Actions

Difference between revisions of "Label sets/sl"

From LimeSurvey Manual

Line 15: Line 15:
  
 
{|class=wikitable
 
{|class=wikitable
|'''Code'''||'''Label'''
+
|'''Koda'''||'''Oznaka'''
 
|-
 
|-
|1||Not useful at all
+
|1||Sploh ni uporabno
 
|-
 
|-
 
|2||2
 
|2||2
Line 23: Line 23:
 
|3||3
 
|3||3
 
|-
 
|-
|4||Somewhat useful
+
|4||Dokaj uporabno
 
|-
 
|-
 
|5||5
 
|5||5
Line 29: Line 29:
 
|6||6
 
|6||6
 
|-
 
|-
|7||Very useful
+
|7||Zelo uporabno
 
|}
 
|}
  

Revision as of 16:38, 12 February 2014

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎slovenščina • ‎русский • ‎中文(繁體)‎ • ‎日本語

Splošno

Funkcionalnost in uporaba naborov oznak se je precej spremenila z različico 1.90. Ta stran se nanaša na različico 1.90 ali novejšo.

Nabori oznak so v osnovi predloge seznamov določenega besedila, ki se lahko uporabijo pri večini različnih tipov vprašanj kot odgovori ali kot podvprašanja. V nasprotju s prejšnjimi različicami LimeSurvey sedaj kopira izbrane nabore odgovorov ali podvprašanj k izbranemu vprašanju. Tako sprememba nabora oznak ne vpliva na vprašanja, kjer je bil nabor pred spremembo uporabljen.

Ta nova uporaba nabora oznak nudi več prilagodljivosti pri nadaljnjem razvoju in omogoča bolj pregledno zgradbo vprašanja.

Namig: če želite nabor oznak uporabiti pri vprašanjih v anketi, mora vsebovati vsaj enak osnovni jezik kot anketa.

Poglejmo si primer nabora oznak. Če želite opredeliti sedem stopenjsko lestvico po meri, je to možno storiti z uporabo nabora oznak. Prikazan je zelo enostaven primer takšne lestvice. Zapomnite si, da je oznaka tisto, kar se dejansko prikaže v aktualnih vprašanjih.

Koda Oznaka
1 Sploh ni uporabno
2 2
3 3
4 Dokaj uporabno
5 5
6 6
7 Zelo uporabno

Še grafični primer:

Grafika (3 različni smeškoti) namesto oznak v obliki besedila:

3xSmiley-Question sl.png

Kako...

Kliknite na ikono Labels.png "Uredi/Dodaj nabor oznak" v osnovnem meniju za urejanje, ustvarjanje, brisanje, uvažanje ali izvažanje nabora oznak za uporabo pri vprašanjih s 'prilagodljivimi oznakami'.

...dodati nov nabor oznak

 • Ime seznama: vsak nov nabor oznak mora imeti dodeljeno ime.
 • Jeziki: vsak nabor oznak mora biti opredeljen za uporabo v izbranem jeziku. Iz menija lahko izberete kolikor želite jezikov.

...uvozite nabor oznak

 • Ustvarite nov nabor oznak. V oknu, v katerem lahko vnašate podrobnosti o naboru oznak, boste našli zavihek za uvoz obstoječega nabora oznak. Izberite nabor oznak, ki je bil pred tem izvožen (bodisi v starejši .csv obliki bodisi v .lsl obliki) in kliknite na gumb za "Uvoz nabora oznak". Druga možnost: uvozite celotno anketo - v tem primeru bodo z vprašanji uvoženi tudi nabori oznak. Podvojene nabore oznak sistem ne upošteva.

...uredite, izbrišete ali izvozite nabor oznak

V oknu za delo z nabori oznak v spustnem seznamu izberite obstoječi nabor, da ga boste uredili, zbrisali ali izvozili. Pokaže se nova orodna vrstica z ikonami za:

 • urejanje nabora oznak: nabor oznak lahko preimenujete in mu dodate ali odstranite jezike,
 • brisanje nabora oznak: po kliku na to ikono se odpre opozorilno okno, v katerem je potrebno potrditi brisanje izbranega nabora oznak,
 • izvoz nabora oznak: za izvoz izbranega nabora oznak v datoteko .csv oblike.

+Za dodajanje novega nabora, kliknite na ikono za ustvarjanje ali uvoz novega nabora. Prikažejo se vam polja, v katera je potrebno vnesti ime novega nabora oznak in izbrati ustrezne jezike, ki jih bo nabor podpiral ter klikniti na gumb "Shrani". Nato se pokažejo nova polja, ki omogočajo vnos posamezne oznake za ta nov nabor, vnesti je potrebno kodo, vrednost in samo oznako. Za oznako lahko poleg besedila uporabite tudi sliko. V ta namen je potrebno uporabiti HTML kodo - primer:

<img border="0" src="http://www.yourdomain.at/pics/pic.gif">

Če ima vaš nabor oznak več jezikov, lahko izberete jezik, ki ga želite urediti. Vsaka oznaka potrebuje kodo, vrednost ocene in oznako. Kodo je možno spremeniti le v osnovnem jeziku nabora oznak. Vrednosti ocene se lahko izognete (nastavite jo na 0), če ne želite uporabljati ocenjevanja. Oznaka je besedilo, ki se prikaže v vprašanju.

 • Gumb izbriši: oznake lahko izbrišete z uporabo gumba "Izbriši to oznako".
 • Polje za premik: z uporabo polja za premik (na začetku vsake vrstice) lahko spremenite vrstni red oznak.
 • Gumb za vstavljanje oznak: v seznam lahko vedno dodate novo vrsto oznak s klikom na gumb "Vstavi novo oznako" (nova oznaka se pojavi za oznako, pri kateri ste kliknili na omenjen gumb).
(:idea:) Namig: nekaj uporabnih naborov oznak je na voljo na Limeurvey-evi strani

Upravljanje z naloženimi viri

Ta zavihek vam omogoča upravljanje z datotekami (slikami, medijskimi datotekami), ki so bile naložene s HTML urejevalnikom.

Tukaj lahko:

 • brskate po datotekah, ki so na voljo
 • izvažate datoteke kot arhiv v ZIP obliki
 • uvažate arhive v obliki ZIP datotek

Opozorilo:

 • dovoljene oblike datotek določi sistemski skrbnik v datoteki config-defaults.php
 • datoteke za anketo se nahajajo v podmapi upload/labels/<lid>
  • naložene datoteke bodo vidne le med brskanjem po virih oznak in ne po drugih objektih (skupinah, vprašanjih, odgovorih)
  • kljub omejeni vidljivosti datotek zaupnost virov s tem ni zagotovljena, saj so datoteke dosegljive vsakomur, ki pozna njihov URL
 • ustvarjanje podmap v okviru ZIP arhiva ne bo delovalo
 • ZIP datotek, ki vsebujejo podmape, ne morete uvoziti