Actions

Ustawienia główne

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page General settings and the translation is 100% complete.


Wprowadzenie

Panel ustawień ogólnych ankiety umożliwia edycję podstawowych informacji o ankiecie, takich jak właściciel ankiety, adres e-mail administratora oraz szablon używany w ankiecie.


Aby uzyskać dostęp do ustawień ogólnych, kliknij zakładkę „Ustawienia” i kliknij „Ustawienia ogólne”.


Panel ustawień ogólnych

W panelu ustawień ogólnych można edytować następujące elementy:Język bazowy

Główny język ankiety. Język podstawowy odpowiada domyślny język witryny. To ostatnie może zostać zmienione w ustawieniach globalnych instalacji LimeSurvey przez superadministratora.

Dodatkowe języki

Do Twojej ankiety można dodać więcej języków. Ta opcja jest istotna, gdy chcesz tworzyć ankiety wielojęzyczne. Na przykład, jeśli chcesz używać w ankiecie języka angielskiego, niemieckiego i rumuńskiego, dodaj rumuński i niemiecki jako dodatkowe języki (jeśli angielski jest już językiem domyślnym/bazowym). Listę dostępnych języków może zmniejszyć administrator LimeSurvey w Ustawienia globalne LimeSurvey.

Właściciel ankiety

Kiedy administrator ankiety wybierze właściciela ankiety, właściciel ankiety będzie miał wszystkie uprawnienia powiązane z odpowiednią ankietą: uprawnienia do ankiety (link wiki).

Administrator

Nazwisko administratora.

E-mail administratora

E-mail administratora ankiety.

Template:Uwaga

Serwery SMTP wielu dostawców usług hostingowych akceptują tylko e-maile, których adres „Od:” znajduje się w domenie lokalnej. Wszelkie wiadomości e-mail niezgodne z tą zasadą są odrzucane w trybie cichym, bez widocznego komunikatu o błędzie. Jeśli tak się stanie, upewnij się, że w polu „E-mail administratora” używasz adresu e-mail należącego do dostawcy. Możesz także skonfigurować przekazywanie wiadomości e-mail po stronie dostawcy, aby wszelkie wysyłane tam wiadomości były przekazywane na preferowany adres.

E-mail zwrotny

To jest adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o błędach dostarczenia (e-maile odesłane).

Wiadomość zwrotna to elektroniczna wiadomość e-mail, która jest zwracana do nadawcy z różnych powodów (np. nieprawidłowy adres, chwilowo niedostępny serwer pocztowy, pełna skrzynka pocztowa odbiorcy itp.).

Template:Uwaga

Przefaksuj do

To pole służy do podania numeru faksu w przypadku „ankiety do wydrukowania” – tj. wtedy, gdy chcesz wysłać komuś wydruk, ponieważ nie może on skorzystać z ankiety online.

Grupa

Wybierz grupa ankietTemplate:Nowość, do której ma zostać dodana nowo utworzona ankieta.


Format

Pozwala wybrać sposób wyświetlania pytań respondentom ankiety. Dostępne są trzy opcje:

  • Pytanie po pytaniu : Pytania będą wyświetlane jedno po drugim (jedno pytanie na stronę). Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas wypełniania ankiety wyświetlona zostanie osobna strona „powitalna” i „końcowa”.
  • Grupa po grupie : Na każdej stronie ankiety będzie wyświetlana grupa pytań. Ponadto podczas wypełniania ankiety nadal będą wyświetlane oddzielne strony „powitalne” i „końcowe”, tak jak w przypadku ankiet „Pytanie po pytaniu”.
  • Wszystko w jednym : jeśli wybrano tę opcję, wszystkie strony zostaną wyświetlone na jednej stronie. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie będą istniały osobne strony dla stron „powitalnych” i „końcowych” – wszystkie pojawią się na tej samej stronie, razem z pytaniami.

Szablon

Możesz wybrać żądany szablon z listy rozwijanej. Domyślny szablon jest prosty, ale funkcjonalny. Więcej informacji na temat tworzenia własnych szablonów znajdziesz tutaj.