Actions

Algemene instellingen

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:26, 12 May 2021 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Inleiding

In het paneel algemene instellingen van een enquête kun je de basisgegevens wijzigen zoals de eigenaar, het e-mailadres van de enquête-beheerder en het gebruikte sjabloon.


Klik op de tab Ínstellingen op de optie Algemene instellingen.


Paneel algemene instellingen

De volgende velden kun je hier wijzigen:Standaardtaal

De hoofdtaal van de enquête. De standaardtaal komt overeen met de standaardtaal van de website. Deze kan door de hoofdbeheerder worden gewijzigd in de globale instellingen van LimeSurvey.

Additionele talen

Er kunnen talen worden toegevoegd aan de enquête. Dat doe je als je een meertalige enquête wilt maken. Als je bijvoorbeeld Engels, Duits en Roemeens wilt gebruiken dan zijn Duits en Roemeens additionele talen (want Engels is dan de standaardtaal). De hoofdbeheerder kan besluiten om niet alle talen beschikbaar te stellen in de algemene instellingen van LimeSurvey.

Eigenaar enquête

Kies als enquête-beheerder optioneel de eigenaar van de enquête. Deze krijgt standaard alle rechten op deze enquête.

Beheerder

De naam van de beheerder van de enquête.

E-mailadres beheerder

Het e-mailadres van de enquête-beheerder.

Beheerder en E-mail beheerder worden gebruikt in het LimeSurvey onderdeel e-mail sjablonen.
Veel providers accepteren bij hun SMTP-servers alleen e-mails waarvan de afzender van een lokaal domein is. Je kunt hierdoor e-mails spoorloos kwijtraken. Controleer dan dus je e-mailadres van de beheerder. Je kunt je e-mail ook laten forwarden door de provider zodat je toch je voorkeurs e-mailadres gebruikt.

Bounce e-mail

Dit is het e-mailadres waar de notificaties van niet verzonden e-mails heen verzonden worden (delivery error notification emails).

Een bounced e-mail is niet goed verzonden en dat kan om diverse redenen mislukt zijn (ongeldig e-mailadres, mailserver niet bereikbaar, mailbox ontvanger vol, ...).
De instellingen voor bounce e-mail kunnen lokaal en / of voor alle gebruikers van je systeem worden ingesteld.

Fax naar

Hiermee kan een faxnummer worden geplaatst op de enquête als de enquête wordt afgedrukt omdat de deelnemer de enquête op papier wil invullen.

Groep

Kies de enquête groep (Nieuw in 3.0) waarin de nieuwe enquête wordt ingedeeld.


Formaat

Hoe wil je de enquête tonen aan de deelnemers, opties:

  • Vraag voor vraag : Elke vraag wordt op een afzonderlijke pagina getoond. Ook de welkomstpagina en de afsluitpagina zijn pagina's.
  • Groep voor groep : Alle vragen van een vraaggroep worden op een afzonderlijke pagina getoond. Ook de welkomstpagina en de afsluitpagina zijn pagina's.
  • Alles ineens : Alles, dus ook de welkomstpagina en de afsluitpagina wordt op één pagina aan de deelnemer getoond.

Sjabloon

Selecteer het gewenste sjabloon in de dropdownlijst. Het standaardsaloon is eenvoudig, maar functioneel. Informatie over het maken van eigen sjablonen.