Actions

Настройки на анкетата

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Survey settings and the translation is 100% complete.

Въведение

Менюто с настройки на анкетата позволява на потребителите да редактират различни настройки, свързани с анкетата. Следните настройки на проучването са налични по подразбиране:
На екранната снимка по-горе са подчертани два бутона. Те могат да се използват от потребителите за пренареждане на размерите на менюто с настройки на проучването. Ако желаете да пренаредите главното меню с настройки на проучването, плъзнете дясната страна на менюто наляво или надясно, като щракнете върху трите точки. Ако щракнете върху лявата стрелка, менюто се свива и се минимизира, докато остане единственото странично меню с икони. За да се върнете към изгледа по подразбиране на менюто с настройки на проучването, щракнете върху стрелката надясно, разположена над менюто с настройки на проучването. Задръжте курсора на мишката над всяка опция, за да видите какво прави всяка икона.

Файл:help.png Забележка: Менюто може да се променя/редактира от страниците Конфигурация на менюто и Конфигурация на записи в менюто. Те могат да бъдат достъпни от диалоговия прозорец за конфигуриране на LimeSurvey. Препоръчваме само напреднали потребители да редактират менюта.'


Template:Забележка

Общ преглед

Страницата за общ преглед предлага преглед на вашето проучване. Тя е разделена на две части:

  • 'Лента с инструменти за преглед: Функциите от лентата с инструменти ви позволяват да стартирате/спирате анкетата, да проверявате логиката й, да я запазвате и експортирате, да добавяте участници в анкетата и да въвеждате ръчно данни на участниците в проучването (в случай, че провеждате офлайн проучване);
  • 'Резюме на проучването:' Кратко резюме на вашето проучване.


За пълно описание вижте wiki страницата Панел за преглед.

Общи настройки

Общите настройки на анкета позволяват на потребителя да редактира основна информация за анкетата, като например собственика на анкетата, имейл на администратора и шаблона, използван в анкетата.

За повече подробности, моля, продължете да четете следната wiki страница.

Текстови елементи

От панела Текстови елементи на анкетата можете да редактирате заглавието на анкетата и нейното описание, приветствени и крайни съобщения, краен URL адрес и формата на десетичния знак и датата.

За повече подробности влезте в секцията Текстови елементи на анкетата.


Настройки на правилата за данни

Наборът от опции, показани под тази опция, са свързани с настройките за текст/правила за защита. Това са настройките, с които участниците в анкетата трябва да са запознати, преди да попълнят анкетата.

За повече подробности влезте в нашата wiki секция на настройки на правилата за данни.

Опции за тема

Този панел е за потребители, които биха искали да подобрят своите шаблони, като използват функцията за наследяване и темите на bootswatch.

За повече подробности влезте в нашия wiki раздел на опции за тема.


Презентация

В този панел можете да редактирате настройките, свързани с презентацията и навигацията. Тези промени оказват влияние върху начина, по който проучването се представя на участниците в проучването. Можете да изберете да показвате броя на въпросите в началото на анкетата, лента за напредък или текущата статистика на анкетата, след като тя приключи, и т.н.

За пълно описание посетете следната линк.

Настройки на участниците

От това меню можете да редактирате различни настройки на масата на участниците в проучването. Например, можете да изберете да анонимизирате всички отговори, които получавате от анкета, или да разрешите публична регистрация на анкета.

За пълно описание на опциите влезте в нашата wiki секция за обработка на участниците в проучването.

Известия и данни

Ако искате да запазите подробности, свързани с отговорите, в таблиците с отговори, отворете този панел. Можете да запазите препоръчания URL адрес, IP адрес, времена и т.н., които могат да ви помогнат да направите по-задълбочени анализи. Освен това LimeSurvey ви позволява да използвате ID за проследяване от Google Analytics.

За повече обяснения прочетете за известия и настройки за управление на данни.


Публикуване и достъп

Тази настройка позволява на администратора на анкетата да избере начина, по който анкетата може да бъде достъпна от участниците в анкетата (напр. CAPTCHA кодовете могат да се използват за повишаване на сигурността на вашата анкета). Освен това можете също да зададете от тук начална/изтичаща дата/час.

За повече подробности относно всяка опция прочетете от нашето ръководство относно Публикуване и достъп.