Actions

Kích hoạt khảo sát

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Activating a survey and the translation is 100% complete.

Chung


Khi bạn hài lòng với cấu trúc khảo sát của mình, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách nhấp vào nút Kích hoạt khảo sát này:


Tập tin:QSG_LS3_Activate_survey.png


Trước khi kích hoạt, một cửa sổ sẽ hiển thị hỏi bạn về các cài đặt chung liên quan đến khảo sát: • Phản hồi ẩn danh: Tùy chọn này cho phép bạn xác định xem các câu trả lời cho khảo sát của bạn có khớp với thông tin từ bảng mã thông báo khảo sát của bạn hay được giữ "ẩn danh". Nếu bạn quyết định bật nó, khảo sát của bạn sẽ được đặt ở chế độ ẩn danh các câu trả lời - sẽ không có cách nào để kết nối các câu trả lời và người tham gia;
 • Lưu địa chỉ IP: Nếu được bật, địa chỉ IP của người trả lời khảo sát sẽ được lưu trữ cùng với phản hồi;
 • Lưu thời gian: Nếu được bật, thời gian dành cho mỗi trang khảo sát của mỗi người tham gia khảo sát sẽ được ghi lại;
 • Dấu ngày: Bật tính năng này nếu bạn muốn ghi lại ngày/giờ gửi phản hồi;
 • Lưu URL người giới thiệu: Nếu được bật, URL người giới thiệu sẽ được lưu trữ cùng với các câu trả lời.

Khi bạn đã chọn cài đặt mong muốn của mình, hãy nhấp vào nút Lưu và kích hoạt khảo sát . Thông báo sau sẽ được hiển thị:Chọn tùy chọn phù hợp với nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin về những người tham gia khảo sát, hãy truy cập vào liên kết sau đây.


Bây giờ, sao chép liên kết tới khảo sát của bạn và bắt đầu chia sẻ nó:


Tập tin:QSG_LS3_Survey_url.png

Bằng cách kích hoạt một cuộc khảo sát, LimeSurvey:

 • tạo một bảng cơ sở dữ liệu riêng nơi lưu trữ tất cả các câu trả lời khảo sát, một mục nhập mới sẽ được thêm vào cho mỗi câu trả lời khảo sát được thu thập mới
 • cho phép quản trị viên khảo sát nhập dữ liệu theo cách thủ công vào bảng phản hồi đó hoặc chỉnh sửa dữ liệu hiện có


Trước khi bạn kích hoạt khảo sát, hãy lưu ý rằng:

 • khi khảo sát được khởi tạo, bạn có thể thay đổi văn bản cho câu hỏi, câu trả lời, khảo sát, v.v., nhưng không được thay đổi loại câu hỏi hoặc loại câu trả lời.
 • bạn không thể thêm câu hỏi mới hoặc xóa câu hỏi. Bạn cũng không thể thêm câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi mảng hoặc câu hỏi trắc nghiệm nào. Tuy nhiên, bạn có thể thêm câu trả lời cho các câu hỏi thuộc loại danh sách cơ bản.
 • nếu bạn hủy kích hoạt (chưa hết hạn) khảo sát, các câu trả lời sẽ được chuyển đến bảng dự phòng và bạn sẽ mất thông tin tham gia; nhưng bạn sẽ lại có thể thêm các câu hỏi và nhóm mới cũng như sửa đổi các tham số khảo sát.

Vấn đề khi kích hoạt khảo sát

Nút/chức năng kích hoạt bị vô hiệu hóa

Nếu nút Kích hoạt khảo sát này bị vô hiệu hóa thì đã xảy ra lỗi ngăn kích hoạt (ví dụ: bạn chưa thêm câu hỏi).

Quá nhiều câu hỏi

Khi bạn kích hoạt khảo sát, bạn có thể có quá nhiều câu hỏi trong khảo sát của mình nên không thể tạo bảng phản hồi. Lỗi sẽ có nội dung như 'Quá nhiều cột' trong phiên bản cũ hơn của LimeSurvey. Trong phiên bản mới nhất, thông báo lỗi có nội dung "Không thể tạo bảng phản hồi khảo sát. Điều này có thể do có quá nhiều câu hỏi hoặc câu hỏi phụ trong khảo sát. Nếu có thể, hãy thử xóa câu hỏi khỏi khảo sát."

Trong trường hợp này, bạn có thể thử một hoặc nhiều cách sau:

 • Xóa một số câu hỏi trong khảo sát của bạn.
 • Xác minh rằng bạn luôn sử dụng đúng loại câu hỏi. Một lỗi phổ biến là sử dụng loại câu hỏi Nhiều lựa chọn với giới hạn một lựa chọn thay vì sử dụng loại câu hỏi Danh sách (Radio). Cái trước sẽ sử dụng nhiều trường dữ liệu hơn, trong khi cái sau chỉ sử dụng một trường.
 • Độ dài của tên cột dường như rất quan trọng. Nếu bạn sao chép khảo sát bằng ID khảo sát nhỏ (bạn có thể đặt ID đó khi sao chép khảo sát), bạn có thể kích hoạt khảo sát
 • Nếu không cách nào ở trên hữu ích hoặc không thể rút ngắn khảo sát, bạn có thể chia cuộc khảo sát thành hai cuộc khảo sát. Trong trường hợp đó, bạn sẽ tự động tải khảo sát thứ hai vào cuối khảo sát đầu tiên. Bạn có thể bỏ qua màn hình chào mừng của cuộc khảo sát thứ hai và người tham gia sẽ hầu như không nhận thấy sự chuyển đổi.


  Attention : Nếu khảo sát đang hoạt động và bạn mở nhiều tab bằng cách nhấp vào Thực hiện khảo sát, bạn có thể không điền được khảo sát (một lỗi sẽ được hiển thị cho thấy rằng bạn sử dụng chỉ mục để điều hướng khảo sát) trong các tab được mở trước đó cho đến tab cuối cùng. Khi điều đó xảy ra, vui lòng đóng tất cả các tab và đảm bảo chỉ mở một tab mỗi lần để kiểm tra phiên bản khảo sát trực tiếp của bạn.