Actions

Funkcja podglądu

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:54, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "=Podgląd pytania - panel pytań=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Wprowadzenie

Po kliknięciu na pytanie znajdujące się w zakładce Struktura wyświetli się następujące okno:Jeśli spojrzymy na górny pasek narzędzi pytań, trzy przyciski oferują możliwość podglądu naszej pracy. Możesz wybrać:

Podgląd pytania - ogólne

Podgląd pytania można wyświetlić w każdym języku, w którym dostępna jest ankieta (wystarczy kliknąć zakładkę podglądu pytania i wybrać język, w którym chcesz wyświetlić podgląd).

Istnieją różne sposoby podglądu pytania. Dwa najpopularniejsze sposoby to menu struktury ankiety oraz górny pasek narzędzi znajdujący się w panelu pytań.

Template:Uwaga

 Hint: Możesz dodać GET parametry w adresie URL, aby ustawić odpowiedź na poprzednie pytanie użyte w równaniu istotności pytań podrzędnych.


Podgląd pytania - menu struktury ankiety

Aby wyświetlić podgląd pytania, kliknij zakładkę „Struktura”, wybierz żądane pytanie i kliknij przycisk „Podgląd pytania” znajdujący się na górnym pasku:Podgląd pytania - panel pytań

Kiedy edytujesz lub tworzysz nowe pytanie, możesz wyświetlić jego podgląd, aby od czasu do czasu sprawdzić, jak zostanie odebrane przez Twoich respondentów. W tym celu należy kliknąć na przycisk Podgląd znajdujący się na górnym pasku panelu pytań: