Actions

Typ pytania - Data

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Date and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語

Krótki opis

Tego typu pytania można użyć, aby zapytać o określoną datę, godzinę lub kombinację daty i godziny. Wartości mogą być wybierane przez uczestników albo z wyskakującego kalendarza, albo z pola rozwijane. Walidacja, minimum i/lub maksymalne daty może wybrać administrator ankiety. Różne formaty daty i godziny są obsługiwane.

Timepicker.jpgD Date DD.jpg

Datetime.jpg

Przykład: Example_Date_Time.zip

Opcje ogólne

QS:Obowiązkowe

QS:Istotność

Wyświetlacz

Display dropdown boxes (dropdown_dates)

Description

If enabled, the date/time question type will display a dropdown box to the respondents from where to choose the date/time, instead of the default popup.

Available options

 • On
 • Off (default)

Example

If it is turned on, the question will be displayed in the following way:

D Date DD.jpgHide tip (hide_tip)

Description

Most questions will usually include a tip that says "Please choose one of the following options" or a hint text on how to fill out the question. This attribute allows you to turn off or on this tips/hints.

These tips/hints include validation criteria messages (such as min/max number of answers, min/max/equals sum value). If hide_tip is enabled, these messages will be hidden. However, if the user enters invalid data, the tips will appear. They will be coloured in red, getting changed to green once the validation criteria are met.

Available options

 • On - the tips/hints are hidden;
 • Off (default).


Month display style (month_display_style)

Description

The months can be displayed to the respondents in three ways: by using their short names (Jan, Feb, etc.), full names (January, February, etc.) or the number/position of the month in the yearly calendar (01 for January, 02 for February, and so on).

Available options

 • Short names
 • Full names
 • Numbers


QS:Rewers


Question theme (question_theme)

Description

It allows you to use customized themes for the respective question.

Available options

 • Your created question themes which are located under the Question themes in the Themes panel.

See: https://manual.limesurvey.org/Question_themes

Help.png Note: This feature is under development at the moment.


QS:Ukryte


CSS class (css_class)

Description

If you want to add special CSS classes to certain questions, you can enter the CSS class name(s) in this box. Make sure you leave an empty space between different class names.

Valid values

 • Any text string with a space between different CSS class names.
Notice.png
 Hint: You can also insert an expression in this box (New in 3.0.0 ). Remember that the output of the expression will not be updated dynamically.


Important.png  According to the W3C, CSS class names can contain only the characters [a-zA-Z, and 0-9] and ISO 10646 characters U+00A1 and higher, plus the hyphen (-) and the underscore (_). They cannot start with a digit, or a hyphen followed by a digit. LimeSurvey encodes CSS classes, but it does not fix it totally.QS:Data min

QS:Data max


Relevance help for printable survey (printable_survey_relevance_help)

Description

If you wish to print a survey, you can also print the relevance equations for each question. But, if you wish to offer instead an explanation rather than the expression on the printed form, fill in this box with the text explanation for the relevance equation.

Valid values

 • Any text and/or numbers you wish to be displayed on the printable form.


Wejście

Date/Time format

Description

This question option can be used to specify a custom date format. If it is empty, the survey date format will be used.

Valid values

 • The d/dd,m/mm,yy/yyyy,H/HH,M/MM formats can be used to display the date and/or time, while "-", ".", "/", ":" can be used as separators.

Examples

 • yyyy-mm-dd - year-month-day;
 • dd.mm.yyyy HH:MM - day.month.year Hour:Minute;
 • HH:MM - Hour:Minute (only the time can be selected);
 • yyyy/mm - year/month.Minute step interval (minute_step_interval)

Description

Notice.png
 Hint: This feature changed with version 3.14.12


It's used only input format makes use of minutes ("MM") .


Valid values

 • Any numerical value smaller than 60. Adding a value bigger than 60 is redundant -> only "0" or "00" will be displayed in the dropdown box as possible answers.


Example

In the below example, the minute step interval option was set up to 7:

Minute step interval date question.png


Logika

QS:Losowa grupa


Question validation equation (em_validation_q)

Description

This is an equation that is used to validate the entire question (e.g, all of its parts collectively for a multi-answer question). If the question fails the validation criteria, then em_validation_q_tip message will be displayed (it uses the CSS style .error). This tip uses the .em_q_fn_validation CSS style, which is hidden by default within template.css.

The main difference between this feature and the subquestion validation equations (em_validation_sq option) is that for this feature, if the question (or question parts) fail validation, then an error message could be shown. For the subquestion validation, each text entry cell (e.g., in an array question type, but it can also be applied to single entry question types) will be styled so that the background color is (light) red.

Valid values

 • Any equation that makes use of the ExpressionScript syntax, without surrounding curly braces.

Example

 • You want to collect demographic information from users via a multiple short text question, and you want to validate that the user has entered a valid email address and phone number.

This example shows how the question looks with invalid answers:

Validation-invalid-both.jpg

And here is what it looks like with one invalid answer:

Validation-invalid-phone.jpg

Here is how you edit a question to enter that information:

Validation-gui.jpg

And here is part of the Show Logic File output that lets you check the accuracy of your expression and ensure that there are no syntax errors:

Validation-logic.jpg

As you can see, the validation equation tests that both the email and phone number are either empty or match a regular expression filter.

The validation tip only shows the warning message if the phone or email appears invalid.

Notice.png
 Hint: In order to create complex validation messages, read about the usage of the ExpressionScript.


If you wish to import the example from above into your LimeSurvey installation, download the following .lsq file: Em_validation_q_example.zip.

Notice.png
 Hint: Remember, LimeSuvey uses the Perl syntax for regular expressions, so they should start and end with / (slash character)!Tip for whole question validation equation (em_validation_q_tip)

Description

If you are using the question validation equation, you can use this box in order to display an optional message as question tip on how the question has to be filled out.

Valid values

Example

See the example from the question validation equation wiki section- it shows how the tip can be tailored to show which parts of a multiple short text question fail the validation criteria.


Inne

QS:Podział strony

Statystyki

Display chart (display_chart)

Description

This attribute allows the survey administrator to choose if a chart that contains the question results should be displayed to the survey participants after they filled out the survey.

Help.png Note: To have the chart displayed on the last page, you have to enable the following options:


Available options

 • On
 • Off (default)


QS:Typ wykresu


Daty i ExpressionScript: Zaawansowana walidacja i obliczenia

Limesurvey (wersje 2.05 i nowsze) ułatwia sprawdzanie dat przy użyciu data_min i data_maks. pola (patrz wyżej). Używaj ich, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej zaawansowaną weryfikację, możesz pracować (i obliczać) z datami, używając ExpressionScript i funkcji strtotime(). Oblicza liczbę sekund od 1 stycznia 1970 r. do podanej daty.


Przykład: jeśli chcesz wyświetlić w tekście pytania liczbę dni, które minęły od daty wyjazdu (zadanej w poprzednim pytaniu) i dzisiaj, możesz użyć wyrażenia {(strtotime("now ")-strtotime(wyjazd))/60/60/24}.


Należy pamiętać, że strtotime() działa z wieloma różnymi formatami, ale nie ze wszystkimi! Na przykład domyślny format daty Limesurvey (MM-DD-RRRR) „NIE” działa z funkcją strtotime(). Aby uniknąć problemów, ustaw w ankiecie jeden z następujących formatów daty: RRRR-MM-DD, RRRR/MM/DD, DD.MM.RRRR, MM/DD/RRRR lub DD-MM-RRRR.

Important.png  Daty w Limesurvey zapisywane są jako ciąg znaków (format tekstowy). ExpressionScript konwertuje wszystkie daty będące częścią wyrażenia na standardowy format „rrrr-mm-dd GG:MM:SS”. Dzięki temu znacznie łatwiej jest porównywać daty w wyrażeniu (np. „data1>data2”). Jeśli potrzebujesz ciągu znaków w formacie zadanym w pytaniu, użyj atrybutu „.show” (np.: urodziłeś się {birthdate.show}.)Kategoria:Typy pytańKategoria:Pytania maskujące