Actions

Resultaten exporteren

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:37, 2 May 2022 by Han (talk | contribs)
  Attentie : In deze beschrijving zijn wat onderdelen verouderd. De actuele beschrijvingen:
Als je enquête actief is, dan kun je de responsen gaan bekijken en exporteren. Klik op de toolbar op de keuze "'Responsen & statistieken"' onder '"Responsen'".

Exporteren naar programma

Op de pagina staan verschillende opties om te exporteren.

Bij het exporteren kun je op meerdere manieren filteren:

 • Algemeen
  • Zet een bereik (bijvoorbeeld: exporteer records X t/m Y)
  • Alle responsen exporteren OF alleen volledige responsen exporteren OF alleen onvolledige responsen exporteren
 • Koppen
  • Hoe moet de kop eruit zien: vraagcode OF afgekorte vraag OF volledige vraag
  • Zet spaties in de vragen om naar underscores (_)
 • Responsen
  • Je kunt volledige antwoorden exporteren OF Y/N converteren naar een waarde
 • Formaat
  • Microsoft Word (Latijnse karakterset)
  • Microsoft Excel (alle karaktersets)
  • CSV (alle karaktersets)
  • HTML
  • PDF
 • Kolommen
  • Welke kolommen (antwoorden) moeten worden geëxporteerd. Je ziet ook de SGQA identifier
  • Geef aan welke gegevens van de toegangscode moeten worden geëxporteerd. Dit alleen als de enquête niet anoniem is!

Exporteren naar SPSS

Algemeen

SPSS Statistics is software voor de analyse van batches en niet-batches. U kunt gebruik maken van het officiële SPSS-pakket of daarvoor GNU PSPP gebruiken.

Om je responsen te downloaden naar SPSS, klik je op Exporteer responsen naar SPSS.

Exporteren en filteren

Als je naar SPSS exporteert zijn er twee opties om te filteren. Je kunt aangeven welke data moet worden geëxporteerd (alle responsen / alleen volledige responsen / alleen onvolledige responsen) en in welke SPSS versie je het bestand wilt gebruiken ("voor 16" of "16 of hoger").

Je kunt twee bestanden exporteren:

 1. een syntax bestand (survey_xxxx_SPSS_syntax_file.sps)
 2. en een gegevensbestand (survey_xxxx_SPSS_data_file.dat).

Na het downloaden van deze bestanden, kun je ze openen met een editor als notepad om te zien hoe de uitvoer eruit ziet. Het syntax bestand bevat de commando's die uitgevoerd moeten worden om de data te importeren. Het is een eigen programmeertaal binnen SPSS. Het data bestand is een csv-bestand. Als je dit bestand zou importeren als een csv-bestand dan verlies je informatie over o.a. vragen en labelsets. Dat moet je dus niet doen.

Importeren in SPSS

Zet de twee bestanden in dezelfde map (voorbeeld: c:\data\survey_xxxx_SPSS_syntax_file.sps en c:\data\survey_xxxx_SPSS_data_file.dat)

Er zijn nu 2 opties:

1. In Windows ga je met de verkenner naar de map met de bestanden. Als SPSS is verbonden met de .sps extensie, dan kun je het bestand openen door te dubbelklikken op het bestand:

Nu kies je in het geopende venster voor "Run->All" en na enige tijd krijg je de uitvoer te zien, die sla je op als een sav-bestand.

2. Soms werkt het bovenstaande niet. Probeer dan:

 • Open SPSS
 • Kies File->Open->Syntax
 • Kies: c:\data\survey_xxxx_SPSS_syntax_file.sps
 • De syntax wordt geopend.
 • Wijzig de regel /FILE='survey_xxxx_SPSS_data_file.dat' om het pad naar de bestanden toe te voegen: /FILE='c:\data\survey_xxxx_SPSS_data_file.dat' , voor mac-gebruikers : /FILE='HD/Users/username/survey_xxxx_SPSS_data_file.dat'
 • Selecteer alle commando's en kies "Run->All" in het menu en na enige tijd GEDULDIG wachten krijg je de gegevens met alle informatie over vragen, labelsets, ...

Exporteren naar R

Als je meer informatie hebt, voeg deze dan a.u.b. toe!

De freeware software R is een alternatief voor SPSS. Het is het exporteren naar een applicatie-export in LimeSurvey.

Instructies om je gegevens te importeren in R:

 1. Download het syntax-bestand en het data-bestand.
 2. Plaats de inhoud van beide in het R commando-venster (Gebruik getwd() en setwd() in R commando-venster om het te zetten en het te indiceren).
 3. Geef in het commando venster ook source("Surveydata_syntax.R", encoding = "UTF-8") op om de gegevens in een data-frame data te importeren.


Bij responsen met beperkte opties wordt rekening gehouden met de niveaus die overeenkomen met de vraagcodes en de optie-labels.

De vragen met de optie anders krijgen een extra vraagveld met _Other toegevoegd als een nieuwe kolom voor deze gegevens.

NB: R-export is een plugin voor LimeSurvey. Als de R-export opties (R (syntax file), R (data file)) ontbreken, controleer dan in het plugin-menu of de R-export plugin is ingeschakeld.

STATA-xml Exporteren

Deze functie is vanaf versie 2.05 beschikbaar.

STATA is een pakket voor commerciële data-analyse en statistische software.

Deze routine is gemaakt om een snelle analyse van de met LimeSurvey verzamelde gegevens te ondersteunen. Het maakt een XML-bestand aan in het eigen formaat van STATA, dat onafhankelijk is van op welk platform STATA wordt uitgevoerd, kan worden geïmporteerd. Dit formaat bied voordelen ten opzichte van gewone CSV bestanden:

 • Datasets krijgen een label met de variabele labels (vraag, subvraag) en waarde labels (antwoorden, indien van toepassing).
 • Datums zijn al omgezet in het interne formaat van STATA en kunnen dus direct worden gebruikt om het verschil tussen twee datums te bepalen.
 • Variabele namen zijn, indien nodig, omgezet in een voor STATA geschikt formaat.
 • Data formaten van variabelen (string, integer, float, enz.) zijn al gezet op basis van de gegevens zelf. (Geen getallen meer vertaald als strings!).

Het laden van het bestand in STATA: Klik in het menu van STATA op File, Import, xml-data. Kies browse om je bestand op te zoeken en klik op 'OK'. Als je liever STATA's binary .dta bestanden gebruikt, dan kun je je data opslaan in dat formaat.

NB:

 • De maximale lengte van tekstvariabelen is beperkt in het dataformaat van STATA tot 244 tekens (Stata versies 8-12) of 2045 tekens (Stata versie 13 en hoger). Stel de State versie in bij de instellingen van de export-plugin.
 • STATA ondersteunt alleen numerieke waarden als labels. Om tot korte antwoorden te komen (1 of 2 tekens) en deze goed te labelen, kun je het beste numerieke antwoordcodes gebruiken in LimeSurvey (1=Helemaal akkoord). Als je niet-numerieke antwoordcodes gebruikt (A=Helemaal akkoord), wordt de antwoordtekst gebruikt (dus: 'Helemaal akkoord').

VVExport en VVImport

 Tip: Deze functie is gewijzigd in versie 2.05


Als je responsen hebt, dan wil je die soms gemakkelijk kunnen wijzigen, zeker als het om veel wijzigingen gaat. Dat kun je dan beter doen in een spreadsheet als Excel.

Met VVExport ("VV" staat voor verticale verificatie) kun je je responsen exporteren naar een csv-bestand. Zolang je de structuur van de enquête of het bestand niet wijzigt, kun je de gegevens wijzigen en de bijgewerkte responsen daarna weer importeren met VVImport.

Wat je moet weten:

 • Als je "VVImport" wilt gebruiken, wil je dan responsen toevoegen of wil je alle bestaande responsen overschrijven.
 • Als je wilt importeren van een andere enquête die identiek is (vragen/antwoorden) wees er dan zeker van dat je het goede vv-bestand gebruikt en dat de eerste 2 regels van het csv-bestand kloppen.
 • Als je een enquête importeert dan wijzigt het SID niet. De ID van de groep en vraag kunnen wel wijzigen. Dus mogelijk moet je de eerste 2 regels aanpassen om overeen te komen met het id van de groep/vraag. Lees Aanpassen kopregels vv-bestand.

VVExport bestand versie 2 (Nieuw in 2.05)

Deze functie maakt het mogelijk andere kolomnamen te gebruiken dan die in de database. Als de vraagcodes uniek zijn, dan wordt deze nieuwe versie gebruikt. Dan wordt voor elke kolomnaam de Qcode variabele naamgeving gebruikt. Je kunt dan bijvoorbeeld een bestaande enquête in een andere installatie gemakkelijker wijzigen.

Exporteren

File:LimesurveyExportVVen.jpg

Wanneer je met VVExport responsen wilt exporteren, kun je aangeven welke enquête je wilt exporteren. Ook kun je aangeven of je alle responsen wilt exporteren of alleen volledige responsen of alleen onvolledige responsen. Ook kun je de extensie van het aan te maken bestand invullen, standaard staat hier "csv".

Met een 'vv enquête bestand' kun je de responsen importeren wanneer de vraag/antwoord combinaties gewijzigd zijn. Hiermee kun je zelfs vragen toevoegen / verwijderen in een actieve enquête.

Het "VV enquête bestand" kan worden geopend door programma's als Excel. De eerste twee regels zijn de labels van de kolommen. De eerste regel is een "leesbare" kolomkop met de naam van de vraag/antwoord veld. De tweede rij is de interne PHP/database kolomnaam voor dat antwoord.

Wijzig de eerste 2 rijen van dit bestand niet als het bestand later weer wilt importeren in LimeSurvey.

Exporteren van VV enquête bestand

 Tip: De functie is beschikbaar vanaf versie 2.05


 • Exporteer enquête : Het ID van de enquête die geëxporteerd wordt (alleen-lezen)
 • Exporteren : De staat van afronding van de te exporteren responsen
 • Bestandstype : Het type van het bestand. Het is een TSV (Tab-separated values) bestand. Wijzig dit in 'txt' als je het in MS-Excel wilt openen, voor LibreOffice en OpenOffice kun je het op 'csv' laten staan.
 • VV exporteer versie : Versie 1.0 gebruikt database kolomkoppen, versie 2.0 gebruikt Qcode variabele naamgeving. Versie 2.0 wordt standaard geselecteerd als de vraagcodes uniek zijn.

De eerste twee regels van het bestand zijn de labels van de kolommen. De eerste regel is een "leesbare" kolomkop met de naam van de vraag. De tweede rij is de interne kolomnaam (database of Qcode) voor dat antwoord.

Aanpassen van VV enquête bestand

Wanneer je een bestand hebt geëxporteerd, dan kun je het met een programma als Excel wijzigen. Als je een scheidingsteken moet kiezen, kies dan het TAB-teken. Als je accenten (niet ASCII tekens) gebruikt, kies dan "UTF-8" als tekenset/karakerset.

  Als je Microsoft Excel gebruikt, dan kan Excel de originele datastructuur verminken. Dat zal een fout geven bij het importeren in LimeSurvey van het gewijzigde bestand.


Standaard zijn de eerste twee regels van het bestand kopregels die je alleen moet verwijderen als je een TSV-bestand te maken. Er zijn andere mogelijkheden voor het importeren van een vv-bestand, dus maken we nu onderscheid tussen het toevoegen van responsen en het overschrijven van responsen.

Voorbeeld (structuur van een vv bestand):

VV versie 1 TSV bestand

Response ID	Date submitted	Last page	Start language	Token	please vote from 1 to 6 (1 - super, 6 - worst)
id	submitdate	lastpage	startlanguage	token	46492X40X1991
183	09.11.11 11:44	3	de	jsfhusdgqfygqsy	4
184	09.11.11 11:53	3	de	sdfhsifgsyergze	2
190	09.11.11 11:44	3	de	qsdqshkfhkdsjhj	1

VV versie 2 TSV bestand

Response ID	Date submitted	Last page	Start language	Token	please vote from 1 to 6 (1 - super, 6 - worst)
id	submitdate	lastpage	startlanguage	token	QCODE
183	09.11.11 11:44	3	de	jsfhusdgqfygqsy	4
184	09.11.11 11:53	3	de	sdfhsifgsyergze	2
190	09.11.11 11:44	3	de	qsdqshkfhkdsjhj	1


Hier wordt de SQGA identifier niet gebruikt, in de tweede regel wordt in plaats daarvan de Qcode variabele QCODE gebruikt.

Gereserveerde namen

In een VV-bestand worden linker- en rechterhaakjes gebruikt voor gereserveerde namen. Bij het importeren wordt deze string vervangen door:

 • {question_not_shown} : NULL-waarde in database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor een onbeantwoorde vraag, en een NULL-waarde voor een niet getoonde vraag (door ExpressionScript of max step in de enquête).
 • {quote} : " (een dubbel aanhalingsteken)
 • {cr} : Carriage return
 • {newline} : Een nieuwe regel
 • {lbrace} : Linkerhaakje (bijvoorbeeld, als je {cr} in je respons wilt hebben : gebruik {lbrace}{cr} )

VV Versie 1 wijzigen

Toevoegen responsen

Dit wordt niet ondersteund voor versie 1 van het formaat omdat dat eenvoudig kan leiden tot problemen met importeren van gegevens in verkeerde kolommen. Versie 1 is bedoeld voor het verticaal controleren van gegevens in een programma als Excel, niet om gegevens uit meerdere bronnen te combineren (bijvoorbeeld als je een enquête op meerdere servers laat uitvoeren).

Alle bestaande responsen wijzigen

Als je bestaande responsen wilt wijzigen, dan kun je simpel de responsen in het bestand wijzigen.

Voorbeeld:

Stap 1: Open het bestand

Response ID	Date submitted	Last page	Start language	please vote from 1 to 6 (1 - super, 6 - worst)
id	submitdate	lastpage	startlanguage		46492X40X1991
183	09.11.11 11:44	3	de	4
184	09.11.11 11:53	3	de	2
190	09.11.11 11:44	3	de	1


Stap 2: Wijzig responsen

Response ID	Date submitted	Last page	Start language	please vote from 1 to 6 (1 - super, 6 - worst)
id	submitdate	lastpage	startlanguage		46492X40X1991
1000	09.11.11 11:44	3	de	3
1001	09.11.11 11:53	3	de	3
1002	09.11.11 11:44	3	de	3

Je kunt dan de enquête importeren, zorg ervoor dat je de bestaande responsen overschrijft. (Lees "Importeren van een VV-enquête bestand").

Importeren van een VV enquête bestand

File:LimeSurveyImportVVen.jpg

Als de eerste twee regels maar kloppen, dan kun je het bestand importeren in een actieve LimeSurvey enquête.

Als je Excel gebruikt om het vv bestand te wijzigen, dan kan het bestand verminkt worden, waardoor het niet meer in LimeSurvey geïmporteerd kan worden. Probeer dan het volgende:

 • Open je vv-bestand in Excel en doe je aanpassingen
 • Sla het bestand op als tab-separated tekstbestand (.txt)
 • Doe nog een "lege" vv export in LimeSurvey
 • Open dit nieuwe bestand met een programma als notepad of een andere teksteditor
 • Druk CTRL + A in om alle inhoud te selecteren en verwijder die inhoud
 • Open het bijgewerkte bestand met een teksteditor en selecteer weer alle inhoud met CTRL + A
 • Kopieer met CTRL + C de inhoud naar het lege vv bestand
 • Sla het bestand op als csv-bestand
 • Probeer het bestand te importeren

Kies op het "Bewerk antwoorden" scherm, de icoon "Importeer een VV Enquête".

Op het importeer scherm selecteer je het bestand dat je wilt importeren. Als je de keuze bij "Record IDs uitsluiten?" aanvinkt, dan wordt er voor elk te importeren record een ID aangemaakt. Dit doe je dus als je records (responsen) wilt toevoegen aan de al bestaande. Als je het vak niet aanvinkt, dan wordt het originele ID gebruikt in het invoerbestand, dat doe je dus als je bestaande records wilt overschrijven met records in het invoerbestand met hetzelfde ID.

Er zijn opties waarmee je kunt aangeven wat er met dubbele records gedaan moet worden.

 • Meld een fout (en negeer het nieuwe record).
 • Hernummer het nieuwe record.
 • Vervang het bestaande record (kies deze optie als je alle responsen wilt overschrijven).

Importeren van VV enquête bestand (Nieuw in 2.05)

File:VV2-import-en.png
 • File : Selecteer het bestand dat moet worden geüpload. Het bestand moet een TSV file zijn: een tekstbestand met elke kolom gescheiden door een TAB.
 • Exclude record IDs? : Als de 'id' kolom aanwezig is in het bestand kun je deze weglaten. Als deze optie is geselecteerd wordt een nieuw record toegevoegd voor elke regel uit het .vv-bestand. Als deze optie niet is aangevinkt, kun je kiezen voor:
 • When an imported record matches an existing record ID:
  • skip : Rapporteer en sla het nieuwe record over. Na het uploaden kun je nagaan of het record al bestond - wanneer het reeds aanwezig was, wordt het niet geïmporteerd.
  • renumber : Hernummer het nieuwe record. Een nieuw record wordt toegevoegd aan de responstabel met het antwoord uit het VV-bestand.
  • replace : Vervang het bestaande record. Het oude record wordt verwijderd en wordt geheel vervangen door het record uit het VV-bestand.
  • replaceanswer : Vervang de responsdetails in het bestaande record. Het oude record wordt geüpdatet met de nieuwe respons uit het VV-bestand. Hiermee kan een afzonderlijke vraag in de responstabel worden vervangen.
 • Import as not finalized response? : indien aangevinkt wordt de submitdate op NULL gezet, wat betekent dat de respons als niet-voltooid wordt beschouwd.
 • Character set of the file : Hiermee kun je de tekenset van het bestand kiezen - de standaardwaarde die wordt aanbevolen is UTF-8, maar in sommige spreadsheetprogramma's is het niet mogelijk om een tekenset te kiezen.
 • First line contains question codes : Standaard bevat de eerste regel van het VV-bestand voor de mens leesbare vragen. De echte kolomnamen staan op de tweede regel. Met deze optie wordt de eerste regel gebruikt voor de echte kolomnamen.
 • Force import : Als de vraagcodes niet worden gevonden in de naam van de database of in Naamgeving Qcode Variabele worden kolommen op volgorde toegewezen. Dit kan worden gebruikt om VV-bestanden van verschillende LimeSurvey-locaties te importeren. Elke enquête moet echter exact hetzelfde zijn. Deze optie is alleen geschikt voor gevorderde gebruikers. Wanneer verkeerd uitgevoerd kunnen resultaten in de verkeerde kolom belanden.

Andere opties voor exporteren

Een respons exporteren

Als je één response wilt exporteren, dan kan dat op drie manieren:

1. Kies als beheerder je enquête en ga naar "Instellingen" -> "Melding & data" en controleer of je basis e-mail bevestigingen krijgt.

Als iemand een enquête afrond en verzend, dan krijg je een e-mail met een link: "Klik op de volgende link om de individuele reactie te bekijken:"

Door die link te gebruiken krijg je een pagina met een knop boven de gegevens met de tekst "Exporteer deze respons"

2. Kies als beheerder je enquête, ga naar "Responsen & statistieken". Klik op "Toon responsen" en kies het ID van de respons die je wilt exporteren. Klik daarna op een Exporteren icoon.

3. Kies als beheerder je enquête en kies "Exporteer resultaten naar programma". In het laatste veld boven "Exporteer gegevens" kun je aangeven welk record je wilt exporteren.

Responsen van verschillende enquêtes vergelijken

Als je responsen van personen door de tijd wilt volgen, dan kan LimeSurvey je daarbij helpen. Een mogelijkheid is om een groep personen voor en na een cursus een enquête te laten doen.

Er zijn dan de volgende stappen:

1. Aanmaken van een enquête

2. De enquête is niet anoniem en gebruikt toegangscodes. Om een niet anonieme enquête aan te maken:

a - Klik op het icoon "Algemene instellingen".

b - Kies de tab "Toegangscodes" en kies "Nee" bij "Anonieme responsen".

3. Activeer de enquête.

Klik bij het activeren op de knop "Wijzigen in besloten toegangsmode", om de token tabel aan te maken:

4. Voer de deelnemers aan de enquête in. (instructie toegangscodes)

5. Exporteer de responsen en zorg ervoor dat je de toegangscode informatie meeneemt.

Om te exporteren klik op Toon responsen.

en daarna op exporteer:

Selecteer een of meer velden van de toegangscodes om het te koppelen aan de responsen van de enquête:

6. Als je de enquête opnieuw uitvoert, je kunt de enquête makkelijk kopiëren door de enquête en toegangscode te exporteren en te importeren, voer je dezelfde stappen uit. Gebruik dezelfde query om de csv bestand met te importeren toegangscodes te maken.

Problemen & Oplossingen

Excel

Wijzigen in Excel

Als je Excel gebruikt om je responsen te wijzigen. Wijzig de kopregels niet. Sla het bestand op als txt-bestand, Excel gebruikt dan tab scheidingstekens. Sla het dus niet op als csv, want LimeSurvey zal het niet importeren vanwege de komma scheidingstekens die Excel toevoegt.

Wijzigen csv met Excel

In het algemeen ontraden we het gebruik van Excel om geëxporteerde csv-bestanden te wijzigen, omdat dan de interne datastructuur wordt gewijzigd. Als je toch doet moet je het scheidingsteken in Excel op een komma zetten in System Control (Windows omgeving):

System Control|Region- Languageoptions|Regional Settings, customize...|Tab Numbers|Digit grouping symbol| replace ; with ,

Oplossing om csv bestanden te wijzigen met Excel

Gebruik van Excel voor het wijzigen van vragen kan leiden tot het niet weer kunnen importeren in LimeSurvey. Maar als je gebruik wilt maken van de mogelijkheden als sorteren van Excel, dan wil je het toch misschien proberen.

Dit is een gedeeltelijke oplossing die gebruikt is in versie 1.82, gebruik Excel alleen op de data:

 • Exporteer een vraag die je wilt hergebruiken in een csv bestand
 • Open dit bestand in een rawtext editor
 • Kopieer het gedeelte met de antwoorden naar Excel, en verwerk het met `Text to Columns`.
 • Gebruik Excel om de tekst te plakken in het aantal antwoorden dat je wilt hebben.
 • Sla het bestand in Excel op als CSV, het zal waarschijnlijk geen quotes bevatten.
 • Open dit bestand in de editor en selecteer alle antwoorden en kopieer het.
 • Ga terug naar het bestand dat je met een rawtext editor hebt geopend.
 • Plak het daar.
 • Sla het bestand op onder een andere naam.
 • Importeer dit bestand.

Excel - exporteren beperkt tot 255 kolommen

Vanwege beperkingen in Excel (versies tot en met 2003), kan LimeSurvey maar 255 kolommen exporteren in een keer. Microsoft heeft hier een voorstel voor gedaan met een VB macro.

Alhoewel nieuwere spreadsheets (Excel >= 2007, OpenOffice) wel meer dan 255 kolommen aankunnen, kan LimeSurvey nog steeds niet meer dan 255 kolommen exporteren.

Gebruik daarvoor een van deze twee oplossingen:

 • exporteer naar CSV en importeer dat in je spreadsheet
 • of doe meerdere keren een export (per keer max. 250 velden), en voeg deze bestanden samen

Excel/.csv - exporteren gaat fout

Als het exporteren naar Excel of csv mislukt, probeer dan eerst de cache van je browser te legen en je cookies te verwijderen.

CSV

CSV standaard tot 255 kolommen

Als je een grote enquête exporteert dan limiteert de GUI standaard de uitvoer tot de eerste 255 kolommen. Je kunt dit simpel wijzigen door meer velden te selecteren.

SPSS exporeren

Stappen

 1. Klik op het icoon 'Exporteer resultaten naar SPSS/PASW bestand'.
 2. Geef aan welke responsen je wilt selecteren en je SPSS-versie.
 3. Download beide bestanden, het sps-bestand (SPSS syntax command) en het dat-bestand
 4. Open SPSS, kies 'Choose another type of file' en selecteer je sps-bestand.
 5. In een interne editor in SPS kun je de commando´s in het bestand wijzigen. Zoek de regel die begint met '/FILE=...'
 6. Voeg hieraan het pad naar je .dat bestand toe. Voorbeeld: Je dat-bestand staat in c:\temp dan wordt het  /FILE='c:\temp\survey_(xxxx)_SPSS_data_file.dat'
 7. Selecteer met CTRL-A alle commando´s in de editor.
 8. Kies in het SPSS-menu Run/All.
 9. Het importeren van alle gegevens en labels kan even duren, dus wees geduldig. In de status bar zie je de voortgang.
 10. Klaar!

Mogelijke foutmeldingen in SPSS

ERROR. command name:Get Data

Als je de foutmelding ERROR. command name:Get Data. 2267 Unexpected Token missing. krijgt, wijzig dan de vierde regel in je syntax bestand zodat het verwijst naar het absolute pad van je dat bestand.

C:\spss\Data\limesurvey\SPSS\survey_35276_SPSS_data_file.dat

Error: "Text value unmappable in the current server locale"

Deze fout kan betekenen dat je een geëxporteerd syntaxbestand probeert te openen in SPSS 16. De oplossing is dat je moet afdwingen dat SPSS het syntaxbestand ziet als unicode.

Open SPSS. Ga naar Edit > Options > Character encoding for data and syntax. Wijzig het in "unicode".

Het importeren in SPSS 16 zou nou moeten lukken.

Definieer de scope van je variabele

Je kunt de standaard scope van je variabele wijzigen door een vraagattribuut scale_export te gebruiken.

VV Exporteren/Importeren

VV - Problemen met importeren

Als je problemen hebt met het importeren van een vv bestand, probeer het dan met een Tab-delimited bestand.

Andere problemen en oplossingen

Kopieer responsen naar een andere enquête (met toegangscodes)

 1. Maak een nieuwe enquête aan, voeg een lege respons toe, exporteer de responsen, open het bestand in Excel. Je hebt nu het formaat van het nieuwe invoerbestand.
 2. Exporteer de responsen van de oude enquête, inclusief toegangscodes, open het bestand in Excel.
 3. Gebruik deze gegevens om in Excel een worksheet aan te maken voor het standaard token invoerbestand (bijvoorbeeld Voornaam, Achternaam, Token, E-mailadres, E-mail status (OK), Taal (Nl)). Sla het op als csv en importeer de tokens in de nieuwe enquête in LimeSurvey.
 4. In Excel, kopieer de velden van de oude enquête responsen die je in de nieuwe enquête wilt gebruiken (inclusief token) in de bijbehorende Excel kolom in het nieuwe enquête formaat.
 5. Sla het op als txt-bestand.
 6. Gebruik VVImport om de nieuwe gegevens te importeren in de nieuwe enquête.
 7. Een mogelijke fout bij het invoeren is het datumformaat - sommige systeemdatumvelden staan geen NULL waarde toe. Gebruik bij een fout dan iets als "2009-12-01".