Actions

Vraagtype - Datum

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Date and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語

Korte beschrijving

Dit vraagtype kan gebruikt worden om een bepaalde datum te laten invoeren, of alleen een tijd of voor zowel een datum als een tijd. De datum en tijd kunnen direct worden ingevoerd of geselecteerd worden in een kalender of geselecteerd worden met dropdownlijsten. Je kunt als enquête-beheerder kiezen voor validatie, en een minimale en een maximale datum. Er worden meerdere formaten voor datum en tijd ondersteund.

Timepicker.jpgD Date DD.jpg

Datetime.jpg

Voorbeeld: downloaden zip

Algemene opties

Verplicht (mandatory)

Beschrijving

Met deze optie kan de enquête-beheerder instellen dat een bepaalde vraag beantwoordt moet worden voordat de deelnemer verder kan gaan met invullen. Als je een vraag hebt met subvragen en je wilt niet alle onderdelen verplicht maken, gebruik dan de optie Minimum aantal antwoorden (min_answers) op de tab Logica.

Help.pngAls je een van de vooraf geïnstalleerde thema's gebruikt en het attribuut verplicht is ingeschakeld, wordt er naast de vraag een rood sterretje weergegeven. Als je het sterretje wilt verbergen, lees dan deze beschrijving.


Beschikbare opties

 • Aan - Vraag moet worden beantwoord voordat de deelnemer naar de volgende pagina kan - de antwoordoptie 'Geen antwoord' wordt nooit getoond.
 • Zacht - Als de vraag niet wordt beantwoord, wordt een waarschuwing weergegeven wanneer wordt geprobeerd door te gaan naar de volgende pagina - de deelnemer kan er echter voor kiezen de waarschuwing te negeren en verder te gaan. Merk op dat de optie 'Geen antwoord' nog steeds wordt weergegeven (indien geactiveerd in de instellingen voor enquêtepresentatie)
 • Uit (standaard) - Vraag kan onbeantwoord blijven


Conditie (eerder "Relevantievergelijking")

Beschrijving

Als de waarde van de conditie 1 of true is dan is de vraag relevant en wordt de vraag getoond bij het invullen van de enquête. En anders niet. Bij elke vraag kun je een relevantievergelijking specificeren. Dit vervangt de condities, het ondersteunt veel meer complexe logica.

Syntax markering in kleur

Wanneer je de conditie opslaat, dan wordt het geëvalueerd en met kleur gemarkeerd. De fouten worden met een kleur aangegeven waardoor je de fouten gemakkelijker ziet,

Notice.png
 Hint: Om de condities in je enquête te controleren gebruik je de functie toon logica enquête.


Geldige waarden

 • Een conditie gebruikt de syntax die beschreven is in ExpressionScript, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Voorbeelden van het met kleur markeren, oftewel syntax markering.


Tonen

Toon dropdownvelden datum (dropdown_dates)

Beschrijving

Indien ingeschakeld wijzig je de presentatie van het datum vraagtype naar dropdownvelden voor dag/maand/jaar in plaats van de standaard popup.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)

Voorbeeld

Indien ingeschakeld, de vraag wordt getoond als:

D Date DD.jpgVerberg tip (hide_tip)

Beschrijving

Bijna alle vraagtypes hebben een helptekst om de deelnemer te ondersteunen bij het invullen van de vraag. Met dit attribuut kun je de helpfunctie uitzetten.

Deze helptekst bevat informatie over de validatie (minimum/maximum aantal antwoorden, minimum/maximum van de som van de antwoorden). Als de hide_tip ingeschakeld is wordt de helptekst verborgen, maar als de deelnemer een ongeldige waarde invult wordt de helptekst getoond (in het rood omdat het een foutmelding is). Na het verbeteren wordt de tekst groen.

Beschikbare opties

 • Aan - de tip wordt verborgen
 • Uit (standaard)


Maand weergavestijl (month_display_style)

Beschrijving

Een maand kan op drie manieren worden getoond: met een afkorting (Jan, Feb, enz.), volledig (Januari, Februari, enz.) of met het nummer (01 is Januari, 02 is Februari, enz).

Beschikbare opties

 • Korte namen
 • Volledige namen
 • GetallenOmgekeerde antwoordvolgorde (reverse)

Beschrijving

Indien geactiveerd worden de antwoordopties in de omgekeerde volgorde getoond.

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)

Voorbeeld

Een voorbeeld met een vraag met het vraagtype Array (getallen). Indien de optie is uitgeschakeld (standaardwaarde) dan zijn de antwoorden: "1, 2, 3, ... , 10". Indien ingeschakeld zijn de beschikbare antwoorden: "10, 9, 8, ... , 1".


Vraagthema (question_theme)

Beschrijving

Hiermee kun je aangepaste thema's gebruiken bij de betreffende vragen.

Beschikbare opties

 • Zie bij Vraagthema's in het paneel Thema's.

Lees: https://manual.limesurvey.org/Question_themes

Help.png NB: Deze functie is nog in ontwikkeling.


Deze vraag altijd verbergen (hidden)

Beschrijving

Indien ingeschakeld wordt de vraag altijd verborgen voor de deelnemers aan de enquête. Je kunt dit gebruiken als:

 • je met een URL een vraag al ingevuld toont, dan kun je met deze instelling voor zorgen dat de vraag helemaal niet getoond wordt aan de deelnemer. Deze instelling gaat voor wat met condities is ingesteld, de vraag wordt helemaal niet opgenomen op de pagina.
 • je een even snel een waarde wilt bepalen of opslaan met ExpressionScript.
Help.png NB: Deze functie wordt vaak gebruikt bij het vraagtype vergelijking.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)


CSS-class (css_class)

Beschrijving

Als je een speciale CSS-class wilt gebruiken bij bepaalde vragen dan kun je hier de classname invoeren. Gebruik een spatie als scheidingsteken als je meer classnames wilt invoeren.

Geldige waarden

 • Een tekst met spaties tussen de verschillende CSS-classnames.
Notice.png
 Hint: U kunt gebruik maken van ExpressionScript voor classnames (Nieuw in 3.0.0) . Bedenk dat de naam niet dynamisch wordt bijgewerkt, gebruik daarom alleen statische variabelen of vragen in een andere pagina.


Important.png  De W3C bepaalt dat een CSS-classname alleen de tekens [a-zA-Z0-9] en ISO 10646-tekens U+00A1 en hoger, het koppelteken (-) en het onderstrepingsteken (_) kan bevatten. De naam mag niet beginnen met een cijfer of een streepje gevolgd door een cijfer.
Minumum datum (date_min)

Beschrijving

Dit vraagattribuut kan gebruikt worden om een minimale waarde voor de datum te bepalen voor een vraag met een kalender (formaat y-m-d of een Engelse tekst). Het geldt zowel voor de popup-variant als voor de dropdownlijsten. De defaultwaarde is 1 januari 1900.


Important.png  Attentie : De validatie-optie Expressie beheer kan ook worden gebruikt voor het bepalen van een minimum datum. Als je echter de pop-up kalender gebruikt en de expressie is afhankelijk van een vraag op dezelfde pagina wordt het jaar niet goed weergegeven.Geldige waarden

 • Elke datum in het formaat YYYY-MM-DD (bijv., 2017-08-24)
 • Elke waarde voor jaar
 • Een Engelse tekst : "now", "-10 years", "tomorrow"
 • Referentie aan een andere datum/tijd vraag (bijv., geboortedatum, met de vraagcode)
 • Expressies, met expressies kun je dynamisch een startdatum bepalen. Voorbeeld: je kunt een datum van een vorige vraag gebruiken + 3 dagen als het minimum voor de huidige vraag, door: date("Y-m-d",strtotime(vertrekdatum)+3*60*60*24).Maximum datum (date_max)

Beschrijving

Dit vraagattribuut kan gebruikt worden om een maximale waarde te bepalen voor een vraag met een kalender (formaat Y-m-d of een Engelse tekst). Het geldt zowel voor de popup-variant als voor de dropdownlijsten.

Important.png  Attentie : De validatie-optie Expressie beheer kan ook worden gebruikt voor het bepalen van een maximum datum. Als je echter de popup kalender gebruikt en de expressie is afhankelijk van een vraag op dezelfde pagina, dan wordt het jaar niet goed weergegeven.


Geldige waarden

 • Elke datum in het formaat 'YYYY-MM-DD (bijv., 2018-08-24)
 • Elke waarde voor jaar
 • Een Engelse tekst : "now", "-10 years", "tomorrow"
 • Referentie aan een andere datum/tijd vraag (bijv. geboortedatum, met de vraagcode)
 • Expressies, Hiermee kan een datum worden bepaald. Voorbeeld: je kunt een datum van een vorige vraag gebruiken + 365 dagen als het maximum voor de huidige vraag, door: date("Y-m-d",strtotime(vertrekdatum)+365*60*60*24).


Ondersteuning bij afdrukken enquête (printable_survey_relevance_help)

Beschrijving

Als je een enquête afdrukt kun je ook de relevantievergelijkingen afdrukken. Maar waarschijnlijk wil je liever geen expressie afdrukken maar een uitleg. Hier kun je die uitleg invullen.

Geldige waarden

 • Een tekst voor degene die de enquête op papier invult.


Invoer

Datum/Tijd formaat

Beschrijving

Deze vraagoptie kan gebruikt worden om een datumformaat te specificeren. Standaard wordt het datumformaat van de enquête gebruikt.

Geldige waarden

De formaten d/dd,m/mm,yy/yyyy,H/HH,M/MM zijn toegestaan voor dag/maand/jaar/uur/minuten. Scheidingstekens: "-", ".", "/", ":".

Voorbeelden

 • "yyyy-mm-dd"
 • dd.mm.yyyy HH:MM"
 • "HH:MM" (alleen de tijd)
 • "yyyy/mm" (alleen maand en jaar).Minuut stapgrootte (minute_step_interval)

Beschrijving

Notice.png
 Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 3.14.12


Het wordt alleen gebruikt als het invoerformaat minuten gebruikt ("MM").


Geldige waarden

 • Een getal kleiner dan 60. Bij een hoger getal is de stapgrootte 0 in het dropdownveld.


Voorbeeld

In dit voorbeeld is de stapgrootte 7:

Minute step interval date question.png


Logica

Randomisatiegroepsnaam (random_group)

Beschrijving

Plaatst de vragen in een randomisatiegroep waardoor de vragen in een willekeurige volgorde getoond worden aan de deelnemers.

Een voorbeeld van een enquête met deze functie staat hier.

Geldige waarden

Geef een tekst op (bijvoorbeeld: 'groep1'). Alle vragen die deze tekst bij dit veld hebben krijgen onderling een willekeurige plaats.


Preview Als je een voorbeeld van de vragen wilt bekijken, gebruik dan het voorvertonen van de enquête in plaats van die van de vragengroep, omdat van de tweede is gemeld dat deze de vragen niet in een willekeurige volgorde zou weergeven.Vraag validatievergelijking (em_validation_q)

Beschrijving

Deze vergelijking wordt gebruikt om de hele vraag te valideren. Als de invoer van een vraag niet voldoet, dan wordt de em_validation_q_tip getoond met de em_q_fn_validation CSS-style om de fout te markeren. Deze tip is standaard verborgen (hidden) in het template.css.

Het belangrijkste verschil van deze optie en die validatie bij subvragen (em_validation_sq optie), is dat hier een foutboodschap kan worden getoond. Bij subvragen worden fouten aangegeven met een (licht)rode achtergrond.

Geldige waarden

 • Een vergelijking, die de ExpressionScript syntax gebruikt, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

 • Je wilt demografische informatie verzamelen van gebruikers met een meerdere korte teksten vraag, en je wilt controleren dat de gebruiker een geldig e-mailadres en telefoonnummer invult.

Voorbeeld met ongeldige gegevens:

Validation-invalid-both.jpg

Voorbeeld met geldige gegevens:

Validation-invalid-phone.jpg

Hoe moet je de vraag wijzigen om de informatie in te voeren:

Validation-gui.jpg

En hier een stukje van het Enquête logica bestand waarmee je de nauwkeurigheid van je expressie kunt controleren en dat er geen fouten in de syntax zijn:

Validation-logic.jpg

Zoals je kunt zien controleert de validatie vergelijking dat zowel het e-mailadres als het telefoonnummer of leeg zijn of voldoen aan een reguliere expressie filter.

De validatie tip is de tekst die getoond moet worden als het telefoonnummer of het e-mailadres ongeldig zijn.

Notice.png
 Hint: Als je meer complexe validatie-teksten wilt maken, lees dan ExpressionScript.


Als je het voorbeeld wilt importeren in je eigen LimeSurvey installatie, dan kun je het bestand downloaden.

Notice.png
 Tip: LET OP, LimeSuvey gebruikt de Perl-syntax voor reguliere expressies, ze moeten dus beginnen en eindigen met een / (slash)!Vraag validatie tip (em_validation_q_tip)

Beschrijving

Als je vraag validatievergelijking gebruikt, dan is dit de optionele boodschap die als tip getoond wordt hoe de vraag ingevuld moet worden.

Geldige waarden

Voorbeeld

Het voorbeeld staat bij de Vraag validatievergelijking. Je kunt daar zien hoe er met maatwerk kan worden aangegeven wat er als tip wordt getoond als er een fout wordt gemaakt door de gebruiker.


Overige

Forceer nieuwe pagina (page_break)

Beschrijving

Dit attribuut is alleen actief als je een enquête gaat afdrukken. Je kunt een nieuwe pagina forceren voor de vraag.

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)


Statistieken

Toon diagram (display_chart)

Beschrijving

De beheerder kan met dit attribuut bepalen of een diagram met de resultaten van de enquête bij deze vraag getoond moeten worden aan de respondent na het afronden van de enquête door de respondent.

Help.png NB: Om de diagram te tonen op de laatste pagina moeten de volgende opties zijn ingeschakeld:


Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)Diagramtype (chart_type)

Beschrijving

De enquête-beheerder kan met dit attribuut het type diagram bepalen dat aan de respondent wordt getoond na het afronden van het invullen van de enquête.

Help.png NB: Je moet de instellingen van de vraag en de enquête wijzigen zodat de diagrammen na afloop van de enquête getoond worden. Meer informatie over het attribuut diagram tonen.

Beschikbare opties

 • Staafdiagram
 • Taartdiagram
 • Radar
 • Lijn
 • PolarArea
 • Ring


Datum en ExpressionScript: Geavanceerde validatie en calculatie

Vanaf Limesurvey versie 2.05+ is het gemakkelijk om om datums te valideren (zie bovenstaande). Gebruik deze opties. Je kunt ook rekenen met datums door ExpressionScript te gebruiken en de functie strtotime(). Het bepaalt voor een gegeven datum het aantal seconden vanaf 1-1-1970.


Voorbeeld:' als je in een vraagtekst het aantal dagen sinds een vertrekdatum (die bekend is door een eerdere vraag) wilt tonen, dan kun je de expressie {(strtotime("now")-strtotime(vertrekdatum))/60/60/24} gebruiken.


De functie strtotime() werkt met veel maar niet met alle datumformaten. Het standaardformaat van Limesurvey (MM-DD-YYYY) is hiervoor niet geschikt. Gebruik in je enquête een van de volgende datumformaten: YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD, DD.MM.YYYY, MM/DD/YYYY, DD-MM-YYYY.

Important.png  Een datum wordt in LimeSurvey opgeslagen als een string (tekstformaat). ExpressionScript converteert alle datums die in een expressie gebruikt worden naar het formaat "yyyy-mm-dd HH:MM:SS". Hierdoor kunnen datums in een expressie gemakkelijk met elkaar vergeleken worden (bijvoorbeeld: "date1>date2"). Als je de datum nodig hebt zoals die in de vraag getoond is, gebruik dan het ".shown" attribuut (bijv.: "Je bent geboren op {birthdate.shown}.")