Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Podręcznik obsługi")
 
(Updating to match new version of source page)
(91 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
<div style="float:right;"><div class="simplebox">
 
Main Chapters:
 
*[[Installation]]
 
*[[Optional settings]]
 
*[[Administering Limesurvey]]
 
*[[Getting Started]]
 
*[[Creating surveys - Introduction]]
 
*[[Managing Surveys]]
 
*[[Not Categorized and Advanced Features]]
 
*[[General FAQ]]
 
*[[LimeSurvey Glossary]]
 
*[[How to design a good survey (guide)]]
 
*[[Workarounds]]
 
*[[License]]
 
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins]]
 
</div></div>
 
  
[http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] allows users to quickly create intuitive, powerful, online question-and-answer surveys that can work for tens to thousands of participants without much effort.  The survey software itself is self-guiding for the respondents who are participating.  This manual is thus focused at how to install the application, administer the installation, and support survey creators, administrators and report generation users alike.
+
<div align="center" style= "margin-top:1em;background-color:#eeffee;-webkit-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;-moz-box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;box-shadow: 0 10px 6px -6px #777;"><span style='font-size:188%'>Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!</span> <br><span style=''>Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!</span>
 +
</div>
 +
=Wprowadzenie=
  
To get an overview of the '''vast range of question types''', look at [[Question types]].
+
<div style="clear:right;float:right;"><div class="simplebox">
 +
Główne rozdziały:
 +
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
 +
* [[Pierwsze kroki]]
 +
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
 +
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
 +
* [[Ankiety - zarządzanie]]
 +
* [[Niesklasyfikowane i zaawansowane funkcje]]
 +
* [[Ogólne FAQ]]
 +
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik)]]
 +
* [[Obejścia]]
 +
* [[Licencja]]
 +
* [[Dziennik zmian wersji]]
 +
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
</div></div>
  
There has been a big ramp-up in development the last few years leading to many new features and changes.  Make sure to upgrade to the latest version to make use of the capabilities highlighted here.
+
[https://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.
  
Look to the far right for the main chapters to the manual.  Start with the chapter appropriate for you and navigate using the arrow buttons at the top of each page [[File:button-structure-navigation.png]] through the many sections of each chapter.  Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
+
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do [https://www.limesurvey.org/about-limesurvey/download najnowszej wersji], aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.
  
Still having trouble finding what you want?  Don't forget the general '''search box''', our [[General FAQ]] and [[Workarounds]] list, and to look in our [http://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums].
+
Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.
  
Remember that [http://www.limesurvey.com/ LimeSurvey] is an open-source, free software application.  See something missing or incorrect?  Then help us fix it. This [http://docs.limesurvey.org/tiki-index.php documentation] is a Wiki that can be edited by you or anyone else.  Or [http://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference.
+
Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ [[General FAQ]] i Obejścia [[Workarounds]]. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].
  
== Complete table of contents==
+
Pamiętaj, że [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić.
 +
Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub [http://donate.limesurvey.org wpłać darowiznę] - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.
  
*[[Installation]]
+
= Podręcznik - spis treści =
**[[Optional settings]]
+
 
**[[Upgrading from a previous version]]
+
* [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]]  
***[[ComfortUpdate]]
+
** [[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE # Czego potrzebuję?|Czego potrzebuję?]]
***[[Upgrade hints for version 1.92]]
+
* [[Jak zaprojektować dobrą ankietę (przewodnik )]]
**[[Transferring an installation]]
+
** [[Skrócony przewodnik - LimeSurvey 2.50 +]]
**[[Installation FAQ]]
+
** [[Quick_start_guide_-_LimeSurvey_3.0+/pl|Skrócony przewodnik - LimeSurvey 3.0+]]
**[[Installation security hints]]
+
 
*[[Optional settings]]
+
* [[Instalacja - LimeSurvey CE]]
*[[Administering Limesurvey]]
+
** [[Ustawienia opcjonalne]]
**[[Global settings]]
+
** [[Aktualizacja z poprzedniej wersji]]
**[[Manage users]]
+
*** [[Szybka Aktualizacja]]
**[[Manage user groups]]
+
** [[Instalacja przy użyciu interfejsu wiersza poleceń (CLI)]]
**[[Label sets]]
+
** [[Transfer instalacji]]
**[[The template editor]]
+
** [[Instalacja - FAQ]]
**[[Localisation]]
+
*** [[Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa instalacji]]
**[[Survey Status Screen]]
+
*** [[Lokalizacja językowa]]
**[[Central participants database]]
+
* [[Pierwsze kroki]]
*[[Getting Started]]
+
** [[Pierwsze logowanie - ustawienie preferencji użytkownika]]
**[[First login - Your user preferences]]
+
* [[Administrowanie LimeSurvey]]
*[[Creating surveys - Introduction]]
+
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Ustawienia | Zakładka Ustawienia]]
**[[Creating a new survey]]
+
*** [[Ustawienia strony głównej]]
***[[Importing a survey structure]]
+
*** [[Ustawienia globalne]]
***[[Survey security settings]]
+
*** [[Menedżer wtyczek]]
**[[Creating a question group]]
+
*** [[Konfiguracja menu]] {{Nowe w | 3.0}}
***[[Change group order]]
+
*** [[Konfiguracja wpisów menu]] {{Nowe w | 3.0}}
**[[Adding a question]]
+
** [[Administrowanie kartą LimeSurvey # Zakładka Użytkownicy | Zakładka Użytkownicy]]
***[[Question types]]
+
*** [[Zarządzaj użytkownikami]]
****[[Question type - Array]]
+
*** [[Zarządzaj grupami użytkowników]]
****[[Question type - Array by column]]
+
*** [[Centralna baza danych uczestników]] (CPDB)
****[[Question type - Array dual scale]]
+
** [[Administrowanie LimeSurvey # Zakładka Zaawansowane | Zakładka Zaawansowane]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
*** [[Edytor motywów]] (LimeSurvey 2.x)
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**** [[Nowy system motywów w LS3.x]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
**** [[Motywy]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
*** [[Zestawy etykiet]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
*** [[Sprawdzenie integralności danych]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
*** [[Wykonanie kopii zapasowej bazy danych]]
****[[Question type - Date]]
+
*** [[Szybka aktualizacja]]
****[[Question type - Equation]]
+
 
****[[Question type - File upload]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
****[[Question type - Gender]]
+
** [[Ustawienia ankiety]]
****[[Question type - Language switch]]
+
*** [[Przegląd]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
*** [[Ustawienia ogólne]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
*** [[ Elementy tekstowe]]
****[[Question type - Ranking]]
+
*** [[Ustawienia zasad danych]]
****[[Question type - Text display]]
+
*** [[Opcje motywu]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
*** [[Prezentacja]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
*** [[Publikacja i dostęp]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
** [[menu Ankieta ]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
*** [[Lista pytań]]
****[[Question type - List with comment]]
+
*** [[Lista grup pytań]]
****[[Question type - Short free text]]
+
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
****[[Question type - Long free text]]
+
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
****[[Question type - Huge free text]]
+
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
***[[Core question settings]]
+
*** [[Oceny ]]
***[[Advanced question settings]]
+
*** [[Uprawnienia ankiety]]
***[[Setting conditions]]
+
*** [[Szablony e-mail]]
***[[Expression Manager]]
+
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
****[[Expression Manager for developers]]
+
*** [[Integracja z panelem] ]
****[[Expression Manager HowTos]]
+
*** [[Zasoby]]
****[[Expression Manager Roadmap]]
+
*** [[Menu wtyczki]]
****[[Expression Manager Examples]]
+
** [[Struktura ankiety]]
****[[Expression Manager Sample Surveys]]
+
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
***[[Show Logic File]]
+
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
***[[Change question order]]
+
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
***[[Question preview]]
+
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
***[[Adding answers or subquestions]]
+
** [[Pytania - wprowadzenie]]
**[[Assessments]]
+
*** [[Typy pytań]]
**[[Quotas]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica]]
**[[Email templates]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
*[[Managing Surveys]]
+
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
**[[Testing a survey]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
**[[Validate Survey Logic]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
**[[Activating a survey]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
**[[Running a survey safely]]
+
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
**[[Browsing survey results]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
**[[Closing a survey]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
**[[Changing an active survey]]
+
**** [[Typ pytania - Data]]
**[[Tokens]]
+
**** [[Typ pytania - Równanie]]
***[[Email bounce tracking system]]
+
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
**[[Iterate Survey]]
+
**** [[Typ pytania - Płeć]]
**[[Data entry]]
+
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
**[[Statistics]]
+
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
**[[Exporting results]]
+
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
**[[Exporting a survey structure]]
+
**** [[Typ pytania - Ranking]]
***[[Excel Survey Structure]]
+
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
**[[Quick-translation]]
+
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
*[[Not Categorized and Advanced Features]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
**[[SGQA identifier]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
**[[Using regular expressions]]
+
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
**[[RemoteControl 2 API]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
**[[Authentication vs Atlassian Crowd]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
*[[General FAQ]]
+
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
*[[LimeSurvey Glossary]]
+
**** [[Typ pytania - Krótki dowolny tekst]]
*[[How to design a good survey (guide)]]
+
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację]]
*[[Workarounds]]
+
**** [[Typ pytania - Długi dowolny tekst]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
+
**** [[Typ pytania - Bardzo długi, dowolny tekst]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
+
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
+
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by Limesurvey users]]
+
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
*[[License]]
+
**** [[Funkcja podglądu]]
*[[Version change log]]
+
**** [[Edytuj pytanie]]
*[[Plugins]]
+
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
 +
**** [[Usuń pytanie]]
 +
**** [[Export question]]
 +
**** [[Copy question]]
 +
**** [[Warunki ustawienia]]
 +
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
 +
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
 +
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
 +
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
 +
*** [[Expression Manager how-tos]]
 +
*** [[Przykłady Expression Manager]]
 +
*** [[Expression Manager roa dmap]]
 +
*** [[Expression Manager dla programistów]]
 +
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
 +
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
 +
** [[Pokaż plik logiczny]]
 +
* [[Opcje paska narzędzi]]
 +
** [[Testowanie ankiety]]
 +
** [[Aktywacja ankiety]]
 +
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
 +
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
 +
** [[Zamykanie ankiety]]
 +
** [[Iteracja ankiety]]
 +
** [[Narzędzia]]
 +
*** [[Usuń ankietę]]
 +
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
 +
*** [[Warunki resetowania]]
 +
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
 +
*** [[Regeneruj kody pytań]]
 +
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
 +
*** [[Eksport PDF QueXML]]
 +
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
 +
** [[Uczestnicy ankiety]]
 +
** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
 +
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
 +
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
 +
**** [[Odpowiedzi]]
 +
**** [[Wprowadzanie danych]]
 +
**** [[Statystyki]]
 +
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
 +
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
 +
**** [[Statystyki czasowe]]
 +
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
 +
**** [[Importuj odpowiedzi]]
 +
***** [[Problemy i rozwiązania]]
 +
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
 +
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
 +
**** [[Usunięcie partii]]
 +
*** [[Wprowadzanie danych]]
 +
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
 +
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
 +
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
 +
** [[identyfikator SGQA]]
 +
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
 +
** [[pola URL]]
 +
** [[ API RemoteControl 2]]
 +
** [[Szyfrowanie danych]]
 +
* [[Ogólne FAQ]]
 +
* [[Rozwiązywanie problemów]]
 +
* [[Obejścia]]
 +
** [[Obejścia: Projektowanie pytań, układu i motywów]]
 +
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
 +
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
 +
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
 +
* [[Licencja]]
 +
* [[Dziennik zmian wersji]]
 +
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
 +
** [[Dostępne wtyczki zewnętrzne]]
 +
 
 +
= Rozwijanie LimeSurvey =
 +
* [[Przewodnik po wersjach]] - Krótki przewodnik po numerowaniu wersji
 +
[[Przegląd rozwoju]] - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey
 +
* [[Dokumentacja rozwoju LimeSurvey 2.x]]
 +
* [[Nowy system motywów w LS3.x]] - Szybki przegląd nowości systemu motywów LimeSurvey 3
 +
 
 +
Tłumaczenie LimeSurvey
 +
 
 +
Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:
 +
* [[Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć LimeSurvey]]
 +
* [[LimeSurvey tłumaczenie ręczne - podsumowanie]]
 +
 
 +
= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
 +
* [[Semestr Code 2014]]
 +
 
 +
= Udział w Google Summer of Code / Code-In =
 +
* [[Pomysły na projekt GSoC 2015]]
 +
* [[Pomysły na projekt GSoC 2013]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2012]]
 +
* [[LimeSurvey Google Code-in 2011]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2011]] / [[Rozpoczęcie GSoC]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2010]]
 +
* [[LimeSurvey GSoC 2009]]
 +
 
 +
*[[bait]]

Revision as of 13:20, 9 October 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語
Pomóż nam zaktualizować ten podręcznik!
Ten podręcznik to Wiki - wystarczy zalogować się za pomocą konta LimeSurvey.org i rozpocząć edycję!

Wprowadzenie

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub wpłać darowiznę - podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

Rozwijanie LimeSurvey

Przegląd rozwoju - Strony ogólne o rozwoju LimeSurvey

Tłumaczenie LimeSurvey

Jeśli chcesz dodać nowe tłumaczenia lub poprawić tłumaczenie postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Uczestnictwo w "Semester of Code"

Udział w Google Summer of Code / Code-In