Actions

Overzicht

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Overview and the translation is 100% complete.


Inleiding

Na het openen van een enquête, geeft het paneel Overzicht toegang tot de belangrijkste enquête gerelateerde instellingen en functies. Er zijn twee delen:

NB: De snelle acties zijn in versie 3.6.1. verwijderd.


De optie Overzicht is ook te vinden onder de tab Instellingen, onder de enquête-instellingen:


Taakbalk

De taakbalk heeft de volgende opties: • Enquête status: afhankelijk van de status kun je deze vier knoppen zien op het linkerdeel van de taakbalk:
  •  : wordt getoond als de enquête niet actief is. Als je de URL van de enquête wilt zien kijk dan naar het URL-veld in de samenvatting enquête.
  •  : wordt getoond als de enquête actief is. Je kunt door hier dan op te klikken voorkomen dat deelnemers de enquête nog invullen of zelfs maar benaderen.
  • : Als de enquête actief is kun je hiermee de enquête controleren en zelf invullen. Anders dan bij voorvertonen worden je antwoorden nu wel vastgelegd.
  •  : wordt getoond als de enquête verlopen is. Je kunt de enquête weer reactiveren door naar het paneel publicatie & toegang te gaan en daar de datum te wijzigen.
 • Voorvertonen enquête: Bedoeld op de enquête te testen. Als de enquête in meerdere talen is dan is er een groene pijl, test alle talen waarin je je enquête maakt!
 • Hulpmiddel: menu met de functies:
  • Verwijder enquête
  • Snelle vertaling: snelle toegang tot het menu voor vertalingen, alleen beschikbaar als de enquête meertalig is.
  • Resetten condities: de condities worden verwijderd.
  • Enquête logica-bestand: Controleren logica enquête, alleen nodig als je wat moeilijkere dingen doet.
  • Opnieuw genereren vraagcodes: Bij het aanmaken van vragen wordt er per vraag een uniek ID toegekend, als de opbouw van de enquête wat rommelig is dan kun je nummers opnieuw toekennen. Je kunt hernummeren op de manieren:
   • Per vraag: Elke vraag krijgt een oplopend nummer in de volgorde waarin ze in de vraag in de enquête staat (bijv. Q00001, Q0002, enz.)
   • Per vraaggroep: Op volgorde van vraaggroep en daarbinnen op vraag: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.)
 • Tonen/Exporteren: Lees deze pagina.
 • Deelnemers: Lees deze pagina.
 • Responsen: de beheerder kan hiermee de al dan niet geheel ingevulde enquêtes van de deelnemers bekijken, nieuwe gegevens invoeren of importeren / exporteren. De opties na selecteren zijn:
  • Responsen & statistieken: Een samenvatting van de opgeslagen resultaten.
  • Data-invoer: De beheerder kan hiermee een response invullen, bijvoorbeeld voor een deelnemer die zijn enquête op papier heeft ingevuld.
  • Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen: bekijk de nog niet geheel ingevulde responsen.

Samenvatting

Het onderste deel van het overzicht toont algemene gegevens over de enquête: • Enquête URL's: de URL's die door de respondenten worden gebruikt om de enquête in te vullen.
  • Engels (standaardtaal): De eerste URL is de URL met de standaardtaal, in het voorbeeld dus Engels.
  • Roemeens: Na de standaardtaal worden de additionele talen genoemd, hier is Roemeens de enige extra taal. Meer informatie over additionele talen.
  • Afsluiting-URL: Je kunt deelnemers na afronden doorsturen naar een bepaalde pagina. Meer informatie.
  • Aantal vragen/groepen: Toont het aantal vragen/vraaggroepen in de enquête. Lees eerst informatie over de structuur als je ze wilt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

.
 • Algemene instellingen enquête: De instellingen zijn:
  • Beheerder: de beheerder van de enquête.
  • Fax naar: Hiermee kan een faxnummer worden geplaatst op de enquête als de enquête wordt afgedrukt omdat de deelnemer de enquête op papier wil invullen. Meer informatie.
  • Thema: Je kunt hiermee snel bij het sjabloon komen. Je kunt:
   • de sjabloonopties openen ();
   • de editor in een nieuw scherm openen ().
NB: Meer informatie over deze opties : thema-editor.
 • Tekstelementen: de onderstaande teksten zijn te wijzigen via het paneel Enquête tekstelementen.
  • Beschrijving: een beschrijving van de enquête.
  • Welkomsttekst: de tekst die getoond wordt aan deelnemers voor het beginnen van de enquête.
  • Eindtekst: De tekst die de deelnemers te zien krijgen na het afronden van de enquête.
 • Publicatie en toegang: De onderstaande opties kunnen ingesteld worden op het paneel publicatie & toegang:
  • Ingangsdatum/tijd: Het begintijdstip van de enquête. Ook al hebben de deelnemers de URL al ontvangen, het afronden is pas mogelijk na dit tijdstip.
  • Vervaldatum/tijd: Je kunt hier optioneel een tijdstip invullen waarna de enquête niet meer ingevuld kan worden.
  • Toon openbaarheid: Indien ingeschakeld wordt de enquête getoond op de lijst Beschikbare enquêtes, iedereen kan er dan bij.


Je kunt de gegevens in de samenvatting zelf indelen.
 • Instellingen: Een korte beschrijving van de belangrijkste instellingen van de enquête.