Actions

QS

QS: Друг коментар е задължителен

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Other comment mandatory and the translation is 100% complete.


'Друго:' коментарът е задължителен (other_comment_mandatory)

Описание

Отнася се само за задължителни въпроси с опция „друг отговор“, при която участникът може да даде отговор в свободен текст („друг коментар“).

Когато тази настройка е активирана и участникът избере другия отговор ("другото поле за отметка" или "друг отговор в списък"), тогава той ще трябва да даде коментар в полето за въвеждане "Друг коментар", за да продължи към Следваща страница.

Обърнете внимание, че тази опция не е налична за въпроси с множество възможности за избор, тъй като статусът на полето за отметка "Други" не се записва в базата данни за този тип въпроси, а само съдържанието се записва. Това означава, че поставянето на отметка в квадратчето „друго“ е просто визуален ефект, който има смисъл само ако текстовото поле е попълнено: затова се приема, че „other_comment_mandatory“ е зададено за този тип въпрос.

'Налични опции

  • Включено
  • Изключено (по подразбиране)

Пример

Ако е активиран за въпрос „Няколко опции с коментари“ и потребителят въведе стойност в лявата част на Друг отговор, но не въведе текст в частта Друг коментар, ще се покаже предупредително съобщение, когато се опита да продължи към Следваща страница.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за логика на въпроси