Actions

Zmień kolejność pytań i grup pytań

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:12, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "{{Alert|title=Uwaga|text=Pytania wyświetlane są według kolejności ustawionej w "panelu zmiany kolejności". Jednakże warunki mogą uniemożliwić zmianę kolejności pyta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Template:Uwaga


Wprowadzenie

Aby zmienić kolejność pytań i/lub grup pytań, w zakładce „Ustawienia” kliknij „Zmień kolejność pytań/grup pytań”.

Uwaga: jeśli pozycja menu nie jest widoczna, spróbuj zresetować pozycje menu do stanu domyślnego.


Zostanie wyświetlona strona „Organizuj grupy pytań/pytania”.Grupy pytań domyślnie wyświetlane są w trybie rozwiniętym.

Pamiętaj, aby po zakończeniu edycji kolejności pytań i grup pytań nacisnąć przycisk „zapisz”/„zapisz i zamknij”.

Template:Uwaga

Zmiana kolejności pytań

Aby zmienić kolejność pytania, kliknij pytanie i przeciągnij je w nowe miejsce. Można je umieścić w grupie pytań, do której już należy, lub w innej grupie pytań.W tym przykładzie zmieniono pozycję pytania „Płeć”. Hint: Użyj przycisków „Zwiń wszystko” i „Rozwiń wszystko”, aby lepiej zwizualizować pytania ankiety. Możesz także użyć strzałki znajdującej się obok nazwy grupy pytań, aby rozwinąć lub zwinąć tylko określone grupy pytań.


Zmiana kolejności grup pytań

Aby zmienić kolejność grup pytań, kliknij grupę i przeciągnij ją w żądane miejsce.W przykładzie zmieniono położenie grupy „Pytanie jednokrotnego wyboru”: Hint: Użyj przycisku „Zwiń wszystko” znajdującego się obok zielonego pola wskazówki, aby lepiej zobrazować grupy użyte w ankiecie.


Alternatywna opcja zmiany kolejności pytań i grup pytań

Możesz także zmienić kolejność pytań i grup pytań w „Strukturze ankiety” znajdującej się w zakładce „Struktura”. Kliknij trzyliniowy symbol znajdujący się przed nazwą pytania (grupy) i zacznij przeciągać go w żądane miejsce.  Uwaga : Pytania wyświetlane są według kolejności ustawionej w "panelu zmiany kolejności". Jednakże warunki mogą uniemożliwić zmianę kolejności pytań. W takim przypadku będziesz musiał najpierw usunąć lub zmienić odpowiednie warunki.