Actions

Standaard antwoorden

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:38, 25 February 2023 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Introductie

U kunt bij meerdere vraagtypes een standaardwaarde kiezen die vastgelegd wordt als de deelnemer de vraag overslaat of de ingestelde standaardwaarde aanvaard . De optie staat onder de knop Wijzig standaardantwoorden op het vraagpaneel:Geldige waarden

  • Bij een enkelekeuzevraag is er een dropdownveld met de mogelijke waarden.
  • Bij meerkeuzevragen zijn er checkboxes met de mogelijke waarden.
  • Bij tekstvragen is er een tekstveld waar je een string of een expressie kunt invoeren. (Gebruik bij een expressie haakjes.)
  • Bij datum/tijd-vragen, als je een vaste waarde zet, dan moet het formaat zijn YYYY-MM-DD (voorbeeld 2022-02-28). Je kunt een expressie gebruiken om de datum te zetten, het formaat moet dan ('Y-m-d') of ('Y-m-d H:s') zijn. Voorbeeld: om de huidige datum en tijd als standaard te gebruiken, vul dan: date ('Y-m-d H:s'). Het formaat in de expressie is onafhankelijk van het formaat in de vraaginstellingen.
  Attentie:
  • Voor een verborgen vraag is er een alternatieve oplossing mogelijk met ExpressionScript met de assignment operator.Standaardwaarde in ExpressionScript

Alleen bij tekst en Ja/Nee vraagtypes kun je in ExpressionScript standaardwaarden wijzigen. Gebruik voor de andere vraagtypes de toekenningsoperator.


Voorbeeld

  • Als de enquête niet anoniem is en als {TOKEN:ATTRIBUTE_1} de leeftijd is van de deelnemer toen de deelnemerstabel is aangemaakt. Je wilt een vraag/standaardantwoord vooraf invullen met de leeftijd om te deelnemer de kans te geven dit te controleren en te verbeteren. Je moet dan {TOKEN:ATTRIBUTE_1} in het invoerveld invullen.