Actions

Thông báo và dữ liệu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Notifications & data and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Để lưu thông tin chi tiết liên quan đến phản hồi vào bảng phản hồi, hãy truy cập bảng này. Bạn có thể lưu URL liên kết giới thiệu, địa chỉ IP, thời gian, v.v. để giúp bạn tạo ra các phân tích chuyên sâu hơn. LimeSurvey cho phép bạn sử dụng ID theo dõi từ Google Analytics.

Để truy cập bảng này, hãy nhấp vào tab cài đặt khảo sát tương ứng: Cài đặt > Thông báo & dữ liệu


Bảng quản lý dữ liệu

Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:Dấu ngày

Bật để xem thời gian gửi câu trả lời.

Lưu địa chỉ IP

Nếu được bật, địa chỉ IP của người trả lời khảo sát sẽ được lưu trữ cùng với câu trả lời của họ.

Lưu URL người giới thiệu

Nếu chọn , URL người giới thiệu sẽ được lưu trữ cùng với các câu trả lời.

Save Timings

Nếu được bật, thời gian mỗi người tham gia khảo sát dành cho mỗi trang khảo sát sẽ được ghi lại.

Bật Chế độ đánh giá

Bạn có thể bật/tắt đánh giá cho khảo sát này bằng cài đặt này.

Người tham gia có thể lưu và tiếp tục lại sau

Cài đặt này cho phép người tham gia lưu câu trả lời và hoàn thành khảo sát sau bằng tên người dùng và mật khẩu. Xin lưu ý rằng điều này hợp lý nhất với các khảo sát mở hoặc khảo sát có câu trả lời ẩn danh. Nếu bạn đang sử dụng mã thông báo và khảo sát không ẩn danh thì trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn là bạn nên kích hoạt Tính kiên trì phản hồi dựa trên mã thông báo.

Để buộc mật khẩu đã nhập có độ phức tạp nhất định, vui lòng sử dụng plugin Yêu cầu mật khẩu.

Email thông báo cơ bản và chi tiết của quản trị viên

Hai trường này cho phép bạn gửi thông báo hoặc phản hồi khảo sát tới bất kỳ địa chỉ email nào sau khi bản khảo sát được gửi. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu cho những email này từ Menu mẫu email. Có thể đặt nhiều người nhận bằng cách phân tách các mục bằng dấu chấm phẩy (;) - ví dụ: "yourname@test.com; myname@test.com;hisname@test.com" hoặc (nếu sử dụng trình giữ chỗ) "yourname@test.com; {QUESTION.shown};{TOKEN:EMAIL}".


  HTML or text : Cài đặt sử dụng định dạng HTML cho email mã thông báo được sử dụng cho định dạng email quản trị viên.


Để gửi email đến quản trị viên khảo sát, bạn phải sử dụng {ADMINEMAIL}. Ngoài ra còn có các cách khác để nhập địa chỉ:
 1. Nhập một địa chỉ email cụ thể (ví dụ: yourname@test.com);
 2. Nhập mã SGQA và phản hồi sẽ được gửi đến địa chỉ email được nhập dưới dạng địa chỉ câu trả lời cho câu hỏi cụ thể đó (sử dụng định dạng {QUESTION.shown} trong giống như cách bạn sử dụng lại thông tin từ các câu trả lời trước);
 3. Nhập tên trường bảng người tham gia khảo sát (chỉ có thể nếu khảo sát của bạn không ẩn danh) và phản hồi sẽ được gửi đến địa chỉ email được lấy từ trường người tham gia (sử dụng định dạng {TOKEN:EMAIL} hoặc {TOKEN:ATTRIBUTE_1} giống như cách bạn sử dụng lại Thông tin từ người tham gia khảo sát bàn).


Cài đặt Google Analytics

Để biết thêm chi tiết về lưu lượng truy cập web khảo sát, hãy sử dụng Google Analytics. Có ba tùy chọn:

  • Không: Google Analytics sẽ không được sử dụng.
  • Sử dụng cài đặt bên dưới: Nếu được chọn, chủ sở hữu khảo sát có thể nhập Google Analytics của mình ID theo dõi chỉ được lưu trữ với khảo sát tương ứng. Bạn có thể chọn một trong ba kiểu Google Analytics:
   • Không sử dụng Google Analytics - vì vậy {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} là một chuỗi trống.
   • Google Analytics mặc định - {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} sử dụng Google Analytics chuẩn mã, chèn Khóa Google Analytics thích hợp.
   • SurveyName-[SID]/GroupName - {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} chứa mã Google Analytics tùy chỉnh để ghi lại URL dưới dạng {SURVEYNAME}-[{SID}]/{GROUPNAME}. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn phân tích đường dẫn điều hướng qua khảo sát, thời gian dành cho mỗi trang và tỷ lệ bỏ ngang trên mỗi trang.
  • Sử dụng cài đặt chung: Nếu được chọn, khảo sát sẽ sử dụng cùng một cách ID theo dõi Google Analytics như ID được đề cập trong cài đặt chung và sau đó bạn chọn kiểu Google Analytics mong muốn.


ID theo dõi Google Analytics cho khảo sát này: Cho phép tích hợp với Google Analytics. ID theo dõi có thể được chèn vào mẫu bằng cách sử dụng {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}. JavaScript đầy đủ mà Google Analytics mong đợi (bao gồm cả khóa) có thể được đưa vào các mẫu thông qua {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.


Template:Lưu ý của chúng tôi