Actions

Cài đặt chung

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page General settings and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Bảng cài đặt chung của khảo sát cho phép bạn chỉnh sửa thông tin khảo sát cơ bản như chủ sở hữu khảo sát, email của quản trị viên và mẫu được sử dụng trong khảo sát.


Để truy cập Cài đặt chung, hãy nhấp vào tab Cài đặt và nhấp vào Cài đặt chung.


Bảng cài đặt chung

Những mục sau đây có thể được chỉnh sửa từ bảng cài đặt chung:Ngôn ngữ cơ bản

Ngôn ngữ chính của khảo sát. Ngôn ngữ cơ sở tương ứng với ngôn ngữ trang web mặc định. Cái sau có thể được thay đổi từ cài đặt chung của bản cài đặt LimeSurvey của bạn bởi quản trị viên cấp cao.

Ngôn ngữ bổ sung

Có thể thêm nhiều ngôn ngữ hơn vào khảo sát của bạn. Tùy chọn này rất quan trọng khi bạn muốn tạo khảo sát đa ngôn ngữ. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Rumani cho khảo sát của mình, hãy thêm tiếng Rumani và tiếng Đức làm ngôn ngữ bổ sung (nếu tiếng Anh đã là ngôn ngữ mặc định/ngôn ngữ cơ bản). Quản trị viên LimeSurvey có thể giảm danh sách các ngôn ngữ có sẵn trong Cài đặt toàn cầu LimeSurvey.

Chủ sở hữu khảo sát

Khi quản trị viên khảo sát chọn chủ sở hữu khảo sát, chủ sở hữu khảo sát có tất cả các quyền liên quan đến khảo sát tương ứng: quyền khảo sát (liên kết wiki).

Quản trị viên

Tên của quản trị viên.

Email quản trị

Email của quản trị viên khảo sát.

Template:Lưu ý

Máy chủ SMTP của nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sẽ chỉ chấp nhận các email có địa chỉ "Từ:" nằm trên một miền cục bộ. Bất kỳ email nào không tuân thủ quy tắc này sẽ bị loại bỏ một cách âm thầm mà không có bất kỳ thông báo lỗi hiển thị nào. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng địa chỉ email của nhà cung cấp trong trường "Email quản trị". Bạn cũng có thể thiết lập chuyển tiếp email từ phía nhà cung cấp để mọi thư được gửi ở đó đều được chuyển tiếp đến địa chỉ ưa thích của bạn.

Email bị trả lại

Đây là địa chỉ email nơi các email thông báo lỗi gửi (email bị trả lại) sẽ được gửi tới.

Email bị trả lại là một email điện tử được trả lại cho người gửi vì nhiều lý do (ví dụ: địa chỉ không hợp lệ, máy chủ thư tạm thời không khả dụng, hộp thư của người nhận đã đầy, v.v.).

Template:Lưu ý

Fax tới

Trường này được sử dụng để cung cấp số fax về "khảo sát có thể in được" - tức là khi bạn muốn gửi cho ai đó một bản sao cứng vì họ không thể sử dụng khảo sát trực tuyến.

Group

Chọn survey group (New in 3.0 ) khảo sát mới tạo sẽ được thêm vào.


Định dạng

Nó cho phép bạn chọn cách hiển thị câu hỏi cho người trả lời khảo sát. Có ba tùy chọn:

  • Câu hỏi theo câu hỏi : Các câu hỏi sẽ được hiển thị lần lượt (một câu hỏi trên mỗi trang). Nếu tùy chọn này được chọn, một trang "chào mừng" và trang "kết thúc" riêng biệt sẽ được hiển thị khi thực hiện khảo sát.
  • Group by Group : Mỗi trang khảo sát sẽ hiển thị một nhóm câu hỏi. Ngoài ra, một trang "chào mừng" và trang "kết thúc" riêng biệt sẽ vẫn được hiển thị khi thực hiện khảo sát, như trong khảo sát "Câu hỏi theo câu hỏi".
  • Tất cả trong một : Nếu được chọn, tất cả các trang sẽ được hiển thị trên một trang duy nhất. Nếu bạn chọn tùy chọn này, sẽ không có trang riêng biệt nào tồn tại cho trang "chào mừng" và "kết thúc" - tất cả chúng sẽ xuất hiện trên cùng một trang, cùng với các câu hỏi.

Template

Bạn có thể chọn mẫu mong muốn từ danh sách thả xuống. Mẫu mặc định đơn giản nhưng đầy đủ chức năng. Thông tin thêm về cách tạo mẫu của riêng bạn có sẵn tại đây.