Actions

Основни настройки

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page General settings and the translation is 100% complete.


Въведение

Панелът с общи настройки на анкета ви позволява да редактирате основна информация за анкетата, като собственик на анкетата, имейл на администратора и шаблона, използван в анкетата.


За достъп до Общи настройки щракнете върху раздела Настройки и щракнете върху Общи настройки.


Панел с общи настройки

Следното може да се редактира от панела с общи настройки:Основен език

Основният език на проучването. Базовият език съответства на езика на сайта по подразбиране. Последното може да бъде променено от глобалните настройки на вашата инсталация на LimeSurvey от супер-администратор.

Допълнителни езици

В анкетата ви могат да се добавят още езици. Тази опция е важна, когато искате да създадете многоезични проучвания. Например, ако искате да използвате английски, немски и румънски за вашата анкета, добавете румънски и немски като допълнителни езици (ако английският вече е езикът по подразбиране/основен). Списъкът с налични езици може да бъде намален от администратора на LimeSurvey в глобални настройки на LimeSurvey.

Собственик на анкетата

Когато администраторът на анкетата избере собственика на анкетата, собственикът на анкетата има всички разрешения, свързани със съответната анкета: разрешения за анкета (wiki връзка).

Администратор

Името на администратора.

Имейл на администратора

Имейлът на администратора на анкетата.

Template:Забележка

Файл:help.png SMTP сървърите на много хостинг доставчици ще приемат само имейли, чийто адрес „От:“ е в локален домейн. Всички имейли, които не отговарят на това правило, се отхвърлят тихо, без видимо съобщение за грешка. Ако това се случи с вас, уверете се, че използвате базиран на доставчик имейл адрес в полето „Администраторски имейл“. Можете също така да настроите препращане на имейл от страна на доставчика, така че всички съобщения, изпратени там, да се препращат към предпочитания от вас адрес.

Отхвърлен имейл

Това е имейл адресът, на който ще се изпращат имейлите с известия за грешки при доставката (отхвърлени имейли).

Файл:help.png Отхвърлен имейл е електронен имейл, който се връща на подателя по различни причини (напр. невалиден адрес, временно недостъпен имейл сървър, пълна пощенска кутия на получателя и т.н.).

Template:Забележка

Изпращане на факс до

Това поле се използва за предоставяне на номер на факс в „анкетата за печат“ – т.е., когато искате да изпратите на някого хартиено копие, защото той или тя не може да използва онлайн анкетата.

Група

Изберете група за анкети (New in 3.0 ), към която трябва да се добави новосъздадената анкета.


Формат

Позволява ви да изберете начина, по който въпросите да се показват на респондентите в проучването. Налични са три опции:

  • Въпрос по въпрос : Въпросите ще се показват един по един (по един въпрос на страница). Ако тази опция е избрана, отделна страница „добре дошли“ и страница „край“ ще се показват при попълване на анкетата.
  • Групиране по група : Всяка страница с анкета ще показва група въпроси. Освен това отделна страница „добре дошли“ и страница „край“ ще продължат да се показват при попълване на анкетата, както в анкетите „Въпрос по въпрос“.
  • Всичко в едно : Ако е избрано, всички страници ще се покаже на една страница. Ако изберете тази опция, не съществуват отделни страници за „добре дошли“ и „крайни“ страници – всички те ще се появят на една и съща страница, заедно с въпросите.

Шаблон

Можете да изберете желания шаблон от падащия списък. Шаблонът по подразбиране е прост, но функционален. Повече информация за създаване на ваши собствени шаблони можете да намерите тук.