op de knop Toevoegen nieuwe quota klikt dan wordt het volgende scherm getoond:

De velden die met een ster zijn gemarkeerd moeten ingevuld worden.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Quota naam: De naam van de quota, deze wordt getoond in de quota-tabel van de enquête.
 • Limiet: Het maximaal aantal volledige responsen dat opgeslagen mag worden, de status in de antwoordentabel is complete. Uitleg quota.
 • Quota actie: Als de quota is bereikt zijn er twee acties mogelijk:
  • Enquête beëindigen: De enquête wordt direct beëindigd.
  • Toestaan dat de gebruiker de antwoorden kan wijzigen voordat de enquête wordt beëindigd: Als je toestaat dat de deelnemers een andere keuze maakt. Bijvoorbeeld als je een cadeautje geeft voor het invullen van de enquête en de quota voor het eerste gekozen cadeautje al is bereikt.
 • URL automatisch laden: Moet de deelnemer naar de URL worden gestuurd wanneer de limiet is bereikt.
 • Quota bericht: De tekst die de deelnemer krijgt als de quota bereikt is. Het bericht wordt alleen getoond als de optie Autoload-URL uitgeschakeld is.
 • URL: De URL die aan de respondent wordt getoond bij het bereiken van de quota, of waar ze naar doorverwezen worden als "Autoload-URL" ingeschakeld is. Je kunt hier URL-velden gebruiken.
 • URL-beschrijving: Een korte beschrijving van de URL ter informatie van andere beheerders.


Antwoord toevoegen

Na het aanmaken van de quota kun je er antwoorden aan toevoegen. Kies in de tabel met quota's de optie Antwoord toevoegen bij de quota waaraan je het antwoord wil toevoegen:Na het kiezen krijg je op een nieuwe pagina de vraag om de vraag te kiezen waarop de quota betrekking heeft.Bij niet alle vraagtypes is een quota mogelijk, wel bij deze vraagtypes.


Na het klikken op Volgende worden de antwoorden bij deze geselecteerde vraag getoond. Kies nu het antwoord waarop de quota betrekking heeft.In dit voorbeeld is dit het antwoord "Male". Als een deelnemer deze optie kiezen dan wordt de quota gecontroleerd. Als de quota is bereikt worden de nieuwe antwoorden nog wel opgeslagen maar opgeslagen als onvolledig (incomplete).

Snel CSV-rapport

De functie snel CSV-rapport dient om de quota-tabel van de enquête te exporteren naar een CSV-bestand. Het bevat de velden:

 • Quota naam
 • Limiet: Indien quota actief is het maximum aantal responsen dat als voltooid wordt geteld.
 • Voltooid: Het aantal geregistreerde voltooide responsen. Als de quota is bereikt dan wordt een volgende respons niet als voltooid geteld.
 • Resterend: Het aantal responsen dat nog als voltooid kan worden opgevoerd door respondenten.

Quota en toegangscodes

Wanneer de response niet verzonden is

Als een enquête toegangscodes gebruikt en de deelnemer wordt niet meegenomen vanwege de quota, dan wordt de toegangscode gemerkt met een "Q" in het veld "Completed" bij de antwoorden. De toegangscode kan dan niet opnieuw worden gebruikt. De respondent kan dan dus niet opnieuw de enquête invullen.

Wanneer de response verzonden is

Met update response met een token toegestaan : een deelnemer kan een al verzonden response openen.

Na het verzenden van de response, bij het bewerken, worden quota helemaal niet gecontroleerd. Vervolgens kan een deelnemer zijn eigen reactie bijwerken en een waarde buiten het quotum instellen.

Voorbeelden

Met de volgende voorbeelden willen we de rol van quota's en het gebruik beter uitleggen. Hou er rekening mee dat:

 • antwoorden die in dezelfde quota worden gebruikt worden opgeteld. Als je de antwoorden A en B op een vraag gebruikt in quota Q1, dan tel je het aantal gebruikers dat A of B kiest. Je houdt dan dus waarschijnlijk een ongelijke verdeling van de antwoorden, het is maar wat ze kiezen.
 • antwoorden die in verschillende quota's gebruikt worden worden losstaand geteld. Stel, je telt A bij Q1 en B bij Q2. Als A wordt gekozen en Q1 is bereikt dan wordt het antwoord niet gemarkeerd als voltooid. Als B wordt gekozen dan is dat niet afhankelijk van Q1 en kan het antwoord nog als voltooid worden geteld zolang Q2 nog niet bereikt.Antwoorden aan verschillende quota's toevoegen

Als we aannemen dat je een enquête doet over LimeSurvey. Je wilt het aantal responsen begrenzen tot 1000 van studenten (PhD student, graduate, undergraduate) en 1000 van niet-studenten (unemployed person, full/part-time working person of other). Dit doe je door twee quota's aan te maken: Students quota en Non-students quota.We voegen de antwoorden toe aan beide quota-boxen, dit is hierboven beschreven. De quota-boxen zien er als volgt uit:Op deze wijze beperk je het aantal responsen voor beide groepen: studenten en niet-studenten. Activeer nu de enquête en test de quota's. Als je 1000 responsen van niet-studenten hebt moeten de volgende responsen dus incomplete zijn. Een respons van een student moet nog als voltooid worden gezien als er tenminste nog geen 1000 zijn.


De enquête kan nog wel worden benaderd door deelnemers! Als de limiet is bereikt kun je de vervaldatum (bijv. gisteren) van de enquête zetten.


URL-link toevoegen

Als je een URL-link aan een quota wilt toevoegen, dan staat hier een uitleg.

Gebruik van vergelijkingsvraag voor quota in andere vraagtypes

Je kunt de vergelijking gebruiken om een waarde in te stellen bij een aantal vraagtypes met een operator.


De vraag 2 kan worden verborgen, quota wordt gecontroleerd als alle vragen zijn verborgen of wanneer er een vraag op de verzonden pagina staat.

Om bijvoorbeeld een quota in te stellen voor een tekstvraag (gebruiker is ok of niet) op een J/N-vraag: {QuotaQuestion=if(strtolower(Q00.NAOK) == 'ok', 'Y', 'N')


Je kunt dit voorbeeld op deze pagina File:Limesurvey survey quotaEquationAndOptOut.zip downloaden. (Pak het bestand eerst uit en activeer de enquête na het importeren.)

Beperken van het maximale aantal responsen op de enquête met een verborgen vraag

Net als bij het gebruik van een vergelijking om een waarde voor een antwoord in te stellen, wordt het quotum voor het maximale aantal respondenten beperkt met een verborgen vraag. Je kunt dan dus een maximaal aantal mensen de de enquête laten invullen.

Je kunt dit voorbeeld op deze pagina (File:Quota by default value sample survey.zip) downloaden. Pak het bestand eerst uit en activeer de enquête na het importeren.