Actions

QS

QS:Text input width

From LimeSurvey Manual

Revision as of 21:51, 20 May 2018 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Breedte invoerveld (text_input_width)

Beschrijving

Dit attribuut bepaald de breedte van het tekstinvoervelden (van de wrapper eromheen). Het invoerveld wordt gebruikt om een antwoord toe te voegen aan een (sub)vraag. Als de waarde hoog genoeg is wordt het invoerveld om de volgende regel getoond. Het beperkt niet het aantal tekens dat kan worden ingevoerd.

Beschikbare opties

  • Standaard: Indien gekozen wordt er een standaardwaarde gereserveerd voor dit attribuut zodanig dat het label en het invoerveld op dezelfde regel staan. Als de wijdte 41% is dan wordt het 58%. Bij een waarde hoger dan 58% wordt het invoerveld op de volgende regel getoond.
  • 8%; 17%...92%, 100%: hoe hoger de geselecteerde waarde, hoe wijder het invoerveld.

Voorbeeld

  • Als u wilt dat het invoergedeelte onder de subvraag/label staat: selecteer de waarde 100%.