Actions

Vấn đề & giải pháp

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Problems & solutions and the translation is 100% complete.


Template:Lưu ý


Excel

Sửa đổi phản hồi trong Excel trước khi nhập

Để thực hiện nhiều thay đổi đối với tài liệu của bạn kèm theo phản hồi, bạn có thể chọn Xuất và mở tệp trong Excel. Thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu (trừ hai dòng trên cùng!) rồi lưu tài liệu dưới dạng tệp .txt. Nếu bạn lưu nó dưới dạng .csv, Excel sẽ sử dụng dấu phẩy phân cách theo mặc định và không thể nhập lại vào LimeSurvey. Bằng cách lưu nó dưới dạng tệp .txt, Excel sẽ lưu tài liệu đã chỉnh sửa dưới dạng tệp được phân cách bằng tab để nhập lại vào LimeSurvey.


Chỉnh sửa .csv bằng Excel

Nói chung chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng Excel để chỉnh sửa các tệp .csv đã xuất vì Excel thực hiện một số thay đổi đối với cấu trúc dữ liệu nội bộ của tệp csv, dẫn đến việc nhập không thành công. Nếu vẫn muốn sử dụng Excel thì bạn phải đặt dấu phân cách cho Excel thành dấu phẩy trong System Control (hệ thống Windows).

Nếu bạn không biết cách thực hiện nhưng bạn đã chỉnh sửa tài liệu của mình và lưu nó dưới dạng .csv, hãy thử giải pháp thay thế được đề xuất tại đây.


Excel - xuất giới hạn ở 255 cột

Do những hạn chế trong Excel (các phiên bản thấp hơn và bằng 2003), LimeSurvey chỉ có thể xuất 255 cột cùng một lúc. Microsoft đã đề xuất một cách giải quyết dưới dạng macro VB.

Mặc dù các bảng tính mới hơn (Excel >= 2007, OpenOffice) có thể hiển thị hơn 255 cột, mô-đun nội bộ được LimeSurvey sử dụng vẫn không thể xuất hơn 255 cột.

Có thể có hai cách giải quyết:

  • Xuất sang CSV và nhập tệp vào phần mềm bảng tính của bạn
  • Sử dụng nhiều lần xuất (chọn tối đa 250 cột cùng một lúc), sau đó hợp nhất các kết quả đã xuất


Excel/.csv - xuất không thành công

Nếu bạn không thể xuất dữ liệu của mình sang excel hoặc sang tệp .csv, vui lòng thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.


CSV

CSV mặc định có 255 cột

Khi xuất các bản khảo sát lớn, LimeSurvey giới hạn xuất ở 255 cột đầu tiên theo mặc định. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần đánh dấu tất cả các tập dữ liệu để xuất.


Xuất SPSS

Thông báo lỗi có thể xảy ra trong SPSS

LỖI. Tên lệnh: Lấy dữ liệu

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi ERROR. Tên lệnh: Lấy dữ liệu. 2267 Thiếu mã thông báo bất ngờ., vui lòng chỉnh sửa dòng thứ tư của tệp cú pháp của bạn để nó trỏ đến đường dẫn tuyệt đối của tệp dữ liệu như

C:\spss\Data\limesurvey\SPSS\survey_35276_SPSS_data_file.dat


Lỗi: "Giá trị văn bản không thể ánh xạ được ở ngôn ngữ máy chủ hiện tại"

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn cố mở tệp cú pháp đã xuất trong SPSS 16. Giải pháp là buộc SPSS diễn giải tệp cú pháp dưới dạng unicode.

Mở SPSS. Vào Chỉnh sửa > Tùy chọn > Mã hóa ký tự cho dữ liệu và cú pháp. Thay đổi tùy chọn thành "unicode".


Các vấn đề và giải pháp khác

Sao chép câu trả lời vào một khảo sát khác (sử dụng mã thông báo)

  1. Tạo khảo sát mới, thêm phản hồi giả, xuất tệp phản hồi, mở trong Excel. Điều này tạo ra định dạng cho tệp nhập mới.
  2. Xuất câu trả lời từ khảo sát cũ, bao gồm mã thông báo, mở trong Excel.
  3. Sử dụng dữ liệu này để tạo bảng tính Excel để nhập tệp mã thông báo tiêu chuẩn (ví dụ: Tên, Họ, Mã thông báo, Địa chỉ email, Trạng thái email (OK), Ngôn ngữ (En)). Lưu dưới dạng .csv và nhập mã thông báo vào khảo sát mới trong LimeSurvey.
  4. Trong Excel, sao chép các trường phản hồi từ các phản hồi khảo sát cũ mà bạn muốn trong khảo sát mới (bao gồm cả mã thông báo) vào cột Excel thích hợp của khảo sát mới format.
  5. Lưu dưới dạng tệp .txt.
  6. Sử dụng VVImport để nhập dữ liệu mới vào khảo sát mới.
  7. Lỗi nhập có thể xảy ra bao gồm định dạng ngày - một số trường ngày hệ thống không cho phép giá trị NULL, một số thì có. Nếu ngày trông ổn nhưng lại báo lỗi, hãy sử dụng định dạng ô Excel "2009-12-01".