Actions

Algemene instellingen

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Global settings and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Algemene beschrijving

Als je op de knop Configuratie en daarna op Algemene instellingen klikt zie je de instellingen.


Global.png


Deze instellingen kunnen alleen gewijzigd worden door beheerders met de juiste instellingen en plugins. Hier kunnen bepaalde instellingen gewijzigd worden.

Instellingen en hun omschrijving

Global Settings Tabs.png


Overzicht

 • Overzicht: biedt je inzicht in de volgende algemene informatie van LimeSurvey.
  • Gebruikers: aantal geregistreerde gebruikers met toegang
  • Enquêtes: totale aantal enquêtes (ongeacht de status)
  • Actieve enquêtes: aantal actieve enquêtes
  • Inactieve resultaattabellen: als je een vraag tijdens na het actief maken wilt wijzigen, dan vervallen eigenlijk alle eerder ingezonden reacties op die enquête. Deze gegevens worden wel bewaard
  • Actieve deelnemerstabellen: aantal actieve enquêtes met deelnemerstabellen
  • Gedeactiveerde deelnemerstabellen: aantal gedeactiveerde enquêtes met deelnemerstabellen
Help.pngEen toelichting over deelnemers.
Help.pngEr is ook een knop waarmee je de PHP informatie kunt bekijken, handig bij het oplossen van problemen in de installatie.

Algemeen

 • Naam website: de naam van de enquêtesite. Deze naam wordt getoond in het overzicht van enquêtes en op het beheerpaneel.
 • Standaard-thema: Deze instelling bepaalt het thema dat standaard gebruikt worden voor de publieke lijst van enquêtes en voor nieuwe enquêtes of enquêtes zonder thema. Je kunt ook een eigen thema gebruiken.
Help.pngDe thema's worden opgeslagen in de map /limesurvey/templates/.
 • Voorbeeld vraaggroep en vraag aanmaken: Indicatie of er een vraaggroep en vraag aangemaakt moet worden bij het aanmaken van een enquête.
 • Beheer-thema: Deze instelling bepaalt de lay-out van het LimeSurvey beheerpaneel. Als je een eigen thema gebruikt, zet het dan in de map '/limesurvey/upload/admintheme/'.
 • Tijdsverschil (in uren): Stel het tijdsverschil in tussen het doelgebied van de enquête, en de plaats van de server. Stel dat je een enquête houdt in Nederland, maar de server staat in New York. dan is het tijdsverschil -6 uur. Stel hier dan '-6' in om de Nederlandse tijd op de antwoorden op enquêtes weer te geven.
 • Sessietijdsduur (seconden) ( alleen beschikbaar bij databasesessies): definieert de tijd in seconden waarna een enquêtesessie verloopt (als dat de deelnemer ondertussen geen actie onderneemt). Bij het gebruik van reguliere, op bestanden gebaseerde sessies, is het aan de systeembeheerder om de juiste waarden voor 'session.gc_maxlifetime', 'session.save_path', enz. in de PHP-configuratie te definiëren. Niet alleen de webserverinstellingen, maar ook andere vergelijkbare instellingen van andere applicaties kunnen de instelling voor bestandsgebaseerde sessies overschrijven wanneer deze lokaal via de applicatie worden bewerkt. De maximale waarde die kan worden ingevoerd is 65000 (seconden). Het is aan te bevelen om een redelijke waarde te gebruiken. Houd er rekening mee dat wanneer u databasesessies gebruikt, of de MySQL-instelling max_allowed_packet op een grote waarde is ingesteld, omdat sommige enquêtes meer dan 2 MB aan sessiegegevens genereren!
 • IP Info DB API Sleutel: maakt integratie met de IP-Info-DB-service mogelijk, waarmee u de geografische locatie van enquêteurs kunt bepalen op basis van hun IP. Om een sleutel te gebruiken, moet u registreren voor de API
 • Google Maps API Key: voor integratie met Google Maps
 • Google Analytics Tracking ID: voor integratie met Google Analytics. Enquêtes kunnen deze waarde op siteniveau overschrijven. De tracking-id kan in sjablonen worden ingevoegd met {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. Het JavaScript dat Google Analytics verwacht te vinden (inclusief de sleutel) kan worden opgenomen in sjablonen via {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
Help.pngVoor meer informatie over het gebruik van Google's API met LimeSurvey, bekijk deze pagina.
 • Google Translate API Key: De functie Auto Translate gebruikt versie 2 van de API van Google Translate. Google brengt kosten in rekening voor deze service. Om de functie Automatisch vertalen te laten werken, haalt u een API-sleutel op van deze site en voert u vervolgens de sleutel in dit veld in.
 • Karakterset bij importeren/exporteren bestand: U kunt de tekenset specificeren die het beste bij u en uw systeem past, als u problemen ondervindt met de export- / importfuncties.
 • Toon merk LimeSurvey in enquête: In- en uitschakelen tonen LimeSurvey.
Deze instelling is alleen in LimeSurvey Cloud beschikbaar.
Standaard toont LimeSurvey Cloud het merk op uw enquêtes. Dit bevat een knop onderaan de enquêtepagina met de tekst "Made in LimeSurvey" en ook een bericht aan het einde van de enquête met de tekst "Bedankt voor het invullen van deze enquête, mogelijk gemaakt door LimeSurvey".
Het is mogelijk om dit met het Expert-abonnement en hoger weg te laten. Bij een gratis of basisabonnement hebt, moet u eerst het abonnement upgraden om toegang te krijgen tot deze instelling.


 • Gedrag van het zijmenu (Obsolete since 3.0): hoe het zijmenu zich moet gedragen tijdens het bewerken van enquêtes. De standaardwaarde is 'Adaptief', wat betekent dat het zijmenu kan worden gewijzigd wanneer en hoe de gebruikers dat willen. De andere waarden zijn 'Altijd open' en 'Altijd gesloten'
 • Cache van activa wissen: Reset de url van de css- en js-activa, zorg ervoor dat alle nieuwe css- en js-bestanden zijn bijgewerkt.
 • Standaard HTML-editormodus: Stelt de standaardmodus in voor de geïntegreerde HTML-editor. De geldige instellingen zijn:
  • inline (standaard): Inline vervanging van velden door een HTML-editor. Langzaam, maar handig en gebruiksvriendelijk
  • popup: Voegt een pictogram toe dat een pop-upvenster opent met de HTML-editor. Sneller, maar de HTML-code wordt weergegeven op het formulier
  • HTML-bron: Geen HTML-editor gebruikt, alleen de gewone HTML-bron
 • Vraagtypekiezer: Kies 'Volledige kiezer' om een vraagtypekiezer met voorbeeld te krijgen en 'Eenvoudig' om een eenvoudig selectievak te krijgen
 • Sjablooneditor: Kies 'Volledige sjablooneditor' om een verbeterde editor te krijgen (met syntaxisaccentuering) bij het bewerken van enquêtesjablonen en 'Eenvoudige sjablooneditor' om een eenvoudig editorveld te krijgen
Important.png  Attentie : Je zult merken dat enkele opties ontbreken op tabblad Gebruikersvoorkeuren. Als je de betreffende optie wijzigt bij de algemene instellingen wordt de standaardoptie van de dropdownlijst overgenomen van de algemene instelling. Voorbeeld: Als je een gebruiker bent met instelling en plugin-rechten, de HTML-editor naar de mode 'pop-up' aanpast, dan krijgen alle andere gebruikers die de standaardinstelling kiezen als mode voor de HTML-editor ook standaard de optie pop-up.


E-mail instellingen

 • Standaard e-mailadres website: Dit is het standaard e-mailadres van de sitebeheerder, dat kan worden gebruiken voor systeemmededelingen en contactgegevens.
 • Naam beheerder: De (echte) naam van de sitebeheerder.
 • E-mailmethode: Bepaalt op welke methode e-mails verzonden worden:
  • PHP: via de interne PHP mail functie
  • Sendmail: via sendmail
  • SMTP: via smtp-verwijzing. Gebruik deze optie als je LimeSurvey draait op een computer die niet je mailserver is.
   • Controleer dat je email via SMTP loopt (Instellingen -> E-mail instellingen bij de instellingen van de enquête) . Anders kun je de volgende foutmelding krijgen: SMTP -> ERROR: RCPT not accepted from server: 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user.
  • Qmail: Kies deze optie als je Qmail-mailer gebruikt*SMTP-host: Als je als e-mailmethode 'SMTP' gekozen hebt, vul hier dan de SMTP-server in. Geef de poort op als deze niet 25 is. Als je bijvoorbeeld Google-mail gebruikt, vul dan in (voorbeeld 'smtp.gmail.com:465';)
 • SMTP-gebruikersnaam: Vul hier de gebruikersnaam voor de SMTP-server in. Als de server geen toegangscontrole heeft, laat het dan leeg
 • SMTP-wachtwoord: Vul hier het wachtwoord voor de SMTP-server in. Als de server geen toegangscontrole heeft, laat het dan leeg
 • SMTP-encryptie: Er zijn drie waarden.
  • Off (standaardwaarde);
  • SSL;
  • TLS.
   Help.pngLees hier over SSL/TLS.
 • SMTP debug-mode: Er zijn drie waarden.
  • Uit (standaardwaarde): De gebruiker wil dat dit alleen actief maken als SMTP niet werkt en er informatie nodig is om het op te lossen;
  • Bij fouten : bij fouten wordt er een gedetailleerde connectie-log en foutenmelding gedaan;
  • Altijd : Informatie over de werking van SMTP, meer uitgebreid bij fouten. *E-mail batchgrootte: Als je uitnodigingen of herinneringen stuurt aan deelnemers bepaalt deze instelling hoeveel mails er in een batch maximaal verstuurd mogen worden. Als dit getal te hoog staat kan het zijn dat het mailscript in een time-out loopt. Een gemiddelde webserver kan ongeveer 100 mails versturen in de 30 seconden dat een script draait. Krijg je time-outs, zet dan hier een lager aantal neer.

Als je klikt op de knop Verzend uitnodiging wordt er een batch met uitnodigingen verzonden waarbij een lijst met e-mailadressen wordt getoond waar al een e-mail naar verzonden is en er wordt een waarschuwing getoond als er nog meer e-mails zijn dan in de batch passen. Dan moet er dus weer op een knop worden gedrukt om een volgende batch te verzenden, het aantal nog te verzenden e-mails wordt getoond. U bepaald dus zelf of u alles op dat moment na elkaar verzend, u kunt ook uitloggen en later vanaf dat punt verder gaan.

Bounce instellingen

 • Standaard site bounce e-mail: Dit is het e-mailadres waarheen niet verzonden e-mail gestuurd wordt. Gebruik hiervoor een e-mailadres alleen voor dit doel.
 • Servertype: Als je dit op 'Uit' zet, dan vindt er geen bounce-verwerking plaats. Zet de functie op globaal niveau aan door de waarde op 'POP' of 'IMAP', wil je de gebouncede e-mails na het lezen op je e-mailserver (IMAP) houden of niet (POP), te zetten. Meer informatie over de verwerking van niet afgeleverde e-mails.*Servernaam en poort: Naam van de server en (indien nodig) de poort gescheiden door een dubbele punt. De poort is meestal alleen nodig als die afwijkt van de standaard poort.
 • Gebruikersnaam: De gebruikersnaam (user name) van het POP/IMAP account.
 • Wachtwoord: Het wachtwoord (password) van het POP/IMAP account.
 • Encryptiemethode: Indien er encryptie wordt gebruikt, geef dan hier het type aan (SSL of TLS)

Beveiliging

 • Voorvertonen enquête alleen voor beheerders: Een voorvertoning van inactieve enquêtes is standaard alleen toegestaan als je daarvoor geautoriseerd bent. Zet deze op "Uit" als iedereen de enquête mag testen, zonder in het beheergedeelte in te loggen, en zonder dat de enquête actief is.
 • Filter HTML op XSS: De beheerder van de enquête heeft standaard geen mogelijkheid om 'gevaarlijke' html-tags te gebruiken (zoals JavaScript of Flash). Om dit wel mogelijk te maken moet je deze instelling op "Uit" zetten. (Een specifiek script kan voor video-hosten worden gebruikt). De XSS-filtering is standaard ingeschakeld.
Notice.png
 Hint: De HTML van een hoofdbeheerder wordt nooit gefilterd bij opslaan of bij het bekijken van een openbare enquête. Om de werking van de XSS-filtering te testen moet je dus een gewoon gebruikersaccount gebruiken.
Important.png  Waarschuwing : Met XSS ingeschakeld kan niet het hele expressiebeheersysteem worden gebruikt: uitleg.


 • Uitschakelen vraagscript voor gebruiker met XXS-restrictie (Nieuw in 4.1.0): Standaard 'Aan', dat geeft aan dat een gewone gebruiker geen scripts in de vraageditor kan zetten of wijzigen, maar wel bekijken. Je kunt het uitschakelen dan zelfs met actieve XSS- filtering elke gebruiker scripts toevoegen en wijzigen.
 • Groepsleden kunnen alleen hun eigen groep zien: Niet-beheerders (opgenomen in de LimeSurvey beheerinterface) kunnen standaard alleen andere gebruikers zien als ze beiden aan minstens één dezelfde groep gekoppeld zijn. Zet deze instelling op "Uit" om de niet-beheerders alle gebruikers die in de LimeSurvey Gebruikersbeheer gedefinieerd zijn, te laten zien, ongeacht tot welke groep ze behoren.
Important.png  Attentie : U moet het bestand config.php wijzigen om het gebruik van cookies in een iframe toe te staan

.

 • IFrame toegestaan: Deze optie wordt gebruikt om aan te geven of een webbrowser de enquête-pagina in een <frame>, <iframe> of <object> mag plaatsen . Je kunt het stelen van klikken voorkomen door niet toe te staan. Als je het toestaat dan is er geen beperking. De waarde 'Zelfde bron' zorgt ervoor dat het alleen toegestaan is op hetzelfde domein en poort waarop de enquête wordt uitgevoerd.
Notice.png
 Tip: Deze functie is afhankelijk van de gebruikte webbrowser en daarom kan het wel/niet toestaan van iframes niet werken.
 • Forceer HTTPS: Staat standaard op "Uit". Zet deze instelling aan om het gebruik van HTTPS te verplichten.
Important.png  Let op : Als de server HTTPS niet goed ondersteunt, kun je jezelf buitensluiten! Test daarom eerst of "Controleer of de link werkt" werkt. Mocht dat niet het geval zijn, laat dan HTTPS uitstaan, anders crasht LimeSurvey en kun je er niet meer bij.


Notice.png
 Tip: Als je HTTPS per ongeluk hebt ingeschakeld, dan kun je het uitschakelen door in application/config/config.php de instelling ssl_emergency_override op 1 te zetten.
 • IP lijst voor inloggen en toegang token: Hiermee kan voor een lijst specifieke IP's de controle op het maximale aantal inlogpogingen omzeilt worden, een verzoek van een hier genoemd IP wordt niet geblokkeerd.

Presentatie

 • Toon vraagnummer en/of code: wat moet er getoond worden aan de deelnemers. Het vraagnummer, de code of beide of geen van beide. Er is ook een 5e optie om de waarde door de enquête-beheerder te laten bepalen. De vraagcode wordt getoond naast elke vraag in de enquête.
 • Herhaal kopregels in array vragen elke X subvragen: Bij vragen van het type 'array (flexibel)' zitten vaak veel subvragen, die mogelijk meer dan een schermpagina vullen. Deze instelling laat de kop opnieuw tonen na dit aantal antwoorden. Een redelijk geschikte waarde is 25. Als je geen herhaling wilt hebben, zet dan de waarde op 0.*Toon "Er zijn X vragen in deze enquête": het aantal vragen in de enquête tonen aan de deelnemers. Het aantal vragen wordt getoond als iemand met het invullen wil beginnen.
 • Lettertype-grootte in PDF's: 9 is de standaardwaarde voor normale tekst. De font-size van de groepsnaam wordt 2 groter dan de hier ingevoerde waarde. De font-size van de enquête-naam is 4 groter.
 • Breedte van logo in kop PDF: de grootte van het PDF header logo. Het logo wordt alleen op het PDF-bestand getoond dat de antwoorden bevat van de deelnemers aan de enquête. Een deelnemer kan zijn antwoorden exporteren na het afronden.
 • PDF titel in kop: default de sitenaam. Zie opmerking hierboven.
 • PDF tekst in kop: default de naam van de enquête. Zie opmerking hierboven.*Toon vraaggroepsnaam en/of beschrijving: werkt vergelijkbaar als de functie Toon vraagnummer en/of vraagcode.
 • Toon optie 'Geen antwoord' bij niet verplichte vragen: Als een vraag van type radio/select is en wijzigbare antwoorden heeft (oftewel lijst- en arrayvragen), en deze instelling staat op "Ja", dan toont LimeSurvey standaard een "Geen antwoord"-optie. Zo kunnen deelnemers er voor kiezen de vraag niet te beantwoorden. Zet deze instelling op "Nee" om deze optie niet standaard te bieden.
  • Selecteerbaar : Indien geselecteerd door de hoofdbeheerder kan elke beheerder van een enquête aangeven voor zijn/haar enquête of de optie "Geen antwoord" voor niet-verplichte vragen wordt getoond (Zie: presentatie.)
  • Aan (standaardwaarde): Bij deze waarde is er bij niet-verplichte vragen de optie "Geen antwoord". Dit kan de beheerder van een enquête niet wijzigen! Enquête instellingen
  • Uit : Bij deze waarde is er bij niet-verplichte vragen geen optie "Geen antwoord". Dit kan de beheerder van een enquête niet wijzigen!*Kop tonen bij exporteren antwoorden naar PDF: Bij de standaardwaarde (off) staat er geen informatie in de header van de PDF met de antwoorden.
 • Gebruik in een PDF bij vragen een grijze achtergrond: Standaard ingeschakeld.
 • Geef in een PDF vragen vet weer: Standaard uitgeschakeld.
 • Geef in een PDF vragen weer in een kader: Standaard ingeschakeld.
 • Geef in een PDF antwoorden weer in een kader: Standaard ingeschakeld.

Gegevensbescherming

 • Gegevensbescherming tonen: Of de knop "Gegevensbescherming" op de enquêtelijst getoond moet worden. Als er op geklikt wordt dan wordt er in een pop-up-scherm een tekst met de gegevensbescherming getoond.
 • Officiële mededeling tonen: Of de knop "Officiële mededeling" op elke pagina in de enquête getoond moet worden. Als er op geklikt wordt dan wordt er in een pop-up-scherm een tekst met de officiële mededeling getoond.
 • Gegevensbescherming: Vul dit in om akkoord te gaan (met uw rechten en verplichtingen).
 • Officiële mededeling: Vul dit in om akkoord te gaan (met uw rechten en verplichtingen, waar het wordt opgeslagen en hoe lang, etc.).
Help.png Alle bovenstaande opties beïnvloeden alleen de parameters van de PDF die antwoorden/responsen bevat van een enquête. De bovenstaande opties zijn dus alleen van belang als je antwoorden naar PDF exporteert.
Help.png In LimeSurvey kun je enquêtes ook printen en dan op papier invullen.. De PDF-functie is nog niet volmaakt, het is een experimentele optie waarvan de parameters gewijzigd kunnen worden zowel in 'Style' van de queXML als in het bestand config.php.

Taal

 • Standaardtaal: Dit is de taal waarin het beheerpaneel en de openbare enquêtes getoond worden. Binnen een enquête kun je zelf een andere taal gebruiken.
 • Beschikbare talen: Kies hier de taal/talen die als optie gegeven worden bij het instellen van de taal. Dit beperkt de beschikbare talen in de enquête.

Interfaces

 • RPC interface actief: Met deze instelling kun je de LimeSurvey RemoteControl2 interface API aan- en uitzetten. De opties zijn JSON-RPC (aanbevolen) en XML-RPC
 • URL: http://<your_domain>/<your_limesurvey_dir>/index.php/admin/remotecontrol
 • Publiceer API op /admin/remotecontrol: Als je deze optie inschakelt, dan komt er onder de opgegeven URL een korte beschrijving van de API-functies beschikbaar. Dit is alleen bedoeld voor het debuggen en dus niet voor actieve enquêtes.
Help.png NB: De remote control functionaliteit wordt meestal door ontwikkelaars gebruikt om LimeSurvey vanuit andere applicaties te benaderen (je bent dan niet aan PHP gebonden). Alleen iets wat ervaren gebruikers moeten gebruiken. Meer informatie over het gebruik en op ons LimeSurvey forum.