Actions

Funkcje daty

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page DateFunctions and the translation is 100% complete.

Template:FunkcjaStarting

Wykorzystanie

Funkcje silnika ExpressionScript do obsługi zmiennych daty:

  • localize_date(data[, język = null]): Formatuje datę zgodnie z formatem daty Ankiety dla określonego języka.
    • Podana data powinna mieć format „Ymd H:i:s”, czyli taki, jakiego używa zmienna TOKEN:VALIDFROM.
    • Domyślnym językiem lokalizacji jest język bieżącej sesji. Jeżeli w ankiecie nie jest skonfigurowany bieżący język, zostanie użyty język bazowy ankiety. Używając szablonów e-maili, użyj języka tokena jako parametru, aby ustawić oczekiwany język. Przykład: TOKEN:JĘZYK

Ta wtyczka korzysta z wtyczki ExpressionManagerStart i tworzy tę funkcję. Te dwie funkcje nie korzystają z JavaScriptu, więc są w pełni wykonywane przez serwer. W przypadku skorzystania z tej funkcji podczas wypełniania ankiety, funkcja zostanie wykonana dopiero w momencie, gdy respondent przejdzie dalej w ankiecie.

  Przed użyciem tych funkcji należy aktywować wtyczkę w Menedżer wtyczek.


Przykład użycia wiadomości powitalnej

Przykład użycia w szablonie wiadomości e-mail