Actions

Vraagtypes

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question types and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português • ‎русский • ‎slovenščina

Algemeen

Op deze pagina worden alle beschikbare vraagtypes opgesomd, het is een beginpunt om voor een vraagtype gedetailleerde uitleg te vinden.

Overigens zit er in de LimeSurvey download een voorbeeld enquête met alle beschikbare vraagtypes. Kijk in de map /docs/demosurveys. Als je je nog niet thuis voelt in LimeSurvey, importeer die enquête dan eens en probeer het dan uit.

TIP: In LimeSurvey bestaat een enquête uit (vraag)groepen. elke groep bestaat uit een of meer vragen. Dus je begint met het aanmaken van een groep voordat je een vraag kunt toevoegen.

Subvragen

Het idee van subvragen is toegevoegd in versie 1.90. In oudere versies had een subvraag een andere betekenis, meer te vergelijken met Labelsets.

Uitleg over subvragen

Meestal heeft een vraag alleen antwoorden. Maar bij vraagtypes als arrays, wat eigenlijk een set van vragen is, waarbij elke subvraag kan worden beantwoord door de deelnemer (meestal door een keuze uit een aantal voorgedefinieerde antwoorden).

F AFL.png

Een ingewikkelder voorbeeld is het vraagtype 'Array (tekst)' waar de deelnemer waarden moet invullen voor combinaties. Het 'antwoord' is dan de waarde die door de deelnemer wordt ingevuld. De twee schalen van het array zijn de 2 schalen van de subvragen.

SC MFT.png

Opmaak vragen

Je kunt CSS gebruiken voor de opmaak (lay-out/design) van een vraag. Informatie over de opmaak van vragen.

Vraagtypes

Arrays

Het vraagtype Array (soms array (multi-flexibel) genoemd) breidt het vraagtype Lijst verder uit. Er kan een matrix worden gemaakt waarin de kolommen een subvraag aangeven en dezelfde antwoorden steeds de rij aangeven. De tekst van de vraag kan of specifieke vraag zijn of een beschrijving.

Voor de uitvoer is er geen verschil hoe het wordt opgeslagen met het vraagtype 'Lijst(Radioknoppen). In beide wordt het gegeven antwoord opgeslagen in een aparte kolom in de resultaattabel.

Behalve de meer flexibele array types 'Array', 'Array (teksten)' en 'Array (getallen)' heeft LimeSurvey ook een aantal meer gebruikersvriendelijke array types met voorgedefinieerde antwoorden.

Array

Met een array kun je subvragen maken met aan de linkerkant koppen langs de y-as van een tabel, en je deelnemers laten reageren met een reeks mogelijke antwoordopties waarbij die subvragen gebruikt worden. Voorbeelden van gebruik van dit type zijn schaal meerkeuzevragen en vragen waarbij feedback over verschillende eigenschappen van een onderwerp nodig is.

Lees meer over Array.

Array (5 punten)

Een vraagtype met antwoordopties op een 1 t/m 5 schaal. Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

A-5 point.jpg

Lees meer over Array (5 punten).

Array (10 punten)

Een vraagtype met antwoordopties op een 1 t/m 10 schaal. Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

B 10 point.jpg

Lees meer over Array (10 punten).

Array (Ja/Nee/Weet niet)

Een vraagtype met antwoordopties "Ja", "Nee" en "Weet niet". Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

C YNU.jpg

Lees meer over Array (Ja/Nee/Weet niet).

Array (Meer, Gelijk, Minder)

Een vraagtype met antwoordopties "Meer", "Gelijk" en "Minder". Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

E ISD.jpg

Lees meer over Array (Meer, Gelijk, Minder).

Array met kolom

Dit vraagtype is gelijk aan het vraagtype array, alleen zijn de assen (subvragen en antwoorden) net andersom.

H AFL BC.jpg

Lees meer over Array met kolom.

Array dubbele schaal

Met dit vraagtype zijn er twee schalen voor antwoordopties per subvraag.  Je kunt de kopregels per schaal instellen met de speciale instellingen:

1 DSC.jpg

Je kunt een bijzonder vraagattribuut instellen om dropdown lijsten te gebruiken:

1 DSC DD.jpg

Lees meer over Array dubbele schaal.

Array (getallen)

Dit vraagtype heeft een array met genummerde dropdown velden met een verzameling van subvragen op de y-as en een andere verzameling van subvragen op de x-as.

DP MFN.jpg

Je kunt een bijzonder vraagattribuut instellen om checkboxen te gebruiken:

DP MFN CB.jpg

Lees meer over Array (getallen).

Array (teksten)

Het vraagtype Array (teksten) heeft een array met tekstvelden met een verzameling van subvragen op de y-as en een andere verzameling van subvragen op de x-as.

SC MFT.jpg

Lees meer over Array (teksten).

Gesloten vragen

Onder gesloten vragen bedoelen we vragen waarvan de invoer voorgedefinieerd is.

Datum

Dit vraagtype kan gebruikt worden om een bepaalde datum te laten invoeren, of alleen een tijd of voor zowel een datum als een tijd. De datum en tijd kunnen direct worden ingevoerd of geselecteerd worden in een kalender of geselecteerd worden met dropdownlijsten. Je kunt kiezen voor validatie, en een minimale en een maximale datum. Er worden meerdere formaten voor datum en tijd ondersteund. Enkele van deze functies zijn pas beschikbaar vanaf versie 2.05+.

D Date DD.jpg Datetime.jpg Timepicker.jpg

Lees meer over Datum.

Bestand upload

Dit vraagtype (beschikbaar vanaf versie v1.91) kan worden gebruikt om de respondent een of meer bestanden te laten uploaden als antwoord op een vraag. Voorbeeld: een bedrijf met vacatures kan met deze vraag aan een sollicitant vragen om een foto of een c.v.

File-upload-screenshot.png

Lees meer over Bestand upload.

Geslacht

Met dit vraagtype kan de respondent kiezen uit "Man" en "Vrouw". De keuze "Geen antwoord" is optioneel en afhankelijk van de instellingen.

G Gender.jpg

Je kunt ook een "Geen antwoord" optie toevoegen als de vraag niet verplicht is.

Lees meer over geslacht.

Taalkeuze

Met dit vraagtype kan de gebruiker de taal van de enquête wijzigen. In een dropdown veld, kan de gebruiker kiezen uit de talen waarin de enquête beschikbaar is (standaardtaal en optioneel additionele talen).

Lees meer over taalkeuze.

Numerieke invoer

Met dit vraagtype kan je de deelnemer vragen om 1 getal in te voeren.

N Num.jpg

Lees meer over Numerieke invoer.

Meervoudige numerieke invoer

Dit vraagtype is een variant op het vraagtype "Numerieke invoer". Je kunt meerdere tekst invoervelden maken voor numerieke invoer. Ele invoerveld staat voor een subvraag, de tekst van de subvraag is dan het label voor het invoerveld.

K Multi Num.jpg

Lees meer over Meervoudige numerieke invoer.

Rangschikken

Met dit vraagtype kun je aan je deelnemer een lijst tonen met mogelijke antwoorden/opties, die hij/zij dan naar zijn/haar voorkeur op een volgorde kan zetten. Ranking example.jpg

Lees meer over rangschikken.

Tekst scherm

Dit vraagtype toont alleen maar een tekst, het verzamelt geen gegevens van de gebruiker. Je kunt hiermee een instructie aan de deelnemer geven.
Omdat de tekst van deze vraag HTML code of JavaScript code kan bevatten, kan je dit ook voor andere doelen gebruiken.

X Boilerpl.jpg

Lees meer over tekst scherm.

Ja/Nee

Met dit vraagtype kun je de deelnemer laten kiezen uit "Ja" en "Nee".
Y YN.jpg

lees meer over Ja/Nee.

Vergelijking

Je kunt met dit vraagtype een vergelijking maken (bijv. een berekening of een maatwerk rapport) en dan opslaan in de database.  Je kunt de syntax die ondersteund wordt door Expressie Beheer gebruiken. Als je numerieke waarden gebruikt, dan moet je de instelling 'alleen getallen' kiezen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Lees meer over vergelijking.

Meerkeuzevragen

Soms wil je dat de deelnemer meerdere antwoorden kan selecteren in een vraag; dit kan met checkboxes.

Meerkeuze vraag

Dit vraagtype verzamelt invoer van meerdere selecties met checkboxes.
M multiple options.png

Lees meer over meerkeuzevraag.

Meerkeuzevraag met opmerkingen

Met dit vraagtype wordt invoer verzameld van meerdere selecties met checkboxes, waarbij de deelnemer ook aanvullende opmerkingen kan maken.
P multiple options with comment.png

Lees meer over meerkeuzevraag met opmerkingen.

Enkelekeuzevragen

Bij een enkelekeuzevraag kan de deelnemer maar een van de voorgedefinieerde antwoorden kiezen.

5 punt keuze

Dit vraagtype worden 1 tot 5 mogelijke keuzes getoond waaruit de gebruiker één keuze kan selecteren.

5 List.jpg

Lees meer over 5 punt keuze.

Lijst (Dropdown)

Met dit vraagtype kunt je invoer verzamelen van een dropdown lijst. Je kunt ook subcategorieën binnen de lijst maken met de speciale instelling 'Categorie scheidingsteken'.
EM ListR.png

Lees meer over Lijst (Dropdown).

Lijst (Radioknoppen)

Met dit vraagtype verzamel je invoer van een lijst met radioknoppen.
L ListR.png

Lees meer over Lijst (Radioknoppen).

Lijst met opmerkingen

Met dit vraagtype toon je een lijst met radioknoppen, de deelnemer kan aanvullende opmerking invoeren bij zijn keuze.
O ListComment.jpg

Lees meer over Lijst met opmerkingen.

Tekst vragen

Er zijn een aantal vraagtypes met teksten. Deze kunnen verder worden gedefinieerd met de speciale instellingen, daar kun je het aantal invoertekens beperken als ook de grootte van het invoerveld.

Verder kan de tekstinvoer nog worden gecontroleerd met reguliere expressies.

Korte vrije tekst

Met dit vraagtype lees je een regel tekstinvoer.

S ST.jpg

Lees meer over korte vrije tekst.

Lange vrije tekst

Met dit vraagtype lees je meerdere regels tekstinvoer.

T LT.jpg

Lees meer over Lange vrije tekst.

Extra lange vrije tekst

Met dit vraagtype lees je meerdere regels tekstinvoer, het is breder dan het "Lange vrije tekst" vraagtype.
U UFT.jpg

Lees meer over extra lange vrije tekst.

Meerdere korte vrije teksten

Dit vraagtype is een variant op het "Korte vrije tekst" vraagtype waarbij er bij die vraag meer dan een invoerveld met tekst kan worden ingevuld. De deelnemer kan antwoorden toevoegen. Elk antwoord krijgt het label van het nieuwe invoerveld.
Q MST.jpg
Lees meer over Meerdere korte vrije teksten.