Actions

QS

QS: Obowiązkowy jest inny komentarz

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Other comment mandatory and the translation is 100% complete.


„Inne:” komentarz obowiązkowy (other_comment_mandatory)

Opis

Dotyczy wyłącznie pytań obowiązkowych posiadających opcję „inna odpowiedź”, w przypadku których uczestnik może podać dowolną odpowiedź tekstową („inna uwaga”).

Jeżeli to ustawienie jest włączone i uczestnik wybierze inną odpowiedź („inna odpowiedź” lub „inna odpowiedź na liście”), wówczas będzie musiał wpisać komentarz w polu „Inny komentarz”, aby przejść do Następna strona.

Należy pamiętać, że ta opcja nie jest dostępna w przypadku pytań wielokrotnego wyboru, ponieważ status pola wyboru „Inne” nie jest rejestrowany w bazie danych dla tego typu pytania, a jedynie rejestrowana jest treść. Oznacza to, że zaznaczenie pola wyboru „inne” to jedynie efekt wizualny, który ma znaczenie tylko wtedy, gdy pole tekstowe jest wypełnione: dlatego dla tego typu pytania przyjmuje się, że „inny_komentarz_obowiązkowy” jest ustawiony.

Dostępne opcje

  • Wł.
  • Wył. (domyślnie)

Przykład

Jeśli aktywowano dla pytania „Wiele opcji z komentarzami”, a użytkownik wprowadzi wartość w lewej części Innej odpowiedzi, ale nie wprowadzi tekstu w części Inny komentarz, przy próbie przejścia do innego komentarza wyświetli się komunikat ostrzegawczy. Następna strona.


Kategoria:Ustawienia pytaniaKategoria:Opcje logiki pytania