Actions

Vraagtypes

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question types and the translation is 100% complete.


Introductie

Op deze pagina staan alle beschikbare vraagtypes, je kunt hier een gedetailleerde uitleg per vraagtype vinden.

Overigens zit er in de LimeSurvey download een voorbeeld enquête met alle beschikbare vraagtypes. Kijk in de map /docs/demosurveys. Importeer dat eens en probeer dan elk vraagtype uit.

In LimeSurvey bestaat een enquête uit een of meer vraaggroepen die elk een of meer vragen bevat. Je moet dus voordat je een vraag kunt toevoegen eerst de vraaggroep aanmaken waarin je de vraag wilt toevoegen.

Vraagtypes

Om een vraagtype te wijzigen, ga je eerst naar het paneel waar je de vraag kunt wijzigen. Klik dan op de tab Algemene opties:Selecteer daarna het gewenste vraagtype in het menu Selecteer vraagtype (kijk ook naar de screenshots om het juiste vraagtype te selecteren):Lees ook deze introductie over vragen eens.
De volgende vraagstijlen kunnen in een enquête gebruikt worden:


Subvragen

Meestal heeft een vraag alleen antwoorden. Maar bij vraagtypes als arrays, wat eigenlijk een set van vragen is, waarbij elke subvraag kan worden beantwoord door de deelnemer (meestal door een keuze uit een aantal voorgedefinieerde antwoorden).

Een ingewikkelder voorbeeld is het vraagtype 'Array (tekst)' waar de deelnemer waarden moet invullen voor combinaties. Het 'antwoord' is dan de waarde die door de deelnemer wordt ingevuld. De twee schalen van het array zijn de 2 schalen van de subvragen.


Arrays

Het vraagtype Array (soms array (multi-flexibel) genoemd) breidt het vraagtype Lijst verder uit. Er kan een matrix worden gemaakt waarin de kolommen een subvraag aangeven en dezelfde antwoorden steeds de rij aangeven. De tekst van de vraag kan of een specifieke vraag of een beschrijving zijn.

Voor de uitvoer is er geen verschil hoe het wordt opgeslagen met het vraagtype Lijst (Radioknoppen) . In beide wordt het gegeven antwoord opgeslagen in een aparte kolom in de resultaattabel.

Behalve de meer flexibele arraytypes Array, Array (teksten) en Array (getallen) heeft LimeSurvey ook een aantal meer gebruikersvriendelijke arraytypes met voorgedefinieerde antwoorden.

In de video worden de array-vraagtypes uitgelegd.

Array

Met een array kun je subvragen maken. Elke subvraag heeft dan dezelfde antwoorden. Je kunt dit gebruiken als je feedback wilt over verschillende aspecten van een product.

Voorbeeld 1: downloaden zip

Voorbeeld 2: downloaden zip

Lees meer over Array.

Array (5 punten)

Een vraagtype met antwoordopties op een 1 t/m 5 schaal. Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

Tip: Als je een andere schaal dan 5 punten nodig hebt, gebruik dan het algemeen vraagtype Array.


Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over het vraagtype Array (5 punten).

Array (10 punten)

Een vraagtype met antwoordopties op een 1 t/m 10 schaal. Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

Tip: Als je een andere schaal wilt gebruiken, wijzig dan het vraagtype en gebruik het algemene array vraagtype.

Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over het vraagtype Array (10 punten).

Array (Ja/Nee/Weet niet)

Een vraagtype met de antwoordopties "Ja", "Nee" en "Weet niet". Als de vraag niet verplicht is kun je een "Geen antwoord" antwoordoptie toevoegen.


Voorbeeld: downloaden zip

De optie "Geen antwoord" wordt getoond als de vraag niet verplicht is.

Lees meer over Array (Ja/Nee/Weet niet).


Array (Meer, Gelijk, Minder)

Een vraagtype met de antwoordopties "Meer", "Gelijk" en "Minder". Als de vraag niet verplicht is wordt er standaard een "Geen antwoord" antwoordoptie toegevoegd.

Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over Array (Meer, Gelijk, Minder).


Array per kolom

Dit vraagtype is gelijk aan het vraagtype array, alleen zijn de assen (subvragen en antwoorden) net andersom.


Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over het vraagtype Array per kolom.

Array dubbele schaal

Met dit vraagtype zijn er twee schalen voor antwoordopties per subvraag.  Je kunt de kopregels per schaal instellen met de instellingen:Je kunt ook een bijzonder vraagattribuut instellen om dropdownlijsten te gebruiken:Voorbeeld: downloaden zip

Voorbeeld 2: downloaden zip

Lees meer over het vraagtype Array dubbele schaal.


Array (getallen)

Dit vraagtype heeft een array met genummerde dropdownvelden met een verzameling van subvragen op de y-as en een andere verzameling van subvragen op de x-as.


Je kunt ook een vraagattribuut instellen om in deze vraag checkboxen te gebruiken:Voorbeeld zonder checkboxen: downloaden zip

Voorbeeld met checkboxen: downloaden zip

Lees meer over Array (getallen).


Array (teksten)

Het vraagtype Array (teksten) heeft een array met tekstvelden met een verzameling van subvragen op de y-as en een andere verzameling van subvragen op de x-as.


Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over Array (teksten).

Gesloten vragen

Onder gesloten vragen (of maskervragen) bedoelen we vragen waarvan de invoer voorgedefinieerd is.


Datum

Dit vraagtype kan gebruikt worden om een bepaalde datum te laten invoeren, of alleen een tijd of voor zowel een datum als een tijd. De datum en tijd kunnen direct worden ingevoerd of geselecteerd worden in een kalender of geselecteerd worden met dropdownlijsten. Je kunt als enquête-beheerder kiezen voor validatie, en een minimale en een maximale datum. Er worden meerdere formaten voor datum en tijd ondersteund.

Voorbeeld: downloaden zip

Lees meer over Datum.


Bestandsupload

Dit vraagtype kan worden gebruikt om de respondent een of meer bestanden te laten uploaden als antwoord op een vraag. Voorbeeld: een bedrijf met vacatures kan met deze vraag aan een sollicitant vragen om een foto of een actueel c.v.


Voorbeeld: download zip

Lees meer over het vraagtype Bestandsupload.


Geslacht

Met dit vraagtype kan de respondent kiezen uit "Man" en "Vrouw".

Voorbeeld: download zip

De optie "Geen antwoord" wordt getoond als de vraag niet verplicht is.

Je kunt ook een "Geen antwoord" optie toevoegen als de vraag niet verplicht is.

Lees meer over geslacht.


Taalkeuze

Met dit vraagtype kan de gebruiker de taal van de enquête wijzigen. In een dropdownveld kan de gebruiker kiezen uit de talen waarin de enquête beschikbaar is.

De lijst bevat de The dropdown list includes the standaardtaal (geselecteerd bij het aanmaken van de enquête) en de additionele talen (deze kunnen op het paneel Algemene instellingen gewijzigd worden).

Voorbeeld: download zip

Lees meer over het vraagtype taalkeuze.


Numerieke invoer

Met dit vraagtype kan je de deelnemer vragen om een getal in te voeren.Voorbeeld: downloaden zip.

Lees meer over Numerieke invoer.


Meervoudige numerieke invoer

Dit vraagtype is een variant van het vraagtype "Numerieke invoer". Je kunt meerdere tekst invoervelden maken voor numerieke invoer. Elk invoerveld staat voor een subvraag, de tekst van de subvraag is dan het label voor het invoerveld.Voorbeeld: downloaden.

Lees meer over Meervoudige numerieke invoer.


Rangschikken

Met dit vraagtype kun je aan je deelnemer een lijst tonen met mogelijke antwoorden/opties, die hij/zij dan naar zijn/haar voorkeur op een volgorde kan zetten.Voorbeeld: download zip.

Lees meer over rangschikken.


Geavanceerd rangschikken (nieuw in 5.x)

Met dit vraagtype kun je aan je deelnemer een lijst tonen met mogelijke antwoorden/opties in de vorm van afbeeldingen, die hij/zij dan naar zijn/haar voorkeur op een volgorde kan zetten.


Tekst scherm

Dit vraagtype toont alleen maar een tekst, het verzamelt geen gegevens van de gebruiker. Je kunt hiermee een instructie aan de deelnemer geven.

Omdat de tekst van deze vraag HTML-code of JavaScript-code kan bevatten, kan je dit ook voor andere doelen gebruiken.Voorbeeld: download

Lees meer over het vraagtype tekst scherm.


Ja/Nee

Met dit vraagtype kan de enquête-beheerder de deelnemer laten kiezen uit "Ja" en "Nee".Voorbeeld: downloaden zip.

lees meer over Ja/Nee.


Vergelijking

 Tip: Anders dan bij alle andere vraagtypes wordt een verborgen vergelijking altijd berekend en wordt de waarde opgeslagen in de database.


 Tip: Het vraagtype toestaan een waarde toe te kennen aan een andere vraag. Lees: toekennings-operator.


  Vanwege de beveiliging wordt er geen HTML-code opgeslagen.


Je kunt met dit vraagtype een vergelijking maken (bijv. een berekening of een maatwerk rapport) en dan opslaan in de database. Je kunt de syntax gebruiken die ondersteund wordt door ExpressionScript. Als je numerieke waarden gebruikt, dan moet je de instelling alleen getallen kiezen zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hier een voorbeeld hoe je dit vraagtype kunt gebruiken:
Voorbeeld: download zip.

Lees meer over vergelijking.

Meerkeuzevragen

Soms wil je dat de deelnemer meerdere antwoorden kan selecteren in een vraag; dit kan met checkboxes.


Meerkeuze vraag

Dit vraagtype verzamelt invoer van meerdere selecties met checkboxes.Voorbeeld: downloaden zip.

Lees meer over het vraagtype meerkeuzevraag.


Meerkeuzevraag met opmerkingen

Met dit vraagtype wordt invoer verzameld van meerdere selecties met checkboxes, waarbij de deelnemer ook aanvullende opmerkingen kan maken.


Voorbeeld: download

Lees meer over het vraagtype meerkeuzevraag met opmerkingen.

Bootstrap-knoppen (nieuw in 5.x)

Dit vraagtype kan invoer van meerdere selecties verzamelen met behulp van een bootstrap-knop. De deelnemer kan klikken en dan wordt het geselecteerd.

Meerkeuze afbeelding selecteren (nieuw in 5.x)

Dit vraagtype kan invoer van meerdere selecties verzamelen met behulp van een het klikken op afbeeldingen. De deelnemer kan op een afbeelding klikken en dan wordt het geselecteerd.De afbeeldingen moeten eerst worden geïmporteerd met behulp van de bronnen-link in de enquête-instellingen. Vervolgens kunnen de afbeeldingen worden geselecteerd als afbeelding om te gebruiken voor de subvragen met behulp van de HTML-editor.


Enkelekeuzevragen

Bij een enkelekeuzevraag kan de deelnemer maar een van de voorgedefinieerde antwoorden kiezen.


5-puntskeuze

Dit vraagtype toont horizontaal 1 tot 5 mogelijke keuzes waaruit de gebruiker één keuze kan selecteren.Voorbeeld: downloaden

Lees meer over het vraagtype 5-puntskeuze.


Lijst (Dropdown)

Met dit vraagtype kunt je invoer verzamelen van een dropdownlijst. Je kunt ook subcategorieën binnen de lijst maken met het attribuut 'Categorie scheidingsteken'.Voorbeeld: downloaden

Lees meer over Lijst (Dropdown).


Lijst (Radioknoppen)

Met dit vraagtype verzamel je invoer van een lijst met radioknoppen.


Voorbeeld: downloaden

Lees meer over Lijst (Radioknoppen).


Lijst met opmerkingen

Met dit vraagtype toon je een lijst met radioknoppen, de deelnemer kan aanvullende opmerking invoeren bij zijn keuze.


Voorbeeld: download

Lees meer over Lijst met opmerkingen.


Afbeeldingen selectielijst (Radio) (Nieuw in 5.x)

Met dit vraagtype kunt u enkele invoer uit een lijst met afbeeldingen verzamelen.

De afbeeldingen kunnen worden toegevoegd met behulp van de subvraag HTML-Editor.

Bootstrap-knoppen (nieuw in 5.x)

Met dit vraagtype verzamel je invoer van een lijst met bootstrap-knoppen.

Tekst vragen

Er zijn een aantal vraagtypes met teksten. Deze kunnen verder worden gedefinieerd met de vraagattributen, daar kun je bijvoorbeeld het aantal invoertekens beperken als ook de grootte van het invoerveld.

Verder kan de tekstinvoer nog worden gecontroleerd met reguliere expressies.


Korte vrije tekst

Met dit vraagtype lees je een regel tekstinvoer.


Voorbeeld: downloaden

Lees meer over het vraagtype korte vrije tekst.

Lange vrije tekst

Met dit vraagtype lees je meerdere regels tekstinvoer.Voorbeeld: downloaden.

Lees meer over het vraagtype Lange vrije tekst.


Extra lange vrije tekst

Met dit vraagtype kun je meerdere regels tekst laten invoeren.Voorbeeld: downloaden.

Lees meer over het vraagtype extra lange vrije tekst.


Meerdere korte vrije teksten

Dit vraagtype is een variant op het "Korte vrije tekst" vraagtype waarbij er bij die vraag meer dan een invoerveld met tekst kan worden ingevuld. De deelnemer kan antwoorden toevoegen. Elk antwoord krijgt het label van het nieuwe invoerveld.Voorbeeld: downloaden


Lees meer over het vraagtype Meerdere korte vrije teksten.


Browserdetectie (nieuw in 5.x)

Het vraagtype Browserdetectie bepaalt de door de deelnemer gebruikte browser en besturingssysteem.


Wanneer "gebruik kaartservices" is ingeschakeld, wordt er een kaart weergegeven.

Opmerking: om Google Maps te gebruiken, moet een geldige Google Maps API-sleutel zijn vastgelegd in de algemene instellingen van uw installatie.


Deelnemers kunnen de pin gebruiken om een locatie op de kaart te kiezen.

Invoer op aanvraag (nieuw in 5.x)

De invoer op aanvraag geeft kolom voor kolom weer en deelnemers kunnen o.a. de knop Toevoegen gebruiken om meer antwoorden toe te voegen. Gebruik de vraaginstellingen om meer opties toe te voegen.


Opmaak vragen

Je kunt CSS gebruiken voor de opmaak (lay-out/design) van een vraag. Informatie over de opmaak van vragen.