Actions

Пренаредете въпросите и групите въпроси

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:49, 20 November 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "{{Alert|title=Внимание|text=Въпросите се показват според реда, който сте задали от „панела за пренарежд...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


За да видите как да промените реда на въпросите и групите въпроси в LimeSurvey 2 и в ранните версии на LimeSurvey 3, щракнете върху тази връзка за достъп до подраздела за пренареждане на въпроси и групи въпроси .


Въведение

За да пренаредите въпроси и/или групи въпроси, от раздела Настройки щракнете върху Пренаредете въпроси/групи въпроси'.

Забележка: Ако елементът от менюто не се вижда, опитайте да нулирате вашите елементи от менюто до състоянието по подразбиране.


Ще се покаже страницата Организиране на групи въпроси/въпроси.Групите въпроси се показват по подразбиране в разширен режим.

Не забравяйте да натиснете 'запази'/'запази и затвори, след като приключите с редактирането на реда на въпросите и групите въпроси.

Template:Забележка

Пренареждане на въпроси

За да промените реда на въпрос, щракнете върху въпроса и го плъзнете на новото място. Може да бъде поставен или в групата въпроси, към която вече принадлежи, или в друга група въпроси.В този пример позицията на въпроса „Пол“ беше променена. Hint: Използвайте бутоните Свий всички и Разшири всички, за да визуализирате по-добре въпросите от анкетата. Можете също да използвате стрелката, разположена до името на групата въпроси, за да разширите или свиете само определени групи въпроси.


Пренареждане на групи въпроси

За да пренаредите групите въпроси, щракнете върху групата и я плъзнете до желаната позиция.В примера позицията на групата „Въпрос с един избор“ беше променена: Hint: Използвайте бутона Свий всички, разположен до зеленото поле за съвети, за да визуализирате по-добре групите, използвани във вашата анкета.


Алтернативна опция за пренареждане на въпроси и групи въпроси

Можете също така да промените реда на въпросите и групите въпроси от Структура на анкетата, намираща се под раздела Структура'. Щракнете върху символа с три реда, разположен пред името на въпроса (групата) и започнете да го плъзгате до желаната позиция.  Внимание : Въпросите се показват според реда, който сте задали от „панела за пренареждане“. Условията обаче може да попречат на пренареждането на въпросите. В този случай първо ще трябва да изтриете или промените съответните условия.