Actions

Sắp xếp lại câu hỏi và nhóm câu hỏi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Reorder questions and question groups and the translation is 100% complete.


Template:Lưu ý


Giới thiệu

Để sắp xếp lại các câu hỏi và/hoặc nhóm câu hỏi, từ tab Cài đặt hãy nhấp vào Sắp xếp lại các câu hỏi/nhóm câu hỏi.

Lưu ý: Nếu mục menu không hiển thị, hãy thử đặt lại các mục menu của bạn về trạng thái mặc định.

Tập tin:Reoreder_questions_panel_button.png


Trang Sắp xếp nhóm câu hỏi/câu hỏi sẽ được hiển thị.Các nhóm câu hỏi được hiển thị ở chế độ mở rộng theo mặc định.

Hãy nhớ nhấn lưu/lưu và đóng' sau khi chỉnh sửa xong thứ tự câu hỏi và nhóm câu hỏi.

Template:Lưu ý

Sắp xếp lại câu hỏi

Để thay đổi thứ tự của câu hỏi, hãy nhấp vào câu hỏi và kéo câu hỏi đó đến vị trí mới. Nó có thể được đặt trong nhóm câu hỏi mà nó đã thuộc về hoặc trong một nhóm câu hỏi khác.Trong ví dụ này, vị trí của câu hỏi “Giới tính” đã được thay đổi.Template:Gợi ý

Sắp xếp lại các nhóm câu hỏi

Để sắp xếp lại các nhóm câu hỏi, hãy nhấp vào nhóm và kéo đến vị trí mong muốn.Trong ví dụ, vị trí của nhóm "Câu hỏi một lựa chọn" đã được thay đổi:Template:Gợi ý

Tùy chọn thay thế để sắp xếp lại câu hỏi và nhóm câu hỏi

Bạn cũng có thể thay đổi thứ tự các câu hỏi và nhóm câu hỏi từ Cấu trúc khảo sát nằm trong tab Cấu trúc. Nhấp vào biểu tượng ba dòng nằm ở phía trước tên (nhóm) câu hỏi và bắt đầu kéo nó đến vị trí mong muốn.Template:Cảnh báo