Actions

DateFunctions

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page DateFunctions and the translation is 100% complete.
 Hint: This features is available starting in version 5.XY


Използване

Функции за машината ExpressionScript за обработка на променливи за дата:

  • localize_date(date[, language = null]): Форматира дата според формата на датата на проучването за посочения език.
    • Посочената дата трябва да следва следния формат "Ymd H:i:s", който е например този, използван от променливата TOKEN:VALIDFROM.
    • Езикът, използван за локализация, е по подразбиране езикът на текущата сесия. Ако текущият език не е конфигуриран в анкетата, ще се използва основният език на анкетата. Когато използвате в имейл шаблони, моля, използвайте езика на токена като параметър, за да зададете очаквания език. Пример: TOKEN:LANGUAGE

Този плъгин използва плъгина ExpressionManagerStart и създава тази функция. Тези 2 функции не използват JavaScript, така че се изпълняват изцяло от сървъра. В случай, че функцията се използва при провеждане на анкета, функцията ще се изпълни само когато респондентът премине напред в анкетата.

  Преди да използвате тези функции, плъгинът трябва да бъде активиран в Plugin Manager.


Пример за използване на приветствено съобщение

Пример за използване на имейл шаблон