Actions

Aktywacja ankiety

From LimeSurvey Manual


Gdy utworzona przez Ciebie struktura ankiety będzie ukończona, możesz przejść do następnego kroku, którym będzie aktywacja ankiety. Polecenie to wywołać można przez kliknięcie na ikonę Activate.png "Aktywuj bieżącą ankietę" znajdującą się na pasku narzędziowym nakiety. Aktywacja nakiety wywołuje szereg następujących zmian:

  1. Tworzone są dodatkowe tabele w bazie danych, które będą zawierać odpowiedzi udzielone prze respondentów.
  2. Uaktywniona zostaje możliwość gromadzenia danych.
  3. Administratorzy zyskują dostęp do działu tokenów oraz do przeglądania zgromadzonych odpowiedzi. Więcej o tokenach dowiesz się w sekcji {Tokeny} w niniejszym podręczniku.
  4. Jeśli Twoja ankieta nie jest ustawiona jako anonimowa, tabele tokenów zostaną automatycznie wygenerowane.

Pamiętaj, że po dokonaniu aktywacji ankiety:

  • Nie będzie możliwa zmiana typów pytań ani typów wariantów odpowiedzi. W dalszym ciagu można jednak dokonywać edycji treści pytań jak i wariantów odpowiedzi.
  • Nie będzie możliwe tworzenie/dodawanie nowych pytań do ankiety jak również ich usuwanie.
  • Nie będzie możliwe dodawanie nowych oraz usuwanie istniejących wariantów odpowiedzi dla pytań.

Aktywuj ankietę poprzez kliknięcie na ikonę. Jeśli ta ikona nie jest dostępna oznacza to, ze Twoja ankieta nie jest kompletna i nie może być aktywowana. Kliknięcie na ikonę wywołuje uruchomienie krótkiego testu spójności danych, co jest konieczne dla zapewnienia poprawnego działania skryptu.