Actions

Ustawienia ankiety

From LimeSurvey Manual

W pasku narzędziowym po wybraniu z listy dowolnej ankiety użytkownik uzyskuje dostęp do poleceń administracyjnych ankiety.

Wiele z dostępnych poleceń w pasku administracyjnym ankiety może być używana dość intuicyjnie. Jednakże każda z nich posiada krótki opis, który pojawia się po najechaniu kursorem myszy na którąkolwiek z wyświetlanych ikon.

Po wybraniu dowolnej ankiety pojawia się zostaną wyświetlone informacje dot. ustawień bieżącej ankiety:

 1. Tytuł: Tytuł ankiety poprzedzony unikalnym numerem ID.
 2. Adres URL: Adres URL ankiety pozwalający na dostęp do niej w postaci: http://www.twojadomena.com/limesurvey/index.php?sid=xxx⟨=zz
  xxx to unikalny numer Twojej ankiety.
  yy to cod języka, który wykorzystywany jest w ankiecie.
  Jeśli wykorzystujesz tokeny, musisz dodać parametr "&token;=zzz" na końcu adresu URL, gdzie zzz oznacza ciąg znaków będący tokenem.
 3. Opis: Krótki opis Twojej ankiety.
 4. Powitanie: Krótki tekst powitania wyświetlany ankieterom przed wypełnieniem ankiety.
 5. Administrator: Nazwa/imię i nazwisko administratora ankiety wraz z jego adresem email.
 6. Fax: Numer faksu, na który można wysyłać wypełnione ankiety w wersji papierowej.
 7. Data wygaśnięcia: Data zakończenia działania ankiety (jeśli została ustawiona).
 8. Szablon: Szablon wyglądu dla strony z ankietą .
 9. Podstawowy język: Podstawowy język wykorzystywany w ankiecie.
 10. Dodatkowe języki: Lista dodatkowych języków dla ankiety.
 11. Exit Link: Adres URL strony, która zostanie wyświetlona po prawidłowym wypełnieniu ankiety.
 12. Liczba pytań/grup w ankiecie: Pokazuję ogólną liczbę pytań w ankiecie oraz grup na jakie pytania zostały podzielone.
 13. Ankieta aktywna: Pokazuje informację o tym, czy ankieta została aktywowana czy też nie.
 14. Parametry:
 • Anonimowa lub nie.
 • Format prezentacji ankiety: pytanie za pytaniem, wyświetlanie grupami lub wyświetlanie wszystkich pytań na raz.
 • Informacja o tym, czy odpowiedzi opatrzone są datą.
 • Rejestracja adresów IP ankieterów.
 • Rejestracja odsyłającego adresu URL.
 • Kontrola logowań za pomocą cookies
 • Zezwolenie na publiczną rejestrację
 • Zezwolenie na zapisywanie częściowo wypełnionych ankiet.
 • Sposób powiadamiania emailem o wypełnieniu ankiety (brak, skrócone, szczegółowe).
 • Ponowne generowanie kodów pytań:
  • Wg kolejności: Każde pytanie otrzymuje nowy kod wg zdefiniowanej kolejności wyświetlania. Pierwsze 001, drugie 002, trzecie 003... (przynależność do grup jest ignorowana).
  • Wg Grup: Każde pytanie otrzymuje nowy kod. Pierwsze pytanie w każdej grupie otrzymuje kod 001, drugie pytanie w każdej grupie 002, trzecie - 003...