Actions

Vraagtype - Meervoudige numerieke invoer

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Question type - Multiple numerical input and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Nederlands • ‎slovenščina

Contents

Korte beschrijving

Dit vraagtype is een variant op het vraagtype "Numerieke invoer". Je kunt meerdere tekst invoervelden maken voor numerieke invoer. Ele invoerveld staat voor een subvraag, de tekst van de subvraag is dan het label voor het invoerveld.

K Multi Num.jpg

Je kunt de functionaliteit van dit vraagtype met verschillende vraagattributen uitbreiden. In dit voorbeeld gebruiken we een instelling om de som te controleren van de ingevoerde getallen.

Download voorbeeld (Engels): K_-_Multiple_Numerical_eq_10.csv

NB: Je kunt functies van het "Meervoudige numerieke invoer" vraagtype gebruiken (schuif lay-out, maximale som), ook als er maar 1 item is. In plaats van meerdere subvragen toe te voegen, kun je dus alleen de ene toevoegen die je nodig hebt.

Gebruik schuif lay-out

Door de 'schuif lay-out' in te schakelen bij de speciale instellingen van de vraag, krijg je geen normaal invoerveld, maar een schuif (slider). De kun je ook nog verder instellen. Het uiterlijk wordt grotendeels via CSS bepaald (o.a. kleuren) in het standaardsjabloon met de klasse .ui-slider.

K MN Slider.jpg

Download voorbeeld (Engels): K_-_Multiple_Numerical_eq_10_Slider.csv

Hoofd instellingen

Verplicht (mandatory)

Beschrijving

Met deze optie kun je instellen dat alle onderdelen van de vraag beantwoordt moeten worden. Als je een vraag hebt met subvragen en je wilt niet alle onderdelen verplicht maken, gebruik dan de optie min_answers.

Geldige waarden

 • Ja
 • Nee (standaard)Validatie (met reguliere expressies) (preg_validation)

Beschrijving

Met deze optie kun je een reguliere expressie specificeren waarmee je alle delen van een vraag kunt controleren.

Als volgens de validatie een vraag of subvraag niet goed is, dan wordt de achtergrond van het tekst invoerveld veranderd in rood (Nieuw in 1.92 ), je ziet als ontwerper dan gemakkelijk de fouten.

Geldige waarden

 • elke geldige reguliere expressie

Voorbeeld

 • Hier staan meerdere voorbeeldenStandaardwaarde (defaults)

Beschrijving

Hiermee kun je de standaardwaarde instellen voor enkele lijst, meerkeuze en tekst vraagtypes (Nieuw in 1.92 ).

Geldige waarden

 • Bij enkele keuze vragen: Je kunt met dropdown veld(en) de verlangde standaard kiezen.
 • Bij meerkeuzevragen: Je kunt met een checkbox de verlangde standaard kiezen (aanvinken of niet aanvinken).
 • Bij tekst vragen (Nieuw in 1.92 ): Je kunt in een tekstveld een waarde of een expressie invullen. Bij een expressie moet je omringende accolades gebruiken.
 • Voor vragen met datum/tijd: bij gebruik van een expressie om een datum te zetten moet het formaat date('Y-m-d') of date('Y-m-d H:i') zijn. Als je de huidige tijd alvast wilt gebruiken in een vraag met een datum met het format HH:MM (uren en minuten), zou je het volledige formaat gebruiken in de expressie: date('Y-m-d H:s'). Het formaat in de expressie is onafhankelijk van het formaat in de vraag.

Voorbeeld

 • Bij een niet anonieme enquête staat de leeftijd van de respondent op het moment van de aanmaken van de token tabel in {TOKEN:ATTRIBUTE_1}. Je wilt nu een vraag alvast invullen met deze waarde en aan de respondent vragen om de leeftijd indien nodig te corrigeren. In het invoerveld voor de standaardwaarde geef je dan op {TOKEN:ATTRIBUTE_1}

Wees voorzichtig met de standaardwaarde bij een verborgen vraag

 • Als u een verborgen vraag heeft met een standaardwaarde dan wordt deze standaardwaarde alleen gezet als de gebruiker bij de stap met deze vraag komt. Dat betekent dat als de hele groep verborgen is er geen standaardwaarde is, of als u vraag per vraag toont er geen standaardwaarde is.
 • Voor een verborgen vraag is er een alternatieve oplossing mogelijk met Expressiebeheer met de assignment operator.Relevantie vergelijking

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 1.92


Beschrijving

Als de waarde 1 of true is dan is de vraag relevant en wordt de vraag getoond bij het invullen van de enquête. En anders niet. Bij alle vragen kun je een relevantie vergelijk specificeren. Dit vervangt de condities, het ondersteunt veel meer complexe logica.

Syntax markering in kleur

Wanneer je de relevantie vergelijking opslaat, dan wordt het geëvalueerd en met kleur gemarkeerd. De fouten worden met een kleur aangegeven waardoor je de fouten gemakkelijker ziet,

Geldige waarden

De vergelijking gebruikt de syntax die beschreven is in de Expressie Beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Voorbeelden van het met kleur markeren, oftewel syntax highligting.


Speciale instellingen

Antwoord voorvoegsel (prefix)

Beschrijving

Een tekst die voor het tekstinvoerveld getoond wordt. De prefix wordt links van de invoer getoond.

Op het kleine scherm : prefix getoond boven de invoer. Als u het links wilt hebben staan (Nieuw in 3.0.0 ) : voeg suffix-prefix-force klasse toe aan de vraag.

Voorbeeld

Als je voor dit attribuut de waarde "$" invult, dan wordt er een dollar teken getoond direct voor het invoerveld.Antwoord achtervoegsel (suffix)

Beschrijving

Een tekst die wordt toegevoegd aan het eind van een tekst. De prefix wordt weergegeven rechts van het invoerveld.

Op het kleine scherm : prefix wordt getoond onder de invoer. Als u wilt rechts wilt hebben staan (Nieuw in 3.0.0 ) : voeg dan het suffix-prefix-force class toe aan de vraag.

Voorbeeld

Als je voor dit attribuut de waarde "%" invult, dan wordt er een percentage teken getoond direct na het invoerveld.Breedte invoerveld (text_input_width)

Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 2.50.0


Beschrijving

Dit attribuut bepaald de breedte van het tekstinvoerveld, het beperkt niet het aantal tekens dat kan worden ingevoerd.

Voorbeeld

Als u wilt dat het invoergedeelte de gehele pagina gebruikt en onder de subvraag : vul 100% in.Tekst invoerlengte (input_size) (Nieuw in 3.0.0 )

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 3.0.0


Beschrijving

Bepaalt de lengte of grootte van de invoer:text of textarea. Het limesurvey package zorgt ervoor dat de invoer getoond wordt met width:auto. De invoer lijkt dan smaller, als het aantal tekens hier ingevuld.Willekeurige antwoord volgorde (random_order)

Important.png
Attentie : De volgorde wordt niet bewaard. Als de respondent de enquête opslaat en later verdergaat kan de volgorde anders zijn.

Beschrijving

Met dit attribuut kun je er voor zorgen dat de volgorde van de antwoordopties/subvragen willekeurig is. De volgorde is willekeurig op het moment van tonen, dus als iemand bij het invullen terugkeert naar de vraag op een voorgaande pagina dan kan de volgorde anders zijn, als bij het eerder tonen van die vraag in die sessie. Het tonen in willekeurige volgorde kan mogelijke ruis bij het invullen voorkomen. Let erop dat als een vraag subvragen heeft de volgorde van de subvragen ook random is, maar niet de volgorde van de antwoordopties.

Beschikbare opties

 • Willekeurige volgorde bij laden pagina
 • Uit (standaard)Verberg tip (hide_tip)

Beschrijving

Bijna alle vraagtypes hebben een helptekst om de deelnemer te ondersteunen bij het invullen van de vraag. Met dit attribuut kun je de helpfunctie uitzetten.

Deze helptekst bevat informatie over de validatie (minimum/maximum aantal antwoorden, minimum/maximum van de som van de antwoorden). Als de hide_tip de waarde 'Ja' heeft, dan wordt de helptekst verborgen, maar als de deelnemer een ongeldige waarde invult wordt de helptekst getoond (in het rood omdat het een foutmelding is). Na het verbeteren blijft de tekst in het groen staan.

LimeSurvey verbergt dynamisch de tip via CSS, je kunt een andere manier kiezen om de tip te verbergen. Bijvoorbeeld de tip tonen als de gebruiker een fout maakt:

.hide-tip .good {display: none;}
.hide-tip .error {display: none;}
.input-error .hide-tip .error {display: block;}

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)De vraag altijd verbergen (hidden)

Beschrijving

Als je met een URL een vraag al ingevuld toont, dan kun je er met deze instelling ook voor zorgen dat de vraag helemaal niet getoond wordt aan de deelnemer. Deze instelling gaat voor wat met condities is ingesteld, de vraag wordt helemaal niet opgenomen op de pagina. Als je een vraag alleen wilt verbergen (bijvoorbeeld om even snel een waarde op te slaan) gebruik dan in de vraag broncode embedded JavaScript.

Notice.png
Tip: De vraag wordt niet getoond in HTML, het kan worden ingesteld met een vergelijking of enquête URL, maar niet met JavaScript

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)Is gelijk aan de waarde van de som (equals_num_value)

Beschrijving

Vul hier de som in van invoer door de deelnemer bij de verschillende velden van de vraag. Voorbeeld: als je hier 20 invult, dan wil je de invoer alleen accepteren als de som van alle invoer bij deze vraag 20 is.

Geldige waarden

 • Elk getal
Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 1.92


 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.Minimale som (min_num_value)

Beschrijving

Je vult hier (optioneel) in de minimale som van alle invoer bij deze vraag.

Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1
Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 1.92
 • een getal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Als je hier 20 invult, dan wil je de invoer alleen accepteren als de som van alle invoer bij deze vraag minimaal 20 is.Maximale som (max_num_value)

Beschrijving

Je vult hier (optioneel) in de maximale som van alle invoer bij deze vraag.

Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1
Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 1.92
 • een getal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Als je hier 20 invult, dan wil je de invoer alleen accepteren als de som van alle invoer bij deze vraag maximaal 20 is.Maximum karakters (maximum_chars)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je het maximum aantal karakters instellen dat ingevoerd kan worden.

Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1


QS:Min num value sgqa/nl


Maximale waarde van SGQA (max_num_value_sgqa)

Important.png
Ontraden : Deze optie wordt ontraden vanaf versie 1.92. Gebruik max_num_value.

Beschrijving

Het antwoord ingevuld bij de vraag behorend bij de SGQA identifier, bepaald de minimale som van de antwoorden die bij deze vraag mag worden ingevuld.

Voorbeeld

Je moet de werking van SGQA identifier begrijpen als je dit attribuut wilt gebruiken.

Als je hier een SGQA identifier zou invullen, dan zou dat betekenen dat de totale waarde van de ingevoerde getallen bij deze vraag niet groter mag zijn dan wat als antwoord is ingevuld bij de vraag waar het SGQA naar verwijst.Toon in openbare statistieken (public_statistics)

Beschrijving

De beheerder kan met dit attribuut kiezen of de resultaten van een bepaalde vraag getoond moeten worden aan de respondent na het voltooien van het invullen van de enquête. In het algemeen worden statistieken niet aan de respondent getoond. enquête instelling 'Openbare statistieken' moet worden ingeschakeld!

Deze instelling staat voor elke vraag standaard op 'Nee' (=Niet tonen van de statistieken van deze vraag aan de respondent). Je moet dit dus per vraag inschakelen als je de statistieken van die vraag wilt tonen.

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)Forceer nieuwe pagina (page_break)

Beschrijving

Dit attribuut is alleen actief als je een enquête gaat afdrukken. Je kunt een nieuwe pagina forceren voor de vraag. (In de Opera browser is dit niet nodig, die handelt dit zelf af.)

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)Gebruik schuif lay-out (slider_layout)

Beschrijving

Als je dit vraagattribuut op "Aan" zet, dan wordt de lay-out van een vraag met het vraagtype "meerdere numerieke invoer" gewijzigd in een schuif (slider).

Beschikbare opties

 • Aan
 • Uit (standaard)Schuif begint in het midden (slider_middlestart)

Beschrijving

De handel wordt in het midden van de schuif getoond. Dit is niet het zetten van de standaardwaarde.

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)Schuif precisie (slider_accuracy)

Beschrijving

Als je de schuif lay-out gebruikt, dan bepaald dit attribuut de stapgrootte van de schuif. Expressiebeheer kan worden gebruikt (zonder haakjes), maar als voordat de pagina wordt getoond de waarde geen getal is wordt de waarde 1 gebruikt.

Geldige waarden

 • Een positief floating point getal, bijvoorbeeld "0.1" of "2"Schuif maximale waarde (slider_max)

Beschrijving

Als je de schuif lay-out gebruikt, dan bepaald dit attribuut de waarde aan de rechterkant.

Voorbeeld

 • 50
 • if(QCODE>10,QCODE,10)Schuif links/rechts tekst scheidingsteken (slider_separator)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je het scheidingsteken bepalen dat gebruikt wordt om de tekstlabels te scheiden die links en rechts van de schuif komen te staan. Voorbeeld:

Gebruik voor dit scheidingsteken een verticale streep ¦

Maak je subvragen dan zo:

Subvraag1 tekst¦tekst links¦tekst rechts

Voorbeeld

Scheidingsteken schuif |Toon waarden (min,max) van de schuif (slider_showminmax)

Beschrijving

Activeer deze optie om de minimum en maximum waarde onder de schuif te tonen.

Beschikbare opties

 • Ja
 • Nee (standaard)Schuif minimale waarde (slider_min)

Beschrijving

Als je de schuif lay-out gebruikt, dan bepaald dit attribuut de waarde aan de linkerkant. In deze conditie, en als er geen minimum gezet is dan wordt deze waarde als minimum gebruikt. Expressiebeheer kan gebruikt worden (zonder haakjes), maar als de waarde niet gezet is voordat de pagina getoond wordt, dan wordt de waarde 0 gebruikt.

Voorbeeld

 • 10
 • if(QCODE<0,QCODE,0)Schuif startwaarde (slider_default)

Beschrijving

Als je de schuif lay-out gebruikt, dan bepaald dit de startwaarde van de schuif (als er in de sessie van deze gebruiker nog geen antwoord is gegeven).

Als je dit attribuut gebruikt, dan is het eigenlijk een beginwaarde voor de deelnemer, dit betekent ook dat als de vraag verplicht is, dat dat dan niets betekent. Als de deelnemer de schuif laat staan, dan krijg je deze waarde als antwoord.

Geldige waarden

 • Elk getal van ExpressiebeheerArray filter (array_filter)

Beschrijving

Met een array-filter kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responses getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

Vanaf versie 1.92 kunnen opeenvolgende vragen gefilterd worden voor elk array vraagtype, inclusief:
 • Meerkeuzevragen
 • Meerkeuzevragen met opmerkingen
 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meervoudige numerieke invoer
 • Array (5 punten, 10 punten, Ja/Nee/Weet niet, Meer/Gelijk/Minder, met kolom)
 • Array (Dubbele schaal, teksten, getallen)
 • Rangschikken

Verder kunnen deze vraagtypes worden gefilterd.

De enige uitzondering is Array (met kolom), die kan andere vragen filteren, maar kan niet zelf worden gefilterd.

Filter zetten

Vul de vraagcode van een vraag met meerdere opties in om het te gebruiken als bron bij het instellen van het filter. Voorbeeld: als de vraagcode "Q1" is, vul dan "Q1" in het veld 'Array filter' of het veld 'Array Filter uitsluiting' in de speciale instellingen van de vraag die je wilt filteren. Alleen de in vraag Q1 geselecteerde antwoordopties zijn zichtbaar in de gefilterde vraag.

Vanaf versie 1.92, kun je meerdere array_filter opties gebruiken bij een vraag. Gebruik dan een puntkomma om ze te scheiden

Bij het instellen van een Array filter is het verplicht dat de gebruikte vragen precies dezelfde antwoordenlijst hebben. Als de vragen niet dezelfde set van antwoorden en codes hebben, zal het filteren niet lukken.

Vanaf versie 1.92, als Q2 subvragen heeft, die ontbreken in Q1, dan worden deze altijd getoond.

Trapsgewijs

Een Array filter werkt trapsgewijs; je kunt een vraag selecteren die een andere vraag filtert, die een andere vraag filtert, enz.

Array filter voorbeeld

Aanvink items: ‘Een’, ‘Drie’ en ‘Vier’ in de eerste vraag geeft de entries 'Een', 'Drie' en 'Vier' die getoond worden in de volgende vraag als die een array filter gebruikt

Vraag met meerdere keuzes

Code:Q1

Vraag: Welke dieren vind je leuk?

1 Kat

2 Hond

3 Zebra

Array 5 Punten

Code:Q2

Vraag: Geef op een schaal van 1 tot 5 aan hoe leuk je deze dieren vindt. 1 staat voor Ik vind het een beetje leuk en 5 is Ik vind het een erg leuk dier

Array filter voorbeeld 2 - met Meerdere korte vrije teksten

Deze functie is vanaf versie 1.92 beschikbaar.

Array filter with multipe short text.jpg

De LimeSurvey groepsbestand voor de bovenstaande demo:

limesurvey_group_32.lsg

Array filter voorbeeld 3 - Trapsgewijze Array Filters

Deze enquête het gebruik van array_filter, array_filter_exclude, exclude_all_others en trapsgewijze array filters.

ls2_cascading_array_filter.lssArray uitsluit filter (array_filter_exclude)

Beschrijving

Met een array uitsluit filter kun je een meerkeuzevraag gebruiken om te selecteren welke responses niet getoond worden in een vervolglijst, array of meerkeuzevraag.

Vanaf versie 1.92 kunnen opeenvolgende vragen gefilterd worden voor elk array vraagtype, inclusief:
 • Meerkeuzevragen
 • Meerkeuzevragen met opmerkingen
 • Meerdere korte vrije teksten
 • Meervoudige numerieke invoer
 • Array (5 punten, 10 punten, Ja/Nee/Weet niet, Meer/Gelijk/Minder, met kolom)
 • Array (Dubbele schaal, teksten, getallen)
 • Rangschikken

Verder kunnen deze vraagtypes worden gefilterd.

De enige uitzondering is Array (met kolom), die kan andere vragen filteren, maar kan niet zelf worden gefilterd.

Filter zetten

Vul de vraagcode van een vraag met meerdere opties in om het te gebruiken als bron bij het instellen van het filter. Voorbeeld: als de vraagcode "Q1" is, vul dan "Q1" in het veld 'Array Filter uitsluiting' in de speciale instellingen van de vraag die je wilt filteren.

Vanaf versie 1.92, kun je meerdere array_filter_exclude opties gebruiken bij een vraag. Gebruik dan een puntkomma om ze te scheiden

Bij het instellen van een filter is het verplicht dat de gebruikte vragen precies dezelfde antwoordenlijst en subvragen hebben. Uw vraag zal dan alleen die antwoorden/subvragen tonen die niet geselecteerd zijn.

Als de vragen niet dezelfde set van antwoorden/subvragen en codes hebben, zal het filteren niet lukken.

Vanaf versie 1.92, als Q2 subvragen heeft, die ontbreken in Q1, dan worden deze altijd getoond.

Trapsgewijs

Een Array uitsluit filter werkt trapsgewijs; je kunt een vraag selecteren die een andere vraag filtert, die een andere vraag filtert, enz.

Voorbeeld

Aanvinken van items: ‘Een’ en ‘Drie’ in de eerste vraag betekent dat die niet getoond worden in de volgende vraag als die een array uitsluit filter gebruikt

Vraag met meerdere keuzes

Code:Q1

Vraag: Welke dieren vind je leuk?

1 Kat

2 Hond

3 Zebra

Array 5 PuntenMinimum aantal antwoorden (min_answers)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je instellen dat de gebruiker minstens het ingevulde aantal antwoordopties kiest bij een meerkeuzevraag.

Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1
Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 1.92


 • een aantal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

Als je de waarde 3 invult, dan kan de respondent de enquête alleen afronden als er minimaal 3 items geselecteerd zijn. Bij vraagtype rangschikken moeten er minstens 3 items gerangschikt zijn. Als je dit attribuut bij een vraag van het vraagtype rangschikken gebruikt, dan moet de vraag niet verplicht zijn, anders moet je alle items rangschikken.Maximum aantal antwoorden (max_answers)

Beschrijving

Met dit attribuut kun je instellen dat de gebruiker maximaal het ingevulde aantal antwoordopties kiest bij een meerkeuzevraag.

Geldige waarden

 • een aantal
 • een SGQA code (Nieuw in 1.92 )
 • een vraagcode (variabele naam) (Nieuw in 1.92 )
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades. (Nieuw in 1.92 )

Voorbeeld

Als je de waarde 2 invult, dan kan de respondent maximaal 2 items (het veld Andere is dan ook 1 item) selecteren. Bij het vraagtype rangschikken kunnen er maximaal 2 items gerangschikt worden.Minimum waarde (min_num_value_n)

Beschrijving

Minimum waarde van de numerieke invoer.

Voor de vraagtypes "Meervoudige numerieke invoer" en "Array (getallen)" (Nieuw in 1.92 ). Als je dit attribuut gebruikt, dan moet elke invoer aan de voorwaarden voldoen.

Geldige waarden

 • een getal van minimaal 1
 • een aantal (Nieuw in 1.92 )
 • een SGQA code (Nieuw in 1.92 )
 • een vraagcode (variabele naam) (Nieuw in 1.92 )
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades. (Nieuw in 1.92 )Maximum waarde (max_num_value_n)

Beschrijving

Maximum waarde van de numerieke invoer.

Notice.png
Tip: Vanaf versie 1.92 is dit ook van toepassing voor de vraagtypes "Meervoudige numerieke invoer" en "Array (getallen)". Als je dit attribuut gebruikt, dan moet elke invoer aan de voorwaarden voldoen.


Geldige waarden

 • een geheel getal, minimaal 1
Notice.png
Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 1.92
 • een aantal
 • een SGQA code
 • een vraagcode (variabele naam)
 • een vergelijking, zie Expressie beheer, zonder de omringende accolades.Vraag validatie vergelijking (em_validation_q)

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 1.92


Beschrijving

Deze vergelijking wordt gebruikt om de hele vraag te valideren. Als de invoer van een vraag niet voldoet, dan wordt de em_validation_q_tip getoond met de .em_q_fn_validation CSS style om de fout te markeren. Deze is standaard verborgen (hidden), zie template.css.

Het belangrijkste verschil van deze optie en die bij subvragen, is dat hier een foutboodschap kan worden getoond. Bij subvragen worden fouten aangegeven met de achtergrondkleur.

Geldige waarden

 • Een vergelijking die de syntax gebruikt die beschreven is in de Expressie Beheer, zonder de omringende accolades.
 • Een vergelijking, die de Expressie Beheer syntax gebruikt, zonder de omringende accolades.

Voorbeeld

 • Je wilt demografische informatie verzamelen van gebruikers met een meerdere korte teksten vraag, en je wilt valideren dat de gebruiker een goed e-mailadres en telefoonnummer invult.

Voorbeeld met ongeldige gegevens:

Validation-invalid-both.jpg

Voorbeeld met geldige gegevens:

Validation-invalid-phone.jpg

Hoe moet je de vraag wijzigen om de informatie in te voeren:

Validation-gui.jpg

En hier een stukje van het "Enquête logica bestand" waarmee je de nauwkeurigheid van je expressie kunt controleren en of er syntax fouten zijn:

Validation-logic.jpg

Zoals je kunt zien controleert de validatie vergelijking dat zowel het e-mailadres als het telefoonnummer of leeg of voldoen aan een reguliere expressie filter.

De validatie tip is de tekst die getoond moet worden als het telefoonnummer of het e-mailadres ongeldig zijn.

Kijk voor voorbeelden op ons forum: https://www.limesurvey.org/forum/can-i-do-this-with-limesurvey/111858-validate-phone-and-email-in-multiple-short-text

Notice.png
Tip: LET OP, LimeSuvey gebruikt de Perl syntax voor reguliere expressies, ze moeten dus beginnen en eindigen met een / (slash)!
Vraag validatie vergelijking tip (em_validation_q_tip)

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 1.92


Beschrijving

Als je em_validation_q gebruikt, dan is dit de optionele boodschap die als 'tip' getoond wordt.

Geldige waarden

 • elke tekst

Voorbeeld

 • Het voorbeeld staat bij de Vraag validatie. Je kunt daar zien hoe er met maatwerk kan worden aangegeven wat er als tip wordt getoond als er een fout wordt gemaakt door de gebruiker.Subvraag validatie vergelijking (em_validation_sq)

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 1.92


Beschrijving

Deze vergelijking wordt gebruikt om elke subvraag afzonderlijk te valideren. Als de invoer van een subvraag niet voldoet, dan wordt de achtergrondkleur roze (gebruik van de .em_sq_fn_validation CSS style) om de fout te markeren. Dit is een aanvulling op de normale reguliere expressie validatie.

Geldige waarden

De vergelijking gebruikt de syntax die beschreven is in de Expressie Beheer, zonder de omringende accolades.

Voorbeelden

Stel je hebt een vraag met meerdere korte teksten en je wilt e-mailadressen verzamelen. Je zou een reguliere expressie kunnen gebruiken om de syntax te valideren, maar dat betekent dan niet dat de domeinnaam bestaat. Je kunt een functie toevoegen aan Expressie beheer met de naam validateEmail() die de DNS lookup service gebruikt om het bestaan van het domein te controleren.

Nog een voorbeeld, je wilt alleen veelvouden van 3 toestaan, de vergelijking wordt dan:

(this / 3) == floor(this/3)

De gereserveerde variabele this wordt automatisch vervangen door een referentie naar het actieve invoerveld.Subvraag validatie tip (em_validation_sq_tip)

Notice.png
Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 1.92


Beschrijving

Als je em_validation_sq gebruikt, dan is dit de optionele boodschap die als 'tip' getoond wordt.

Geldige waarden

 • elke tekst

Voorbeeld

 • In het voorbeeld met het valideren van e-mailadressen, kan de tip zijn : "Het e-mailadres dat u opgaf is ongeldig. Probeert u het nog eens."Ontbreken waarde is toegestaan (value_range_allows_missing)

Deze functie is vanaf versie 1.92 beschikbaar.

Beschrijving

Dit attribuut hoort bij het vraagtype "Meervoudige numerieke invoer". Bij "Ja" kan de deelnemer het beantwoorden van de vraag overslaan, ook als "equals_num_value" of "min_num_value" worden gebruikt.

Voor een subversie van 1.92 was de standaard "Nee", waardoor deelnemers verplicht waren waarden op te geven, bij gebruik van "equals_num_value" of "min_num_value".

Vanaf een subversie van 1.92 is "Ja" de standaardwaarde.

Met deze optie kunnen enquête ontwerpers kiezen welke werking zij kiezen voor de deelnemers.

Beschikbare opties

 • Ja (standaard)
 • Nee