Actions

Responsen importeren

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Import responses and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語


Inleiding

De functie importeer responsen dient om oude responsen/reacties in de Respons-tabel te importeren. Je zou het kunnen gebruiken:

 • als je de enquête op meerdere LimeSurvey-installaties hebt gehouden en ze nu op een installatie wil samenvoegen.
 • als bijvoorbeeld sommige vragen niet het juiste type hebben. Omdat je in LimeSurvey het vraagtype niet kunt wijzigen als de enquête actief is moet je de enquête deactiveren. De al aanwezige responsen worden dan in een aparte tabel gezet. Na het corrigeren van het vraagtype kun je de enquête weer activeren en deze responsen weer importeren uit die tabel.
 • als je meerdere regels batchgewijs wilt bewerken met spreadsheet-software en ze later opnieuw wilt importeren in LimeSurvey. Bijvoorbeeld om de opgeslagen responsen te wijzigen vanwege de aanpassingen in de enquête.


De functie staat in de taakbalk onder Responsen & statistieken (weergegeven op een enquêtegerelateerd panel), klik vervolgens op Responsen:


Browse results.png


De standaardpagina met de samenvatting wordt getoond. De functie Importeren staat bovenaan op de taakbalk:


Import responses.png


De opties zijn:


Importeren

Responsen importeren uit een gedeactiveerde enquêtetabel

Na het aanklikken wordt de volgende pagina getoond:


Import responses from a deactivated survey table.png


Op deze pagina zijn er twee opties:

 • Bron tabel: selecteer de tabel die je wil importeren. De tabellen kunnen staan op twéé tabbladen: het tabblad Compatibel en op het tabblad Compatibel met type afdwinging. Die laatste optie wordt hieronder uitgelegd, hierbij is er bij het gebruik altijd een zeker risico.
 • Importeer tijdmetingen (indien aanwezig): tijdmetingen worden in een andere tabel opgeslagen. Indien aangevinkt worden ook de tijdmetingen geïmporteerd.


Help.pngOm tijdmetingen te gebruiken moet dit zijn ingeschakeld.


Vervolgens wordt op het scherm aangegeven wat de verschillen tussen de huidige en de geselecteerde te importeren responsetabel zijn.


Important.png  Waarschuwing :

Je kunt alle oude responsen importeren die compatibel zijn met de huidige enquête. Compatibiliteit wordt bepaald door kolomtypen en namen te vergelijken, daarbij wordt het ID-veld altijd genegeerd.

Compatibel met type afdwinging kan het importeren doen mislukken; gebruik het niet of met veel aandacht en controleer de resultaten zorgvuldig.

LimeSurvey detecteert en verwerkt de volgende wijzigingen:

 • Vraag is verplaatst naar een andere groep (resultaat is correct geïmporteerd).
 • Vraag is verwijderd in huidige enquête (invoerveld wordt genegeerd).
 • Vraag is toegevoegd aan huidige enquête (invoerveld krijgt de ingestelde standaardwaarde).


Importeer een VV-enquête-bestand

Als je op de knop Importeer een VV-enquête klikt, wordt de volgende pagina getoond:


Import a vv response data file panel.png


 • Responsdatabestand: selecteer het bestand dat moet worden geüpload vanaf je computer. De geaccepteerde bestandsindelingen zijn: csv, vv en txt.


Help.pngAls de eerste twee regels maar kloppen, kun je het bestand importeren in een actieve LimeSurvey enquête.


 • Record ID's uitsluiten?: als de kolom 'id' in het bestand voorkomt, kun je deze regel uitsluiten of niet. Als deze instelling is aangevinkt, wordt een nieuw record toegevoegd voor elke regel van het vv-bestand. Indien niet aangevinkt, kun je kiezen:


Exclude record ids importvv.png


 • Als een geïmporteerd record gelijk is aan een bestaand record ID: (weergegeven als Record ID's uitsluiten is uitgeschakeld, zie de bovenstaande afbeelding) :
  • Overslaan: Rapporteren en overslaan. Na het uploaden zul je zien of het record al bestond, als dit het geval is, wordt het niet geïmporteerd.
  • Hernummer: hernummer het nieuwe record. Een nieuw record wordt toegevoegd aan de tabel met de regel in het VV-bestand.
  • Vervang: vervangt het bestaande record. Het oude record wordt verwijderd en vervangen door het record in het VV-bestand.
  • Vervang antwoord: vervang antwoorddetails uit het vv-bestand in het bestaande record. Het oude record wordt dus bijgewerkt met het de respons in het VV-bestand.
 • Importeren als niet complete antwoorden?: indien aangevinkt, is de verzenddatum ingesteld op NULL, de response is nog niet volledig,
 • Karakterset van het bestand: Je kunt de tekenset van het bestand kiezen, de standaard en aanbevolen waarde is UTF-8, sommige spreadsheetprogramma's staan niet toe om een tekenset te kiezen.
 • De eerste bevat vraagcodes: standaard bevat de eerste regel van het VV-bestand de leesbare vraag, de echte kolomnamen staan in de tweede regel.
 • Forceer importeren: als de vraagcodes niet worden gevonden in de databasenaam of in Naamgeving Qcode Variabele, worden de kolommen toegewezen afhankelijk van de volgorde. Dit kan worden gebruikt om VV-bestanden van verschillende LimeSurvey-instanties te importeren. Buiten dat, moet elke enquête exact hetzelfde zijn. We raden aan om deze optie alleen te gebruiken als je weet wat je doet. Het kan heel gevaarlijk zijn, de resultaten kunnen in de verkeerde kolom terechtkomen.


Gereserveerde namen

De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door:

 • {question_not_shown} : NULL-waarde in de database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor vragen die niet beantwoord zijn en NULL-waarde voor vragen die niet getoond zijn (bijv. door expressies).
 • {quote} : " (dubbele aanhalingstekens)
 • {cr} : Carriage return
 • {newline} : Een nieuwe regel
 • {lbrace} : Linkerhaakje (bijvoorbeeld als je een regelovergang in het antwoord wilt invoeren, {lbrace}{cr})

Mogelijke problemen en oplossingen

Als je Microsoft Excel gebruikt om het geëxporteerde vv-bestand te bewerken, kan de gegevensstructuur van dit bestand mogelijk beschadigd worden, waardoor LimeSurvey het bewerkte bestand niet kan importeren. Je kunt dan het volgende proberen:

 1. Open het geëxporteerde vv-bestand in Excel en voer de bewerkingen uit.
 2. Sla het op als een door tabs gescheiden tekstbestand (het maakt een bestand met de extensie txt).
 3. Doe nog een "schone" vv export inLimeSurvey.
 4. Open dit nieuwe vv-bestand met een teksteditor zoals kladblok.
 5. Druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren en daarna te verwijderen.
 6. Open je bewaarde bestand (het txt-bestand) met een teksteditor en druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren.
 7. Druk op CTRL + C om de inhoud te kopiëren en in het nieuwe (dus lege) vv-bestand te plakken.
 8. Sla het op met CTRL + S zoals het is (in .csv-indeling).
 9. Probeer nu om dit bestand te importeren.


Important.png  Attentie : Het datumformaat kan tot fouten leiden, sommige systeemdatumvelden staan geen NULL-waarde toe. Als de datum goed lijkt, maar een fout bevat, gebruik dan de Excel-celnotatie "2009-12-01".Help.pngRaadpleeg voor overige problemen en oplossingen bij het exporteren/importeren in LimeSurvey dit document. Als je een fout vindt of iets niet goed werkt, afwijkend van de hanleiding, open dan een ticket (in het limesurvey.org administratiescherm), post een bericht op ons forum, of voer direct een bugrapport in.