Actions

Algemene vragen

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page General FAQ and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎slovenščina • ‎svenska

Beginnen

Als je niet een halve handleiding wilt lezen om een idee te krijgen wat je met LimeSurvey kunt doen, dan kun je ook wat van de onderstaande filmpjes bekijken.

Daarna is het lezen van Enquêtes - introductie een goed begin.

Ik wil een snelle introductie

Bekijk eerst onze basis inleiding.

Er is ook een andere inleiding die toont hoe je online enquêtes kunt maken, versturen naar een gebruiker en daarna de ingevulde gegevens kunt bekijken.

Er staan ook Engelstalige video's op YouTube:

LimeSurvey:

Oude PHP-surveyor videos:

Enquête ontwerp en lay-out

Hoe kan ik index.php uit mijn URL weglaten

Als je kortere URLs wilt hebben dan kun je /index.php uit je URL halen door het wijzigen van application/config/config.php. Wijzig

'showScriptName' => true,

in

'showScriptName' => false,

Hiervoor moet je gebruik maken van een Apache webserver met een mod_rewrite module.

Als je de Nginx http server (met PHP uitvoeren via FastCGI) gebruikt en de instelling 'urlFormat' => 'path' wilt gebruiken, overweeg dan de volgende Nginx website configuratie:

server {
  set $host_path "/PATH/TO/LIMESURVEY";
  server_name YOUR.SERVER.FQDN;
  root /PATH/TO/LIMESURVEY;
  charset utf-8;
  try_files $uri /index.php?$args;
  location ~ ^/(protected|framework|themes/\w+/views) {
    deny all;
  }
  #avoid processing of calls to unexisting static files by yii
  location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
    try_files $uri =404;
  }
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
    try_files $uri index.php;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000; # Change this to match your settings
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME   $fastcgi_script_name;
  }
}

Hoe verwijder ik het * (rode sterretje) bij een verplichte vraag?

In LimeSurvey 2.x het rode sterretje bij verplichte vragen wordt gezet in het bestand template.css ("asterisk" class). Om het te verbergen:

 • Open de sjabloon editor
 • Maak een kopie van het sjabloon dat je wilt wijzigen
 • Selecteer het bestand "template.css" en zoek naar de asterix class
 • Voeg aan het einde van de asterix class".asterisk {display: none;}" toe.
 • Bewaar template.css
 • Leeg de cache van je browser zodat het bestand opnieuw wordt geladen.

Oudere versies

 • Open qanda.php in je text editor
 • Zoek naar "asterisk"
 • Zet aan het begin van de regel twee schuine streepjes "//"
 • Voorbeeld:
  • origineel: $qtitle = ''.$clang->gT('*').''.$qtitle;
  • gewijzigd: // $qtitle = ''.$clang->gT('*').''.$qtitle;

Hoe kan ik een flash-bestand toevoegen?

Ga naar Algemene instellingen en schakel het XSS-filter uit. Lees ook wat dit uitschakelen betekent. De volgende stappen werken alleen zonder actief filter.

 1. Ga naar de plek waar je je flash-bestand wilt toevoegen. Dit kan overal zijn waar je de geïntegreerde HTML editor, kunt gebruiken, dus o.a. ook in vragen, subvragen, antwoorden en welkom/eindteksten.
 2. Open de full-screen editor mode door te klikken op de knop 'LimeFitWin' op de toolbar.
 3. Op de full-screen editor toolbar staat een knop met het Flash-symbool. Als je daarop klikt, dan wordt er een dialoogvenster geopend.
 4. In deze dialoog kun je het pad naar je flash-bestand invullen OF je kunt hier naartoe bladeren.

Dat is alles!

Hoe kan ik deze teksten verwijderen uit mijn enquête

"Er zijn X vragen"

"Een toelichting over privacy"

vraagcode

Al deze teksten worden toegevoegd door het sjabloon dat je gebruikt met placeholders. Je kunt ze eenvoudig verwijderen. Ga naar de Sjabloon beheer en verwijder de {THEREAREXQUESTIONS} / {PRIVACYMESSAGE} / {QUESTION_CODE} placeholder(s).

Enquête configuratie

Hoe maak ik een openbare enquête?

Je maakt een enquête openbaar door:

Je enquête moet dan worden getoond op de beginpagina van je LimeSurvey installatie. Je kunt de link naar de enquête bekend maken op je website/blog en iedereen kan je enquête onbeperkt invullen.

Hoe zet ik het versturen van email ter bevestiging uit

Als je gebruik maakt van tokens en een deelnemer heeft de enquête ingevuld, dan wordt er een bevestiging gestuurd naar zijn/haar adres. Je kunt deze e-mail uitzetten door het wissen van het onderwerp en bericht in de bevestiging. Zet de source code mode om alle tekst te kunnen verwijderen. Bewaar het lege bericht en er worden geen bevestigingen meer verstuurd.

Foutje gemaakt, wat nu

Ik ben mijn admin wachtwoord vergeten. Hoe kan ik het resetten?

vanaf versie 2.00

 1. Benader je server met de commandoregel (bijvoorbeeld: ssh)
 2. Controleer of je via de commandoregel toegang tot PHP hebt (Lees: http://php.net/features.commandline.php).
 3. Ga naar je limesurvey map
 4. Tik in: php application/commands/starter.php resetpassword NIEUWE_BEHEERDERSNAAM NIEUWE_BEHEERDERSWACHTWOORD of php application/commands/console.php resetpassword NIEUWE_BEHEERDERSNAAM NIEUWE_BEHEERDERSWACHTWOORDDe php kan volledige maptoegang nodig hebben, voorbeeld /usr/bin/php

vanaf versie 2.x, met alleen FTP-toegang

Lees: ResetPasswordController

Direct het wachtwoord wijzigen in de database

Als je zelf toegang hebt tot de database van LimeSurvey, dan kun je het wachtwoord vervangen met het nieuwe wachtwoord als je eerst de SHA256 hash bepaald. Hulpmiddel: SHA256 hash bepalen.

Voorbeeld: U kunt gebruik maken van deze regel om een wachtwoord in te stellen:

UPDATE lime_users SET password = 0x35653838343839386461323830343731353164306535366638646336323932373733363033643064366161626264643632613131656637323164313534326438 WHERE uid =1;

Hier met de prefix lime_ en de database al geselecteerd.

Hoe kan ik gegevens terugzetten van gedeactiveerde enquêtes?

We raden aan om altijd de time-out optie te gebruiken in plaats van het deactiveren van een enquête. Als je per ongeluk je enquête sluit, dan is het van belang dat je er niets in wijzigt.

Alleen in dat geval werken de volgende stappen:

 1. Activeer je enquête opnieuw
 2. Ga naar het menu "Bekijk antwoorden".
 3. Klik op de knop "Importeer antwoorden van een gedeactiveerde enquête".
 4. Kies je source table.
 5. Klik op de knop "Importeer responsen".

Ik heb een vraag/vraaggroep/enquête verwijderd!

Dat is jammer. Als je iets verwijderd, dat is het weg. Maar je hebt vast wel regelmatig een back-up gemaakt?

Hardware en Software vereisten

Voor algemene vereisten: installatie instructies.

Wat zijn de beperkingen van LimeSurvey

snelheid

Er is geen snelheidslimiet voor LimeSurvey. Het hangt af van hoe snel je server en je verbinding is. Als je denkt dat je binnen een korte tijd veel gebruikers krijgt, en je twijfelt of dit een probleem kan zijn, probeer dan op ons forum te zoeken naar ervaringen van andere gebruikers.

omvang van enquête

NB: 'Survey size' geeft aan het maximum aantal vragen (en antwoorden) in je enquête - dit is niet het aantal mensen die je enquête invullen (dat aantal is onbeperkt). Theoretisch is er ook geen limiet aan het aantal vragen/antwoorden. Maar door de database zijn er toch beperkingen. De belangrijkste is het aantal velden (columns) in de tabel met de responsen.

 • MySQL ISAM: De som van de lengtes van de VARCHAR en CHAR velden in een tabel is maximaal 64KB.
 • MySQL InnoDB: Maximum aantal van 1000
 • MS SQL Server 2000: Maximum aantal van 1024
 • Postgres: Maximum aantal van 250-1600 afhankelijk van het type. Het aantal kan met een factor van 4 worden vergroot door de default blocksize te vergroten naar 32k. Lees Installatie vragen en PostgreSQL FAQ.

"Let op:"' een array van 10 x 10 items kost je al 100 velden. Vuistregel: elk item op het scherm dat kan worden ingevuld of gekozen is een veld!

De mySQL ISAM engine is de moeilijkste (lees mysql documentatie). Omdat er maximaal 65,535 bytes per rij zijn en in utf8 drie bytes per karakter zijn, kan het maximum maar 21,844 karakters zijn (afhankelijk van je DB encoding).

Je kunt de grootte van je enquête grofweg als volgt bepalen:

 • Elke meervoudige numerieke vraag: 20 tekens per antwoord
 • Elke meervoudige keuze en array vraag antwoord: 5 tekens per antwoord
 • Elke ander vraagtype: 5 tekens
 • Verhoog dit met 10% voor de overhead

Hoe het maximum aantal columns in PostgreSQL te vergroten

Als je enquête teveel vragen heeft kun je blocksize in PostgreSQL aanpassen zodat je meer columns kunt aanmaken. Dit is gevaarlijk omdat je PostgreSQL moet compileren en BLCKSZ op een hogere waarde moet zetten, bijvoorbeeld 16kiB of 32kiB. Zoek naar de configuratie optie "--with-blocksize=BLOCKSIZE". Lees de archieven van de PostgreSQL mailinglijst of informeer bij (pgsql-patches(at)postgresql(dot)org).

Instructies voor Debian (met dank aan Martin Pitt):

sudo apt-get build-dep postgresql-8.3
apt-get source postgresql-8.3
cd postgresql-8.3-*
debian/rules patch
sensible-editor build-tree/postgresql-8.3.5/src/include/pg_config_manual.h
dpkg-buildpackage -us -uc -b -nc

NB: het bovenstaande kon niet worden gereproduceerd in Ubuntu 14.04 op Augustus 2014. Er is een patch nodig (de configuratie-optie is niet genoeg). Lees (getest met PostgreSQL 9.3 op Linux): Instructions for increasing the maximum number of columns in PostgreSQL on Linux

Fatal error: Allowed memory size

Afhankelijk van je server configuratie kun je memory problemen krijgen, die worden gemeld met een tekst als '"Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 233472 bytes) in /path/to/htdocs/limesurvey/filename.php on line 7296".

Je kunt proberen de limiet te verhogen door een optionele instelling te doen in het config bestand.

Bedenk dat lokale instellingen van een applicatie altijd minder zwaar wegen dan globale server instellingen. Om de geheugenlimiet te verhogen naar 128M op je server kun je toevoegen:

 • memory_limit = 128M in je php.ini bestand van je server (dit wordt aanbevolen, als je toegang hebt)
 • memory_limit = 128M in je a php.ini bestand in de LimeSurvey root
 • php_value memory_limit 32M in een .htaccess bestand in de LimeSurvey root
 • ini_set('memory_limit', '128M'); in je config.php

Specifieke configuratie

Onder bepaalde omstandigheden moet u de LimeSurvey configuratie wijzigen in application/config/config.php

Twee LimeSurvey installaties op hetzelfde domein

Met 2 installaties van LimeSurvey op hetzelfde domein, maar in een andere map, moet u de configuratie van de sessie aanpassen.

Bijvoorbeeld, u heeft example.org/ls1 en example.org/ls2 : het bijwerken van het configuratie-bestand van ls1

 'sessie' => array (
 'cookieParams' => array(
 'path' => '/ls1',
 ),
 ),
 'request' => array(
 'csrfCookie' => array( 'path' => '/ls1' )
 ),