Actions

FAQ

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page General FAQ and the translation is 31% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎slovenščina • ‎svenska

Att komma igång

Om du inte vill läsa halva manualen för att få en känsla över vad som kan åstadkommas genom LimeSurvey rekommenderar vi dig att kolla på några filmer (se nedanför).

Efter det är manualsidan: Skapa enkäter – En introduktion förmodligen en bra start.

Jag behöver en snabb introduktion till LimeSurvey

Om det är första gången, kolla på filmen LimeSurvey Video-Tutorial, vilket är en väldigt grundläggande film.

Det finns en annan genomgång som visar dig hur kommer igång med att använda LimeSurvey för att skapa webbenkäter. I denna film skapar vi vår första enkät, levererar den till en användare och sedan kollar över svaren.

Det finns ännu mer på YouTube:

Äldre PHP-surveyor filmer:

Enkätdesign och enkätlayout

How can I remove index.php from the URL path to get a shorter URL

If you want to use fancy URLs and so not have /index.php in every URL please edit /application/config/config.php and change

'showScriptName' => true,

to

'showScriptName' => false,

For this to work properly you must use an Apache webserver with a properly installed mod_rewrite module.

If you are using the Nginx http server (with php running via FastCGI) and want to use the 'urlFormat' => 'path' setting, consider the following Nginx site configuration:

server {
  set $host_path "/PATH/TO/LIMESURVEY";
  server_name YOUR.SERVER.FQDN;
  root /PATH/TO/LIMESURVEY;
  charset utf-8;
  try_files $uri /index.php?$args;
  location ~ ^/(protected|framework|themes/\w+/views) {
    deny all;
  }
  #avoid processing of calls to unexisting static files by yii
  location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mov|fla|zip|rar)$ {
    try_files $uri =404;
  }
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
    try_files $uri index.php;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000; # Change this to match your settings
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME   $fastcgi_script_name;
  }
}

Hur blir jag av med * (röd asterisk) på obligatoriska frågor?

I LimeSurvey Version 1.80 och högre är den röda asterisken på obligatoriska frågor definierade av template.css fil (klassen "asterisk"). För att gömma den:

 • Öppna mallhanteraren
 • Skapa en kopia av mallen du vill redigera
 • Välj filen "template.css" och sök efter asteriskklassen
 • Lägg till följande rad i slutet av asteriskklassen ".asterisk {display: none;}"
 • Spara template.css
 • Rensa din webbläsares cache så att den redigerade filen blir laddat på nytt och inte bli inläst från cachen

Tidigare Versioner

 • Öppna qanda.php I önskad textredigerare
 • Sök efter strängen "asterisk"
 • Kommentera  ut denna rad med två stycken, // i början av raden
 • Exempel:
  • original: $qtitle = ''.$clang->gT('*').''.$qtitle;
  • redigerad: // $qtitle = ''.$clang->gT('*').''.$qtitle;

Hur kan jag inbädda en flashvideo?

Först, gå till Globala inställningar och avaktivera XSS-filter. Men läs på om de komplikationer som kan uppstå när man inaktiverar det filtret. Följande steg kommer inte att fungera om inte filtret är inaktivt.

 1. Navigera till det ställe I din enkät där du vill placera din Flashvideo. Detta kan göras vart som helst där du kan använda den integrerade HTML redigeraren, till exempel i dina frågor, subfrågor, svar, välkomstmeddelande/sluttext och mycket mer.
 2. Öppna redigeraren i fullskärmsläge genom att klicka på 'LimeFitWin' knappen, placerad i verktygsfältet.
 3. I fullskärmsläget hittar du en liten knapp med en Flash-symbol. Klicka på den. En dialog öppnas.
 4. I denna dialog kan du antingen ange en sökväg till en redan existerande Flash-fil någonstans ELLER så kan du klicka på knappen ’Bläddra i server’.
 5. Om du klickade på knappen ’Bläddra i server’ kommer du att bli presenterad en filhanterare och i botten ett fält för uppladdning av filer. Välj  nu en redan existerande fil eller ladda upp den först.

Nu är det klart! Om du tycker att denna beskrivning saknar något får du gärna uppdatera den.

Hur man tar bort några av dessa texter från enkäten

"Den här enkäten innehåller X frågor"

En kommentar om personuppgifter

frågekod

Alla dessa texter blir insatta I mallen du använder av platshållare. Du kan enkelt radera dem. Gå till Mallhanteraren och ta bort följande {THEREAREXQUESTIONS} / {PRIVACYMESSAGE} / {QUESTION_CODE} platshållare.

Enkät inställningar

Hur skapar jag en enkät som är öppen för alla?

För att göra en enkät publik skall du göra följande:

Your survey should then be listed at the root page of your limesurvey installation. You can publish the link to the survey on your website/blog and everyone can take the survey without restrictions.

How can I stop the system from sending confirmation emails

If you are using tokens and a participant fills out the survey, a confirmation email is sent to his/her email address. If you don't want this message to be sent just delete the whole confirmation email subject and message. You have to switch to source code mode to be able to delete all the text. Save the empty message and no confirmation emails should be sent anymore.

Help, I accidentally...

I forgot my admin password. How do I reset it?

Version 2.x.x and newer

 1. Access to your server with a command line (ssh for example)
 2. Ensure you have php command line access (see http://php.net/features.commandline.php).
 3. Go to your limesurvey directory
 4. Launch this command php application/commands/starter.php resetpassword NEW_ADMIN_NAME NEW_ADMIN_PASS or php application/commands/console.php resetpassword NEW_ADMIN_NAME NEW_ADMIN_PASSThe php can need complete directory access, example /usr/bin/php

Version 2.x.x and newer with only FTP access

See ResetPasswordController

Directly change the password at the database

If you have direct access to the Limesurvey database you can change the old password there by uploading the new password as SHA256 hash. You can create the SHA256 hash of your password here.

For example, you can use this instruction to set password to password:

UPDATE lime_users SET password = 0x35653838343839386461323830343731353164306535366638646336323932373733363033643064366161626264643632613131656637323164313534326438 WHERE uid =1;

Here with prefix to lime_ and database selected.

How can I restore data from a deactivated survey?

We recommend to always use the time-out option instead of deactivating a survey. If you closed your survey accidentally it is important that you don't change anything in the survey.

Then, and only then the following steps will work:

 1. Activate your survey again
 2. Go to the "Browse responses for this survey" menu.
 3. Click at the "Import answers from a deactivated survey table" button.
 4. Choose your source table.
 5. Click at the "Import responses" button.

I deleted a question/question group/survey!

This is bad luck. If you delete it, it is really gone. In that case only a backup will help you (which of course you did regularly, didn't you?).

Hard- and Software requirements

For general requirements please refer to our installation instructions.

What limitations does LimeSurvey have...

...regarding speed

There is no existing speed limit on LimeSurvey. It all depends on how fast your server and your connection is. If you expect a large number of users within a short time and you are not sure if your server can handle this check our forum for according topics about other users' experience.

...regarding survey size

Note: 'Survey size' refers to the maximum number of questions (and answers) in your survey - don't confuse this with the number of replies on your survey (there is no limitation on that). Theoretically there would also be no limit on the maximum number of questions/answers in LimeSurvey. But the database engine you are using has several limits. The most important one is the limit on the number of fields(columns) in the result table.

 • MySQL ISAM: The sum of the lengths of the VARCHAR and CHAR columns in a table may be up to 64KB.
 • MySQL InnoDB: Maximum number of 1000 columns
 • MS SQL Server 2000: Maximum number of 1024 columns
 • Postgres: Maximum number of 250-1600 columns depending on column types. The maximum number of columns can be quadrupled by increasing the default block size to 32k. See Installation FAQ and PostgreSQL FAQ.

Take care here: please think about what you do before you do it: an array of 10 x 10 items already costs you 100 columns. Rule of thumb: every item on the screen that can be filled in or selected costs one column!

The mySQL ISAM engine is the most tricky one (see mysql documentation for more information). As it allows only up to 65,535 bytes per row and utf8 characters can require up to three bytes per character the maximum may be only 21,844 characters (but this depends on your DB encoding).

You can roughly calculate the size of your survey like this:

 • Every multiple numerical question: 20 chars for each answer
 • Every multiple choice & array question answers: 5 chars for each answer
 • Every other question type: 5 chars
 • Add 10% for the usual overhead

How to increase the maximum number of columns in PostgreSQL

In case your survey contains too many questions you can define a different block size in PostgreSQL so it is possible to create more columns. This might be tricky because you have to recompile PostgreSQL and set BLCKSZ to a higher value, like 16kiB or 32kiB. Watch for the configuration option "--with-blocksize=BLOCKSIZE". For details see the archives of the PostgreSQL mailing list or ask there (pgsql-patches(at)postgresql(dot)org).

Instructions for Debian (thanks to Martin Pitt):

sudo apt-get build-dep postgresql-8.3
apt-get source postgresql-8.3
cd postgresql-8.3-*
debian/rules patch
sensible-editor build-tree/postgresql-8.3.5/src/include/pg_config_manual.h
dpkg-buildpackage -us -uc -b -nc

Note: the above could not be reproduced on Ubuntu 14.04 in August 2014. A patch is required (the configuration option is not enough). See (tested with PostgreSQL 9.3 on Linux): Instructions for increasing the maximum number of columns in PostgreSQL on Linux

Fatal error: Allowed memory size

Depending on your server configuration you might run into memory problems being reported by an error like "Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 233472 bytes) in /path/to/htdocs/limesurvey/filename.php on line 7296".

You can try to raise the limit by adding an optional setting to LimeSurvey's config file.

Please mind that such local settings by an application can always be overruled by global server settings. To increase the memory limit to 128M directly on your server you could try adding:

 • memory_limit = 128M to your server's main php.ini file (recommended, if you have access)
 • memory_limit = 128M to a php.ini file in the LimeSurvey root
 • php_value memory_limit 32M in a .htaccess file in the LimeSurvey root
 • ini_set('memory_limit', '128M'); in your config.php

Specific configuration

Under certain circumstances, you need tu update LimeSurvey configuration in application/config/config.php

2 limesurvey instance on same domain

With 2 limesurvey instance on same domain, but different directory, you need to update the session configuration.

For example, if you have example.org/ls1 and example.org/ls2 : update the ls1 config file

    'session' => array (
      'cookieParams' => array(
          'path' => '/ls1',
        ),
      ),
    'request' => array(
      'csrfCookie' => array( 'path' => '/ls1' )
    ),