Actions

QS

QS: Ширина на въвеждане на текст

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Text input width and the translation is 100% complete.


Ширина на полето за въвеждане (text_input_width)

Описание

Този атрибут задава ширината на полетата за въвеждане на текст (на "обвивката" на полетата за въвеждане на текст). Полето за въвеждане се използва за въвеждане на отговор на (под)въпроса. Ако стойността на ширината е достатъчно висока, полето за въвеждане на текст ще се покаже на следващия ред. Моля, обърнете внимание, че тази опция не задава размера на входа или ширината на цялата колона!

Налични опции

  • По подразбиране: Ако е избрано, стойността по подразбиране ще бъде присвоена на този атрибут по такъв начин, че етикетът и съответното поле за въвеждане на текст да са на един и същи ред. Например, ако ширината на полето за въвеждане на текст е 41%, стойността на ширината на полето за въвеждане на текст ще бъде стойност, която позволява както етикетът, така и полето за въвеждане на един и същ ред (58% в този случай). Ако ширината на полето за въвеждане на текст е по-висока от 58%, тогава полето за въвеждане на текст ще се покаже на следващия ред.
  • 8%; 17 %...92% , 100%: колкото по-голяма е избраната стойност, толкова по-голяма е ширината на полето за въвеждане на текст.

Пример

  • Ако желаете частта за въвеждане да се показва под подвъпроса/етикета, изберете опцията 100% от падащия списък.


Категория:Настройки на въпросиКатегория:Опции за показване на въпроси