Actions

Aktywacja ankiety

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:47, 17 August 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語


Gdy utworzona przez Ciebie struktura ankiety będzie ukończona, możesz przejść do następnego kroku, którym będzie aktywacja ankiety. Polecenie to wywołać można przez kliknięcie na ikonę Activate.png "Aktywuj bieżącą ankietę" znajdującą się na pasku narzędziowym nakiety. Aktywacja nakiety wywołuje szereg następujących zmian:

 1. Tworzone są dodatkowe tabele w bazie danych, które będą zawierać odpowiedzi udzielone prze respondentów.
 2. Uaktywniona zostaje możliwość gromadzenia danych.
 3. Administratorzy zyskują dostęp do działu tokenów oraz do przeglądania zgromadzonych odpowiedzi. Więcej o tokenach dowiesz się w sekcji {Tokeny} w niniejszym podręczniku.
 4. Jeśli Twoja ankieta nie jest ustawiona jako anonimowa, tabele tokenów zostaną automatycznie wygenerowane.


QSG LS3 Activate survey.png


Before activation, a window will be displayed, asking you about general survey-related settings:


QSG LS3 Save and activate survey.png


 • Anonymyzed responses: This option allows you to determine whether responses to your survey are matched with information from your survey's token table, or kept "anonymous". If you decide to enable it, your survey is set to anonymize responses - there will be no way to connect responses and participants;
 • Save IP address: If enabled, the IP address of the survey respondent will be stored together with the response;
 • Save timings: If enabled, the time spent on each page of the survey by each survey participant is recorded;
 • Date stamp: Enable this if you would like to record the date/time the responses were submitted;
 • Save referrer URL: If enabled, the referrer URL will be stored together with the responses.

Once you have chosen your desired settings, click the Save & activate survey button. The following message will be displayed:


QSG LS3 after activating a survey.png


Select the option that suits your needs. For more information on survey participants, access the following link.


Now, copy the link to your survey and start sharing it:


QSG LS3 Survey url.png

By activating a survey, LimeSurvey:

 • creates a separate database table where all survey responses are stored, a new entry being added for each new collected survey response
 • allows survey administrators to manually enter data into that response table or edit the existent data


Pamiętaj, że po dokonaniu aktywacji ankiety:

 • Nie będzie możliwa zmiana typów pytań ani typów wariantów odpowiedzi. W dalszym ciagu można jednak dokonywać edycji treści pytań jak i wariantów odpowiedzi.
 • Nie będzie możliwe tworzenie/dodawanie nowych pytań do ankiety jak również ich usuwanie.
 • Nie będzie możliwe dodawanie nowych oraz usuwanie istniejących wariantów odpowiedzi dla pytań.

Problems when activating the survey

Aktywuj ankietę poprzez kliknięcie na ikonę. Jeśli ta ikona nie jest dostępna oznacza to, ze Twoja ankieta nie jest kompletna i nie może być aktywowana. Kliknięcie na ikonę wywołuje uruchomienie krótkiego testu spójności danych, co jest konieczne dla zapewnienia poprawnego działania skryptu.

Too many questions

When you activate your survey you may have too many questions in your survey so that the response table cannot be created. The error would say something like 'Too many columns' in older versions of LimeSurvey. In the latest version the error message would say "The survey response table cannot be created. This is probably caused by too many questions or sub-questions in the survey. If possible try to remove questions from the survey."

In this case you could try one or more of the following:

 • Remove some questions in your survey.
 • Verify that you always used the correct question types. A common error would be using a Multiple-choice question type with a limit of one choice instead of using a List(Radio) question type. The former one would use a lot more data fields, while the latter one uses only one.
 • The length of the column names seem to matter. If you copy the survey using a small survey ID (you can set that when copying the survey) you might be able to activate the survey
 • If none of the above helps, or it is impossible to shorten the survey, you could split the survey to two surveys. In that case you would auto-load the second survey at the end of the first one. You could skip the welcome screen of the second survey and the participant would barely notice the switch.


Important.png  Attention : If the survey is active and you open several tabs by clicking Execute survey, you may not be able to fill out the survey (an error will be displayed suggesting that you use the index to navigate the survey) in tabs previously opened to the last one. When that happens, please close all the tabs and make sure to open only one tab at a time to test the live version of your survey.