Actions

Chức năng xem trước

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Preview function and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Khi bạn nhấp vào một câu hỏi từ tab cấu trúc, cửa sổ sau sẽ được hiển thị:Nếu chúng ta nhìn vào thanh công cụ câu hỏi trên cùng, ba nút sẽ cung cấp khả năng xem trước tác phẩm của chúng ta. Bạn có thể chọn:

Câu hỏi xem trước - chung

Một câu hỏi có thể được xem trước bằng mỗi ngôn ngữ mà khảo sát có sẵn (chỉ cần nhấp vào tab câu hỏi xem trước và chọn ngôn ngữ bạn muốn xem trước).

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể xem trước câu hỏi. Hai cách phổ biến nhất là từ menu cấu trúc khảo sát và từ thanh công cụ trên cùng nằm trong bảng câu hỏi.

Template:Lưu ý

Template:Gợi ý

Câu hỏi xem trước - menu cấu trúc khảo sát

Để xem trước một câu hỏi, hãy nhấp vào tab Cấu trúc, chọn câu hỏi mong muốn và nhấp vào nút câu hỏi xem trước nằm ở thanh trên cùng:Câu hỏi xem trước - bảng câu hỏi

Khi chỉnh sửa hoặc tạo câu hỏi mới, bạn có thể xem trước câu hỏi đó để thỉnh thoảng kiểm tra xem người trả lời sẽ nhìn thấy câu hỏi đó như thế nào. Để làm điều đó, hãy nhấp vào nút Xem trước nằm ở thanh trên cùng của bảng câu hỏi: