Actions

Cài đặt người tham gia

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Participant settings and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Từ bảng này, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt bảng của những người tham gia khảo sát khác nhau. Ví dụ: bạn có thể chọn ẩn danh tất cả các câu trả lời bạn nhận được từ một cuộc khảo sát hoặc cho phép đăng ký khảo sát công khai. Nó cùng với bảng Người tham gia khảo sát thể hiện một tính năng mạnh mẽ của LimeSurvey.

Để truy cập các cài đặt này, Cài đặt người tham gia từ menu Cài đặt.


Bảng cài đặt người tham gia

Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:Đặt độ dài mã thông báo thành

Thông thường, không cần thay đổi giá trị mặc định của 15 (giá trị được hỗ trợ tối đa: 35). Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, vui lòng nhập một số (X) lớn hơn 5. Nếu số được nhập nhỏ hơn 5, nó sẽ được chuyển thành giá trị mặc định là 15. Khi tạo mã thông báo, tất cả các mã thông báo sẽ sử dụng độ dài X chữ số.


Phản hồi ẩn danh

Tùy chọn này cho phép bạn xác định xem các câu trả lời cho khảo sát của bạn có khớp với thông tin từ bảng người tham gia khảo sát hay được giữ ở trạng thái "ẩn danh". Mặc định là "Không". Nếu bạn chọn "Có", thì khảo sát của bạn được đặt ở chế độ ẩn danh các câu trả lời - sẽ không có cách nào để kết nối câu trả lời và người tham gia. Ngay cả quản trị viên cũng không thể liên kết dữ liệu phản hồi và dữ liệu người tham gia. Tuy nhiên, bạn sẽ luôn có thể xem cụ thể từng câu trả lời mà những người tham gia khảo sát đã nhập. Do đó, các phân tích riêng lẻ và ẩn danh vẫn có thể được thực hiện.


Template:Cảnh báo


Bật tính năng duy trì phản hồi dựa trên mã thông báo

Nếu khảo sát của bạn sử dụng mã thông báo và phản hồi của bạn không được ẩn danh, bạn có thể muốn bật tính năng này. Nếu bạn bật tính năng này, những người tham gia của bạn sẽ có thể rời khỏi cuộc khảo sát và tiếp tục sau bất kỳ lúc nào không cần bằng cách sử dụng chức năng "Tiếp tục sau" - ví dụ: khi họ bị phân tâm hoặc trình duyệt của họ gặp sự cố. Khi nhấp lại vào liên kết lời mời, họ sẽ thấy các câu trả lời khảo sát vẫn còn nguyên khi quay lại khảo sát và thậm chí sẽ thấy mình ở trên cùng một trang trước khi rời đi.

Cho phép nhiều phản hồi hoặc cập nhật phản hồi bằng một mã thông báo

Nếu tùy chọn này được kích hoạt, người tham gia sẽ có thể quay lại khảo sát của họ bằng cách nhấp vào liên kết lời mời, ngay cả khi họ đã gửi khảo sát.

  • Nếu cuộc khảo sát ẩn danh hoặc "Bật tính năng duy trì phản hồi dựa trên mã thông báo" được đặt thành "Không", điều này sẽ thêm phản hồi mới.
  • Nếu khảo sát không ẩn danh và tính năng lưu giữ phản hồi dựa trên mã thông báo được bật, người dùng sẽ cập nhật các phản hồi hiện có. Nếu hạn ngạch được kích hoạt: phản hồi đã gửi không được kiểm tra, người tham gia có thể cập nhật phản hồi kích hoạt hạn ngạch và đặt giá trị vượt quá hạn ngạch.

Cho phép đăng ký công khai

Nếu bạn sử dụng mã thông báo để kiểm soát quyền truy cập vào khảo sát của mình thì những người duy nhất có thể sử dụng khảo sát là những người có mục nhập và mã thông báo duy nhất được phân bổ trong bảng người tham gia khảo sát. Nếu bạn muốn sử dụng mã thông báo nhưng cũng cho phép đăng ký công khai, hãy đặt tùy chọn này thành "Có". Cài đặt "Có" sẽ cho phép khách truy cập đăng ký tên và địa chỉ email của mình. Tập lệnh sẽ tạo một mục mới trong bảng người tham gia khảo sát của bạn cho người này, sau đó gửi cho họ email mời. Tập lệnh sẽ đảm bảo rằng chỉ một người trên mỗi địa chỉ email có thể hoàn thành khảo sát của bạn.

Sử dụng định dạng HTML cho email mã thông báo

Khi được bật, tất cả các email được gửi qua giao diện quản lý hệ thống email LimeSurvey (lời mời, lời nhắc, xác nhận) sẽ được định dạng dưới dạng HTML. Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng định dạng phong phú cho những email này. Giá trị mặc định là có".

Kể từ phiên bản 4.x, khi sử dụng định dạng HTML, trình soạn thảo WYSIWYG sẽ có sẵn để chỉnh sửa các mẫu email.

Cài đặt này được sử dụng cho email thông báo quản trị viên cơ bản và chi tiết nữa.
  Attention : Khi bạn bật hoặc tắt tính năng này, bạn sẽ phải kiểm tra kỹ xem mẫu email của mình có còn được hiển thị như bạn muốn hay không.


Gửi email xác nhận

Nếu được bật, người tham gia sẽ nhận được email xác nhận rằng khảo sát đã được gửi.