Actions

DateFunctions

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page DateFunctions and the translation is 100% complete.
 Hint: This features is available starting in version 5.XY


Uporaba

Funkcije za mehanizem ExpressionScript za obdelavo datumskih spremenljivk:

  • localize_date(datum[, language = null]): Oblikuje datum glede na obliko datuma ankete za navedeni jezik.
    • Podani datum mora slediti naslednji obliki "Ymd H:i:s", ki je na primer tista, ki jo uporablja spremenljivka TOKEN:VALIDFROM.
    • Jezik, uporabljen za lokalizacijo, je privzeto nastavljen na jezik trenutne seje. Če trenutni jezik v anketi ni konfiguriran, bo uporabljen osnovni jezik ankete. Pri uporabi v e-poštnih predlogah uporabite jezik žetona kot parameter za nastavitev pričakovanega jezika. Primer: TOKEN:LANGUAGE

Ta vtičnik uporablja vtičnik ExpressionManagerStart in ustvari to funkcijo. Ti dve funkciji ne uporabljata JavaScripta, zato ju v celoti izvede strežnik. V primeru, da se funkcija uporablja med anketiranjem, se funkcija izvede šele, ko se respondent premakne naprej v anketi.

Template:Opozorilo

Primer uporabe v pozdravnem sporočilu

Primer uporabe na e-poštni predlogi