Actions

Expressie Beheer

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Expression Manager and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎中文 • ‎日本語
Deze functie is vanaf versie 1.92 beschikbaar.

Beknopte handleiding

Overzicht

Wanneer je een enquête maakt, dan heb je een manier nodig om de volgende zaken te kunnen instellen:

 1. Navigatie/Vertakking - op basis van een antwoord de volgorde van de vragen aanpassen of vragen overslaan
 2. Maatwerk - de vraag zelf aanpassen (refereren aan vorige antwoorden, of teksten aanpassen op grond van gegevens) of aangepaste rapporten maken (zoals assessment scores of advies).
 3. Validatie - de antwoorden controleren op basis van criteria (minimum, maximum, patroon)

Expressie Beheer heeft een intuïtieve manier om de logica te specificeren voor deze functies.  Bijna alles wat je als een standaard mathematische vergelijking kunt schrijven is een geldige expressie. Je kunt ook een of meer van de 80 functies gebruiken. Dit aantal kan gemakkelijk uitgebreid worden. Je kunt ook gewone namen voor de variabelen gebruiken in plaats van de SGQA namen.

Expressie beheer wordt op de volgende plaatsen gebruikt

Relevantie (Controle Navigatie/Vertakking)

Sommige enquête systemen gebruiken een "Goto Logica", als je vraag 1 met optie C beantwoordt dan spring je naar vraag 5. Deze aanpak is erg beperkt en moeilijk te valideren, ook het wijzigen van de volgorde van de vragen is een lastige klus.  In expressie-beheer gebruiken wij een boolean relevantie-vergelijking om aan te geven wanneer een vraag van belang is. Alleen als de vraag relevant is wordt de vraag getoond. Onze oude aanpak, de conditie editor, is vergelijkbaar maar nu kun je complexere criteria gebruiken en ook met namen voor variabelen in plaats van de SGQA-code.

Deze afbeelding toont een voorbeeld van de relevantie logica van een enquête. Het is de berekening van de lichaamsgewichtindex (BMI). De relevantie vergelijking wordt getoond tussen vierkante haken achter de variabele naam (die is in groen). Dus de relevantie van het gewicht, de gewichtseenheid, de lengte en de lengte-eenheid zijn 1, dat betekent dat die vragen altijd gesteld worden.  Echter de relevantie voor de BMI is {!is_empty(height) and !is_empty(weight)}, dat betekent dat de BMI alleen berekent kan worden als er zowel een waarde voor lengte als gewicht wordt ingevuld. Ook wordt het rapport alleen getoond als alle vier vragen worden ingevuld.

Tutorial1.jpg

Relevantie wordt getoond en kan worden gewijzigd op de volgende plekken:

Bekijken / Wijzigen relevantie op vraagniveau

Deze vergelijking bepaald de index voor het lichaamsgewicht (BMI). De vraag wordt allen getoond als de deelnemer eerst het gewicht en de lengte heeft ingevuld.

Tutorial2.jpg

Het wijzigscherm voor de vraag over het BMI.

Tutorial3.jpg

De accolades worden niet gebruikt als je een relevantie vergelijking invult.

Bekijken / Wijzigen relevantie op groepsniveau

Deze enquête is een voorbeeld van een volkstelling. Op de eerste pagina wordt gevraagd met hoeveel mensen de deelnemer samenwoont (variabele cohabs). De volgende pagina wordt alleen getoond als je meer dan 1 persoon hebt opgegeven, het stelt dan vragen over die 2e persoon en dan ook alleen maar als je hebt opgegeven wat je relatie met die eerste persoon is (p1_rel).

Tutorial4.jpg

Zoals je kunt zien, heeft de groep ook relevantie criteria op vraagniveau. Elke vraag wordt alleen gesteld als je de voorgaande vraag hebt beantwoordt (!is_empty(p2_sex), foutje in voorbeeld). De relevantie voor de groep en de vraag worden vanzelf gecombineerd. Een vraag in de groep wordt alleen gesteld als de groep relevant is.  Binnen de groep worden alleen de relevante vragen gesteld.

Het scherm voor het wijzigen van de relevantie op groepsniveau:

Tutorial5.jpg

De accolades worden niet gebruikt als je een relevantie-vergelijking invult.

Maatwerk

Je kunt eenvoudig allerlei conditioneel maatwerk in je vragen gebruiken. Soms is een eenvoudige vervanging al voldoende. Voorbeeld: "U heeft [Product] gekocht.  Wat vond u het sterkste punt ervan?".  Soms wil je een vervanging op een conditie doen. Bijvoorbeeld: "[Dhr./Mevr.] [Achternaam], wilt u deze enquête invullen?". Je wilt hier dan natuurlijk de keuze tussen Dhr. en Mevr. op basis van het geslacht door het programma laten maken. Je kunt ook hele complexe vervangingen doen met bijvoorbeeld berekeningen.

Conditionele vergelijking

Het hier eerder gegeven voorbeeld met de BMI toont de mogelijkheid om dit BMI te berekenen, omdat je daar de lengte, het gewicht en de gebruikte eenheden opvraagt.

Tailoring7.jpg

Hier is weight_kg {if(weight_units == 'kg', weight, weight * .453592)}.  Deze if() functie betekent dat als het gewicht in kg is ingevuld, dat dan als gewicht de eerste waarde moet worden genomen (de ingevulde waarde) en anders dat het gewicht dat is ingevuld moet worden vermenigvuldigd met een constante (om de ponden om te zetten in kg).  De variabele height_m wordt gebruikt om de lengte in meters om te zetten.

BMI berekening: {weight_kg / (height_m * height_m)}.

Tot slot wordt het rapport conditioneel afgesloten met het wat de invoergegevens waren. ("U heeft gezegd dat u 2 meter lang bent en 70 kg weegt.")

In het bovenstaande plaatje zie je niet goed de verdere uitwerking om met geneste if() de persoon in te delen in een categorie als ondergewicht of obesitas. Je ziet de vergelijkingen ook in de "Show Logic View".

Tailoring8.jpg

Op het wijzigscherm van de vraag, kun je zien dat:

 1. je bij maatwerk de expressie tussen accolades moet zetten
 2. Een expressie kan heel lang zijn. Je wilt het dan meer leesbaar maken om de geneste conditionele logica beter te kunnen lezen.

Tailoring9.jpg

Maatwerk vragen, antwoorden en rapporten

NB: Dynamisch maatwerk kan mogelijk niet werken als de antwoordopties op hetzelfde scherm kunnen worden geselecteerd uit een lijst. Dit komt omdat bij maatwerk er een <span> tag wordt toegevoegd, dat is niet mogelijk binnen een selectielijst.

Dit voorbeeld toont het BMI rapport.

Tailoring10.jpg

Het wijzigscherm voor dezelfde vraag.

Tailoring11.jpg

Zoals je kunt zien, wordt alles binnen de accolades als een expressie behandeld. Als je een tikfout had gemaakt,in de naam van een variabele of een functie, dan krijg je een foutmelding (height_unit is een onbekende variabele, het moet height_units zijn, en rnd() is een onbekende functie, het moet round() zijn).  Elke functie / variabele wordt met een achtergrond weergegeven, bij fouten in een rood kader.

Tailoring12.jpg

Je kunt ook snel complexe rapporten maken, zoals een tabel met ingevoerde waarden of advies op maat.

Al het maatwerk moet dus tussen accolades, zodat LimeSurvey in de vraag het onderscheid ziet tussen vaste tekst en expressies.

Validatie

Expressie beheer bepaald hoe de speciale vraagopties werken. Dit betreft o.a.: min/max aantal antwoorden; min/max persoonlijke waarden; min/max totalen; en controleren dat de invoer voldoet aan gespecificeerde patronen. Het gebruik van deze opties is niet gewijzigd. Alle waarden in een van deze velden wordt echter nu gezien als een expressie, zodat je min/max criteria kunt hebben met complexe relaties met andere vragen.

In al van deze gevallen hoef je bij het specificeren geen accolades te gebruiken omdat de speciale vraagopties altijd als expressie beschouwd worden.

Op de pagina met voorbeeld enquêtes staan meerdere voorbeelden van validatie met expressies.

Introductie

In LimeSurvey wordt vanaf versie 1.92 de expressie beheer module gebruikt, waarmee LimeSurvey meer complexe vertakkingen, beoordelingen, validatie en maatwerk kan ondersteunen.  Het vervangt hoe LimeSurvey de vervangingen, condities en beoordelingen op het beheerdeel beheert. Doordat het ook het lezen in de database vermindert, betekent het ook een snellere werking. Expressie Beheer is ontworpen door Dr. Thomas White (TMSWhite).

Op deze pagina staat de definitieve referentie voor de Expressie Beheer syntax en functionaliteit.

Definities

 1. Expressie:  Alles binnen de accolades.
  • exclusief spatie(s) na de open accolade en spatie(s) voor de sluit accolade.
  • De inhoud van de expressie wordt door expressie beheer geëvalueerd, het mag mathematische formules, functies en complexe tekst en data berekeningen bevatten.
 2. Maatwerk: Soms "piping" genoemd, dit is het proces van het conditioneel aanpassen van tekst.
  • Je hebt toegang tot alle te vervangen velden, deelnemersgegevens en respons-gegevens.
  • Je hebt ook gemakkelijker toegang tot vragen, antwoorden en hun eigenschappen.
 3. Relevantievergelijking:  Een nieuw attribuut dat de zichtbaarheid van de vraag bepaald.
  • Als er een relevantievergelijking is, dan wordt de vraag alleen getoond bij het resultaat true.
  • Intern, alle array_filter en array_filter_exclude commando's worden subvraagniveau relevantie.
 4. Vergelijking:  Een nieuw vraagtype waarmee berekeningen of rapporten worden bewaard in de database
  • Het lijkt op een boilerplaat vraag, maar de inhoud wordt altijd opgeslagen ook als je kiest voor "Deze vraag altijd verbergen".
 5. Vraagcode:  De aanbevolen naam voor de variabele
  • Dit kan een beschrijving zijn van het doel van de vraag, dat maakt het lezen gemakkelijker.
  • De vraagcode mag niet beginnen met een nummer. Kies bijvoorbeeld "q1", of "q1a" of "g1q2".
  • Dit worden nu al de variabele namen als je exporteert naar SPSS of R, als je dus al statistische analyse doet, dan heb je de vraagcodes al uniek gemaakt.

Moet ik Expressie beheer gebruiken?

Nee, je hoeft expressie beheer niet te gebruiken.

Expressie beheer ondersteunt volledig enquêtes die met een oudere versie van LimeSurvey zijn gemaakt. Als u dus liever condities en beoordelingen gebruikt op de manier zoals dat in versies tot en met LimeSurvey 1.91+ ging, dan kunt u dat dus zo blijven doen.

In expressie beheer wordt de gehele verwerking van condities vervangen door relevantie vergelijkingen. Bij de upgrade naar LimeSurvey 1.92 wordt deze conversie gedaan.

Je kunt dus geleidelijk overschakelen naar relevantie vergelijkingen.

Kan ik condities en relevantie tegelijk gebruiken?

Ja, je kunt de conditie editor voor enkele vragen gebruiken en de relevantie editor voor andere vragen. Bij het opslaan van de vraag worden condities automatisch omgezet naar relevantie.

NB: we gaan er van uit dat als je de conditie editor gebruikt, dat je dan die condities wilt gebruiken boven de handmatig ingevulde relevantie vergelijking bij die vraag. Dus als je een bestaande conditie hebt en een relevantie handmatig wilt wijzigen, verwijder dan eerst de conditie.  Bewaar de gegenereerde relevantie vergelijking in een teksteditor, verwijder alle condities van die vraag (dan gaat de relevantie vergelijking ook weg), wijzig de vraag en plak de bewaarde relevantie vergelijking voor de vraag terug. Er is een openstaand idee om in een slag bij alle vragen alle condities te verwijderen zonder de gegenereerde relevantie vergelijking te verwijderen.

Kiezen uit conditie en relevantie?

Een lijst van voordelen en nadelen van beide:

Manier Voordeel Nadeel
Condities 1. Mooie GUI voor aanmaken simpele condities
2. GUI goed gedocumenteerd en bekend bij ondersteuningsteam
1. Alleen simpele vergelijkingen, geen goede AND/OR condities
2. Gecombineerde condities niet altijd goed
3. Langzaam - door gebruik database, vooral bij grote enquêtes
4. Volgens sommigen problemen bij herladen condities
5. GUI schaal matig bij grote aantallen vragen
6. Mogelijk langzaam bij omzetten enquêtes op papier vanwege gebruik SGQA namen
7. Programmeerkennis nodig bij aangepaste code bij complexe vertakkingen
Relevantie 1. Ondersteunt complexe logica, inclusief 80+ functies en rekenkundige/tekst bewerkingen
2. Uitstekende ondersteuning gecombineerde logica
3. Vroeger - geen extra database aanroepen, ondersteunt 1000+ vragen enquêtes
4. Geen problemen met herladen logica, SGQA codes niet meer gebruikt
5. Syntax markeren schalen tot 1000+ vragen
6. Gemakkelijk en snel te gebruiken voor groepen die bestaande papieren enquêtes willen invoeren.
7. Ondersteunt eenvoudige semi gestructureerde interviews en epidemie logische enquêtes zonder programmeerkennis.
1. Geen GUI voor simpele condities - gebruikt syntax markeren
2. Nieuw, dus iedereen moet zich dit nog eigen maken.

Als je goed thuis bent in LimeSurvey 1.91+, dan hoef je dus niet per se over te stappen.

Andere voordelen van expressie beheer

Andere redenen om expressie beheer te gebruiken.

 1. Berekeningen - je kunt alles wat je kunt bedenken berekenen:
  • Je kunt alle gebruikelijke mathematische operatoren en functies gebruiken
  • Je kunt veel functies gebruiken voor mathematische, datum en tekst bewerkingen
  • Een ontwikkelaar kan nieuwe functies toevoegen
 2. Berekeningen kunnen opgeslagen worden in de database
  • Je kunt nu simpele en complexe berekeningen en/of schaal scores berekeningen doen en opslaan in database zonder JavaScript te gebruiken.
  • Je gebruikt daarvoor het vraagtype vergelijking voor.
 3. Beoordelingen
  • Je kunt nu beoordelingen en schaal scores aanmaken voor elk vraagtype, niet alleen voor degene die eerst ondersteund werden
  • Je kunt overal waar nodig maatwerk gebruiken om scores te tonen van beoordelingen - zelfs op dezelfde pagina
  • Je hebt meer controle over de rapporten over de beoordelingen die aangemaakt kunnen worden
  • Je kunt de scores van beoordelingen opslaan in de database zonder gebruik te maken van JavaScript
  • Je kunt de scores verbergen zonder gebruik te maken van JavaScript of CSS
 4. Velden vervangen
  • In plaats van de {INSERTANS:SGQA} te gebruiken, kun je de vraagcode gebruiken - dat maakt het lezen en controleren gemakkelijker.
  • Je hoeft dus ook geen vragen meer aan te passen omdat de SGQA code wijzigt.
 5. Maatwerk - je kunt conditioneel tekst tonen op basis van andere waarden
  • Gebruik de toepasselijke titel voor een onderwerp, (bijvoorbeeld: "Hallo [Dhr./Mevr.] Jansen")
  • Uitvoer van grammaticaal correcte zinnen met de juiste meervoudsvorm:  ("Je hebt 1 kind" of "Je hebt 2 kinderen")
  • De goede vervoeging van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden gebaseerd op geslacht en meervoudsvorm.
 6. Nieuwe attribuut variabelen - je kunt de volgende velden benaderen voor je maatwerk:
  • (no suffix) -  een alias voor qcode.code
  • .code - de geselecteerde antwoordcode van de vraag indien die relevant is (anders leeg), of de tekstwaarde als het geen code vraag is
  • .NAOK - zelfde als .code, maar het kan een onderdeel van een berekening zijn of lijsten ook als het niet relevant is
  • .value - de beoordelingswaarde voor de vraag als het relevant is (anders leeg), of de tekstwaarde als het geen code vraag is -- beschikbaar al de beoordelingen zijn ingeschakeld anders 0
  • .valueNAOK - zelfde als .value, maar het kan een onderdeel van een berekening zijn of lijsten ook als het niet relevant is
  • .shown - het antwoord zoals getoond aan de gebruiker (dit is wat {INSERTANS:xxx}  doet)
  • .qid - de ID van de vraag
  • .gid - de ID van de groep
  • .sgqa - de SGQA waarde van de vraag
  • .jsName - de correcte JavaScript variabele naam van de vraag, ongeacht op welke pagina gedefinieerd
  • .qseq - de vraagvolgorde (start met 0)
  • .gseq - de groepsvolgorde (start met 0)
  • .mandatory - is de vraag veplicht (Y/N)
  • .question - de vraagtekst
  • .relevance - de relevantie vergelijking van de vraag
  • .grelevance - de relevantie vergelijking van de groep
  • .relevanceStatus - of de vraag op dit moment relevant is (1 ja, 0 nee) (boolean (kan verschillen in PHP en JavaScript))
  • .type - het vraagtype (de 1 letter code)
 7. Dynamische wijzigingen op pagina
  • Alle relevantie, berekening en maatwerk werkt op de pagina dynamisch - dus wijzigingen in waarden zie je direct door het wijzigen van de pagina
  • Dus, je hebt vragen die dynamisch getoond/verborgen worden afhankelijk van de relevantie
  • Vragen worden ook dynamisch gewijzigd op basis van de antwoorden op de pagina, je ziet aanpassingen in lopende totalen, zinnen en rapporten.
 8. Nieuw scherm gegevensinvoer
  • In aanvulling op het gebruik van het huidige invoerscherm, kun je ook Survey-All-In-One gebruiken.
  • Hierbij wordt ook de relevantie en maatwerk toegepast zodat de invoer door uw medewerker sneller kan worden gedaan omdat alleen de relevante vragen ingevoerd hoeven te worden
  • Dit kan nodig zijn als uw medewerker ook het dynamische maatwerk wil zien.
 9. Minder gebruik van JavaScript
  • ondersteuning voor ingewikkelde berekeningen, scores, maatwerk en conditionele logica.
  • Er wordt nog wel JavaScript gebruikt (aangepaste lay-outs en conditioneel verbergen sub-elementen vragen), maar je JavaScript kan de functies van expressie beheer gebruiken zodat je de Qcode in plaats van de SGQA kunt gebruiken om de vragen (en de hierboven genoemde vraagattributen) te benaderen.

Andere nieuwe functies in expressie beheer

Ongeacht of je de condities editor gebruikt of handmatig relevantie vergelijkingen maakt, je hebt de volgende voordelen:

 1. Je kunt meer complexe validatie criteria maken
  • Alle speciale vraagattributen (max_answers, min_num_value_n, max_num_value) kunnen expressies gebruiken. Dus kunnen je min/max criteria afhankelijk zijn van eerder gegeven antwoorden, ook als ze op dezelfde pagina staan.
  • Ook is er afhandeling van alle reguliere validatie op basis van expressies, je kunt dus betrouwbaar preg en vergelijkingen vraagattributen combineren.
 2. Gemakkelijk herordenen (of verwijderen) van vragen of groepen
  • In versies voor 1.92, kon dit niet als er volgens LimeSurvey problemen met condities zouden ontstaan. Je kon toen geen vragen verwijderen als er andere vragen van afhankelijk waren.
  • Met het markeren van de syntax in expressie beheer is het gemakkelijk om te zien of je fouten maakt, zoals het gebruiken van latere vragen. Je kunt nu vragen en groepen herordenen en verwijderen.  Kijk maar of er fouten worden ontdekt, ze worden immers gemarkeerd.
  • Het scherm om vragen te ordenen is gewijzigd voor een gemakkelijker gebruik. De relevantie vergelijking en het maatwerk worden nu getoond. Als een variabele paars is, of paars wordt, dan gebruik je ze voordat ze zijn gedefinieerd.
 3. De index voor vragen/groepen is altijd beschikbaar en actueel
  • In versies voor 1.92, was dit niet zo als het complexe condities waren
  • Onderwerpen kunnen ook terugspringen, naar een vorige vraag, het antwoord wijzigen en dan vooruitspringen (of verzenden)
   • Bij het vooruitspringen worden alle betrokken vragen / groepen opnieuw vanzelf beoordeeld.
   • Als een vraag niet meer relevant wordt, dan wordt het antwoord gewist (in de database) zodat je gegevens consistent blijven.
   • Als een vraag relevant wordt of verplichte gegevens ontbreken of er validatie problemen zijn, dan stopt de verwerking op die pagina en moet de gebruiker die fouten eerst verbeteren.
 4. Automatische conversie van conditie naar relevantie
  • Bij het upgraden van je database worden voor alle enquêtes die condities hebben de relevantie vergelijkingen gegenereerd.
  • Bij het importeren van een enquête worden indien nodig relevantie vergelijkingen gegenereerd.
  • Als je een conditie toevoegt, wijzigt of verwijdert dan wordt de bijbehorende relevantie vergelijking gegenereerd.
 5. Syntax markeren
  • De relevantie vergelijking wordt met Qcode getoond, ook als je het invult met SGQA code, dit is volgens ons veel beter leesbaar.
  • Alle variabelen zijn gekleurd om aan te geven of ze voor of na de huidige vraag (of groep) zijn gedefinieerd.  Je ziet en herstelt zo snel fouten waar de variabelen gebruikt worden voordat ze gedefinieerd zijn.
  • Als je met de muis over de variabele gaat, dan krijg je nog wat aanvullende informatie over die vraag. Dit is onder meer de groepsvolgorde #, vraagvolgorde #, Qcode, vraagtekst, de beschikbare antwoordcodes (indien van toepassing).
   • De lijst van antwoordkeuzes gebruikt de syntax:  'answers':{key:val, ... }.
   • key heeft de de syntax 'scale~code' de scale is de schaal van het antwoord (bijvoorbeeld bij dubbele schaal), en code is de antwoordcode.
   • val heeft de syntax 'value~shown' de value is de beoordelingswaarde (bij beoordelingen, anders code) (bijvoorbeeld: Qcode.value), en shown is de te tonen waarde bij het onderwerp (bijvoorbeeld: Qcode.shown)
   • Dit betekent dat veel enquêtes berekeningen kunnen doen zonder de noodzaak van beoordelingen. Als je genummerde antwoordopties hebt die uniek, zonder decimalen en positief zijn dan kun je simpel berekeningen doen met de Qcode.code waarden.
 6. Gemakkelijk bekijken logica en inhoud enquête
  • Er is een nieuwe functie waarmee je alle logica over de enquête, groep of vraag op een pagina toont.
  • het toont de groep, vraag, subvraag en antwoordniveau details op het geselecteerde niveau (enquête - groep - vraag)
  • het toont de relevantie, subvraag niveau relevantie (bij array_filter en array_filter_exclude) en de gegenereerde validatie vergelijking (voor preg en alle validatie regels zoals min/max som/aantal of waarden) en alle gebruikte vraagattributen.
  • Alles in de syntax wordt met kleur gemarkeerd zodat je mogelijke fouten ziet (o.a. fouten met haakjes en niet gedefinieerde variabelen)
  • Het markeren zorgt ook voor et snel navigeren en bijwerken van je enquête.
   • Als je op een variabele klikt, dan wordt er een venster (of een tab) geopend die de vraag toont en waar je de vraag kunt wijzigen.
   • Als je op een groep klikt krijg je een venster (of tab) waar je de groepsvolgorde ziet en waarin je de vragen kunt verplaatsen.
   • Alle vraagattributen worden ook met kleur gemarkeerd. Je kunt dan de expressies zien en wijzigen met speciale vraagopties (zoals basis instellingen van de max/min som/aantal van waarden van een expressie)
  • De auteur van expressie beheer gebruikte een gelijksoortig overzicht om zijn collega epidemiologen en het Institutional Review Board een enquête te laten valideren en autoriseren met duizenden vragen met veel vertakkingen en maatwerk.

Beginnen

De beste manier om met expressie beheer te beginnen:

 • Installeer de meest recente stabiele versie van LimeSurvey http://www.limesurvey.org/en/download
 • Importeer en bekijk de voorbeeld enquêtes.
 • Lees de uitgewerkte voorbeelden en hoe te gebruiken en nog meer voorbeelden.
 • Neem deze pagina goed door
 • Probeer de interne expressie beheer testomgeving
  • Selecteer een enquête en kies onder Gereedschap de Expressie Manager
  • Beschikbare functies toont de 70+ functies en syntax
  • Unit Tests of Isolated Expressions
   • toont voorbeelden van gebruik van interne functies en operatoren, met de PHP en JavaScript resultaten
   • NB : er zijn een paar functies die verschillende resultaten geven afhankelijk van de versie van je PHP (en JavaScript), dus deze pagina kan helpen je logica beter te bekijken.

Welke functionaliteit wordt uitgebreid / vervangen? (versies voor 1.92)

Condities => Relevantie

Condities bepalen welke vragen getoond worden.  De syntax is SGQA operator waarde, voorbeeld: 111X2X3 == "Y".  Condities kunnen met AND of OR worden gecombineerd, maar het gebruiken van beide was lastig. De condities werden in een aparte tabel opgeslagen.  Omdat het gebruik veel database verkeer nodig had, kon dit bij grote aantallen condities performance problemen geven. Ook was het herordenen en verwijderen van vragen / groepen vaak niet meer mogelijk.

Beoordelingen => Vergelijkingen en micro-maatwerk

Beoordelingen maken het gebruikers mogelijk om de scores van een aantal vragen te schalen. Echter, ze konden niet dynamisch op dezelfde huidige pagina gewijzigd worden, ook werden de waarden niet opgeslagen.

Vervangingen => micro-maatwerk

Gebruikers kunnen berichten en vragen opmaken op grond van al gegeven antwoorden. Voorbeeldvraag: {TOKEN:FIRSTNAME}, u heeft aangegeven dat {INSERTANS:111X3X4} uw favoriete sport is.  Het was niet mogelijk om de vraag conditioneel te wijzigen. (bijvoorbeeld door "Dhr." of "Mevr." te gebruiken afhankelijk van het geslacht van de gebruiker), of om de juiste werkwoordsvormen of bezittelijke voornaamwoorden te gebruiken zonder JavaScript te gebruiken.  De maker van een enquête kon wel enquêtes maken die op maat gemaakt leken te zijn, maar dat waren dan enquêtes met dubbele vragen voor elke vertakking een en met veel complexe condities wanneer die vraag dan getoond moest worden.

Validatie

Vragen kunnen gevalideerd worden met reguliere expressies, of minimum/maximum waarden, of door een SGQA antwoord te gebruiken als minimum of maximum waarde.  Echter, een validatie kon niet gebaseerd zijn op een berekening of een andere variabele zonder gebruik van JavaScript.

Vergelijkingen

Vergelijkingen worden zonder JavaScript niet ondersteund.

Vraagtype vergelijking

Vergelijkingen worden zonder JavaScript niet opgeslagen in de database.

Hoe vervangt expressie beheer die functionaliteit?

Expressie beheer is een standaard onderdeel van LimeSurvey waarmee veel gemakkelijker de complexe functionaliteit wordt ondersteund. Het vervangt de manier waarop voor versie 1.92 de condities en beoordelingen werden beheerd.

Nieuwe terminologie in expressie beheer

Begrippen in expressie beheer:

 • vertakkingen op basis van relevantie - als een vraag relevant is, stel die vraag dan. Als de vraag niet relevant is, dan is de vraag niet zichtbaar en worden er NULL waarden opgeslagen in de database. Er is een veld relevantie voor alle vraagtypes, en ook voor elke groep (dus je kunt ook condities op een groep zetten in plaats van die conditie op elke vraag in de groep zetten).
 • Maatwerk - Ook wel piping genoemd, is het specificeren hoe een vraag moet worden gesteld. Naast simpele vervangingen (als {TOKEN:FIRSTNAME}), kun je ook werkwoorden en zelfstandige naamwoorden goed zetten op basis van het geslacht of het aantal. Je kunt ook de vraag aanpassen op grond van eerder gegeven antwoorden.
 • Vergelijkingen - Dit is een nieuw vraagtype waarmee je het resultaat van een expressie kunt opslaan in de database. Ook als je ze niet op het scherm toont. Je kunt ze gebruiken voor een verborgen berekende score, navigatie op grond van complexe berekeningen, beoordelingen en rapporten die aangemaakt moeten worden en in de database beschikbaar moeten zijn.

Relevantie en trapsgewijze relevantie

Elk vraagtype heeft een optie relevantie die dus bepaald of de vraag moet worden gesteld. Ze worden verwerkt in de volgorde dat ze in de enquête staan. Als de expressie waar is (of ontbreekt, dit om oudere enquêtes te blijven ondersteunen) dan wordt de vraag gesteld. Als er geen enkele relevante vraag in de groep is, dan wordt de hele groep overgeslagen.

Als een van de variabelen in de expressie niet relevant is, dan is die vraag niet relevant. Dit is dus een trapsgewijze relevantie waardoor je niet hele lange relevantie vergelijkingen voor elke vraag hoeft te schrijven.

Stel je hebt 5 vragen Q1-Q5, en je wilt alleen vraag Q2 stellen als vraag Q1 beantwoord is. En je wilt vraag Q3 alleen stellen als vraag Q2 beantwoord is.  De relevantie vergelijkingen kunnen dan zijn:

Vraag Code Relevantie Vraag
Q1 1 Wat is uw naam?
Q2 Q1 {Q1}, hoe oud bent u?
Q3 Q2 Dus u bent {Q2} jaar oud.  Bent u getrouwd?
Q4 Q3 == "Y" {Q1}, hoelang bent u getrouwd?
Q5 Q4 Hoeveel kinderen heeft u, {Q1}?

De relevantie vergelijkingen werken ook in JavaScript - dus je kunt alle bovenstaande vragen op een pagina zetten.  In feite vervangt expressie beheer hoe het werkt met Enquête vs. Groep vs. Vraag-in-een-keer formaten. Ze werken nu allemaal met dezelfde navigatie afhandeling ongeacht dus de stijl van de enquête.

Zolang je op dezelfde pagina bent, zijn alle ingevoerde gegevens beschikbaar maar verborgen. Dus als je gegevens invult, ze niet relevant maakt door iets bij een eerdere vraag te veranderen, vervolgens dat weer ongedaan maakt, dan zijn je ingevulde gegevens weer relevant en worden ze weer getoond. Als je naar een volgende pagina gaat, dan vervallen alle niet relevante antwoorden.

Relevantie op groepsniveau

Expressie beheer ondersteunt ook relevantie op groepsniveau. Dit is gemakkelijk voor het herhalen van vragen. Stel je wilt informatie vragen over een aantal producten. Je stelt eerst vast om hoeveel producten het gaat, bijvoorbeeld door een aantal producten uit een lijst te laten selecteren. Je kunt daarna relevantie op groepsniveau gebruiken {count >= 1}, {count >=2}, ... {count >= 10} voor elke van de 10 groepen voor vervolgvragen.  Binnen elke groep kun je dan conditioneel logica op vraagniveau gebruiken (bijvoorbeeld: geslacht of vragen afhankelijk van de leeftijd).  De relevantie vergelijkingen van groep en vraag worden dan gecombineerd met AND om te bepalen of de vraag getoond moet worden.

Maatwerk / Doorvoeren

Alles tussen accolades wordt beschouwd als een expressie (net een uitzondering die hieronder wordt beschreven). Expressies kunnen beschikken over alle vervangingsvelden, alle variabelen (via verschillende aliassen), alle vergelijkingsoperatoren (rekenkundig, logisch en vergelijkend) en veel functies (die ook dynamisch op de server uitgevoerd kunnen worden).

Met deze vergelijkingen kun je dingen doen als:

 1. Conditioneel tonen van op maat gesneden berichten aan de respondenten die gebaseerd zijn op antwoorden op voorafgaande vragen.
 2. Beoordelingen maken en de resultaten daarvan conditioneel tonen (of conditioneel een vertakking maken), alles zonder de module beoordeling te gebruiken.
 3. De goede werkwoordsnormen en zelfstandige naamwoorden gebruiken in vragen, antwoorden en rapporten.
 4. Tonen van samenvattingen van antwoorden bij het einde van de enquête

Vergelijkingen

Er is een vraagtype Vergelijking toegevoegd. Het lijkt op een boilerplaat vraag, maar bij het nieuwe type wordt het de waarde of wat er getoond wordt, opgeslagen in de database. Dus, als de tekst van een vergelijking vraag een berekening van een beoordeling bevat, dan wordt die waarde opgeslagen in een variabele die getoond kan worden bij statistieken.

Het kunnen opslaan van beoordelingsscores was een verzoek van de gebruikers van LimeSurvey.

Syntax

De uitzondering op dat alles tussen accolades een expressie is, is dat er geen spatie(s) na de begin accolade en voor de sluit accolade mogen staan. Dit is nodig om te voorkomen dat expressie beheer probeert JavaScript te gaan verwerken.

NB: Expressies mogen meerdere regels bevatten.  Een voorbeeld met een genest if() statement:

{if(is_empty(PFTotals),
 '',
 if(PFTotals >= -5 && PFTotals <= -4,
   'Heel weinig',
   if(PFTotals >= -3 && PFTotals <= -2,
     'Weinig',
     if(PFTotals == -1,
       'Minder dan normaal',
       if(PFTotals == 0,
         'Normaal',
         if(PFTotals == 1,
           'Meer dan normaal',
           if(PFTotals >= 2 && PFTotals <= 3,
             'Veel',
             if(PFTotals >= 4 && PFTotals <= 5,
               'Heel veel',
               ''
             )
           )
         )
       )
     )
   )
 )
)}

De volgende syntax wordt ondersteunt:

 • Alle standaard mathematische operatoren (+,-,*,/,!)
 • Alle standaard vergelijkingsoperatoren ( <,<=,==,!=,>,>=, en de aliassen:  lt,le,eq,ne,gt,ge)
 • Haakjes (je kunt dus sub- expressies maken)
 • Conditionele operatoren ( &&,| | en de aliassen: and,or)
 • Enkele en dubbele quotes in strings (die strings kunnen bevatten met hetzelfde type quotes)
 • Komma operator (voor een lijst expressies, alleen het eindresultaat wordt teruggegeven)
 • Toekennen operator (=)
 • Voorgedefinieerde variabelen (refereren aan vraag, vraagattribuut en antwoorden) - bijvoorbeeld alle SGQA codes
 • Voorgedefinieerde functies (70+, en dat kan gemakkelijk uitgebreid worden)

Operatoren

De volgorde van verwerken van operatoren is normaal.

Niveau Operator(en) Beschrijving
1 () haakjes voor groepen en functies
2 ! - + een varibele: not, negation, unary-plus
3 * / vermenigvuldigen, delen
4 + - optellen,aftrekken
5 < <= > >= lt le gt ge relatieve vergelijkingen
6 == != eq ne gelijkheid vergelijkingen
7 and logische AND
8 or logische OR
9 = toekennen operator
10 , komma operator

Waarschuwing bij plus operator (+)

NB: om JavaScript en PHP gelijk te laten werken, doet de plus operator (+) optellen als beide velden numeriek zijn, en samenvoegen als beide velden niet numeriek (strings) zijn. Je kunt beter de join() functie gebruiken voor het samenvoegen want dan is de bedoeling duidelijker en voorkomt onverwachte resultaten als de invoer afwijkt van wat je verwacht.

Waarschuwing met niet-overeenkomend nummer en tekst en toch vergelijken als tekst

Wanneer je waarden wilt vergelijken met relatieve of gelijkheid, let dan op mismatch. De door de gebruiker ingevoerde waarde of de geselecteerde antwoordcode kan als getal worden gebruikt als het duidelijk een getal is. Als je een van de waarden omringt met " : forceer je een vergelijking als tekst. Als je wilt vergelijken als getal, zet het getal dan niet tussen " .

Q0.NAOK > "50" is bijvoorbeeld waar als Q0.NAOK een numerieke vraag is met 9 als waarde

Om zeker te zijn dat de invoer als getallen worden vergeleken kun je het volgende doen intval(Q0.NAOK) > 50, bedenk dat als Q0.NAOK geen getal is (leeg of een string), dan dan intval(Q0.NAOK) === 0. Gebruik om als strings te vergelijken ("A" < "B") strcmp : strcmp(Q0.NAOK,"B") of strcmp(Q0.NAOK,"A5").

Uitkijken met gebruik operator (=)

Je moet proberen de operator toekennen te vermijden, dit kan onverwachte effecten hebben. Als je bijvoorbeeld de waarde van een vorig antwoord wijzigt, dan wordt de trapsgewijze relevantie niet opnieuw bepaald en wordt ook de validatie niet uitgevoerd. Hierdoor kun je inconsistente data krijgen (bijvoorbeeld: antwoorden blijven staan terwijl de vraag niet relevant meer is, of vragen die overgeslagen zijn maar die door je wijziging wel weer relevant zijn geworden).  Als je een waarde aan een variabele wilt toekennen gebruik dan de het vraagtype vergelijking en zet de waarde met een expressie. Echter, heel soms hebben mensen deze operator nodig, daarom is het toch beschikbaar.

Om het gebruik van de operator toekennen wat duidelijker aan te geven, tonen we het in rode tekst in de syntax vergelijking. (Verwar deze operator niet met de gelijkheid vergelijking "==".)

Gebruik toekennings operator

De belangrijkste redenen om deze operator te gebruiken:

 • Je wilt een standaardwaarde zetten voor een vraag, waar dat niet met een expressie kan (lijst dropdown, daar kun je een van de antwoorden selecteren).  Wees voorzichtig want LimeSurvey kan niet valideren dat jouw vergelijking een goed antwoord voor die vraag oplevert.
 • Je wilt het antwoord van een vorige vraag aanpassen op grond van een later gegeven antwoord.
 • Je wilt een complexe quota gebruiken: gebruikmakend van een verborgen keuze voor quota en het invullen met een toekenning
 • enz...

Je kunt voor dit doel expressie beheer gebruiken.

Important.png  Toewijzing wordt alleen in PHP gedaan. Hiermee wordt de waarde op dezelfde pagina bijgewerkt, maar alleen wanneer de gebruiker de pagina herlaad door bijvoorbeeld te bladeren of een wijziging op te slaan.


Important.png  Als je geen vraagtype Vergelijking gebruikt, tik je dit alleen: de toekenning wordt pas uitgevoerd nadat de logica van de huidige pagina is voltooid. De aanbevolen methode is om altijd een vraagtype Vergelijking te gebruiken.


Voorbeeld:

 • Zet het antwoord op een korte tekstvraag in kleine letters : {QCODE=strtolower(QCODE.NAOK)}
 • Zet een standaardantwoord voor het vraagtype array bij het starten van de enquête : {Q1_SQ1=(is_empty(Q1_SQ1.NAOK),"A99",Q1_SQ1.NAOK)}
 • Zet een standaard antwoord op een array vraagtype bij het begin van de enquête : {Q1_SQ1=((is_empty(Q1_SQ1.NAOK),"A99",Q1_SQ1.NAOK)}
 • Zet een standaardantwoord voor het vraagtype array (tekst) bij het begin van de enquête : {Q1_SQY1_SQX1 = (is_empty(Q1_SQY1_SQX1.NAOK),"Inserted answer", Q1_SQY1_SQX1.NAOK)}
 • Zet een antwoord met een conditie : {QCODE=if(YesNo="Y","A1","")}

XSS beveiliging

Als XSS ingeschakeld is, kunnen enkele expressies niet gebruikt worden :

 • beginnen met een HTML tag in een expressie maar afsluiten in een andere expressie
 • een complexe expressie in URL.

Voorbeeld en alternatief

 • {if( 1 ,"<strong>","")}information{if( 1, "</strong>","")} is gebroken met XSS beveiliging, je kunt hier gebruiken {if(1,"<strong>information</strong>","information")}
 • <a href="/script.php?value={if(QCODE == "Y","yes","no")}">next</a>, hier kun je een vergelijkingsvraag gebruiken omdat een het gebruik van een volledige vraagcode is toegestaan : <a href="/script.php?value={EQUATION.NAOK}">next</a>

Toegang tot variabelen

Expressie beheer geeft alleen leesrecht op de beschikbare variabelen. Om voorgaande versies te blijven ondersteunen, is er toegang tot:

 • TOKEN:xxx - de waarde van een TOKEN (bijvoorbeeld TOKEN:FIRSTNAME (voornaam), TOKEN:ATTRIBUTE_5 (attribuut_5)) (Alleen voor NIET anonieme enquêtes.)
 • |INSERTANS:SGQA - de te tonen waarde van een antwoord, bijvoorbeeld "Ja". Voor Expressie Beheer is het gelijk aan het gebruik van {QCODE.shown}.
 • Alle {XXX} waarden gebruikt in sjablonen.
 • In de vraagtekst, kun je {QID} gebruiken voor het ID van de vraag en {SGQ} voor de SGQA van de vraag.

Daarnaast kun je ook refereren aan vragen met de vraagcode (de 'title' kolom in de tabel questions in de database).  Dit is ook het variabele label dat gebruikt wordt wanneer je gegevens exporteert naar SPSS, R, of SAS.  Voorbeeld: je hebt vragen over naam, leeftijd en geslacht, dan kun je die variabelen naam, leeftijd en geslacht noemen in plaats van 12345X13X22, 12345X13X23 en 12345X13X24.  Dit maakt de vergelijkingen gemakkelijker leesbaar, ook om te valideren. Bovendien kan de volgorde van de vragen gewijzigd worden, zonder de vragen opnieuw te hoeven nummeren.

Belangrijk: Het is veiliger om alleen variabelen te gebruiken die op voorgaande pagina's aangemaakt zijn.

Je kunt verder nog de eigenschappen van de vraag lezen:


Syntax Betekenis Voorbeeld Resultaat
Qcode een alias van Qcode.code {implode(',',naam,geslacht)} 'Tom','M'
Qcode.code de geselecteerde antwoordcode voor de vraag indien relevant (anders leeg), of een tekst als het geen vraag met een code is {implode(',',naam.code,geslacht.code)} 'Tom','M'
Qcode.NAOK gelijk aan Qcode - lees discussie over NAOK {geslacht.NAOK} 'M'
Qcode.value de beoordelingswaarde voor de vraag indien relevant (anders leeg), of de tekst als het geen vraag met een code is {geslacht.value} '1'
Qcode.valueNAOK gelijk als Qcode.value - lees discussie over NAOK {geslacht.valueNAOK} '1'
Qcode.shown de te tonen waarde voor de vraag {implode(',',naam.shown,geslacht.shown)} 'Tom','Man'
Qcode.question de vraagtekst {geslacht.question} 'Wat is uw geslacht?'
Qcode.mandatory of de vraag verplicht is (J/N) {geslacht.mandatory} 'N'
Qcode.qid het interne vraagnummer (dit heeft niets te maken met de volgorde) {geslacht.qid} 337
Qcode.type het vraagtype {geslacht.type} 'G'
Qcode.jsName de javascript naam van de vraag, ongeacht wel of niet gedeclareerd op de pagina {geslacht.jsName} 'java1827X3X337'
Qcode.gid het interne groepsnummer (dit heeft niets te maken met de volgorde) {geslacht.gid} 3
Qcode.qseq een volgnummer van de vraag, beginnend met 0 {geslacht.qseq} 5
Qcode.gseq een volgnummer van de groep, beginnend met 0 {geslacht.gseq} 1
Qcode.relevanceStatus geeft aan of de vraag nu relevant is of niet (1 of 0) {geslacht.relevanceStatus} 1
Qcode.relevance de relevantie vergelijking op vraagniveau {geslacht.relevance} '!is_empty(naam)'
Qcode.grelevance de relevantie vergelijking op groepsniveau {geslacht.grelevance} 'aantal_kinderen >= 5'
Qcode.sgqa de SGQA waarde van de vraag {geslacht.sgqa} '1827X3X337'

HTML-editor probleem

Important.png  Dit probleem is opgelost in versie 2.05 build 140803.


Als je de HTML-editor gebruikt worden sommige tekens vervangen door HTML.

 • & door &amp;
 • < door &lt;
 • > door &gt;

Als je de HTML-editor gebruikt, gebruik dan:

 • ans voor &
 • lt voor <
 • le voor <=
 • gt voor >
 • ge voor >=

Naamgeving Qcode Variabele

Dit zijn de details per vraagtype die je nodig hebt om een Qcode te maken (en enkele eigenschappen te benaderen).  In het algemeen worden Qcodes samengesteld door:

VraagCode . '_' . SubvraagID . '_' . SchaalId

Voor opmerkingen, andere vraagcode zijn QuestionCode_comment en QuestionCode_other

Type Beschrijving Code Sub vraag Antw. opties Schalen Antw. code Shown Relevantie
5 5-puntskeuze Q1 1-5 {Q1} {Q1.shown} {Q1==3}
B Array (10 punten) Q2 L1-L6 1-10 {Q2_L2} {Q2_L2.shown} {Q2_L2==7}
A Array (5 punten) Q3 1-5 1-5 {Q3_1} {Q3_1.shown} {Q3_1>=3}
1 Array Dubbele schaal Q4 sq1-sq5 0:a1-a3 1:b1-b3 {Q4_sq1_0} {Q4_sq1_1.shown} {Q4_sq1_1=='b2'}
H Array per kolom Q5 1-5 s,m,t {Q5_1} {Q5_1.shown} {Q5_1=='s'}
F Array Q6 F1-F5 1-5 {Q6_F3} {Q6_F3.shown} {Q6_F3==4}
E Array (Meer,Gelijk,Minder) Q7 1-7 I,S,D {Q7_4} {Q7_4.shown} {Q7_4=='D'}
: Array (getallen) Q8 ls1,todo,ls2 min,max,avg {Q8_ls1_max} {Q8_ls2_avg.shown} {Q8_ls2_min==7}
; Array (teksten) Q9 hp,st,sw 1st,2nd,3rd {Q9_hp_3rd} {Q9_hp_3rd.shown} {Q9_hp_3rd=='Peter'}
C Array (Ja,Nee,Weet niet) Q10 1-5 Y,N,U {Q10_1} {Q10_1.shown} {Q10_3=='Y'}
X Boilerplaat Q11 {Q11.shown}
D Datum Q12 {Q12} {Q12.shown}
* Vergelijking Q13 {Q13} {Q13.shown} {Q13>5}
~124~ Bestand upload Q14 {Q14} {Q14>0}
G Geslacht Q15 M,F {Q15} {Q15.shown} {Q15=='M'}
U Extra lange vrije tekst Q16 {Q16} {Q16.shown} {strlen(Q16)>100}
I Taalkeuze Q17 {Q17} {Q17.shown} {Q17=='en'}
! Lijst (Dropdown) Q18 1-5 {Q18} {Q18.shown} {Q18==3}
L Lijst (Radioknoppen) Q19 A-Z {Q19} {Q19.shown} {Q19=='X'}
O Lijst met commentaar Q20 A-F {Q20},{Q20comment} {Q20.shown} {Q20=='B'}
T Lang vrije tekst Q21 {Q21} {Q21.shown} {strstr(Q21,'hallo')>0}
M Meerkeuzevraag Q22 A-F, other {Q22_E}, {Q22_other} {Q22_E.shown}, {Q22_other.shown} {Q22_E=='Y'}
P Meerkeuzevraag met commentaar Q23 A-F {Q23_D}, {Q23_Dcomment} {Q23_D.shown} {!is_empty(Q23)}
K Meervoudige numerieke invoer Q24 self,ma,pa {Q24_self} {Q24_self.shown} {Q24_self>30}
Q Meerdere kort vrije teksten Q25 A-F {Q25_B} {Q25_B.shown} {substr(Q25_B,1,1)=='Q'}
N Numerieke invoer Q26 {Q26} {Q26.shown} {Q26 > 30}
R Rangschikken Q27 1-4 {Q27_1} {Q27_1.shown} {Q27_1==3}
S Kort vrije tekst Q28 {Q28} {Q28.shown} {Q28=='mijn'}
Y Ja/Nee Q29 {Q29} {Q29.shown} {Q29=='Y'}

Gereserveerde variabelen ('this','self','that')

Je wilt vrij vaak alle delen ven een vraag evalueren, zoals hoeveel subvragen zijn beantwoord of de totalen van de scores bepalen. Soms wil je alleen bepaalde rijen of kolommen verwerken van een vraag (bepalen van de som van een rij en kolom en dat getal opslaan in de database).  Deze gereserveerde variabelen maken dat een eenvoudige taak.

De 'this' variabele wordt alleen gebruikt binnen de "gehele vraag validatie vergelijking" en "Subvraag validatie vergelijking" speciale vraagopties.  Het is een alias voor de naam van de variabele van elk van de cellen binnen de vragen. Dus als je wilt dat elke invoer groter is dan 3, dan kun je als subvraag validatie vergelijking gebruiken: (this > 3).

De 'self' en 'that' variabele zijn krachtiger, ze zijn macro's die uitgevoerd worden voordat de vergelijkingen verwerkt worden.  De syntax is:

 • self
 • self.suffix
 • self.sub-selector
 • self.sub-selector.suffix

suffix is een van de normale qcode achtervoegsels (NAOK, value, shown)

sub-selector is een van de volgende:

 • comments - alleen subvragen met commentaar
 • nocomments - alleen subvragen zonder commentaar
 • sq_X - waar X een rij of kolom identifier is. Alleen subvragen die overeenkomen met patroon X worden geselecteerd. Het zoeken wordt gedaan op de volledige code identifier, dan overeenkomst sq_X en inclusief subvragen nX, X, Xn (bijv. als je gebruikt: sq_1, subvragen a1, 1a, 1, 11 of 001 is toegevoegd). Let er op dat bij het vraagtype dubbele schaal waar subvragencode zijn QCODE_SQCODE_1 en QCODE_SQCODE_1 en bij het vraagtype rangschikken waar subvraagcodes zijn QCODE_1,QCODE_2 ....
 • nosq_X - waar X een row of column identifier is. Alleen subvragen die niet overeenkomen met het patroon X worden geselecteerd. NB: Als er op volledige code identifier wordt gezocht dan komt nosq_X overeen en bevat het geen subvragen nX, X, Xn

Voorbeelden:

 • Is elk deel van de vraag beantwoord?  {count(self.NAOK)>0}
 • Wat is de beoordelingsscore voor deze vraag?  {sum(self.value)}

Je kunt dit ook gebruiken om rij en kolom totalen te bepalen.  Stel je hebt een array met rijen A-E en kolommen 1-5.

 • Wat is het totaal?  {sum(self.NAOK)}
 • Wat is het totaal van rij B?  {sum(self.sq_B.NAOK)}
 • Wat is het totaal van kolom 3? {sum(self.sq_3.NAOK)}

De 'that' variabele is als de 'self' variabele, maar je kunt refereren aan andere vragen.  De syntax is:

 • that.qname
 • that.qname.suffix
 • that.qname.sub-selector
 • that.qname.sub-selector.suffix

qname is de naam van de vraag zonder de extensie van een subvraag.  Dus als een je vraag 'q1' hebt, dan is dat de qname

Voorbeelden:

 • Is elk deel van de vraag q1 beantwoord?  {count(that.q1.NAOK)>0}
 • Wat is de beoordelingsscore voor q2?  {sum(that.q2.NAOK)}
 • Wat is het totaal van q3? {sum(that.q3.NAOK)}
 • Wat is het totaal van rij C in q4?  {sum(that.q4.sq_C.NAOK)}
 • Wat is het totaal van kolom 2 in q4? {sum(that.q4.sq_2.NAOK)}

De 'self' en 'that' variabelen kunnen worden gebruikt in elke relevantie,  validatie of maatwerk.

De valkuil is dat als je toon logica bestand gebruikt, je dan de geëxpandeerde waarde ziet van 'self' en 'that'.  Je ziet dan dus de actuele vergelijking die gegenereerd wordt zodat je (en expressie beheer) kunt valideren dat de variabelen bestaan. Omdat je dan hele lange vergelijkingen ziet, kan dat verwarrend zijn. Als je de vraag gaat wijzigen, dan zie je wel de originele vergelijking met de variabelen 'self' en/of 'that'

Je moet deze variabelen niet gebruiken als je (a) expliciet elke variabele in de vergelijking wilt benoemen, of (b) variabelen gebruikt zonder subvragen.  In die gevallen is het gebruik van 'that' wat nutteloos, en loop je het risico op onverwachte resultaten.

Het gebruik van NAOK

Wanneer u een variabele van de vraag of subvraag in een vergelijking gebruikt : als deze vraag is verborgen door een conditie schakelt dit de vergelijking uit.

Bij gebruik van NAOK zijn sommige variabelen niet meer van belang, ("Not Applicable OK").

Wanneer u een variabele van de vraag in een vergelijking gebruikt : als deze vraag is verborgen door een conditie dan is de vergelijking niet van toepassing.

Voorbeeld : count(Q1_SQ1,Q1_SQ2,Q1_SQ3,Q1_SQ4) geeft altijd een lege string als een subvraag van Q1 wordt gefilterd. Om het aantal gecontroleerde subvragen in dergelijke vraag te tellen: count(Q1_SQ1.NAOK,Q1_SQ2.NAOK,Q1_SQ3.NAOK,Q1_SQ4.NAOK). Indien de subvraag is verborgen :Expressiebeheer geeft een lege tekst terug.

Zonder NAOK : als een vraag of een subvraag is verborgen : Expressiebeheer geeft altijd een lege string terug, dat komt overeen met false.

Bij .shown wordt altijd het NAOK-systeem gebruikt (lege string als verborgen) maar als u de antwoordcode wilt hebben: het is altijd goed om .NAOK toe te voegen aan de vraagcode. Behalve als je het nodig hebt en weet wat je doet.

Een ander voorbeeld en de informatie die wordt verstrekt : overslaan trapsgewijze condities

Toegang tot functies

Expressie beheer ondersteunt het gebruik van de onderstaande functies inclusief door de gebruiker gedefinieerde functies. Je kunt dus zelf functies toevoegen. Het heeft PHP en JavaScript tegenhangers voor de onderstaande functies, zodat ze op de server (PHP) en de cliënt (JavaScript) gelijk werken.

Geïmplementeerde functies

De volgende functies zijn beschikbaar:

Functie Betekenis Syntax
abs Absolute waarde getal abs(getal)
acos Arccosinus getal acos(getal)
addslashes Backslashes toevoegen string addslashes(string)
asin Arcsinus getal asin(getal)
atan Arctangens getal atan(getal)
atan2 Arctangens van 2 variabelen getal atan2(getal, getal)
ceil Afronden naar boven getal ceil(getal)
checkdate Resultaat true (1) als het een geldige datum is in gregoriaanse kalender boolean checkdate(maand,dag,jaar)
convert_value Omzetten numerieke waarde met invoertabel en uitvoertabel met numerieke waarden getal convert_value(fWaarde, iStrict, invoertabel, uitvoertabel)
cos Cosinus getal cos(getal)
count Tel aantal beantwoorde vragen in de lijst getal count(arg1, arg12, ..., argN)
countif Tel het aantal beantwoorde vragen in de lijst gelijk aan het eerste argument getal countif(matches, arg1, arg2, ... argN)
countifop Tel het aantal beantwoorde vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (arg op waarde) getal countifop(op, waarde, arg1, arg2, ... argN)
date Maak een datum/tijd string date(format [, timestamp=time()])
exp Berekent de e-exponent getal exp(getal)
fixnum Toont getallen met komma als decimaalteken indien nodig string fixnum(getal)
floor Afkappen getal floor(getal)
gmdate Maakt een GMT datum/tijd string gmdate(format [, timestamp=time()])
html_entity_decode Converteert HTML (altijd met ENT_QUOTES en UTF-8) string html_entity_decode(string)
htmlentities Converteert naar HTML (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlentities(string)
expr_mgr_htmlspecialchars Converteert speciale tekens naar HTML (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars(string)
expr_mgr_htmlspecialchars_decode Converteert speciale HTML naar tekens terug (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars_decode(string)
idate Maakt een datum/tijd aan als integer string idate(string [, timestamp=time()])
if (Bijgewerkt in 3.0.2 ) Excel-styleif(test,result_if_true[,result_if_false = ""]) if(test,result_if_true[,result_if_false = ""])
implode Array omzetten naar string string implode(glue,arg1,arg2,...,argN)
intval Bepaal integer waarde van een variabele int intval(getal [, base=10])
is_empty Bepaald of een variabele leeg is boolean is_empty(var)
is_float Bepaald of het type van een variabele float is boolean is_float(var)
is_int Bepaald of het type van een variabele integer is boolean is_int(var)
is_nan Bepaald of de waarde geen getal is boolean is_nan(var)
is_null Bepaald of de waarde van een variabele NULL is boolean is_null(var)
is_numeric Bepaald of een variabele een getal of een numerieke string is boolean is_numeric(var)
is_string Bepaald of het type van een variabele string is boolean is_string(var)
join (Nieuw in 2.0build 130129) Een string maken van argumenten join(arg1, arg2, ... argN)
list Geeft een csv-lijst van niet lege waarden string list(arg1, arg2, ... argN)
listifop (Nieuw in 3.16.1) Geeft een 'glue'-gescheiden lijst van de gespecifeerde vraageigenschap (retProp) van vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (cmpProp op value) string listifop(cmpProp, op, value, retProp, glue, sgqa1, sgqa2, ... sgqaN)
log Het logaritme van getal met een grondtal, indien ingevuld, anders het natuurlijke logaritme. getal log(getal,grondtal=e)
ltrim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de linkerkant van de string string ltrim(string [, charlist])
max Zoek hoogste waarde getal max(arg1, arg2, ... argN)
min Zoek laagste waarde getal min(arg1, arg2, ... argN)
mktime Bepaal UNIX timestamp van een datum (alle 6 argumenten zijn optioneel) getal mktime([uur [, minuut [, seconde [, maand [, dag [, jaar ]]]]]])
modulo Nog niet ondersteund. Gebruik de functie floor() floor(x/y)==(x/y)
nl2br Voegt HTML line breaks toe voor alle newlines in een string string nl2br(string)
number_format Geeft een getal met gegroepeerde duizendtallen string number_format(getal)
pi Geeft de waarde van pi getal pi()
pow Exponentiële expressie getal pow(base, exp)
quoted_printable_decode Converteert een quoted-printable string naar een 8 bit string string quoted_printable_decode(string)
quoted_printable_encode Converteert een 8 bit string naar een quoted-printable string string quoted_printable_encode(string)
quotemeta Quote meta karakters string quotemeta(string)
rand Genereer een willekeurig geheel getal, lees dit voorbeeld int rand() OR int rand(min, max)
regexMatch Vergelijkt een string met een reguliere expressie boolean regexMatch(patroon,invoer)
round Rond een getal af met een optioneel op te geven precisie getal round(val [, precisie])
rtrim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de rechterkant van een string string rtrim(string [, charlist])
sin Sinus getal sin(arg)
sprintf Geeft een geformatteerde string string sprintf(formaat, arg1, arg2, ... argN)
sqrt Wortel getal sqrt(arg)
stddev Bepaald de standaarddeviatie van de lijst argumenten getal stddev(arg1, arg2, ... argN)
str_pad Aanvullen van een string tot een bepaalde lengte met een andere string string str_pad(invoer, pad_lengte [, pad_string])
str_repeat Herhaal een string string str_repeat(invoer, multiplier)
str_replace Vervang alle voorkomens van een string door een andere string string str_replace(search, replace, subject)
strcasecmp Hoofdletter onafhankelijk strings vergelijken int strcasecmp(str1, str2)
strcmp Strings vergelijken int strcmp(str1, str2)
strip_tags HTML en PHP tags verwijderen uit een string string strip_tags(str, allowable_tags)
stripos Zoek positie waar een unicode string voor het eerst voorkomt (hoofdletter onafhankelijk, begint met 0, geeft false terug indien niet gevonden) int stripos(haystack, needle [, offset=0])
stripslashes Verwijder quotes uit een string met quotes string stripslashes(string)
stristr Hoofdletter onafhankelijk strstr string stristr(haystack, needle [, before_needle=false])
strlen Bepaal lengte string int strlen(string)
strpos Zoek positie waar een string voor het eerst voorkomt int strpos(haystack, needle [ offset=0])
strrev Omkeren van een string string strrev(string)
strstr Zoek eerste voorkomen van een string string strstr(haystack, needle[, before_needle=false])
strtolower In kleine letters zetten string strtolower(string)
strtotime Engelse datetime beschrijving omzetten in een Unix timestamp int strtotime(string)
strtoupper In hoofdletters zetten string strtoupper(string)
substr Geeft een deel van een unicode string string substr(string, start [, lengte])
sum Bepaald de som van de waarden in een array getal sum(arg1, arg2, ... argN)
sumifop Bepaald de som van de waarde van de beantwoorde vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (arg op waarde) getal sumifop(op, waarde, arg1, arg2, ... argN)
tan Tangens getal tan(arg)
time Geeft het huidige UNIX timestamp getal time()
trim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de beide kanten van de string string trim(string [, charlist])
ucwords Maak van elke eerste karakter van elke woord in een string een hoofdletter string ucwords(string)
unique Geeft true als alle niet lege antwoorden uniek zijn boolean unique(arg1, ..., argN)

Mogelijk toekomstige functies

Andere mogelijke nieuwe functies, die er dus nog niet zijn, staan hieronder. Enkele zijn nodig om ook oudere versies van een ander enquête hulpmiddel te ondersteunen.

Syntax Betekenis Opmerking
e() Geeft de waarde van e
formatDate(X,PAT) Geeft de string waarde van datum X geformatteerd volgens het Java dataformaat patroon PAT
formatNumber(X,PAT) Geeft de string waarde van getal X geformatteerd volgens het Java nummerformaat patroon PAT
getAnsOption(X) Standaardplugin ExpressionAnswerOptions
getAnsOption(X,Y) Standaardplugin ExpressionAnswerOptions
getRelevance(X) Geeft de relevantie vergelijking van vraag X
getStartTime() Geeft de datum die overeenkomt met de systeemdatum waarop het interview is begonnen
getType(X) Geeft de naam van de string van het datatype - bijvoorbeeld *NA* if isNA()
gotoFirst() Springt naar de eerste relevante set van vragen - dit is een inbreuk op het normale verloop van het systeem
gotoNext() Springt naar de volgende set van relevante vragen - dit is een inbreuk op het normale verloop van het systeem
gotoPrevious() Springt naar de vorige set van relevante vragen - dit is een inbreuk op het normale verloop van het systeem
isAsked(X) Geeft true als het antwoord niet een van de volgende waarden heeft: *NA*, *INVALID*, *UNASKED*
isInvalid(X) Geeft true als het antwoord van het type *INVALID* is
isNA(X) Geeft true als het antwoord van het type *NA* is
isNotUnderstood(X) Geeft true als het antwoord van het type *HUH* is
isRefused(X) Geeft true als het antwoord van het type *REFUSED* is
isSpecial(X) Geeft true als het antwoord een van de types: *UNASKED*, *NA*, *REFUSED*, *INVALID*, *UNKNOWN*, of *HUH* is
isUnknown(X) Geeft true als het antwoord van het type *UNKNOWN* is
jumpTo(X) Springt naar de groep die vraag X bevat - dit is een inbreuk op het normale verloop van het systeem
jumpToFirstUnasked() Springt naar de eerste niet beantwoorde vraag - dit is een inbreuk op het normale verloop van het systeem
lastIndexOf(X,Y) Geeft de laatste index (basis 0) van string Y in string X. Geeft -1 als Y niet voorkomt in X
list(X,...) Een string met een csv-lijst van positieve waarden met "and" gescheiden de laatste twee
mean(X,...) Geeft het gemiddelde van een lijst waarden
numAnsOptions(X) Geeft het aantal antwoordopties van vraag X
orlist(X,...) Een string met een csv-lijst van positieve waarden met "or" gescheiden de laatste twee
parseDate(X,PAT) Geeft de datumwaarde van een string in Java datumformaat patroon PAT
parseNumber(X,PAT) Geeft een numerieke waarde van string X met Java nummerformaat pattern PAT
showAllResponsesExcept( questionList,attributeList,attributeTitleList) questionList = lijst van ID's van vragen gescheiden met een "|"; attributeList = lijst van attributen op dezelfde manier gescheiden (als vraag#, titel, tekst, type - welke gegevens wil je tonen); attributeTitleList = lijst met koppen op dezelfde manier gescheiden.
showTheseResponses( questionList,attributeList,attributeTitleList) questionList = lijst van ID's van vragen gescheiden met een "|"; attributeList = lijst van attributen op dezelfde manier gescheiden (als vraag#, titel, tekst, type - welke gegevens wil je tonen); attributeTitleList = lijst met koppen op dezelfde manier gescheiden

Expressie beheer weet wat de lokale variabelen zijn

Om de JavaScript op een pagina goed op te bouwen, moet Expressie Beheer weten welke variabelen op de pagina staan en wat hun JavaScript ID is (bijvoorbeeld voor document.getElementById(x)).  Het moet ook weten welke variabelen op andere pagina's worden gebruikt (zodat het zeker is dat de nodige <input type='hidden' value='x'> velden aanwezig en gevuld zijn).

Trapsgewijze condities

Als een van de variabelen niet relevant is, wordt de hele vergelijking niet relevant (false).  Bijvoorbeeld, in de onderstaande tabel staat N/A dat een van de variabelen niet relevant was.

Operator Voorbeeld a b Resultaat
+ (unaire) +a N/A false
! !a N/A false
== (of eq) a == b N/A 5 false
== (of eq) a == b N/A 0 false
== (of eq) a == b N/A N/A false
!= (of ne) a != b N/A 5 false
!= (of ne) a != b N/A N/A false
!= (of ne) a != b N/A 0 false
> (of gt) a > b N/A 5 false
>= (of ge) a >= b N/A 5 false
< (of lt) a < b N/A 5 false
<= (of le) a <= b N/A 5 false
and a and b N/A 5 false
and a and b N/A N/A false
or a or b N/A N/A false
or a or b N/A 5 false
+ a + b N/A 5 false
* a * b N/A 5 false
/ a / b 5 N/A false
() (a) N/A false
(exp) (a && b) N/A 5 false
(exp) op (exp) (b + b) > (a && b) N/A 5 false
function sum(a,b,b) N/A 5 false
function max(a,b) N/A 5 false
function min(a,b) N/A 5 false
function implode(', ',a,b,a,b) N/A 5 false
function if(a,a,b) N/A 5 false
function is_empty(a) N/A false
function is_empty(a) 0 (or blank) true
function !is_empty(a) N/A false

Overslaan trapsgewijze condities

Stel je wilt een lopend totaal tonen van alle relevante antwoorden.  Je kunt de vergelijking {sum(q1,q2,q3,...,qN)} proberen.  Echter dit wordt intern vertaald naar LEMif(LEManyNA('q1','q2','q3',...,'qN'),,sum(LEMval('q1'),LEMval('q2'),LEMval('q3'),...,LEMval('qN'))).  Dus als een van de waarden q1-qN niet relevant is, krijg je altijd als resultaat false.  De sum() is zolang alle vragen niet beantwoord zijn altijd 0.

Om dit probleem op te lossen, kan elke variabele een achtervoegsel ".NAOK" krijgen (dat betekent dat niet toepasbaar goed is Not Applicable is OK). Dat leidt dan tot het volgende gedrag.  Stel je hebt een variabele q1.NAOK

 1. q1 wordt niet toegevoegd aan de LEManyNA() clause
 2. LEMval('q1') blijft controleren of het antwoord relevant is, en geeft '' terug als het niet relevant is (dus individuele niet relevante antwoorden worden overgeslagen, maar ze hebben geen invloed op de gehele expressie).

Dus de te gebruiken vergelijking voor het lopende totaal is: sum(q1.NAOK,q2.NAOK,q3.NAOK,...,qN.NAOK).

Het achtervoegsel .NAOK kun je ook gebruiken om een enquête te maken die op meerdere manieren doorlopen kan worden maar dan later weer op een lijn uitkomt. Stel je krijgt onverwachte antwoorden. Je kunt als ontwerper van de enquête dan een melding geven en de gebruiker vragen of die wil doorgaan met de enquête. Als die dat wil, dan worden de resterende vragen getoond. De conditie voor de "resterende vragen" zal controleren of de initiële antwoorden zijn beantwoord binnen de marge OF de vraag met "Ja" is beantwoord die alleen relevant is als er een onverwacht antwoord is.

Hoe wordt conditioneel micro-maatwerk ondersteund?

Dit is een voorbeeld van micro-maatwerk (waar Vraagtype == 'expr' betekent als het vraagtype vergelijking is):

Vraag Code Relevantie Vraag Type Vraag
naam 1 text Wat is je naam?
leeftijd 1 text Hoe oud bent u?
grens !is_empty(leeftijd) expr {(leeftijd<16) or (leeftijd>80)}
grensstop grens message Sorry, {naam}, u bent te {if( (leeftijd<16),'jong',if( (leeftijd>80),'oud','middelbaar') ) } voor deze enquête.
kinderen !grens yesno Heeft u kinderen?
ouders 1 expr {!grens && kinderen=='Y'}
aantalK ouders text Hoeveel kinderen heeft u?
kind1 ouders && aantalK >= 1 text Hoe oud is uw eerste kind?
kind2 ouders && aantalK >= 2 text Hoe oud is u tweede kind?
kind3 ouders && aantalK >= 3 text Hoe oud is uw derde kind?
kind4 ouders && aantalK >= 4 text Hoe oud is uw vierde kind?
kind5 ouders && aantalK >= 5 text Hoe oud is uw vijfde kind?
somleeftijd 1 expr {sum(kind1.NAOK,kind2.NAOK,kind3.NAOK,kind4.NAOK,kind5.NAOK)}
verslag ouders yesno {naam}, u bent {leeftijd} jaar en u hebt {aantalK} kinderen.  De leeftijd van uw eerste {min(aantalK,5)} kinderen is {somleeftijd}

Al deze vragen kunnen op dezelfde pagina (dus in een groep), alleen de relevante vragen worden getoond. Bovendien worden, als de leeftijden van de kinderen worden ingevoerd, de sum() expressie in de laatste vraag dynamisch op de pagina gewijzigd.

Expressie beheer zorgt voor deze functionaliteit door elke expressie in een <span> element met een bepaalde naam te zetten. Elke keer als een waarde wijzigt wordt de expressie in dat <span> element opnieuw bepaald.  Er is geen beperking in het aantal van dergelijke micro-maatwerk expressies op een pagina, er wordt maar één keer een verversen van het scherm gedaan.

Koppelen LimeSurvey 1.91+ aan functionaliteit expressie beheer

Oude functie Nieuwe Functie Opmerking
Conditie Relevantie Je kunt complexe conditionele vergelijkingen gebruiken en meer variabelen gebruiken
Beoordeling Vergelijking Elke beoordelingsscore kan in een vergelijking omgezet worden. De score wordt in de database opgeslagen en je kunt het wijzigen van de score dynamisch op dezelfde pagina laten zien
Vervangingen Expressie Beheer Standaard wordt de invoerstring (het deel tussen de accolades) afgehandeld als een expressie. Het handelt daarmee alle historische vervangingstypes af. Om te voorkomen dat JavaScript wordt afgehandeld wordt alles tussen de accolades alleen afgehandeld als er geen spatie staat na de open accolade en er geen spatie staat voor de afsluit accolade. Ook verwerkt expressie beheer geen inhoud binnen eigen strings. Voorbeeld: {list('he','een tekst met 2 {accolades}')} wordt "he een tekst met 2 {accolades}". Ook worden escaped accolades niet verwerkt \{dit is geen expressie\}
Validatie Expressie Beheer Mogelijk gaan we de huidige huidige min/max vraagattributen laten verwerken door Expressie Beheer. Dat zouden dan ook zelf expressies worden.

Syntax markeren

Als ondersteuning bij het invoeren en valideren van expressies wordt de syntax met kleur gemarkeerd volgens deze regels:

Manieren van markeren en hun betekenis

Kleur Test Betekenis Tooltip Opmerking
tan background Test de hele vergelijking geen Alles binnen accolades wat een vergelijking is, zal gekleurd worden met een taankleurige achtergrond om het te onderscheiden van de omliggende tekst
bold red text Test Een fout Uitleg over een fout Onbekende variabele of fout in functie, enz. Enquête kan stuk zijn gelopen, niet tonen aan deelnemer.
blue text Test functie naam betekenis en syntax De naam van functie, of wat een functie zou moeten zijn omdat het gevolgd wordt door een openingshaak, wordt getoond in vette blauwe tekst.
grey text Test string geen strings worden getoond als grijze tekst
cyan text Test variabele gezet op dezelfde pagina [naam of SGQA code]: vraag; waarde; antwoordlijst met codes voor elke waarde Elke variabele die gezet is op dezelfde pagina voor de huidige vraag wordt in de kleur cyaan getoond om aan te geven dat het in JavaScript kan worden gewijzigd. De tooltip toont de naam (als je gebruikt hebt INSERTANS:xxx) of SGQA code (nieuwe naamgeving), de vraag, de huidige waarde (of leeg). Als het vraagtype antwoord(en) verwacht uit een waardelijst, dan wordt de koppeling van de codes naar de te tonen waarden getoond.
green text Test Variabele gezet op een voorafgaande pagina [naam of SGQA code]: vraag; waarde; antwoordlijst met codes voor elke waarde Deze variabelen worden getoond als vette groene tekst. De tooltip toont de naam (als je gebruikt hebt INSERTANS:xxx) of SGQA code (nieuwe naamgeving), de vraag, de huidige waarde (of leeg). Als het vraagtype antwoord(en) verwacht uit een waardelijst, dan wordt de koppeling van de codes naar de te tonen waarden getoond.
bold pink text Test variabele gezet op een latere pagina in het algemeen, leeg bij start maar kan gevuld worden door index of teruggaan [naam of SGQA code]: vraag; waarde; antwoordlijst met codes voor elke waarde Deze variabelen worden getoond als vette roze tekst. De tooltip toont de naam (als je gebruikt hebt INSERTANS:xxx) of SGQA code (nieuwe naamgeving), de vraag, de huidige waarde (of leeg). Als het vraagtype antwoord(en) verwacht uit een waardelijst, dan wordt de koppeling van de codes naar de te tonen waarden getoond.
bold tan text Test vervangingswaarde de waarde Lime Replacement Strings (als {TOKEN:xxx}, {PRIVACY_MESSAGE}) worden als vette taankleurige tekst getoond.
red text Test toekenning operator (=) waarschuwing Als je de toeken operator (=) gebruikt dan wordt die als rode tekst getoond. Dit is bedoeld als waarschuwing tegen het per ongeluk wijzigen van waarden, terwijl je misschien iets wou vergelijken a == b in plaats van a de waarde van b geven a = b.
normal black text Test leestekens geen Alle andere leestekens binnen de expressie wordt als gewone zwarte tekst getoond.
red-boxed text een vette rode lijn om de fout heen syntax fout Beschrijving van de fout Elke fout wordt getoond door er een rode lijn omheen te zetten. Voorbeelden: fout met haakje, onbekende functie gebruikt, verkeerd aantal parameters bij een functie, fout met expressie (bijvoorbeeld: ontbrekende operator tussen variabelen), het proberen een alleen-lezen variabele een waarde te geven, waarde toekennen aan niet variabele, of niet ondersteund syntax gebruik. LET OP: als er een fout getoond wordt dan kan er mogelijk in die expressie nog een fout zitten. Als er meerdere fouten zijn wordt er minstens een fout getoond.

Leesvoer

ExpressionScript voorbeeld enquête

Uitwerkingen en manier van aanpak

Voorbeelden

Referentie voor ontwikkelaars

Voortgang