Actions

URL velden

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page URL fields and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Eind-URL veld

Na het invullen van de enquête, of wanneer er door een quota een enquête wordt afgebroken, is er een mogelijkheid om een URL aan te geven. Deze URL wordt aan de respondent getoond op de afsluitpagina. Je kunt ook instellen dat de respondent automatisch naar deze URL doorgestuurd wordt.

Er zijn een aantal velden beschikbaar die gebruikt kunnen worden in deze URL.

Basisvelden

Je kunt de velden {SAVEDID}, {TOKEN}, {SID} en {LANG} in de URL gebruiken.

  • SAVEDID is het id dat toegekend is aan deze ingevulde enquête
  • TOKEN is het token van de respondent voor deze enquête
  • SID is het ID van de enquête
  • LANG is de taalcode (vanaf versie 1.71+)

Voorbeeld

http://www.limesurvey.org/test.php?var1={SAVEDID}&var2={TOKEN}&var3={SID}&lang={LANG}

Antwoordvelden

Je kunt ook {INSERTANS:SGQA} in deze URL gebruiken (sinds versie 1.82+).

  • {INSERTANS: SGQA} staat toe dat het antwoord op een bepaalde vraag wordt toegevoegd in de URL. Dit kan handig zijn als je een respons wilt doorsturen naar een extern script (bijvoorbeeld een e-mailadres dat ingevuld is in de enquête).

Voorbeeld

http://www.limesurvey.org/test.php?email={INSERTANS:1234X56X7}

Expressies

Je kunt ook een expressie gebruiken (sinds versie 1.92+).

Voorbeeld

http://www.limesurvey.org/test.php?gender={if(sex=='Male','M','F')}&name;={name}

Parameters (vanaf LimeSurvey 2.x)

Vanaf versie 2.0 kun je ook zelf velden definiëren die je als parameters in de URL wilt meegeven. Kijk bij de enquête algemene instellingen (Tab "Paneel-integratie"). Om een parameter in de URL te gebruiken voeg je de tag {PASSTHRU:<naam van je invoerparameter>} toe.

Voorbeeld

Je hebt in de tab Paneel-integratie een parameter 'foobar' toegevoegd. De enquête wordt gestart met een link als

http://example.org/limesurvey/index.php/survey/index/sid/12345/lang/eb?foobar=XYZ123

de waarde die je wilt doorgeven is dus XYZ123.

Een eind-URL van een enquête http://www.limesurvey.org/test.php?foobarout={PASSTHRU:foobar} wordt dan omgezet naar http://www.limesurvey.org/test.php?foobarout=XYZ123

Parameters t/m versie 1.92

Je kun ook een veldnaam en een waarde meegeven in de eind URL van een enquête.

Soms wil je een waarde doorgeven bij het initialiseren van een enquête en die waarde doorgeven met een extern script (bijvoorbeeld een id van een subsidie van een reclamebureau).

Voorbeeld

In dit geval moet de enquête gestart worden query url "index.php?sid=12345&passthru;=subsid&subsid;=9999".

In je URL zou je gebruiken {PASSTHRULABEL} en {PASSTHRUVALUE} om deze waarden te hergebruiken aan het eind van de enquête.

Een URL als "http://www.limesurvey.org/test.php?{PASSTHRULABEL}={PASSTHRUVALUE}" wordt dan omgezet naar "http://www.limesurvey.org/test.php?subsid=9999"

Plaatsen om URL velden te gebruiken

URL velden kunnen gebruikt worden in de algemene eind-URL (Maken van een nieuwe enquête), en in de URL instelling per quota.

Start-URL

Voorinvullen enquête m.b.v. GET parameters

Je kunt alle antwoorden voorinvullen behalve die van de vraagtypes upload en vergelijking. Je kunt de qcode naming gebruiken voor de parameters en de waarde zetten voor de meeste vragen. Voor meervoudige vraagtypes moet je de SGQA identifier gebruiken

De antwoorden worden dan gevuld met de vooringevulde waarde, je moet de antwoordcode gebruiken, bij meervoudige vragen moet je de Y gebruiken als je het antwoord wilt controleren.

Voorbeeld

  • http://ls.example.org/1234?QTEXT=prefilled : Vul de vraag met code Q1 met 'prefilled'
  • http://ls.example.org/1234?1234X1X1SQ001=prefilled : Vul de subvraag SQ001 van vraagnummer 1 in groep 1 met 'prefilled'
  • http://ls.example.org/1234?1234X1X1SQ001=A1 : Controleer het antworod 'A1' op de subvraag SQ001 van vraagnummer 1 in groep 1 .
  • http://ls.example.org/1234?1234X1X1SQ001=Y : Controleer de subvraag SQ001 van vraagnummer 1 in groep 1.
Notice.png
Hint: De GET-parameters gebruiken ? bij de eerste parameter en bij een volgende parameter &. Als er in de URL al een ? staat moet je een & gebruiken bij parameters die je toevoegt.
Notice.png
Hint: De extra GET-parameters worden alleen gebruikt bij het starten van de enquête. Als je een eigen test maakt, kun je beter newtest=Y toevoegen. Voorbeeld: http://ls.example.org/1234?QTEXT=prefilled&newtest=Y


Voorinvullen enquête m.b.v. GET parameters door gebruik van URL parameters tab

Je kunt alvast van te voren antwoorden invullen met URL parameters.

Voorinvullen en het antwoord verbergen

Je kun verborgen geavanceerde instellingen gebruiken om de vraag voor de invuller te verbergen. Het voorinvullen is ook dan mogelijk.

Voor versie 1.92

In versies voor 1.92 moet je de SGQA gebruiken en niet de vraagcode.