Actions

QS

QS: Thời gian hiển thị cảnh báo giới hạn thời gian

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit warning display time and the translation is 100% complete.


Thời gian hiển thị thông báo cảnh báo giới hạn thời gian (time_limit_warning_display_time)

Sự miêu tả

Nó đặt thời gian hiển thị time_limit_warning_message trước khi nó bị xóa/ẩn khỏi màn hình. Theo mặc định, nếu time_limit_warning_message xuất hiện, nó sẽ vẫn hiển thị cho đến khi đồng hồ đếm ngược hoàn tất việc đếm ngược. Nếu một giá trị lớn hơn 0 được đưa vào trường này, thông báo sẽ bị ẩn sau nhiều giây đó.

Cài đặt này chỉ có thể áp dụng nếu cài đặt giới hạn thời gian chung được kích hoạt. Cài đặt này cũng tồn tại cho thông báo cảnh báo thứ hai.

Ví dụ

time_limit_warning_display_time: 10 = Thông báo cảnh báo giới hạn thời gian sẽ biến mất sau 10 giây kể từ thời điểm xuất hiện.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hẹn giờ câu hỏi