Actions

Datofunktioner

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page DateFunctions and the translation is 100% complete.
 Hint: This features is available starting in version 5.XY


Brug

Funktioner for ExpressionScript-motoren til at håndtere datovariabler:

  • localize_date(dato[, sprog = null]): Formaterer en dato i henhold til undersøgelsens datoformat for det angivne sprog.
    • Den angivne dato skal følge følgende format "Ymd H:i:s", som for eksempel er det, der bruges af TOKEN:VALIDFROM-variablen.
    • Det sprog, der bruges til lokalisering, er som standard det aktuelle sessionssprog. Hvis det aktuelle sprog ikke er konfigureret i undersøgelsen, vil undersøgelsens basissprog blive brugt. Når du bruger i e-mail-skabeloner, skal du bruge token-sproget som parameter for at indstille det forventede sprog. Eksempel: TOKEN:LANGUAGE

Dette plugin bruger ExpressionManagerStart plugin, og det opretter denne funktion. Disse 2 funktioner bruger ikke JavaScript, så de udføres fuldt ud af serveren. I tilfælde af at funktionen bruges, mens du tager en undersøgelse, vil funktionen kun blive udført, når respondenten går videre i undersøgelsen.

  Før du bruger disse funktioner, skal plugin'et være aktiveret i Plugin Manager.


Brugseksempel på velkomstmeddelelse

Brugseksempel på e-mailskabelon